Evropski dan jezikov

Ob 20. obletnici evropskega dneva jezikov je v Orehovem gaju potekala osrednja prireditev, na kateri so zbrane nagovorili Nataša Goršek Mencin, namestnica vodje Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, Damir Orehovec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in dr. Stanka Preskar, namestnica direktorja Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

Obvestilo za udeležence študijskih srečanj

Obveščamo vas, da je rok za opravljanje obveznosti 2. dela študijskega srečanja podaljšan do 30. septembra 2021.

Delite svoje izkušnje v projektu Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve

Na Zavodu RS za šolstvo v sodelovanju s projektnimi partnerji izvajamo projekt DesignMyFuture, ki se osredotoča na razvoj modelov za zmanjšanje zgodnjega opuščanja šolanja pri mladih in spodbuja pozitivno odločanje o njihovi poklicni prihodnosti. V ta namen prijazno prosimo učitelje, da z nami delite izkušnje in mnenje v anonimni spletni anketi.

Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa “Učim se biti učitelj – 4«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev skladno s specifičnim ciljem 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Tedenski pomenki na temo večjezičnosti

V projektu Jeziki štejejo, pri katerem Zavod Republike Slovenije za šolstvo sodeluje kot partnerska institucija, napovedujemo Tedenske pomenke, kratke posvete s področja večjezičnega izobraževanja.

Svetovni dan prve pomoči, 11. september

Zavod RS za šolstvo se pridružuje pobudi Rdečega križa Slovenije, saj želimo poudariti pomen partnerskega sodelovanja vseh, ki si prizadevamo dvigniti kakovost prve pomoči med mladimi. V ta namen vabimo k sodelovanju z dnevom dejavnosti tudi osnovne in srednje šole.

Vabilo k prijavi v program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS) v šolskem letu 2021/2022

V Pisarni Evropskega parlamenta v Sloveniji tudi v šolskem letu 2021/2022 nadaljujejo z izvajanjem programa Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS).

Septembrsko obvestilo za koordinatorje KUV v VIZ

Obvestila za koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje v VIZ, ki vključujejo pomembnejše aktualne informacije in dogodke iz kulturno-umetnostne vzgoje.

Cepljenje proti HPV v šolskem letu 2021/2022

Zavod RS za šolstvo podpira prizadevanja Zveze slovenskih društev za boj proti raku pri aktivnostih, s katerimi želijo povečati informiranost staršev šestošolk in šestošolcev glede cepljenja proti človeškim papilomavirusom (HPV), ki dokazano povzročajo nekatere vrste rakov in genitalne bradavice.

Priložnosti interdisciplinarnega poučevanja v srednji šoli (drugič)

V sredo, 25. 8. 2021, smo že z drugo skupino učiteljev gimnazij, srednjih strokovnih in poklicnih šol izvedli 1. del 8-urnega programa usposabljanja z naslovom Priložnosti interdisciplinarnega poučevanja v srednji šoli.

Natečaj »Naravne in druge nesreče – Požarna varnost in prosti čas« v šolskem letu 2021/2022

V šolskem letu 2021/2022 Uprava RS za zaščito in reševanje razpisuje natečaj za predšolske otroke in osnovnošolsko mladino na temo »Naravne in druge nesreče – Požarna varnost in prosti čas«.

Na šolske poti so se vrnili otroci, pazimo na njihovo varnost vse leto!

Pred osnovno šolo Venclja Perka v Domžalah so direktor Agencije za varnost prometa Jože Hribar, univ. dipl. inž. str., minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, ravnateljica OŠ Venclja Perka mag. Petra Korošec in koordinatorica področja prometne vzgoje na Zavodu RS za šolstvo mag. Marta Novak zjutraj simbolično pospremili otroke pri varnem prehodu čez cesto in ob tem poudarili pomen prometne vzgoje otrok in odgovornost, ki jo imamo odrasli, da poskrbimo za njihovo varnost vse dni v letu.