Temeljne naloge

  • Skrb za razvoj in pripravo strokovnih dokumentov in podlag pri vzpostavljanju sistemskih pogojev za nadaljnji kakovostni razvoj vzgoje in izobraževanja, v sodelovanju z resornim ministrstvom in drugimi institucijami;
  • Razvoj učinkovite prakse kakovostnega vzgojno–izobraževalnega dela, v sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami;
  • Spremljava in evalvacija novosti na področju vzgoje in izobraževanja;
  • Spodbujanje profesionalnega razvoja vseh strokovnih delavcev in ravnateljev;
  • Vključevanje v mednarodna aktivnosti na področju razvoja vzgoje in izobraževanja;
  • Sodelovanje s slovenskimi šolami in drugimi vzgojno–izobraževalnimi ustanovami v zamejstvu (v Italiji, na avstrijskem Koroškem, v Porabju);
  • Izvajanje drugih nalog na področju javne službe in v okviru javnega pooblastila.

Letni delovni načrt

LetoLetni delovni, finančni, kadrovski načrtPoročilo
2022Program dela, finančni in kadrovski načrt ZRSŠ za leto 2022
Vsebinski program dela ZRSŠ za leto 2022
2021LDN, FN in KN za leto 2021
Vsebinski program dela ZRSŠ za leto 2021
Poročilo o delu ZRSŠ za leto 2021
Vsebinsko poročilo o delu ZRSŠ za leto 2021
2020LDN, FN in KN za leto 2020Poročilo za leto 2020
Vsebinsko poročilo o delu ZRSŠ za leto 2020
2019LDN, FN in KN za leto 2019Poročilo za leto 2019
2018LDN, FN in KN za leto 2018Poročilo za leto 2018
2017LDN in FN za leto 2017Poročilo za leto 2017
2016LDN in FN za leto 2016Poročilo za leto 2016
2015LDN in FN za leto 2015Poročilo za leto 2015
2014LDN in FN za leto 2014Poročilo za 2014
2013LDN in FN za leto 2013Poročilo za leto 2013
Poročilo FN za leto 2013
2012LDN za leto 2012Poročilo za leto 2012
Poročilo FN za leto 2012
2011LDN za leto 2011Poročilo za leto 2011
2010LDN in FN za leto 2010Poročilo za leto 2010
2009LDN in FN za leto 2009Poročilo za leto 2009