Razpis za program šola za ravnatelje 2024/25

Objavljamo Razpis za vpis v program Šola za ravnatelje in vsebine ravnateljskega izpita za šolsko leto 2024/2025. V šolskem letu 2024/2025…

Javno povabilo za ravnatelje svetovalce

Predmet povabila je zbiranje prijav ravnateljev in direktorjev v vzgoji in izobraževanju za sodelovanje pri izvajanju programov in svetovalnih storitev…

Javno povabilo za mentorje novoimenovanim ravnateljem

Predmet povabila je zbiranje prijav ravnateljev in direktorjev v vzgoji in izobraževanju za sodelovanje v programu Mentorstvo novoimenovanim ravnateljem v okviru…

Razpis za skupinsko svetovanje za ravnatelje ob podpori ravnateljev svetovalcev

V Šoli za ravnatelje smo razvili skupinsko obliko svetovanja za ravnatelje, ki temelji na coachingu in superviziji, pri čemer gre v…

Javna razprava o posodobljenih Programskih smernicah svetovalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Zavod Republike Slovenije za šolstvo organizira javno razpravo o posodobljenih Programskih smernicah svetovalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki bo v…

15 apr. 2024
Kulturni bazar 2024

Spoštovane strokovne delavke, spoštovani strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju, kulturi in na drugih področjih, spoštovane študentke in študenti, vabimo…

20 mar. 2024
Zbirka gradiv za podporo otrokom in mladostnikom z duševnimi stiskami

ZRSŠ je v sodelovanju s strokovnjakinjami za duševno zdravje izdal dodatna gradiva za vzgojitelje, učitelje in strokovne delavce v vzgojno-izobraževalnih…

25. podelitev priznanj Blaža Kumerdeja

V ponedeljek, 20. maja 2024, bo ob 17. uri v Muzeju novejše zgodovine Slovenije (Cekinov grad) v Ljubljani potekala 25. podelitev priznanj…

20 maj 2024
Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Objavljene so nove Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so bile sprejete na Strokovnem svetu Republike Slovenije za splošno…

Izhodišča za prenovo katalogov znanj za splošnoizobraževalne predmete v poklicnem in strokovnem izobraževanju

V digitalni bralnici Zavoda RS za šolstvo so objavljena Izhodišča za prenovo katalogov znanj za splošnoizobraževalne predmete v poklicnem in strokovnem…

XXVI. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev

Vloga pomočnika ravnatelja pri uvajanju sprememb in izboljšav v vzgojno-izobraževalnem zavodu 9. in 10. april 2024, kongresni center Portus, Hotel Slovenija, Portorož…

09 apr. 2024