Pedagoški forum Zavoda RS za šolstvo ob evropskem dnevu jezikov 2020


Nagrajenci EDJ 2020

POVEZOVANJE IN SODELOVANJE S POMOČJO JEZIKOV

http://www.zrss.si/evropski-dan-jezikov/

Učitelje in vzgojitelje vabimo, da sodelujete v pedagoškem forumu, posvečenem evropskemu dnevu jezikov. Tematski poudarek je na tem, kako nam učenje in znanje jezikov, pogovarjanje, dopisovanje in objavljanje na spletu omogoča povezovanje in sodelovanje med ljudmi. .

slika Opišite dejavnosti, ki pri otrocih, učencih oz. dijakih aktivirajo znanje jezikov, spodbujajo učenje teh jezikov ter ozaveščajo o bogastvu jezikovne pestrosti.

Opišite katerokoli na jezik oz. jezike osredinjeno učno situacijo (dejavnost ali dogodek, npr. uro pouka, projektni dan, celoletno obšolsko dejavnost …) , ki je po vaši presoji posebej dobro uspela.

Svojo pedagoško izkušnjo vpišite v spletni obrazec.

1. Kdo so avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka (vaše ime in priimek, predmet, šola ter imena sodelujočih izvajalcev)
2. Kdo so avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka (vaše ime in priimek, predmet, šola ter imena sodelujočih izvajalcev)
3. Kdaj in kje (čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka)
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka – ta zapis je v forumu objavljen kot naslov prispevka (proslava, razstava ali drug kulturni dogodek; jezikovna dejavnost pri pouku ali obšolska, npr. jezikovni tabor, jezikovni teden, strokovna ekskurzija, mednarodna izmenjava, novinarska delavnica, izdaja šolskega glasila, filmski klub; posebni šolski dogodki, npr. tekmovanje, kviz, dan odprtih vrat, informativni dan ipd.)
5. Cilji
6. Vsebina
7. Potek in izvedba
8. Rezultati (oprijemljivi, npr. izdelki, in neoprijemljivi, npr. nova spoznanja in znanja učencev/dijakov)
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi (učiteljev, po možnosti tudi učencev/dijakov)
10. Odzivi (publike, objave v medijih …)
11. Priloge (izdelki, fotodokumentacija ipd.)

Forum bo odprt od od ponedeljka, 7. septembra 2020 do srede 11. novembra 2020.

Komisija bo najkasneje do konca leta 2020 izbrala 10 pedagoških izkušenj, ki bodo v največji meri zadostili kriterijem (ujemanje s temo, število jezikov in udeleženih, izvirnost, prenosljivost). Avtorjem izbranih primerov bomo za njihove odlične učne večjezikovne prakse podelili pisna priznanja v naslednjem letu - septembra 2021.