Glasbeno izobraževanje

Glasbeno izobraževanje je pomemben, sistemsko podprt del vzgoje in izobraževanja v Sloveniji, ki omogoča otrokom celostno glasbeno vzgojo. Zavod RS šolstvo na tem področju skrbi za razvoj programov in predmetov, vsebinski razvoj učnih načrtov v programih osnovne glasbene šole in modulov umetniške gimnazije, pripravo strokovnih dokumentov ter nudi strokovno podporo učiteljem glasbenih šol v obliki različnih strokovnih srečanj in izobraževanj. Več informacij o področni skupini za glasbo Zavoda RS za šolstvo ter o glasbi in zborih v šoli je na enem mestu zbranih tukaj.