Novice in obvestila


Pričenjajo se zimske počitnice

Z naslednjim tednom se pričenjajo zimske počitnice, čas, ki ga lahko po svoji meri preživite kakovostno in nepozabno. Naj vam…

22. Konferenca za svetovalno delo v VIZ – Prispevki strok za svetovalno delo v praksi

Spoštovani, vabimo k oddaji povzetkov prispevkov za 22. konferenco o svetovalnem delu v vzgojno-izobraževalnih zavodih – Prispevki strok za svetovalno…

22 apr 2024
Zbirka gradiv za podporo otrokom in mladostnikom z duševnimi stiskami

ZRSŠ je v sodelovanju s strokovnjakinjami za duševno zdravje izdal dodatna gradiva za vzgojitelje, učitelje in strokovne delavce v vzgojno-izobraževalnih…

Profesor Mark Priestley z Univerze Stirling na Škotskem delil najnovejše smernice za oblikovanje učnih načrtov v Evropi

V okviru prenove izobraževalnih programov s prenovo ključnih programskih dokumentov (kurikuluma za vrtce, učnih načrtov ter katalogov znanj) smo v ponedeljek, 12….

Objava prostega delovnega mesta: Višji svetovalec področja I, Oddelek za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Višji svetovalec področja I, Oddelek za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami Trajanje zaposlitve: nedoločen…

Koledar


XI. Znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju

Pravice in odgovornosti različnih deležnikov v vzgoji in izobraževanju 5. in 6. marec 2024, kongresni center Portus, Hotel Slovenija, Portorož…

05 mar 2024
Konferenca za učitelje in učiteljice razrednega pouka

BRALNA PISMENOST NA RAZREDNI STOPNJI Lokacija: Thermana Laško Trajanje: 8 ur Vsebina: Razvijanje bralne kulture, Zgodnja pismenost, Branje z razumevanjem,…

19 mar 2024
III. mednarodni strokovni kongres »Izzivi vzgoje v globalni družbi«

Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo in s Skupnostjo dijaških domov Slovenije organizira…

21 mar 2024
34. strokovno srečanje vodilnih in vodstvenih delavcev s področja vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Kongresni center Portus, hotel Slovenija, Portorož (dvorana James Cook) Strokovno srečanje vodilnih in vodstvenih delavcev s področja vzgoje in izobraževanja…

28 mar 2024
XVI. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev

Vloga pomočnika ravnatelja pri uvajanju sprememb in izboljšav v vzgojno-izobraževalnem zavodu 9. in 10. april 2024, kongresni center Portus, Hotel Slovenija, Portorož…

09 apr 2024