Splošni pogoji uporabe spletne strani

Uporabo spletne strani (brskanje, odpiranje povezav, branje vsebine in podobno) štejemo kot soglasje obiskovalca spletne strani, da se strinja s temi splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se kot obiskovalec spletne strani ne strinjate s temi splošnimi pogoji vas prosimo, da spletne strani ne uporabljate.

Upravljavec spletne strani (v nadaljevanju: upravljavec) si pridružuje pravico, da te splošne pogoje kadarkoli in brez predhodne najave spremeni, tako da novo različico objavi na spletni strani.

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno stran in vse njene posamezne dele, kot so razdelki, pod-strani ali obrazci, v kolikor za posamezen del izrecno ni določeno drugače.

Vsebine na spletni strani

Obvestila, prispevki, članki, publikacije, besedila in druge vsebine objavljene na spletni strani (v nadaljevanju: vsebine) so nastale z najboljšim namenom podati obiskovalcem spletne strani (v nadaljevanju: uporabniki) koristne in uporabne vsebine. Upravljavec skuša po svojih najboljših močeh z vzdrževanjem spletne strani zagotavljati točnost in pravilnost teh informacij in vsebin ter pravilno delovanje obrazcev.

Upravljavec na spletni strani objavlja informacije in podatke, vezane na delovanje Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. 

V primeru, da se na spletni strani objavi informacija, ki je pridobljena iz drugih virov, se ob njej navede vir oziroma se na to opozori s spletno povezavo do vira.

Upravljavec si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin ali obrazcev na spletni strani brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Na spletni strani so objavljene tudi povezave, ki kažejo na spletne strani drugih oseb. Na delovanje teh strani in na njihovo vsebino upravljavec ne more vplivati in ne sprejema nikakršne odgovornosti za točnost tam objavljenih informacij in vsebin.

Splošni pogoji uporabe digitaliziranih učnih načrtov:

Skladno z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19; ZASP), uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in sodnega področja niso avtorskopravno varovana. Zato se digitalizirani učni načrti, objavljeni na spletnih straneh Zavoda RS za šolstvo, lahko reproducirajo, priobčijo javnosti, distribuirajo, dajejo v najem in predelajo, pri čemer se mora v primeru uporabe prosto dostopnih informacij javnega značaja navesti naslednji vir podatkov: »Zavod RS za šolstvo«.

Splošni pogoji uporabe objavljenih revij in posameznih člankov iz revij:

Revije in posamezni članki iz revij so varovani v skladu z določili ZASP. Revije in posamezni članki iz revij se lahko uporabijo le za nekomercialne namene, predelave niso dovoljene. Pri uporabi člankov in revij je potrebno obvezno navesti avtorja in vir. 

Ljubljana, 17.3.2021