Ustvarjalni razred

V projektu CREATIVE CLASSROOM –  Ustvarjalni razred so nastajala gradiva, ki odgovarjajo na potrebe iz učne prakse, npr. kako oblikovati učni scenarij, ki temelji na ustvarjalni in inovativni uporabi tabličnega računalnika pri pouku, kako načrtovati pouk, kjer so učenci spodbujeni k sodelovanju in so aktivnosti prilagojene posamezniku, kako pri pouku spodbujati aktivno učenje s pomočjo tabličnih računalnikov brez omejitve prostora in časa, kako učinkovito uporabljati IKT pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju, pri evalvaciji projektno sodelovalnega dela ipd.

V praksi so se s temi vprašanji srečevali učitelji, ki so bili vključeni v omenjeni projekt, in uspelo jim je odgovoriti na marsikatero vprašanje. Pri tem so nastala gradiva, ki vam bodo zagotovo v pomoč pri vašem načrtovanju pouka, in sicer:

Na spletni strani projekta si lahko ogledate primere tujih učnih scenarijev, ki so nastali na mednarodni ravni, kjer so se ukvarjali še z obrnjenim učenjem, samostojnim učenjem, individualizacijo …