Nazaj na vrhnjo stran: Območne enote

Območna enota Murska Sobota

Zavod RS za šolstvo
Območna enota Murska Sobota

Slomškova ulica 33
9000 Murska Sobota

Tajništvo OE MURSKA SOBOTA. Telefon: 02 539 11 70
Predstojnica enote: Darja Farič Klemenčič, telefon: 02 539 11 77

Na enoti izvajamo najrazličnejše oblike strokovne podpore strokovnim delavcem v živo in na daljavo, kot so informiranje, nasveti, pisna priporočila, pisna mnenja, e-urice, svetovanje in konzultacije. Strokovno podpiramo tudi dvojezično slovensko-madžarsko šolstvo na narodnostno mešanem območju v Prekmurju in šolstvo slovenske narodne skupnosti v Porabju na Madžarskem.

Usmerjanje otrok, mladoletnikov in polnoletnih oseb (v nadaljnjem besedilu: otroci s posebnimi potrebami) s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami v programe vzgoje in izobraževanja poteka na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), podzakonskih aktov s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in Zakona o splošnem upravnem postopku.

Obrazci za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v madžarskem jeziku