Razvijajmo bralno pismenost

V projektu Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja (2011ꟷ2013) so nastale strokovne rešitve za učinkovito razvijanje bralne pismenosti oziroma zmožnosti učencev na tem področju.

VSE o strategijah za učence, učitelje, starše in tudi širšo okolico si lahko preberete v monografiji Bralna pismenost v vrtcu in šoli, ki jo sestavljata znanstveni in strokovni del.

Ali se tudi v vašem vrtcu, šoli ali katerikoli drugi vzgojno-izobraževalni instituciji sprašujete, kako učinkovito razvijati bralno pismenost oziroma  zmožnost učencev:

  • da samostojno pridobivajo informacije, jih povezujejo in interpretirajo
  • da si na osnovi informacij ustvarjajo celostne pomenske predstave in razlage pojavov ter dogodkov;
  • da razmišljajo o informacijah, jih primerjajo, kritično ovrednotijo, razvijajo argumente za takšno ali drugačno delovanje;
  • da na osnovi informacij sklepajo in se znajdejo v novih situacijah?

POVEZAVE do drugih virov: