Strokovna rešitev je kakovostna, preizkušena in učinkovita rešitev, ki je nastala kot plod razvojnega dela Zavodovih svetovalcev in timov učiteljev ter ravnateljev na šolah. V ponudbi rešitev bomo predstavljali strokovne rešitve, ki izhajajo tako iz preteklih/zaključenih kot tudi še trajajočih domačih in tujih projektov in/ali nalog, ki izhajajo iz letnega delovnega načrta Zavoda RS za šolstvo.

V ponudbi rešitev bomo do sedaj zbranim in objavljenim dodajali nove, zato vabimo vse, ki vas rešitve zanimajo in bi jih želeli vpeljati v svojo učno prakso, da redno spremljate objavljene teme.


Selitev na novo lokacijo/Oddelek za UOPP

Spoštovani. Sporočamo vam, da je Oddelek za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v času od 26. maja do vključno 16....

Novice, Posebne potrebe

Jeziki štejejo
Praznujemo jezikovno raznolikost

Kaj je evropski dan jezikov? Evropski dan jezikov  je dan, ko praznujemo jezikovno raznolikost v Evropi in spodbujamo učenje jezikov....

Strokovne rešitve, Osnovna šola, Srednja šola

Razvijanje raznojezičnosti in večjezičnosti

Medkulturna in večjezična zmožnost je vključena v učne načrte različnih predmetov (npr. slovenščine, tujih jezikov) ter kot kroskurikuralna vsebina v...

Strokovne rešitve, Osnovna šola, Srednja šola

Interdisciplinarni tematski sklop (ITS)

ITS – Interdisciplinarni tematski sklop je vsebinsko zaokrožena celota, s katero se uresničujejo in poglabljajo medsebojno povezani cilji najmanj treh...

Strokovne rešitve, Srednja šola

ATS 2020

Mednarodni projekt ATS 2020 – Assessment of Transverzal skills (Formativno spremljanje in vrednotenje transverzalnih veščin ob podpori IKT) je predstavljal...

Strokovne rešitve, Osnovna šola, Srednja šola

Uspešnejše delo v učeči se skupnosti pri raziskovanju učiteljeve prakse

Gre za orodja v obliki formatov in gradiv, ki so nastala v projektu Linpilcare, in so podlaga za delo in...

Strokovne rešitve, Osnovna šola

Vpeljimo e-listovnik v pouk

V okviru projekta EUfolio – European ePortfolio Classrooms smo spodbujali uvajanje formativnega spremljanja učenčevega znanja in veščin s pomočjo razvojnega...

Strokovne rešitve, Osnovna šola

Vključimo v pouk e-učbenike

E-učbenik je interaktivni učbenik, ki je učbenik in delovni zvezek v enem. Namenjen je samostojnemu učenju učenca/dijaka, saj poleg nazorno...

Strokovne rešitve, Osnovna šola, Srednja šola

Ustvarjalni razred

V projektu CREATIVE CLASSROOM –  Ustvarjalni razred so nastajala gradiva, ki odgovarjajo na potrebe iz učne prakse, npr. kako oblikovati...

Strokovne rešitve, Osnovna šola, Srednja šola

Projekt KePass

Mednarodni projekt KEPASS – Knowledge Exchange Program for the Adriatic School System je povezal šolske sisteme jadranskega območja in tako...

Projekti, Zaključeni projekti, Srednja šola

Formativno spremljanje

Formativno spremljanje poudarja pomen pridobivanja raznolikih dokazov o učenju in pridobljenem znanju (pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno...

Strokovne rešitve, Srednja šola

Smernice za e-pouk

Smernice za e-pouk pomagajo načrtovati dejavnosti za učence/dijake, ki so smiselne in uresničujejo zastavljene cilje pouka. S tem omogočajo premišljeno,...

Strokovne rešitve, Osnovna šola, Srednja šola