Razpisi in javne objave


Razpisi delovnih mest

Razpisi delovnih mest

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Višji svetovalec področja I, OE Murska SobotaTrajanje zaposlitve: nedoločen čas, 100%Kraj: Zavod RS za…

Razpis delovnega mesta

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Višji svetovalec področja II, Služba za informatiko Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, 100%Kraj: Zavod RS…

Višji svetovalec področja I, OE Koper

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Višji svetovalec področja I, OE Koper Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, 100% Kraj: Zavod RS…

Več »

Javne objave in pozivi

Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa “Učim se biti učitelj – 4«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev skladno s specifičnim ciljem 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Javni poziv za izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov v programu »Dvig digitalne kompetentnosti«

Objavljamo javni poziv za izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov v programu »Dvig digitalne kompetentnosti«. Poziv je namenjen osnovnim, srednjim in glasbenim šolam, dijaškim domovom ter zavodom za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

Javni razpis za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2020/2021

Objavljamo Javni razpis za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2020/2021

Več »