Nazaj na vrhnjo stran: Usposabljanja

Konference in posveti

Konference in posveti so priložnost za izmenjavo teorije  in prakse in  za vzpostavitev profesionalnega dialoga med strokovnimi delavci vrtcev in šol ter predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, javnih zavodov, domačih in tujih teoretikov ter raziskovalcev s področja vzgoje in izobraževanja. 

Na tovrstnih strokovnih srečanjih spodbujamo preplet aktualnih vsebin s področja šolstva, različne poglede na aktualne teme in širjenje informacij o dobrih praksah.

Zavod RS za šolstvo organizira in izvaja:

  • stalne konference, ki se izvajajo vsako leto ali na dve leti (npr. konferenca ravnateljev, konferenca za učitelje naravoslovnih, družboslovnih  predmetov, učitelje matematike, razrednega pouka … );
  • priložnostne konference ob aktualnih dogajanjih ali zaključku mednarodnih in domačih projektov.

Novice

Utrinki 8. Nacionalne konference o trajnostni mobilnosti in trajnostnosti v vzgoji in izobraževanju

Konferenčni dan v znamenju krepitve vrednot o trajnostni mobilnosti in trajnostnosti v vzgoji in izobraževanju V kongresnem centru Thermana Laško…

KUPM 2024 – 6. konferenca o učenju in poučevanju matematike

Konferenca o učenju in poučevanju matematike KUPM 2024, ki bo 11. in 12. novembra 2024 v Kongresnem centru Laško, nadaljuje…

11 nov. 2024
Konferenca DIGDAKTIKA – Navodilo prijavljenim udeležencem

Bliža se zaključna konferenca projekta Dvig digitalne kompetentnosti v organizaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in ARNES-a z naslovom “DIGDAKTIKA”,…

Več »