Prepoznajmo organizme

V okviru projekta SIIT – Interaktivna določevalna orodja za šole: spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju so nastajali določevalni ključi  ꟷ interaktivni pripomočki, ki nam pomagajo določiti ime organizma (rastline, živali), ki ga opazujemo. Izdelanih je že veliko ključev, uporabljamo pa jih lahko tudi na mobilnih telefonih.  Pri spoznavanju biotske pestrosti v naravi oz. okolju so na različnih nivojih izobraževanja ključi zelo uporabni.

Seznam izdelanih interaktivnih določevalnih ključev

Prednosti interaktivnih določevalnih ključev pred tiskanimi so:

  • prilagoditev starosti in razvojni stopnji učencev, območju, ki ga raziskujemo;
  • nadgradnja z zvokom (npr. oglašanje živali), posnetki;
  • vključitev dodatnih nalog, gradiv (npr. delovnih listov), povezav …

Več o določevalnih ključih in njihovi uporabi pri pouku lahko preberete v prispevkih: