Nazaj na vrhnjo stran: Območne enote

Območna enota Ljubljana

Zavod RS za šolstvo
Območna enota Ljubljana
Kotnikova ulica 28, Ljubljana (6. nadstropje)
1000 Ljubljana

Tajništvo OE LJUBLJANA. Telefon: 01 236 31 37
Predstojnica enote: Miriam Stanonik, telefon:  01 236 31 15

Na enoti izvajamo različne oblike strokovne podpore v živo in na daljavo strokovnim delavcem in vodstvom vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter dijaških domov v obliki informiranj, nasvetov, priporočil, e-uric, svetovalnih storitev, seminarjev, srečanj v obliki strokovnih pogovorov na enoti ali tematskih konferenc za kolektive v vrtcih in na šolah.

Na Območni enoti Ljubljana delujejo svetovalci za različna predmetna področja (predšolsko vzgojo, razredni pouk, slovenščino, matematiko, angleščino, nemščino, španščino, ruščino, francoščino, zgodovino, geografijo, biologijo, likovno umetnost, umetnostno zgodovino, družboslovje, filozofijo, ekonomijo, sociologijo, gospodinjstvo, šolsko svetovalno delo, šport in delo z učenci s posebnimi potrebami).

Za informacije v zvezi z usmerjanjem otrok s posebnimi potrebami in izdajo odločb pokličite: 01/241 19 50, 01/241 19 51 (vsak torek, sredo in petek od 9.00 do 12.00), pošljite elektronsko sporočilo na e-naslov ali pošto naslovite na naslov območne enote, s pripisom “usmerjanje otrok s posebnimi potrebami”.