Nazaj na vrhnjo stran: Podpora VIZ

Svetovanja

Svetovanja  so krajša oblika podpore in sodelovanja, ki predvidevajo pomoč strokovnim delavcem pri iskanju rešitev za konkretne probleme pri poučevanju, iskanju učinkovitih strategij vzgojnega delovanja, pri vodenju šole/vrtca/zavoda. Svetovalci in predstojniki Zavoda RS za šolstvo skupaj s strokovnimi delavci iščejo rešitve med obiskom na šoli, v vrtcu, v obliki informacij, mnenj, nasvetov, konzultacij, instruktivnega svetovanja, tudi na daljavo. 

Običajno trajajo od 2 do 4 ure in so zasnovana kot predavanja/delavnice (za kolektiv/stopnjo), v podporo specifičnim ciljem predmetnih skupin/področij. 

Vrste svetovalnih storitev

Svetovalne storitve predvidevajo različne vsebinske in izvedbene modele:

  • predavanja/delavnice (za kolektiv/stopnjo),
  • svetovanje v podporo specifičnim ciljem predmetnih skupin/področij,
  • dolgotrajnejše oblike svetovanj,
  • svetovalne storitve po naročilu drugih inštitucij (npr. inšpektorata za šolstvo),
  • krajša videokonferenčna usposabljanja (webinarji oz. e-urica).

Kaj so svetovanja?

Pomoč pri iskanju rešitev za konkretne probleme pri poučevanju, iskanju učinkovitih strategij vzgojnega delovanja, pri vodenju šole/vrtca/zavoda. Izvajajo jih svetovalci in predstojniki Zavoda RS za šolstvo na šoli, v vrtcu. Trajajo od 2 do 4 ure.

Komu so namenjena?

Svetovanja so namenjena učiteljem, vzgojiteljem, ravnateljem, strokovnim aktivom, kolektivom šol/vrtcev/zavodov ter drugim skupinam pedagoških delavcev.

Kako potekajo?

Potekajo v obliki informacij, mnenj, nasvetov, konzultacij, instruktivnega svetovanja. Skupaj bomo iskali rešitve po telefonu, preko elektronske pošte, pisno, v individualnem pogovoru s svetovalcem, med obiskom na šoli/v vrtcu/ na zavodu.

Cenik delavnic in svetovalnih storitev

Svetovalne storitve, v okviru katerih se izvaja predavanje ali delavnica za celoten kolektiv, se zaračunajo v vrednosti 550,00 evrov (celodnevna tematska delavnica za VIZ) oz. 275,00 evrov (poldnevna tematska delavnica za VIZ) in potni stroški (cena delavnic je brez DDV). V primeru brezplačne svetovalne storitve šola poravna potne stroške in morebitne stroške gradiv. Račun izstavimo po opravljeni storitvi.

Evalvacijski vprašalnik

Po zaključeni svetovalni storitvi želimo dobiti povratno informacijo, zato vas prosimo, da izpolnite kratek evalvacijski vprašalnik. Vaš odgovor nam bo v pomoč pri učinkovitem odzivanju na potrebe šolske prakse. V primeru več zaporednih srečanj VIZ izpolni evalvacijski vprašalnik po zaključeni storitvi.