Nazaj na vrhnjo stran: Usposabljanja

Tematske konference

Tematske konference so krajše, predvidoma 8-urne oblike izobraževanja, namenjene celotnim šolskim kolektivom. Prednost tematske konference je, da se odziva na potrebe šole in se pri obravnavani temi osredotoča na neposredne izkušnje iz prakse. 

V naši ponudbi je nekaj okvirnih tem in nekaj bolj natančno določenih tematskih konferenc. 

Temo in vsebino lahko definira šola v skladu s svojimi potrebami ter poišče ustreznega izvajalca. 

Na tematske konference se lahko prijavite s prijavnico po predhodnem dogovoru z izbranim predavateljem ali koordinatorjem. Cena tematske konference, ki obsega osem pedagoških ur, je 550 evrov in potni stroški predavateljev, kar vzgojno-izobraževalni zavod poravna po prejemu računa.

Postopek za izvedbo tematske konference

  • Organizator in izvajalec tematske konference (TK) je vzgojno-izobraževalni zavod.
  • Svetovalci Zavoda RS za šolstvo izvajajo le predavanja, delavnice in druge oblike dela po naročilu organizatorja in izvajalca.
  • Tematske konference praviloma trajajo 8 ur in udeleženci pridobijo 0,5 točke za napredovanje v nazive.
  • Izvajalec tematske konference je šola (oziroma vrtec, zavod), ki tudi poskrbi za spremljanje programa na ustreznih obrazcih v spletni aplikaciji Katis, ki je v domeni Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ter za izdajo potrdil udeležencem.