Organizacijske enote

Organizirani smo v obliki oddelkov, ki pokrivajo vertikalo šolskega sistema (predšolsko vzgojo, osnovno in srednje šolstvo) in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter središč, ki pokrivajo širša področja našega dela (kakovost in raziskovanje in profesionalni razvoj). Poleg oddelkov in središč je v naši sestavi tudi Šola za ravnatelje.