Nazaj na vrhnjo stran: Območne enote

Območna enota Slovenj Gradec

Zavod RS za šolstvo
Območna enota Slovenj Gradec
Podgorska cesta 2
2380 Slovenj Gradec

Tajništvo OE Slovenj Gradec, telefon: 02 883 92 70
Predstojnica enote: Romana Košutnik, telefon: 02 883 92 71

Na enoti izvajamo najrazličnejše oblike strokovne podpore strokovnih delavcev in vodstvenemu kadru vrtcev, osnovnih šol in srednjih šol v živo in na daljavo. Strokovno podporo izvajamo v obliki informiranja, konzultacij, svetovalnih storitev, seminarjev, srečanj v obliki strokovnih pogovorov na enoti ali tematskih konferenc za kolektive v vrtcih in šolah, s pisnimi priporočili in mnenji ter izvajanjem e-uric.

Na območni enoti Slovenj Gradec delujejo svetovalci za predmetna področja: predšolsko vzgojo, slovenščino, kemijo in fiziko ter za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

Enota sodeluje tudi s šolskimi ustanovami na avstrijskem Koroškem:

  • z Deželnim šolskim svetom za Koroško v Celovcu, Oddelek za manjšinsko šolstvo,
  • s šolami v projektu jezikovnih asistentov na Koroškem na obeh straneh meje,
  • s slovensko gimnazijo v Celovcu pri tekmovanju v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje,
  • s šolskim inšpektoratom v Wolfsbergu,
  • s koordinatorjem v mreži Ecomedia Europe.

Za informacije v zvezi z usmerjanjem otrok s posebnimi potrebami in izdajo odločb pokličite v času pogovornih ur v torek, sredo in petek od 9.00 do 12.00.

  • Amra Kordić, višja svetovalka področja I., telefon 02 883 92 79
  • Franc Dretnik, višji svetovalec področja I., telefon 02 883 92 78

Lahko nam pošljete elektronsko sporočilo na e-naslov   ali pošto naslovite na naslov območne enote, s pripisom “usmerjanje otrok s posebnimi potrebami”.