Nazaj na vrhnjo stran: Zavod RS za šolstvo

Organizacijske enote

Zavod deluje kot javni zavod na področju vzgoje in izobraževanja ter opravlja razvojne, svetovalne in druge strokovne naloge s področja vzgoje in izobraževanja na področju predšolske vzgoje, osnovnega in srednjega šolstva v okviru svojih pristojnosti skladno s Sklepi Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, Statutom Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, zakonom, ki ureja področje usmerjanja otrok s posebnimi potrebami ter drugimi ustreznimi zakoni in predpisi.

Za območje ene ali več lokalnih skupnosti pokrivajo vsebinski okvir dela območne enote:

  • območna enota Ljubljana na področju upravnih enot: Ljubljana, Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Kamnik, Kočevje, Litija, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika in Zagorje.
  • območna enota Maribor na področju upravnih enot: Lenart, Maribor, Ormož, Pesnica, Ptuj, Ruše, Slovenska Bistrica
  • območna enota Celje na področju upravnih enot: Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Velenje in Žalec
  • območna enota Kranj na področju upravnih enot: Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič
  • območna enota Nova Gorica na področju upravnih enot: Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin
  • območna enota Koper na področju upravnih enot: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Postojna, Piran in Sežana
  • območna enota Slovenj Gradec na področju upravnih enot: Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec
  • območna enota Novo mesto na področju upravnih enot: Brežice, Črnomelj, Krško, Metlika, Novo mesto, Sevnica in Trebnje
  • območna enota Murska Sobota na področju upravnih enot: Murska Sobota, Lendava, Ljutomer in Gornja Radgona

Oddelki pokrivajo vertikalo šolskega sistema (predšolsko vzgojo, osnovno in srednje šolstvo) in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, središča pokrivajo širša področja našega dela (kakovost in raziskovanje in profesionalni razvoj). Poleg oddelkov in središč je v naši sestavi tudi Šola za ravnatelje, katere temeljna naloga je usposabljanje ravnateljev in podpora pri vodenju, s ciljem usposobiti udeležence za vodenje in upravljanje šol in vrtcev ter razviti znanja in spretnosti, ki prispevajo k osebni in organizacijski učinkovitosti. Skupne službe opravljajo naloge na področju strokovno-administrativnih, tehničnih, kadrovskih, pravnih, finančnih zadev in informatike.