Nazaj na vrhnjo stran: Slovenci izven meja

Slovenci po svetu – Stičišče

Dopolnilni pouk slovenščine v tujini financira in organizira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, ki nudi strokovno podporo.

Na Zavodu RS za šolstvo:

  • spremljamo pedagoško delo učiteljev dopolnilnega pouka slovenščine v Evropi, svetujemo in spodbujamo njihovo delovanje znotraj slovenskih skupnosti;
  • izvajamo strokovna izobraževanja (seminarje);
  • nabavljamo učbenike, učna gradiva in didaktične pripomočke za potrebe pouka;
  • spremljamo dejavnosti ob/pri dopolnilnem pouku (ekskurzije učencev v Slovenijo, šolske povezave, delavnice, kulturne prireditve v tujini itd.),
  • organiziramo poletno šolo slovenščine za otroke in mladostnike slovenskega porekla iz tujine.

Kjer dopolnilnega pouka slovenščine ni možno organizirati, se izjemoma izvaja pouk slovenščine na daljavo.

Pouk slovenščine poteka tudi v čezoceanskih državah (ZDA, Kanada, Argentina, Brazilija, Avstralija, Egipt). V sodelovanju z Uradom Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu pripravljamo strokovne seminarje za učitelje slovenskih šol v izseljenstvu.