Nazaj na vrhnjo stran: Srednja šola

Dijaški domovi

Temeljni namen delovanja dijaških domov je zagotavljanje urejenih življenjskih in učnih pogojev ter vzgoja dijakov, ki zaradi šolanja izven domačega kraja, začasno bivajo v dijaških domovih. Dijaški domovi delujejo skladno z Vzgojnim programom za dijaške domove, kateri opredeljuje vzgojno-izobraževalno delo dijaških domov na nacionalni ravni.

Pogoje in postopke sprejema ter temeljna pravila življenja in dela v dijaških domovih v Sloveniji določa Pravilnik o bivanju v dijaških domovih.

Dijaški domovi v Sloveniji se povezujejo v Skupnost dijaških domov Slovenije, ki v dijaških domovih delajo, pa so povezani preko Društva vzgojiteljev dijaških domov Slovenije

Vzgojiteljem in ostalim strokovnim delavcem dijaških domov je namenjena Arnesova spletna učilnica ŠS-Portal strokovnih delavcev dijaških domov Slovenije.

Kontakt na ZRSŠ: Maja Marc, višja svetovalka področja I.