Nazaj na vrhnjo stran: Organizacijske enote

Oddelek za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

Zavod RS za šolstvo
Oddelek za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
Kotnikova ulica 28, Ljubljana (6. nadstropje)
1000 LJUBLJANA

Telefon: 01/241 19 50 (vsak torek, sredo in petek od 9. do 12. ure)
Vodja oddelkadr. Natalija Vovk Ornik
Elektronski naslov:


Obrnete se lahko tudi na pristojne območne enote Zavoda RS za šolstvo:

 • Zavod RS za šolstvo – OE Maribor, Trg revolucije 7, 2000 Maribor; Tel.: 02/320 80 50
  (vsak torek, sredo in petek od 9. do 12. ure)
 • Zavod RS za šolstvo – OE Murska Sobota, Slomškova ulica 33, 9000 Murska Sobota; Tel.: 02/539 11 70
  (vsak torek, sredo in petek od 9. do 12. ure)
 • Zavod RS za šolstvo – OE Slovenj Gradec, Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec Tel.: 02/883 92 70
  (vsak torek, sredo in petek od 9. do 12. ure)
 • Zavod RS za šolstvo – OE Novo mesto, Novi trg 5, 8000 Novo mesto Maribor; Tel.: 07/371 91 90
  (vsak torek, sredo in petek od 9. do 12. ure)
 • Zavod RS za šolstvo – OE Nova Gorica, Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica; Tel.: 05/330 80 50
  (vsak torek, sredo in petek od 9. do 12. ure)
 • Zavod RS za šolstvo – OE Celje, Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje; Tel.: 03/490 79 30
  (vsak torek, sredo in petek od 9. do 12. ure)
 • Zavod RS za šolstvo – OE Kranj, Kidričeva 53, 4000 Kranj; Tel.: 04/280 29 10
  (vsak torek, sredo in petek od 9. do 12. ure)
 • Zavod RS za šolstvo – OE Koper, Cankarjeva ulica 5, 6000 Koper; Tel.: 05/610 06 00
  (vsak torek, sredo in petek od 9. do 12. ure)