Nazaj na vrhnjo stran: Osnovna šola

Glasbeno in plesno izobraževanje

Glasbeno in plesno izobraževanje je pomemben, sistemsko podprt del vzgoje in izobraževanja v Sloveniji, ki omogoča otrokom celostno glasbeno in plesno vzgojo. Zavod RS šolstvo na tem področju skrbi za razvoj programov in predmetov, vsebinski razvoj učnih načrtov v programih osnovnega glasbenega in plesnega izobraževanja in modulov umetniške gimnazije, pripravo strokovnih dokumentov ter nudi strokovno podporo učiteljem glasbenih šol v obliki različnih strokovnih srečanj in izobraževanj. Več informacij o tem se nahaja tukaj.