Nazaj na vrhnjo stran: Območne enote

Območna enota Novo mesto

Zavod RS za šolstvo
Območna enota Novo mesto
Novi trg 5
8000 Novo mesto

Tajništvo OE NOVO MESTO. Telefon: 07 371 91 90
Predstojnica enote: mag. Andreja Čuk, telefon: 07 371 91 91

Na Območni enoti Novo mesto za strokovne delavce in vodstva vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter dijaških domov izvajamo strokovno podporo v živo in na daljavo v obliki informiranj, nasvetov, priporočil, e-uric, svetovalnih storitev, seminarjev, srečanj v obliki strokovnih pogovorov na enoti ali tematskih konferenc za kolektive v vrtcih in na šolah.

Na Območni enoti Novo mesto delujejo svetovalci za različna predmetna področja (predšolsko vzgojo, razredni pouk, slovenščino, matematiko, fiziko, nemščino, geografijo, šolsko svetovalno delo) ter za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

Za informacije v zvezi z usmerjanjem otrok s posebnimi potrebami in izdajo odločb pokličite: 07 371 91 96 (vsak torek, sredo in petek od 9.00 do 12.00), pošljite elektronsko sporočilo na e-naslov: ali pošto naslovite na naslov območne enote, s pripisom “usmerjanje otrok s posebnimi potrebami”.