POdjetnost Gradnik zaUpanja Mladih

Danes je v Ljubljani potekala zaključna konferenca projekta POGUM, pri čemer so učenci  pokazali svoje dosežke in rezultate, učitelji izvedbene…

Vabljeni k prijavi na študijska srečanja

Vabimo vas, da se udeležite študijskih srečanj za vzgojitelje, učitelje in druge strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, ki bodo…

Razvijanje kompetence podjetnosti

V digitalni bralnici ZRSŠ smo objavili monografijo Razvijanje kompetence podjetnosti v osnovni šoli, ki je namenjena učiteljem in ravnateljem, ki…

Katalog programov obveznih izbirnih vsebin oziroma interesnih dejavnosti za srednješolce 2022/2023

Zavod RS za šolstvo vsako leto pripravi Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za naslednje šolsko…

Javno povabilo za ravnatelje svetovalce

Predmet povabila je zbiranje prijav ravnateljev in direktorjev v vzgoji in izobraževanju za sodelovanje pri izvajanju programov in svetovalnih storitev…

Javno povabilo za mentorje novoimenovanim ravnateljem

Predmet povabila je zbiranje prijav ravnateljev in direktorjev v vzgoji in izobraževanju za sodelovanje v programu Mentorstvo novoimenovanim ravnateljem v…

Priporočila za načrtovanje, organiziranje in izvedbo preverjanja in ocenjevanja znanja za učence, ki so ob koncu šolskega leta neocenjeni ali se izobražujejo na domu

Glede na vprašanja in dileme, ki se pojavljajo na šolah, smo pripravili nekaj priporočil, namenjenih vodstvenim in strokovnim delavcem v…

Javni razpis za delovno mesto direktorja Zavoda Republike Slovenije za šolstvo

V Uradnem listu št. 70/2022, z dne 20. 5. 2022 je objavljen javni razpis za delovno mesto direktorja Zavoda RS…

Povabilo svetovalnim delavcem v ekspertno skupino za posodobitev Programskih smernic

Zavod RS za šolstvo razpisuje povabilo svetovalnim delavcem k prijavi v ekspertno skupino za posodobitev Programskih smernic za svetovalno delo…

Poziv za prijavo primerov dobrih praks vključujoče arhitekture in organizacije prostora

V programu nacionalne konference “Vključevanje, inkluzivnost in pravičnost v vzgoji in izobraževanju”, ki jo organiziramo skupaj Eurydice Slovenija, MIZŠ, CMEPIUS…

Ustvarjalni natečaj za srednje šole »Pisma poslancem«

V okviru aktivnosti znotraj projekta Integriteta: skupni cilj generacij, Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) in Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ)…

23. podelitev priznanj Blaža Kumerdeja

V Muzeju novejše zgodovine Slovenije smo 16. maja 2022 podelili priznanja Blaža Kumerdeja za prispevek v vzgoji in izobraževanju, s…