Novo mesto

Zavod RS za šolstvo
Območna enota Novo mesto
Novi trg 5
8000 Novo mesto

Tajništvo OE NOVO MESTO. Telefon: 07 371 91 90
Predstojnica enote: mag. Andreja Čuk, telefon: 07 371 91 91

Na Območni enoti Novo mesto za strokovne delavce in vodstva vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter dijaških domov izvajamo strokovno podporo v živo in na daljavo v obliki informiranj, nasvetov, priporočil, e-uric, svetovalnih storitev, seminarjev, srečanj v obliki strokovnih pogovorov na enoti ali tematskih konferenc za kolektive v vrtcih in na šolah.

Na Območni enoti Novo mesto delujejo svetovalci za različna predmetna področja (predšolsko vzgojo, razredni pouk, slovenščino, matematiko, nemščino, geografijo, šolsko svetovalno delo) ter za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

Za informacije v zvezi z usmerjanjem otrok s posebnimi potrebami in izdajo odločb pokličite: 07 371 91 96 (vsak torek, sredo in petek od 9.00 do 12.00), pošljite elektronsko sporočilo na e-naslov: ali pošto naslovite na naslov območne enote, s pripisom “usmerjanje otrok s posebnimi potrebami”.