Nazaj na vrhnjo stran: Slovenci izven meja

Slovenci po svetu – Stičišče

Dopolnilni pouk slovenščine v tujini financira in organizira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, ki nudi strokovno podporo.

Na Zavodu RS za šolstvo:

  • spremljamo pedagoško delo učiteljev dopolnilnega pouka slovenščine v Evropi, svetujemo in spodbujamo njihovo delovanje znotraj slovenskih skupnosti;
  • izvajamo strokovna izobraževanja (seminarje);
  • nabavljamo učbenike, učna gradiva in didaktične pripomočke za potrebe pouka;
  • spremljamo dejavnosti ob/pri dopolnilnem pouku (ekskurzije učencev v Slovenijo, šolske povezave, delavnice, kulturne prireditve v tujini itd.),
  • organiziramo vsakoletno poletno šolo slovenščine za otroke in mladostnike slovenskega porekla iz tujine.

Kjer dopolnilnega pouka slovenščine ni možno organizirati, se izjemoma izvaja pouk slovenščine na daljavo.

Pouk slovenščine poteka tudi v čezoceanskih državah (ZDA, Kanada, Argentina, Brazilija, Avstralija, Egipt). V sodelovanju z Uradom Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu pripravljamo strokovne seminarje za učitelje slovenskih šol v izseljenstvu.