Spodbujanje dobrega počutja vseh učencev

Ponedeljek, 24. 1. 2022 

Na e-urici smo predstavili pomen dobrega počutja za vse učeče se. Izhajali smo iz skrbi za svoje lastno zdravje, saj na osnovi tega lažje poskrbimo za druge. Prikazali smo aktivnosti, ki jih lahko za dobro počutje uporabimo tako pri sebi kot pri učečih se, prilagojeno in odvisno glede na njihovo zrelost, starost in druge značilnosti.

Pred e-urico smo udeležence povabili v spletno okolje WOOCLAP in jih spodbudili, da spoznajo novo digitalno okolje in odgovorijo na vprašanje, kako poskrbijo za svoje dobro počutje doma/v službi. E-urico smo začeli s pregledom zapisov, ki so bili iztočnica za nadaljnji potek delavnice.

Ugotovili smo, da dobro počutje zajema sprejemanje samega sebe, redno telesno dejavnost, zdravo prehrano, skrb za druge itd. Pomen poti do pozitivnih sprememb v počutju smo prikazali na slikovit način s pomočjo nevrografičnega risanja, z Drevesom življenjskih kompetenc (oblikovala ga je skupina strokovnjakov v okviru Evropskega izobraževanja) in zaključki raziskav, ki dokazujejo, da čustva uravnavajo našo pozornost, motivacijo in izboljšajo zapomnitev.

Prikazali smo izsek izpeljave spodbujanja dobrega počutja pri geografiji, aktiven odmor, izkušnjo reševanja problematike odpora do predmeta pri dijakih in simulacijo lutkovnega pristopa za mlajše učence ali učence, ki potrebujejo več podpore.

Poudarili smo, da je za dobro počutje izrednega pomena, da naše učeče se čim bolj vključimo, z njimi soustvarjamo in jih slišimo. Na osnovi tega lahko dejavnosti izbiramo, jih prilagajamo in spreminjamo, vse z namenom, da je za učence tako koristno kot tudi zabavno.

Za vse, ki se omenjene e-urice niste mogli udeležiti, smo pripravili videoposnetek in gradivo.

Posnetek


GradivoIzvajalci:

Darja Plavčak, Skupina za otroke s posebnimi potrebami

Biserka Lep, Področna skupina za splošna področja

Amela Sambolić Beganović, Oddelek za srednje šolstvo in predmetna skupina za matematiko

Anton Polšak, Predmetna skupina za geografijo

Tomaž Kranjc, Predmetna skupina za psihologijo