domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Ljubljana, 03.06.2020

So modeli izvedbe pouka matematike v času izobraževanja na daljavo in še mnogo več. V času izvajanja izobraževanja na daljavo smo svetovalke predmetne skupine za matematiko na Zavodu RS za šolstvo oblikovale in objavile štiri izvedbene modele pouka matematike za...

PREBERI VEČ

Ljubljana, 29.05.2020

V skladu s predpisi za zajezitev širjenja bolezni COVID-19 in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje na Zavodu RS za šolstvo izdajamo Protokol ravnanja za opravljanje pregledov otrok in sej Komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Zaradi varnostnih ukrepov...

PREBERI VEČ

Ljubljana, 27.05.2020

V času, ko pouk in drugo naše delo poteka na daljavo in v največji meri v pisni obliki, še bolj premišljeno kot sicer oblikujemo svoja besedila, s katerimi vzpostavljamo odnos, posredujemo vsebino, se medsebojno obveščamo, ostajamo v stiku z učenci...

PREBERI VEČ

Ljubljana, 25.05.2020

V četrtek 21. maja 2020 smo iz Zavoda RS za šolstvo  preko Pošte Slovenije razposlali  IKT opremo- tablične računalnike za otroke iz socialno šibkejših družin. Tokratni donator Atlantic Draga Kolinska d.o.o. je zagotovil 474 tabličnih računalnikov.   Do danes smo...

PREBERI VEČ

Ljubljana, 22.05.2020

Na podlagi sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16,...

PREBERI VEČ

Ljubljana, 21.05.2020

Spoštovani mentorji  tekmovanj v organizaciji ZRSŠ, v dneh po objavi naše odločitve smo prejeli kar nekaj strinjanj in tudi nestrinjanj z našo odločitvijo o zaključku tekmovanj. Vsem, ki ste izrazili pomisleke, sporočamo, da smo odločitev sprejeli z veliko mero odgovornosti...

PREBERI VEČ

 
 
HITRI DOSTOP

Predmetna področja

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

EU projekti

eNovičniki ZRSŠ


KOLEDAR
VEČ DOGODKOV>

  POGOSTO OBISKANE VSEBINE

Študijska srečanja

Tekmovanja

Kontakti

VEČ OBISKANIH VSEBIN>

logo_sio

logo_eurydice