Nazaj na vrhnjo stran: Območne enote

Območna enota Kranj

Zavod RS za šolstvo
Območna enota Kranj

Kidričeva 53
4000 Kranj

Tajništvo OE KRANJ. Telefon: 04 280 29 10
Predstojnica enote: Doris Kužel, telefon: 04 280 29 12

Na enoti izvajamo najrazličnejše oblike strokovne podpore strokovnih delavcev in vodstvenega kadra vrtcev osnovnih šol, srednjih šol in dijaških domov v obliki informiranja, konzultacij, svetovalnih storitev, seminarjev, srečanj v obliki strokovnih pogovorov na enoti ali tematskih konferenc za kolektive v vrtcih in šolah.

Na območni enoti Kranj delujejo svetovalci za različna predmetna področja (slovenščino, matematiko, angleščino, fiziko in šolsko svetovalno delo) ter za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.