Uspešnejše delo v učeči se skupnosti pri raziskovanju učiteljeve prakse

Gre za orodja v obliki formatov in gradiv, ki so nastala v projektu Linpilcare, in so podlaga za delo in vodenje pogovora v učeči se skupnosti, pomenijo oporo pri učiteljevem raziskovanju lastne prakse, nekatera pa so namenjena skupni obravnavi besedil z namenom poglobitve razumevanja idej ipd.

Struktura omenjenih orodij, ki pri nas ni običajna, omogoča določeno vrsto razprave in je neizbežno potrebna za sodelovalno delo in strokovno rast učiteljev. Zato raba teh orodij zagotavlja varno okolje v skupini, prostor za dialog in sodelovanje. 

Orodja so nam prav tako v pomoč, ko se kot učitelji lotevamo raziskovanja lastne prakse. Z njihovo pomočjo lahko oblikujemo raziskovalno vprašanje, ki je dovolj specifično, nas v resnici zanima ter motivira. Prav tako lahko preverimo, ali so npr. podatki, ki smo jih zbrali v raziskavi, ustrezni ter ali lahko z izsledki raziskave spremenimo svojo pedagoško prakso in s tem omogočimo učencem doseči več in bolj kakovostno znanje. 

Orodja zagotavljajo tudi učinkovito delo v skupini, omogočajo bogastvo dialoga in zagotavljajo, da se sliši glas vsakega posameznika. Poleg članov učeče se skupnosti (učiteljev), ki so v vlogi udeležencev, predstavljalcev, časomerilcev ipd., je nepogrešljiva in zelo pomembna vloga moderatorja, ki skrbi, da proces teče nemoteno in da skupina upošteva dogovorjena pravila. 

Orodja so razdeljena glede na njihov namen, in sicer na naslednje razdelke: