Nazaj na vrhnjo stran: Usposabljanja

Seminarji

Seminarji so daljša oblika usposabljanj, ki so namenjena pridobivanju novih znanj, nadgrajevanju že osvojenih znanj ter strokovni in osebnostni rasti posameznika in kolektiva. Seminarji so namenjeni vsem strokovnim in vodstvenim delavcem na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih.

Seminarji v šolskem letu 2022/2023