Pedagoški forum Zavoda RS za šolstvo ob evropskem dnevu jezikov 2019


Nagrajenci EDJ 2019

IZKORIŠČANJE VEČJEZIKOVNEGA POTENCIALA PRI POUČEVANJU JEZIKOV V VRTCIH IN ŠOLAH

http://www.zrss.si/evropski-dan-jezikov/

Učitelje in vzgojitelje vabimo, da sodelujete v pedagoškem forumu, posvečenem evropskemu dnevu jezikov. Tematski poudarek je v tem, kako pri učenju več jezikov lahko izkoristimo celotno znanje jezikov posameznikov v neposrednem šolskem oz. bivalnem okolju, torej na izkoriščanju večjezikovnega potenciala. .

slika Opišite dejavnosti, ki pri otrocih, učencih oz. dijakih na inovativne načine aktivirajo znanje jezikov, spodbujajo učenje teh jezikov ter ozaveščajo o bogastvu jezikovne pestrosti.

Opišite katerokoli na jezik oz. jezike osredinjeno učno situacijo (dejavnost ali dogodek, npr. uro pouka, projektni dan, celoletno obšolsko dejavnost …) , ki je po vaši presoji posebej dobro uspela.

Svojo pedagoško izkušnjo vpišite v spletni obrazec.

1. Kdo so avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka (vaše ime in priimek, predmet, šola ter imena sodelujočih izvajalcev)
2. Kdo je sodeloval (učenci/dijaki/študenti , starši, razred/letnik, število)
3. Kdaj in kje (čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka)
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka – ta zapis je v forumu objavljen kot naslov prispevka (proslava, razstava ali drug kulturni dogodek; jezikovna dejavnost pri pouku ali obšolska, npr. jezikovni tabor, jezikovni teden, strokovna ekskurzija, mednarodna izmenjava, novinarska delavnica, izdaja šolskega glasila, filmski klub; posebni šolski dogodki, npr. tekmovanje, kviz, dan odprtih vrat, informativni dan ipd.)
5. Cilji
6. Vsebina
7. Potek in izvedba
8. Rezultati (oprijemljivi, npr. izdelki, in neoprijemljivi, npr. nova spoznanja in znanja učencev/dijakov)
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi (učiteljev, po možnosti tudi učencev/dijakov)
10. Odzivi (publike, objave v medijih …)
11. Priloge (izdelki, fotodokumentacija ipd.)

Forum bo odprt od od ponedeljka, 9. septembra 2019 do ponedeljka 11. novembra 2019.

Komisija bo najkasneje do konca leta 2019 izbrala 10 pedagoških izkušenj, ki bodo po njeni oceni najbolj izvirne in prenosljive v druga šolska okolja in situacije. Avtorji izbranih primerov odlične šolske prakse bodo dobili pisna priznanja septembra 2020.