Konference in posveti

Konference in posveti so priložnost za izmenjavo teorije  in prakse in  za vzpostavitev profesionalnega dialoga med strokovnimi delavci vrtcev in šol ter predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, javnih zavodov, domačih in tujih teoretikov ter raziskovalcev s področja vzgoje in izobraževanja. 

Na tovrstnih strokovnih srečanjih spodbujamo preplet aktualnih vsebin s področja šolstva, različne poglede na aktualne teme in širjenje informacij o dobrih praksah.

Zavod RS za šolstvo organizira in izvaja:

  • stalne konference, ki se izvajajo vsako leto ali na dve leti (npr. konferenca ravnateljev, konferenca za učitelje naravoslovnih, družboslovnih  predmetov, učitelje matematike, razrednega pouka … );
  • priložnostne konference ob aktualnih dogajanjih ali zaključku mednarodnih in domačih projektov.

Novice

7. konferenca ravnateljic in ravnateljev VIZ v RS “Pedagoško vodenje za dvig kakovosti in učinkovitosti”

Od 23. do 25. avgusta 2021 (zaradi epidemiološkega stanja v državi v treh izvedbah) bomo izpeljali 7. konferenco Pedagoško vodenje, ki je namenjena ravnateljem vzgojno-izobraževalnih zavodov.

25 avg 2021
7. konferenca ravnateljic in ravnateljev VIZ v RS “Pedagoško vodenje za dvig kakovosti in učinkovitosti”

Od 23. do 25. avgusta 2021 (zaradi epidemiološkega stanja v državi v treh izvedbah) bomo izpeljali 7. konferenco Pedagoško vodenje, ki je namenjena ravnateljem vzgojno-izobraževalnih zavodov.

24 avg 2021
Mednarodni projekt ATS STEM – Vrednotenje prečnih veščin na področju naravoslovja, matematike in tehnologije

Več informacij o konferenci ATS STEM – Assessment of Transversal skills on STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) bo znanih v kratkem.

17 mar 2022
Več »