Nazaj na vrhnjo stran: Območne enote

Območna enota Nova Gorica

Zavod RS za šolstvo
Območna enota Nova Gorica
Erjavčeva ulica 2
5000 Nova Gorica

Tajništvo OE NOVA GORICA. Telefon: 05 330 80 50
Predstojnica enote: mag. Mariza Skvarč, telefon: 05 330 80 70

Na enoti izvajamo strokovno podporo strokovnim in vodstvenim delavcem vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter dijaških domov, v živo in na daljavo, v obliki svetovalnih storitev, seminarjev, e-uric, strokovnih pogovorov na enoti ali tematskih konferenc za kolektive v vrtcih in na šolah.

Na Območni enoti Nova Gorica delujejo svetovalci za naslednje predmete oz. področja: razredni pouk, slovenščina, matematika, angleščina, fizika, šport, psihologija, usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Ob četrtkih je na območni enoti prisotna svetovalka za slovenske šole v Italiji.

Za informacije v zvezi z usmerjanjem otrok s posebnimi potrebami in izdajo odločb pokličite telefonsko številko 05 330 80 69 v času uradnih ur (vsak torek, sredo in petek med 9.00 in 12.00 uro), pošljite elektronsko sporočilo na e-naslov ali pošto naslovite na naslov območne enote, s pripisom “usmerjanje otrok s posebnimi potrebami”.      

Aktualno: Spletna učilnica učiteljic in učiteljev OE NG. Gesla dobite pri predstojnici OE ZRSŠ Nova Gorica ali pri vašem ravnatelju.