Novice in obvestila


8. nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti in trajnostnosti v vzgoji in izobraževanju

Razvijanje vrednot, ki prispevajo k razvoju trajnostne mobilnosti in trajnostnosti 9. april 2024, Thermana Laško, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško…

09 apr 2024
Navodila za izvedbo državne stopnje tekmovanja s področja zgodovine za učence 8. in 9. razreda osnovne šole v šol. letu 2023/24

Državno tekmovanje bo potekalo v četrtek, 7. 3. 2024 od 14.00 do 15.00 na lokacijah: Tekmovalci se s svojimi spremljevalci…

07 mar 2024
Pričenjajo se zimske počitnice

Z naslednjim tednom se pričenjajo zimske počitnice, čas, ki ga lahko po svoji meri preživite kakovostno in nepozabno. Naj vam…

22. Konferenca za svetovalno delo v VIZ – Prispevki strok za svetovalno delo v praksi

Spoštovani, vabimo k oddaji povzetkov prispevkov za 22. konferenco o svetovalnem delu v vzgojno-izobraževalnih zavodih – Prispevki strok za svetovalno…

22 apr 2024
Zbirka gradiv za podporo otrokom in mladostnikom z duševnimi stiskami

ZRSŠ je v sodelovanju s strokovnjakinjami za duševno zdravje izdal dodatna gradiva za vzgojitelje, učitelje in strokovne delavce v vzgojno-izobraževalnih…

Koledar


XI. Znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju

Pravice in odgovornosti različnih deležnikov v vzgoji in izobraževanju 5. in 6. marec 2024, kongresni center Portus, Hotel Slovenija, Portorož…

05 mar 2024
Konferenca za učitelje in učiteljice razrednega pouka

BRALNA PISMENOST NA RAZREDNI STOPNJI Lokacija: Thermana Laško Trajanje: 8 ur Vsebina: Razvijanje bralne kulture, Zgodnja pismenost, Branje z razumevanjem,…

19 mar 2024
III. mednarodni strokovni kongres »Izzivi vzgoje v globalni družbi«

Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo in s Skupnostjo dijaških domov Slovenije organizira…

21 mar 2024
34. strokovno srečanje vodilnih in vodstvenih delavcev s področja vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Kongresni center Portus, hotel Slovenija, Portorož (dvorana James Cook) Strokovno srečanje vodilnih in vodstvenih delavcev s področja vzgoje in izobraževanja…

28 mar 2024
XVI. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev

Vloga pomočnika ravnatelja pri uvajanju sprememb in izboljšav v vzgojno-izobraževalnem zavodu 9. in 10. april 2024, kongresni center Portus, Hotel Slovenija, Portorož…

09 apr 2024