Nazaj na vrhnjo stran: Območne enote

Območna enota Maribor

Zavod RS za šolstvo
Območna enota Maribor
Trg revolucije 7
2000 Maribor

Tajništvo OE MARIBOR. Telefon: 02 320 80 60
Predstojnica enote: dr. Milena Kerndl, telefon: 02 320 80 74.

Na enoti izvajamo različne oblike strokovne podpore v živo in na daljavo strokovnim delavcem in vodstvom vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter dijaških domov v obliki informiranj, nasvetov, priporočil, e-uric, svetovalnih storitev, seminarjev, srečanj v obliki strokovnih pogovorov na enoti ali tematskih konferenc za kolektive v vrtcih in na šolah.

Na Območni enoti Maribor delujejo svetovalci za različna predmetna področja (predšolsko vzgojo, razredni pouk, slovenščino, matematiko, angleščino, latinščino,  likovno umetnost, glasbeno umetnost, fiziko, tehniko in tehnologijo, knjižničarstvo, domovinsko in državljansko kulturo in etiko, računalništvo in informatiko, šolsko svetovalno delo, šport) ter za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

Za informacije v zvezi z usmerjanjem otrok s posebnimi potrebami in izdajo odločb pokličite: 02/320 80 60 (vsak torek, sredo in petek od 9.00 do 12.00), pošljite elektronsko sporočilo na e-naslov ali pošto naslovite na naslov območne enote, s pripisom “usmerjanje otrok s posebnimi potrebami”.