Konference in posveti

Konference in posveti so priložnost za izmenjavo teorije  in prakse in  za vzpostavitev profesionalnega dialoga med strokovnimi delavci vrtcev in šol ter predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, javnih zavodov, domačih in tujih teoretikov ter raziskovalcev s področja vzgoje in izobraževanja. 

Na tovrstnih strokovnih srečanjih spodbujamo preplet aktualnih vsebin s področja šolstva, različne poglede na aktualne teme in širjenje informacij o dobrih praksah.

Zavod RS za šolstvo organizira in izvaja:

  • stalne konference, ki se izvajajo vsako leto ali na dve leti (npr. konferenca ravnateljev, konferenca za učitelje naravoslovnih, družboslovnih  predmetov, učitelje matematike, razrednega pouka … );
  • priložnostne konference ob aktualnih dogajanjih ali zaključku mednarodnih in domačih projektov.

Novice

Svetovalno delo je poklic pomoči

Danes je na Brdu pri Kranju potekala že 21. konferenca svetovalnih delavk in delavcev v vrtcih in šolah z naslovom…

8. konferenca ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji

Zavod Republike Slovenije za šolstvo pred začetkom novega šolskega leta organizira 8. konferenco ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki…

24 avg 2022
Vzgoja in izobraževanje za varno mobilnost ter trajnostni razvoj

Danes je v Kongresnem centru Thermana Laško potekala 6. nacionalna konferenca z naslovom “Priložnosti za razvoj trajnostne mobilnosti in izobraževanje…

Več »