Nazaj na vrhnjo stran: Usposabljanja

Konference in posveti

Konference in posveti so priložnost za izmenjavo teorije  in prakse in  za vzpostavitev profesionalnega dialoga med strokovnimi delavci vrtcev in šol ter predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, javnih zavodov, domačih in tujih teoretikov ter raziskovalcev s področja vzgoje in izobraževanja. 

Na tovrstnih strokovnih srečanjih spodbujamo preplet aktualnih vsebin s področja šolstva, različne poglede na aktualne teme in širjenje informacij o dobrih praksah.

Zavod RS za šolstvo organizira in izvaja:

  • stalne konference, ki se izvajajo vsako leto ali na dve leti (npr. konferenca ravnateljev, konferenca za učitelje naravoslovnih, družboslovnih  predmetov, učitelje matematike, razrednega pouka … );
  • priložnostne konference ob aktualnih dogajanjih ali zaključku mednarodnih in domačih projektov.

Novice

Konferenca DIGDAKTIKA – Navodilo prijavljenim udeležencem

Bliža se zaključna konferenca projekta Dvig digitalne kompetentnosti v organizaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in ARNES-a z naslovom “DIGDAKTIKA”,…

Obvestilo udeležencem 9. konference ravnateljic in ravnateljev VIZ – 25.8.2023

Spoštovani, z veseljem vam sporočamo, da so se kapacitete za našo prihajajočo konferenco na Brdu pri Kranju izjemno hitro napolnile,…

9. konferenca ravnateljev in ravnateljic VIZ v Republiki Sloveniji – Brdo 2023

9. konferenca ravnateljev in ravnateljic VIZ v Republiki Sloveniji – Brdo 2023 Zavod Republike Slovenije za šolstvo pred začetkom novega…

25 avg 2023
Več »