Podprimo učence z učnimi težavami

Vključujoči pristop šole postavlja v ospredje učenčevo optimalno učenje s poudarkom na pogojih in ovirah, ki v samem učnem okolju...

Strokovne rešitve, Posebne potrebe