Nazaj na vrhnjo stran: Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

Obrazci za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

V petek, 28. januarja 2022 je bila v Uradnem listu št. 11/2022 objavljena sprememba Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju Pravilnik). Pravilnik je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu (v soboto, 29. 1. 2022).

Sestavni del pravilnika so tudi obrazci, ki jih uporabljamo v postopku usmerjanja. Vsebina obrazcev je spremenjena, dodani pa so tudi nekateri novi obrazci: zahteva za spremembo odločbe o usmeritvi,  zahteva za izobraževanje na domu, poročilo zavoda o otroku v posebnem programu ali (post)rehabilitacijskem praktikumu, poročilo zavoda o otroku v prilagojenem programu – nivo osnovne šole in dve obvezni prilogi obrazca Poročilo osnovne šole o otroku.

Pri izpolnjevanju bodite pozorni na obvezne priloge, ki so navedene ob koncu vsakega obrazca.

Obveščamo vas, da v primeru, če ste že pri pripravi vloge uporabili stare obrazce teh v prehodnem obdobju (do najkasneje 5. marca 2022) ne bomo zavračali.

Navodila za izpolnjevanje obrazcev za usmerjanje otrok s posebnimi potrebamiObrazci v slovenskem jeziku

Obrazci v italijanskem jeziku


Obrazci v madžarskem jeziku