E-urice

Videokonferenčna usposabljanja potekajo na daljavo in ponujajo uporabne primere pri iskanju rešitev za konkretne probleme pri poučevanju, iskanju učinkovitih strategij vzgojnega delovanja, za pripravo in izvedbo pouka. Izvajajo jih svetovalci ZRSŠ tudi v sodelovanju z učitelji praktiki. Izbor tem, termine in pogostost izvedbe narekujejo konkretne potrebe strokovnih delavcev in so usmerjene v pristope pouka v živo, v živo na daljavo (sinhrono), na daljavo (asinhrono) in kombinirano. Običajno trajajo 1 do dve uri. 

Udeležba na e-urici je brezplačna, prostovoljna in udeležencem ne prinaša potrdila o udeležbi. Ponudbo in termine izvedbe objavljamo v koledarju izobraževanj. K prijavi udeležence pozovemo preko novice na spletni strani in objav na družabnih omrežjih ZRSŠ.

Udeležencem na e-urici ponudimo:

  • neposredno izkušnjo izobraževanja (učitelji kot učenci), 
  • priložnost za strokovno in didaktično razpravo tako o izbrani temi kot tudi o didaktičnem potencialu izbranega okolja/orodja, 
  • učenje in pripravo izdelka/dokaza, 
  • priliko, da se skupaj učimo in gradimo skupnost. 

V kolikor potrebujete dodatne informacije, pišite na e-naslov:

Sporočila o e-uricah

Strokovne sodelavce vabimo na šesti cikel krajših usposabljanj na daljavo

Napovedujemo izvedbo treh enostavnih in uporabniku prijaznih krajših videokonferenčnih usposabljanj (webinarjev), ki bodo strokovnim delavcem ponudili uporabne primere za pripravo in izvedbo pouka na daljavo. Izbrane teme izhajajo iz konkretnih potreb strokovnih delavcev, ki smo jih zaznali v času epidemije in so usmerjene v pristope pouka na daljavo.

Strokovne sodelavce vabimo na peti cikel krajših usposabljanj na daljavo

Napovedujemo izvedbo sedmih enostavnih in uporabniku prijaznih krajših videokonferenčnih usposabljanj (webinarjev), ki bodo strokovnim delavcem ponudili uporabne primere za pripravo in izvedbo pouka na daljavo. Izbrane teme izhajajo iz konkretnih potreb strokovnih delavcev, ki smo jih zaznali v času epidemije in so usmerjene v pristope pouka na daljavo.

Strokovne delavce vabimo na četrti cikel krajših usposabljanj na daljavo (e-urice)

V januarju 2021 bomo izvedli tri krajša videokonferenčna usposabljanja (e-urice), ki bodo ponudila uporabne primere za pripravo in izvedbo pouka na daljavo. Med tokratno ponudbo smo uvrstili dve temi, ki smo jih že predstavljali, vendar jih zaradi zanimanja ponavljamo.