Prenova izobraževalnih programov s prenovo ključnih programskih dokumentov (kurikuluma za vrtce, učnih načrtov ter katalogov znanj)

Financira Evropska unija – NextGenerationEU Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz Mehanizma za okrevanje in odpornost. Projekt...

Trajanje do 31. 12. 2025, Projekti, Domači projekti

Dvig digitalne kompetentnosti

Cilj projekta je razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ ter s tem spodbujanje strokovnih delavcev VIZ za reflektivno prakso, načrtovanje ter udejanjanje lastnega strokovnega razvoja.

Trajanje do 31. 08. 2023, Projekti, Domači projekti