Nazaj na vrhnjo stran: Območne enote

Območna enota Celje

Zavod RS za šolstvo
Območna enota Celje
Cankarjeva ulica 1
3000 Celje

Tajništvo OE CELJE. Telefon: 03 490 79 30
Predstojnica enote: mag. Špela Drstvenšek, telefon 03 490 79 33

Na enoti izvajamo različne oblike strokovne podpore v živo in na daljavo strokovnim delavcem in vodstvom vrtcev, osnovnih šol, srednjih šol in dijaških domov v obliki informiranj, pogovorov, svetovalnih storitev, seminarjev, srečanj v obliki strokovnih pogovorov na enoti ali tematskih konferenc za kolektive v vrtcih in šolah.

Na Območni enoti Celje delujejo svetovalci za različna predmetna področja (razredni pouk, slovenščino, zgodovino, biologijo, matematiko, delo z učenci s posebnimi potrebami) ter za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

Za informacije v zvezi z usmerjanjem otrok s posebnimi potrebami in izdajo odločb pokličite 03 490 79 31 (vsak torek, sredo in petek od 9.00 do 12.00), pošljite elektronsko sporočilo na e-naslovali pošto naslovite na naslov območne enote, s pripisom “usmerjanje otrok s posebnimi potrebami”.