Praznujemo jezikovno raznolikost

Jeziki štejejo

Kaj je evropski dan jezikov?

Evropski dan jezikov  je dan, ko praznujemo jezikovno raznolikost v Evropi in spodbujamo učenje jezikov. Na pobudo Sveta Evrope od leta 2001 dalje ga vsako leto praznujemo 26. septembra.

Cilji praznovanja so:

  • da seznanimo javnost z nujnostjo učenja jezikov, s čimer podpiramo večjezičnost in medkulturno razumevanje,
  • da opozorimo na raznoliko jezikovno in kulturno pestrost Evrope,
  • da spodbudimo vseživljenjsko učenje jezikov v šoli in izven nje.

Evropski dan jezikov je namenjen:

  • učencem, dijakom, študentom, učiteljem,
  • univerzam, šolam, kulturnim institucijam, jezikovnim inštitutom.

Evropski dan jezikov podpira in koordinira Evropski center za moderne jezike Sveta Evrope z mrežo nacionalnih koordinatorjev. V Sloveniji je nacionalni koordinator na Zavodu RS za šolstvo.

Pedagoški forum ob evropskem dnevu jezikov

Na Zavodu RS za šolstvo od leta 2013 obeležujemo evropski dan jezikov s spletnim pedagoškim forumom. Forum je namenjen vzgojiteljem v vrtcih in dijaških domovih ter učiteljem osnovnih in srednjih šol. V njem vsako leto od septembra do novembra lahko objavijo izvedene dejavnosti, ki pri otrocih, učencih oz. dijakih aktivirajo znanje jezikov, spodbujajo učenje teh jezikov ter ozaveščajo o bogastvu jezikovne pestrosti. Najboljšim desetim prispevkom Zavod RS za šolstvo vsako leto septembra podeli priznanja v naslednjem letu na osrednji prireditvi za evropski dan jezikov.

S pedagoškim forumom spodbujamo pedagoške dejavnosti za razvijanje raznojezične in raznokulturne zmožnosti v izobraževanju. Te zmožnosti podrobno predstavlja Referenčni okvir za pluralistične pristope k jezikom in kulturam (Svet Evrope, 2017) in je na voljo tudi v slovenskem prevodu v digitalni knjižnici Zavoda RS šolstvo.