Jeziki štejejo
Praznujemo jezikovno raznolikost

Kaj je evropski dan jezikov? Evropski dan jezikov  je dan, ko praznujemo jezikovno raznolikost v Evropi in spodbujamo učenje jezikov....

Strokovne rešitve, Osnovna šola, Srednja šola

Razvijanje raznojezičnosti in večjezičnosti

Medkulturna in večjezična zmožnost je vključena v učne načrte različnih predmetov (npr. slovenščine, tujih jezikov) ter kot kroskurikuralna vsebina v...

Strokovne rešitve, Osnovna šola, Srednja šola

ATS 2020

Mednarodni projekt ATS 2020 – Assessment of Transverzal skills (Formativno spremljanje in vrednotenje transverzalnih veščin ob podpori IKT) je predstavljal...

Strokovne rešitve, Osnovna šola, Srednja šola

Uspešnejše delo v učeči se skupnosti pri raziskovanju učiteljeve prakse

Gre za orodja v obliki formatov in gradiv, ki so nastala v projektu Linpilcare, in so podlaga za delo in...

Strokovne rešitve, Osnovna šola

Vpeljimo e-listovnik v pouk

V okviru projekta EUfolio – European ePortfolio Classrooms smo spodbujali uvajanje formativnega spremljanja učenčevega znanja in veščin s pomočjo razvojnega...

Strokovne rešitve, Osnovna šola

Vključimo v pouk e-učbenike

E-učbenik je interaktivni učbenik, ki je učbenik in delovni zvezek v enem. Namenjen je samostojnemu učenju učenca/dijaka, saj poleg nazorno...

Strokovne rešitve, Osnovna šola, Srednja šola

Ustvarjalni razred

V projektu CREATIVE CLASSROOM –  Ustvarjalni razred so nastajala gradiva, ki odgovarjajo na potrebe iz učne prakse, npr. kako oblikovati...

Strokovne rešitve, Osnovna šola, Srednja šola

Smernice za e-pouk

Smernice za e-pouk pomagajo načrtovati dejavnosti za učence/dijake, ki so smiselne in uresničujejo zastavljene cilje pouka. S tem omogočajo premišljeno,...

Strokovne rešitve, Osnovna šola, Srednja šola

Prepoznajmo organizme

V okviru projekta SIIT – Interaktivna določevalna orodja za šole: spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju so nastajali določevalni ključi  ꟷ...

Strokovne rešitve, Osnovna šola

Razvijajmo bralno pismenost

V projektu Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja (2011ꟷ2013) so nastale strokovne rešitve za učinkovito razvijanje bralne pismenosti...

Osnovna šola, Srednja šola

Nadarjeni otroci, učenci in dijaki

V projektu Spodbujanje prožnih oblik učenja in podpora kakovostni karierni orientaciji za nadarjene (2017ꟷ2020) smo oblikovali strokovne podlage za izdelavo modela...

Strokovne rešitve, Osnovna šola, Srednja šola

#varna mobilnost

#varna mobilnost omogoča otrokom dostop do znanja in razvijanja veščin, ki jih potrebuje za vključevanje v življenje in družbo. Je...

Strokovne rešitve, Vrtec, Osnovna šola, Srednja šola