Nazaj na vrhnjo stran: Območne enote

Območna enota Koper

Zavod RS za šolstvo
Območna enota Koper

Cankarjeva ulica 5
6000 Koper

Tajništvo OE KOPER. Telefon: 05 610 06 00
Predstojnica enote: Alica Prinčič Röhler, telefon: 05 610 06 14

Na enoti izvajamo najrazličnejše oblike strokovne podpore strokovnim delavcem v živo in na daljavo, kot so informiranje, nasveti, pisna priporočila, pisna mnenja, e-urice, svetovanje in konzultacije. Skrbimo tudi za šolstvo italijanske narodne skupnosti v Sloveniji in za šolstvo slovenske narodne skupnosti v Italiji.

Usmerjanje otrok, mladoletnikov in polnoletnih oseb (v nadaljnjem besedilu: otroci s posebnimi potrebami) s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami v programe vzgoje in izobraževanja poteka na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), podzakonskih aktov s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in Zakona o splošnem upravnem postopku.

Obrazci za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v italijanskem jeziku