Razvijajmo bralno pismenost

V projektu Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja (2011ꟷ2013) so nastale strokovne rešitve za učinkovito razvijanje bralne pismenosti...

Vrtec, Osnovna šola, Srednja šola

#varna mobilnost

#varna mobilnost omogoča otrokom dostop do znanja in razvijanja veščin, ki jih potrebuje za vključevanje v življenje in družbo. Je...

Strokovne rešitve, Vrtec, Osnovna šola, Srednja šola

Kulturno-umetnostna vzgoja

Na Zavodu RS za šolstvo imenovana Razširjena medpredmetna skupina za kulturno vzgojo je pripravila Nacionalne smernice za kulturno-umetnostno vzgojo v...

Strokovne rešitve, Vrtec, Osnovna šola, Srednja šola