VAŠE PEDAGOŠKE IZKUŠNJE - 2020


Na tej strani objavljamo vaše pedagoške izkušnje. Oddani vnosi so razvrščeni od najnovejših do najstarejših.

* OB EVROPSKEM DNEVU JEZIKOV VZGOJITELJICA BERE IN PRIPOVEDUJE OTROKOM V SKUPINI LITERARNA BESEDILA TER POJE PESMI V TUJEM JEZIKU: V ANGLEŠČINI, HRVAŠČINI, NEMŠČINI. * TEKOM LETA STARŠI BEREJO OTROKOM V SKUPINI LITERARNA BESEDILA V MADŽARŠČINI, ŠPANŠČINI, HRVAŠČINI, SLOVENŠČINI, ARABŠČINI.


11.11.2020 20:23
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Vzgojiteljica Slavica Šavli, Vrtec Črnuče, Dunajska 400, 1231 Ljubljana-Črnuče.
Starši: Petra Čuk, Fatum Ghanimi, Slavica Grujić, Jana Urbas, Peter Escy.
2. Sodelujoči:
Sodelovanje s starši v skupini otrok Veverice.
18 otrok, njihovi starši, vzgojiteljica.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Ob evpropskem dnevu jezikov in tekom šolskega leta v igralnici skupine Veverice v Vrtcu Črnuče.
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
* Ob evropskem dnevu jezikov vzgojiteljica bere in pripoveduje otrokom v skupini literarna besedila ter poje pesmi v tujem jeziku: v angleščini, hrvaščini, nemščini.

* Tekom leta starši berejo otrokom v skupini literarna besedila v madžarščini, španščini, hrvaščini, slovenščini, arabščini.
5. Cilji:
* Otroci spoznavajo melodije neslovenskih jezikov.
* Otroci spoznajo, kako se počuti prijatelj, ki slovenskega jezika ne razume.
6. Vsebina:
* Ob evropskem dnevu jezikov vzgojiteljica bere in pripoveduje otrokom v skupini literarna besedila ter poje pesmi v tujem jeziku: v angleščini, hrvaščini, nemščini.

* Tekom leta starši berejo otrokom v skupini literarna besedila v madžarščini, španščini, hrvaščini, slovenščini, arabščini.
7. Potek in izvedba:
V Vrtec Črnuče v Ljubljani se vključuje vse več otrok staršev iz bivše Jugoslavije, iz EU in drugih delov sveta, zato smo v vrtcu zavzeto pristopili k izzivu medkulturnega sobivanja. Kot vzgojiteljca se vsakodnevno trudim ustvariti sproščeno vzdušje in stimulativno okolje, v katerem otroci iz drugega okolja preko igre in na zabaven način postopoma napredujejo od pasivne rabe slovenskega jezika v aktivno, spoznavajo drugo kulturo, mnoge običaje in navade. Gradim prijazen dialog, ki vključuje kulturno, jezikovno, versko, etnično ali socialno različne skupine.
Vsako leto ob evropskem dnevu jezikov otrokom pripovedujem bibarije, pojem pesmi v tujih jezikih (hrvaščini, nemščini, angleščini) in jim predstavim kakšno zanimivo zgodbo (Da liegt ein Krokodil unter meinem Bett, Ingrid Schubert).
V skupini otrok, starih 2–4 leta, sem v sodelovanju s starši predstavljala literarna besedila dežel, iz katerih prihajajo otroci. Starše, ki doma govorijo drug jezik, sem povabila, da so prišli v skupino prebrat pravljico v svojem jeziku. Otroci so te posebne dneve komaj čakali. Dogodek je potekal tako, da je starš prišel v igralnico in ob slikanici otrokom prebral zgodbo. Otroci so zbrano poslušali in skušali razvozlati pomen iz melodije pripovedovanja in ilustracij. Po koncu zgodbe v madžarščini, španščini, arabščini ipd. je starš zgodbo skupaj z otroki obnovil še v slovenščini. Kaj otroci od tega pridobijo? Spoznanje o drugačnosti, o drugem jeziku in njegovem bogastvu zgodb, o tem, da nas različnost bogati in razveseljuje. Naslednje dni po obisku starša ali mojem branju zgodbe v tujem jeziku smo analizirali vsebino zgodbe, komentirali melodijo jezika, ponovili nekaj tujih besed.
8. Rezultati:
Otroci so spoznali, da so jeziki, ki jih sami ne razumejo in da po poslušanju zgodbe v arabščini mamici ne morejo odgovoriti na vprašanje, kaj se je v zgodbi dogajalo. V razmišljanjih smo ugotovili, da včasih prijatelji iz drugih jezikovnih območij ne razumejo, o čem se pogovarjamo v slovenščini, nam težje sledijo ali ne najdejo besed, s katerimi bi odgovorili na vprašanje. Poslej so bili na te prijatelje bolj pozorni ter jim navodila ali pravila pogosto dodatno pojasnjevali.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Pričujoči dogodki so eden izmed korakov pri vzgoji za strpnost in za sprejemanje drugačnosti, so ena izmed stopinj pri vključevanju tujosti in omogočanju enakih možnosti otrokom iz raznolikih okolij, predvsem tistih, ki so posebej izpostavljena in ranljiva. Taki dogodki nam pomagajo razvijati pravo mero občutljivosti za želje otrok in staršev po diferenciaciji zaradi ustvarjanja lastne identitete in so nam v konstruktivno oporo pri razmišljanjih, kako jih povabiti v sproščeno in spodbudno okolje za sobivanje. Zgodnja otroška socializacija mora biti osredinjena okrog utrjevanja vrednot, drže mirnega reševanja konfliktov, ustvarjanja konsenza, ko so mnenja raznolika. Umetniška (literarna, glasbena) besedila so učinkovito vzgojiteljevo orodje, saj lahko z njimi otroku pomaga odpravljati izgubo občutka varnosti zaradi spremembe komunikacije, drugačnega okolja, drugačnih navad, drugačnih socialnih možnosti ipd. hkrati pa otroku vliva upanje v premagovanje težav. Otroci in starši so dogodke sprejeli z navdušenjem in bili tudi zaradi njih še bolj povezani v skupini.
10. Odzivi:
Otroci so dogodke pričakovali, vnaprej so se veselili, da bodo poslušali zgodbo v drugem jeziku. S staršem so zgodbo obnovili tudi v slovenščini, zmeraj pa so povprašali še za kakšno besedo, kako se reče v njihovem jeziku.
11. FotografijeSODELOVANJE V MEDNARODNEM SPLETNEM KVIZU OB EVROPSKEM DNEVU JEZIKOV CELEBRATE LANGUAGE QUIZ


11.11.2020 17:30
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Monika Paluc Zamuda, učiteljica angleščine in nemščine na Osnovni šoli Cankova v sodelovanju z gospodom Matejem Škorjakom, predstavnikom Evropske komisije v Ljubljani in organizatorko mednarodnega spletnega jezikovnega kviza nizozemsko fundacijo English for Kids Foundation.
2. Sodelujoči:
Sodelovali so učenci in učenke 9.a razreda (14-letniki). Na samem dogodku je sodelovalo 18 učenk in učencev 9.a.
Na mednarodnem spletnem jezikovnem kvizu je sodelovalo 35 ekip, s skupno 161 učenci iz treh držav; Slovenije, Nemčije in Nizozemske.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Dogodek smo izvedli 25.9.2020 (en dan pred Evropskim dnevom jezikov) od 12:00 do 14:30. Najprej smo imeli predavanje, potem pa sodelovanje na spletnem jezikovnem kvizu.
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Sodelovanje v mednarodnem spletnem kvizu ob Evropskem dnevu jezikov Celebrate Language Quiz
5. Cilji:
Osvestiti učence, da je večjezičnost pomembna. Prispevati k popularizaciji učenja tujih jezikov. Spodbuditi učence, da se (na)učijo čim več jezikov in da jih uporabljajo za vsakdanjo komunikacijo. Komunicirati v tujem jeziku. Stkati prijateljske vezi s sovrstniki v drugih Evropskih državah.
6. Vsebina:
Učenci so bili razdeljeni v 4 skupine po 4-5 učencev. Učenci so sodelovali v spletnem kvizu, ki je trajal približno 45 minut (1. šolsko uro). V skupinah so preko spleta na platformi odgovarjali na zanimava, poučna, zahtevna, včasih pa tudi zelo zabavna vprašanja vezana na temo jeziki v Evropi in po svetu, poznavanje besedišča posamezne države, katere jezike govorijo znane osebe iz sveta športa, glasbe itd., uporaba družabnih omrežij za komunikacijo v tujih jezikih, poznavanje športov, športnikov in športnih ter glasbenih tekmovanj.
7. Potek in izvedba:
Gospod Matej Škorjak, ki je na šolo prišel kot predstavnik Evropske komisije v Ljubljani, je učencem v 1. šolski uri predstavil delo same Evropske komisije in delo tolmačev ter prevajalcev na Evropski komisiji. S pomočjo ppt predstavitve je podrobno predstavil jezikovno sestavo Evropske Unije in število govorcev posameznega jezika. Učence je opozoril na uradne jezike Evropske unije in pomen večjezičnosti, ki nas bogati. V 2. šolski uri je sledilo sodelovanje v mednarodnem spletnem kvizu.
8. Rezultati:
Mednarodni spletni kviz je bil tekmovalne narave, saj so si učenci s pravilnimi odgovori nabirali točke. Na koncu je zmagala ekipa OŠ Miklavž na Dravskem polju. Ostale ekipe so si potem sledile po točkah. Naše so pristale v zlati sredini. Učenci so pridobili bogate izkušnje, ki jih bodo s pridom uporabili. Naučili so se marsikaj novega in poučnega.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Refleksijo smo izvedli pri razredni uri z učenci in na roditeljskem sestanku s starši. Učenci so bili navdušeni nad samim sodelovanjem, podobno tudi starši. Učenci so pohvalili raznovrstnost vprašanj in vsebin na kvizu. Ker veliko časa prebijejo za računalniki jim izvedbena plat kviza ni delala nobenih težav. Sledil je pogovor s sodelavci v aktivu jezikoslovcev in družboslovcev na naši šoli. Učitelji so veseli, da se učenci radi udeležujejo tekmovanj in nabirajo nova znanja in izkušnje.
10. Odzivi:
Objava slik na spletni strani šole, na oglasnih deskah po šoli in na roditeljskem sestanku s starši 9.a.
11. FotografijeMEDNARODNI PROJEKT, ERASMUS+, KA2 PARTNERSTVA: PLAYING EVER AFTER


10.11.2020 22:42
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Nina Bevec Jevnikar

področje: zgodnji koraki v angleščino v vrtcu
Erasmus+ KA2 projekt: Playing Ever After

Vrtec Mavrica Trebnje

Sodelujoči v projektu:
- ravnateljica Vlasta Starc
- Ariadna Agnič, vzgojiteljica
- Radojka Udovič, vzgojiteljica
- Žiga Mohorčič, vzgojiteljica
- Nina Kastigar, vzgojiteljica
2. Sodelujoči:
Sodelujoči v tem projektu so bili štirje oddelki, skupno več kot 90 otrok. Projekt je trajal dve leti. Projekt smo pričeli izvajati, ko so bili otroci stari 4-5 let.
Starši so o projektu bili seznanjeni na roditeljskih sestankih, preko spletne strani vrtca, bloga (https://playingeverafterblog.wordpress.com/), anket, oglasne deske.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Projekt je trajal v obdobju od septembra 2017 do septembra 2019. Dejavnosti projekta potekajo v vrtcu še zdaj.
Potekal je v vrtcu Mavrica Trebnje in na različnih tednih mobilnosti v sodelujočih državah: Finska (English Speaking Playschool of Oulu), Nizozemska (KC Caleidoscoop, Empel), Portugalska (Colégio do Ave, Guimaraes).
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Mednarodni projekt, Erasmus+, KA2 partnerstva: Playing Ever After

5. Cilji:
- Osredotočanje na izboljšanje pridobivanja znanj angleškega jezika s pomočjo iger in zgodb.
- Razvijanje in deljenje učnih metod in kreativnih učnih virov med ostalimi partnerskimi državami.
- Pomoč otrokom, da postanejo bolj samostojni učenci angleščine s celostnimi pristopi k poučevanju.
- Bogatenje kulturnega bogastva in raznolikosti znotraj našega mednarodnega partnerstva.
6. Vsebina:
Ker je bistvo samega projekta bilo zastavljeno na tak način, da se angleščina otrokom predstavi na prijeten in zabaven način, smo se sistematizirano odločili, da najprej potrebujemo glavne junake/predstavnike držav.

Skupaj z otroki smo ustvarili našega glavnega junaka Miha. Miha je pošast, ki ga je pričarala čarovnica. Je zelo živahen, igriv in vozi čarovniško metlo. Posebnosti Mihe je v tem, da je mavričen, kar smo povzeli po našem vrtcu Mavrica. Portugalski otroci so zasnovali Boloto, ki je zelena, nežna, sramežljiva pošast, varuje gozdove ter vso naravo in se vozi z ladjo. Na Nizozemskem so kreirali Zepa, ki je čustveno zelo občutljiv, saj njegove tipalke spreminjajo barvo glede na njegovo razpoloženje. Zep vozi kolo s tulipani in mlini na veter. Na Finskem so otroci oblikovali žensko pošast Sisu, ki je bela, kosmata in zelo pogumna. Živi v gozdu v Laplandu in se druži z bližnjimi gozdnimi živalmi. Vsak junak iz posamezne zgodbe nosi s sabo zgodbo o svojem nastanku in svoji osebnosti. V vsem tem se prepletajo značilnosti posameznih držav, ki so se potem takem tudi predstavile v sodelujočih organizacijah. Pri oblikovanju projekta smo imele v ospredju dejstvo, da frontalno učenje angleščine ni več v ospredju, zato je potrebno, da osnujemo nove metode in sredstva poučevanja. Dogovorile smo se, da bomo napisale štiri slikanice z dogodivščinami glavnih junakov. Vsak od glavnih junakov bo v ospredju v eni izmed zgodb, zgodba se bo dogajala v njegovi državi in tematika bo značilna za tisto področje.
Naš namen napisanih slikanic:
- pridobiti ritem in intonacijo angleškega jezika.
- spoznati določeno temo/besedišče v vsaki slikanici;
- spoznavanje drugih kultur;
- poistovetenje s simpatičnimi glavnimi junaki.

7. Potek in izvedba:
V tem projektu smo se osredotočali na izboljšanje pridobivanja angleškega jezika s pomočjo igre in zgodb, razvijali smo kreativne učne vire in metode dela. Te vire in metode dela smo delili med sabo in javno. Ustvarili smo blog (https://playingeverafterblog.wordpress.com) in tam javno objavljali dejavnosti iz različnih držav. Otrokom smo pomagali, da postanejo bolj samostojni in suvereni v rabi angleščine s celostnimi pristopi k poučevanju. Prav tako smo bogatili kulturna bogastva in raznolikosti znotraj našega mednarodnega partnerstva.

Preko slikanic smo se učili različna besedišča:
- Zeps Monster Party (zabava, vozila, Nizozemska);
- Sisus Reindeer search (polarne živali, hrana, Finska);
- Bolotas Treasure Hunt (gradovi, pravljični junaki, Portugalska);
- Mihas Birthday Band (glasbila, pokrajina, Slovenija).
8. Rezultati:
Pri učenju tujih jezikov moramo dati poudarek na ponavljanju in utrjevanju. Velika prednost pri izvajanju našega projekta je bila v tem, da smo vzgojiteljice učile angleščino v matičnih oddelkih. Tako so otroci bili v stiku z angleščino vsak dan. V vsakem oddelku, ki je bil vključen v projekt, smo vzpostavili stalne kotičke. Tam so bili nalepljeni glavni junaki iz slikanic, plišasti glavni junaki, zastave posameznih držav, kartice besed, ki smo se jih trenutno učili ipd. Otroci so se lahko med prosto igro igrali v angleškem kotičku. Začela se je tudi spontana uporaba angleščine v teh kotičkih. Izgubil se je občutek, da obstajata dva jezika. Slišala sem otroke, ko so rekli: »Daj prinesi witch in fairy.« Vsakodnevni stik z angleščino je imel velik vpliv na otroke in je sprožil pozitivni odnos do domišljijskih junakov in do drugih kultur. Prav tako se je izboljšala izgovorjava in razumevanje angleščine. Povečala se je radovednost, kar se tiče uporabe angleškega jezika. Otroci so spraševali: »Kako se to reče v angleščini?« Starši otrok so opazili spremembo v znanju angleščine pri svojih otrocih. Povedali so, da otroci doma uporabljajo angleščino, da pojejo pesmi, govorijo o junakih …
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Velja vsesplošno pravilo, da mora otroka aktivnost pritegniti, ga zabavati in učiti. V tem primeru je otrok celostno, miselno in čustveno aktiviran. Pri takem aktivnem učenju skozi igro se otrok nezavedno uči angleških besed in ritma jezika. Na tak način otroci pridobivajo veselje do angleščine in jo ponotranjijo.

V času mojega poučevanje angleščine so se slikanice, igra, gibanje in glasba izkazale za najbolj uspešne metode. Igra je otrokom naravna kot dihanje. Preko nje se nezavedno in sproščeno učijo nove besede v angleščini. Pomembno je, da se zavedamo kaj predšolski otrok zmore v svojem maternem jeziku in nato lahko osnujemo dejavnosti v tujem jeziku. Paziti moramo tudi na dolžino načrtovane aktivnosti. Ključno je, da le ta ni predolga saj imajo predšolski otroci kratko koncentracijo.

Projekt je imel kakopak tudi izredno velik vpliv na strokovne delavce vrtca. Udeležba na tednih mobilnosti nam je dala možnost večje uporabe angleščine in tako smo jo obnovili in izboljšali. Spoznali smo nove inteligentne, navdihujoče, profesionalne ljudi, ki so imeli pozitiven vpliv na naše delo in na naše znanje angleščine. Angleški jezik smo pri poučevanju angleščine uporabljali bolj spontano in v veliko večjem deležu. Pridobili smo nova znanja, spoznali smo nove metode poučevanja, pridobili smo ogromno novega materiala, pripomočkov in sredstev za pomoč pri poučevanju.
Velik vpliv je imel tudi na naš vrtec, saj smo prvič sodelovali pri Erasmus+ projektu in smo pridobili nova znanja in izkušnje. V projekt so bili v določenem obdobju vključeni vsi strokovni delavci (tudi tehniški kader).


10. Odzivi:
O projektu smo objavljali na spletni strani vrtca, na blogu, v lokalnem časopisu. Prav tako smo imeli kratek posnetek na regionalni televiziji Vaš Kanal.

http://www.vrtec-trebnje.si/si/angleski-projekt/
https://playingeverafterblog.wordpress.com/V OKVIRU PRAZNOVANJA EVROPSKEGA DNEVA JEZIKOV SMO IZVEDLI PROJEKTNI TEDEN IN JEZIKOVNE DEJAVNOSTI PRI POUKU.


10.11.2020 18:16
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Danijela Kačinari, Mateja Petrovič in Snežna Trojnar Kvas, angleščina

Mojca Gonza in Mateja Pivec, nemščina

Srednja prometna šola Maribor
2. Sodelujoči:
V praznovanje evropskega dneva jezikov so bili vključeni dijaki vseh letnikov in učiteljice tujih jezikov. V aktivnosti je bilo vključenih okoli 300 dijakov.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Praznovanje evropskega dneva jezikov je potekalo ob dejavnostih, ki smo jih dijaki in učiteljice tujih jezikov izvedli med poukom tujih jezikov. Glavnina aktivnosti je potekala med 21. 9. in 25. 9. 2020.
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
V okviru praznovanja evropskega dneva jezikov smo izvedli projektni teden in jezikovne dejavnosti pri pouku.
5. Cilji:
Pri letošnjem praznovanju evropskega dneva jezikov smo učiteljice tujih jezikov pri dijakih želele ozavestiti tuje jezike v umetnosti. Učiteljice tujih jezikov smo želele dijake vzpodbuditi, da na tuji jezik ne gledajo zgolj kot na komunikacijsko sredstvo vsakodnevne komunikacije, ampak da jezik vidijo tudi v umetnosti. Pomembno je, da se dijaki zavedajo, da je jezik živ in da se skozi zgodovino spreminja ter da se uporablja kot sredstvo umetniškega izražanja. Prav tako smo, glede na to, da šolo obiskuje veliko dijakov, ki prihajajo iz drugih evropskih držav, pri pouku angleščine in nemščine, v času, ko so potekale naše aktivnosti, načrtno spodbujale večjezičnost, medkulturno zavedanje in spoštovanje drugačnosti.
6. Vsebina:
Praznovanje evropskega dneva jezikov smo zasnovale tako, da so aktivnosti potekale pri pouku angleščine in nemščine. Pri pouku angleščine so dijaki 2. letnikov brali odlomek iz zgodbe Romeo in Julija Williama Shakespeara, na Youtube so si ogledali posnetek znamenite balkonske scene. Pri tem so dijaki spoznali besede, ki jih danes v angleškem jeziku več ne uporabljamo. Prav tako so spoznali, da kreativnost v jeziku ne pozna meja, da je bil Shakespeare je umetnik, ki je v angleščino vpeljal veliko število novih besed in besednih zvez. Ugotovili smo, da še danes uporabljamo veliko besed, ki jih je uvedel W. Shakespeare, razmišljali smo o izginulih besedah in o tem, ali bi se lahko ponovno pričele uporabljati. V tem šolskem letu z dijaki prav tako načrtujemo obisk gledališča, kjer si bodo dijaki lahko ogledali predstavo Romeo in Julija. Dijaki 1. letnikov so pri angleščini govorili o pomenu učenja tujih jezikov, poiskali podatke o znanih osebah, ki govorijo več tujih jezikov, informacije v angleščini zapisali v zvezke. V duhu spodbujanja večjezičnosti in medkulturnosti so dijaki besedilo prevedli v materni jezik oziroma drug jezik, ki ga govorijo in osebo predstavili sošolcem.
Pri nemščini smo se ukvarjali z glasbo. V ospredje smo postavili čudežnega dečka Wolfganga Amadeusa Mozarta in njegovo jezikovno ustvarjanje v glasbeni umetnosti. Mozart je prav tako veliko svojih glasbenih del izdal v nemškem jeziku. Pri nemščini smo učiteljice želele dijake usmeriti v pomen jezika v glasbi in kako ter na kakšen način lahko jezik ustvarjalno, v umetnosti kot sredstvo izražanja, tudi uporabimo. Kot zaključek projekta želimo učiteljice nemščine dijake peljati na strokovno ekskurzijo v Mozartovo mesto Salzburg. Dijaki se bodo na ekskurzijo pripravili, kajti po mestu Salzburg bodo dijaki v nemščini vodili in predstavljali znamenitosti.

7. Potek in izvedba:
Praznovanje evropskega dneva jezikov smo pričeli s pogovorom, kjer smo poudarili, kdaj in zakaj sploh praznujemo evropski dan jezikov. Razmišljali smo o tem, kako pomembno vlogo ima v našem vsakdanjem življenju jezik v umetnosti, v literaturi in v glasbi.
Nato smo se v drugih letnikih pri angleščini kot prvem tujem jeziku osredotočili na Williama Shakespeara. Pogovarjali smo se o življenju umetnika, njegovem delu in o pomembnih dogodkih v življenju in zgodovinskih dogodkih, ki so vplivali na njegovo ustvarjanje. Osredotočili smo se na angleški jezik nekoč v delu Romeo in Julija. Prebrali in odigrali smo nekaj dejanj, si ogledali posnetek balkonske scene in spoznali besedišče, ki ga je v jezik vpeljal William Shakespeare, se pogovarjali o obdobju, v katerem je ustvarjal.
V prvih letnikih smo se pri angleščini kot prvem tujem jeziku pogovarjali o tem, zakaj se učimo tuje jezike, kako in kje se jih učimo, o prednostih večjezičnosti. Dijaki so poiskali informacije na medmrežju, zapisali in predstavili besedila o znanih osebah, ki govorijo več tujih jezikov.
Delo pri angleščini kot drugem tujem jeziku: ker so se dijaki 1. letnika z angleščino letos srečali prvič, je bila izvedba kreativne ure kar izziv. Glede na to, da smo se pri rednih urah učili predstavitev oseb moškega in ženskega spola, sem se odločila, da bomo v obliki plakata predstavili umetniško dušo iz našega mesta Maribora. Tako smo na plakat zapisali osnovne podatke za baletnega plesalca Antona Bogova, ki je v drami Romeo in Julija že večkrat uprizoril Romea. Uro smo si popestrili z ogledom krajšega videa iz te baletne predstave. Dijakom je bila ta drugačna ura všeč, saj se jih večina še ni nikoli srečala s to vrsto umetnosti.
Z dijaki 2. letnika smo pri urah utrjevali pretekli čas in v tem duhu smo predstavili legendarnega glasbenika Johna Lennona. Na plakat so dijaki zapisali par povedi njegove biografije v angleščini v angleškem preteklem času. Uro pa smo si popestrili s poslušanjem njegove pesmi Imagine. Tekom tega dela sem ugotovila, da so časi glasbene skupine the Beatles za dijake zelo daleč nazaj, je pa bilo zanimivo, da jim je bila všeč pesem in prav tako sporočilo te pesmi.
Pri nemščini smo se osredotočili na Wolfganga Amadeusa Mozarta in iskali podatke o življenju in o delih skladatelja, prav tako smo preverjali resničnost podatkov, se osredotočili na nemški jezik v operni in dramski glasbi Mozarta. To so dijaki naredili s pomočjo spleta, kjer so brskali, iskali podatke in preverjali resničnost podatkov na delovnem listu. Tako so dopolnjevali manjkajoče podatke iz življenja in dela Mozarta. Dijaki so na to predstavili njegovo življenje v nemškem jeziku in njegova umetniška dela. Poslušali smo odlomke opere Čarobna piščal in opisali sceno. Dijaki se s to vrstno glasbo ne srečujejo oziroma je ne poslušajo. Ugotovili so, da jim je določen glasbeni odlomek znan, saj so ga že slišali. Na koncu so dijaki predstavili življenje in dela Mozarta. Dijaki prvega tujega jezika pa so predstavili tudi jezik, ki ga je Mozart v svojih delih uporabljal oziroma, ki so ga v času njegovega življenja govorili. V tem šolskem letu prav tako načrtujemo ekskurzijo v Mozartovo mesto Salzburg. Dijaki se bodo na ekskurzijo pripravljali tako, da bodo po mestu vodili v nemščini in glavne znamenitosti predstavili v tujem jeziku. Tako bodo lahko aktivnosti projektnega tedna ob dnevu jezikov vključili v predstavitev mesta Salzburg oziroma v predstavitev umetnika Mozarta.

Ugotovili smo, da nas jeziki spremljajo v našem vsakdanu. Jezike, tuje jezike srečujemo v našem vsakdanu na vseh ravneh, v glasbi, v literaturi, v časopisu, radiu itd. Prav tako so dijaki spoznali, da jim znanje jezikov pomaga pri razumevanju različnih umetniških del.

8. Rezultati:
Dijaki so se pri angleščini naučili kar nekaj besed in besednih zvez, ki jih je Shakespeare vpeljal v angleški jezik in so še vedno v uporabi pa tudi take, ki niso več, a bi jih bilo dobro uvesti nazaj. Prav tako so prebrali odlomek in povzeli vsebino zgodbe Romeo in Julija.

Dijaki 2. letnika so s pomočjo plakata predstavili legendarnega glasbenika Johna Lennona. Na plakat so dijaki zapisali par povedi njegove biografije v angleščini, v angleškem preteklem času.

Pri nemščini so dijaki iskali podatke o življenju Wolfganga Amadeusa Mozarta, prav tako se preverjali resničnost podatkov. Dopolnjevali so manjkajoče podatke iz življenja in dela Mozarta s pomočjo delovnega lista. Predstavili so njegova dela in opisali odlomek iz glasbenega dela. Prav tako so dijaki poslušali odlomke umetniških del. Na koncu so dijaki predstavili življenje in dela Mozarta. Dijaki prvega tujega jezika pa so predstavili tudi jezik, ki ga je Mozart v svojih delih uporabljal oziroma, ki so ga v času njegovega življenja govorili.


9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Odzivi dijakov kažejo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali. Iz diskusije je bilo moč razbrati, da je bil projektni teden dijakom všeč, da je bil pouk pester in zanimiv, da smo lahko učitelji pokazali dijakom, da je jezik še kaj več kot zgolj komunikacijsko sredstvo. Da je jezik živ, se skozi čas spreminja, da se uporablja v umetnosti, kjer se je moč izražati z besedo ali glasbo.
Veseli nas, da so pri izvedbi dejavnosti aktivno sodelovali tako jezikovno šibkejši dijaki kot tisti, ki so po navadi v razredu nekoliko zadržani, predvsem pa so uživali dijaki, katerih močno področje so jeziki ali umetnost.
10. Odzivi:
V razredu so bili odzivi zelo pozitivni. Dijaki si vsekakor želijo več kreativnih ur pouka tujih jezikov, kjer učenje tujega jezika lahko poteka tudi malo drugače. Tokrat smo učiteljice tujih jezikov dale večji poudarek vsebini - umetnosti, za katero morda v strokovnem izobraževanju po navadi nimamo toliko časa, prispeva pa pomembno k usvajanju in uporabi ter dojemanju tujega jezika.ŠOLA UGIBA-KDO GOVORI KATERI JEZIK?


10.11.2020 00:00
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Petra Polanec, fakultativna nemščina, OŠ Rada Robiča, Limbuš
2. Sodelujoči:
Šestošolci in četrtošolci
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Hodnik, avla, učilnice, ozvočenje OŠ Rada Robiča
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Šola ugiba-kdo govori kateri jezik?
5. Cilji:
-spoznavanje vrstnikov, ki govorijo tuje jezike
- spoznavanje raznolikosti jezikov
- ozaveščanje o jezikovni raznolikosti Evrope in pomenu učenja tujih jezikov,
- spodbujanje učenja tujih jezikov,
- spodbujanje ustvarjalnosti in kreativnosti pri pouku tujih jezikov.
6. Vsebina:
-Izdelava plakata
-ustvarjanje spletne ankete kdo na šoli govori kateri tuj jezik
-vrednotenje in analiziranje anket
-izvedba intervjujev
-snemanje
-montiranje posnetka
-izdelava nagradne igre
7. Potek in izvedba:
Šestošolci so imeli nalogo narediti anketo med učenci OŠ Rada Robiča in ugotoviti, koliko oseb govori katerega od evropskih jezikov. S pomočjo IKT ni bilo težav te podatke dobiti, ovrednotiti in analizirati. Ko so imeli podatke zbrane, se je bilo še treba odločiti kdo izmed oseb, ki govori enak jezik, bo v posnetku nastopil. Ker sodelujemo v projektu inovativna pedagogika 1:1, smo to določili s pomočjo aplikacije. Nato so se šestošolci lotili snemanja oseb, ki govorijo tuje jezike. Vsak je povedal kdo je, koliko je star, kateri jezik se uči v šoli, kateri jezik dodatno zna, prisluhnili smo nekaj lomilcem jezika ter zanimivim a nekolik posebnim besedam, ki pa vseeno imajo svoj pomen.
Te posnetke so učenci zmontirali v en posnetek, ki smo ga predvajali po ozvočenju med glavnim odmorom. Učenka, ki je vodila intervjuje je preko zvočnika prav tako predstavila pomen tega dne.
Na koncu je pozvala prav vse k nagradni igri. Zaradi ukrepov za preprečevanje korona virusa, so vsi učenci dobili svoj listek z vprašanji, na katera so lahko odgovorili in ga vrnili v škatlico presenečenja, ki je bila locirana v avli. Zmagovalci so dobili zapestnico letošnjega evropskega dneva jezikov.
Glavno vprašanje se je glasilo, če so izmed vseh nastopajočih v posnetku prepoznali vsaj 3 osebe, jih poimenovali in določili kateri izmed jezikov so po posnetku govorili.
8. Rezultati:
Učenci so izdelali plakat, oblikovali spletno anketo, pripravili objavo za spletno stran, pripravili nagradno igro. Ugotovili so, da na naši šoli kar veliko oseb govori še kakšen drug jezik, kot le slovenščino in kako pestro in zanimivo je bilo te osebe poiskat in z njimi poklepetat o tem, kaj jim tuj jezik pomeni.
Skupaj smo se nasmejali lomilcem jezika, ki se v različnih jezikih slišijo zelo zabavno, mlajšim učencem je bilo prijetno ob iskanju barv zastav evropskih držav in barvanju črk iz katerih smo sestavili
Učenci so razširili svoj besedni zaklad na temo Evropska unija in Evropski jeziki. Naučili so se ločiti med izrazi kot so večjezičnost, materin jezik in tuji jezik. S svojimi izdelki so obogatili šolske prostore in s tem ozaveščali tudi druge učence.
Ozaveščali so tudi preko šolskega zvočnika in učence seznanili s pomenom Evropskega dneva jezikov.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Med poslušanjem posnetka na ozvočenju smo prav vsi uživali, se sprostili, nasmehnili in marsikdo izmed nas je ugotovil, da bi se rad naučil še kakšnega tujega jezika.
Učenci so aktivno delali, sodelovali, izmenjevali nasvete in več kot odlično opravili svoje zadolžitve.
10. Odzivi:
11. FotografijeZARADI OMEJITEV KORONA UKREPOV LETOS NA ŠOLI NI BILO PROSLAVE V ŽIVO, ZATO SEM SE ODLOČILA, DA POSNAMEMO VIDEO Z NAŠIMI BIVŠIMI UČENCI, KI SO ODŠLI V TUJINO IN DA SE NAM OD TAM JAVIJO. PO VPR.,KAJ TRENUTNO POČNEJO, KAKŠNE SPOMINE IMAJO NA NAŠO ŠOLO, STANJE V ZVEZI S KORONO V TUJINI, PA JE SLEDILA PROŠNJA, DA NAM POVEDO KAJ V TUJEM JEZIKU DRŽAVE, KJER SO. NAMEN JE BIL, DA OTROKE POZDRAVIJO, DA JIM POVEDO, NAJ SE LEPO UČIJO, DA JIH SPODBUDIJO ZA UČENJE, POTOVANJE, SPOZNAVANJE SVETA IN TUJIH KULTUR IN JEZIKOV. EVROPSKIM JEZIKOM SMO DODALI ŠE JAPONŠČINO, KER SMO USPELI DOBITI NAŠEGA BIVŠEGA UČENCA, KI JE SEDAJ PROFESOR NA TOKIJSKI UNIVERZI. OBJAVA NOVICE NA NAŠEM SPLETU: HTTPS://WWW.OS-DIVACA.SI/2020/10/01/EVROPSKI-DAN-JEZIKOV-2020/ POSNET VIDEO PRISPEVEK: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=PIIBK80OITO&FEATURE=EMB_TITLE


10.11.2020 09:50
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Alma Volk, učiteljica italijanščine, OŠ Divača, za OŠ Divača.
2. Sodelujoči:
Sodelujoči so naši "bivši učenci" Boštjan Bertalanič, Tina Trebec, Julija Tominc, Nika Lipolt, Ana Vasič, Bojan Krajšek (na video posnetku).
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Posneli smo video, ki so si ga otroci ogledali v več razredih na šoli. Potem so stekle razne dejavnosti, od tega, da so potem tujejezični otroci v razredu govorili v svojem jeziku, povedali, od kod so starši, ipd., razne delavnice, itd.
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Zaradi omejitev korona ukrepov letos na šoli ni bilo proslave v živo, zato sem se odločila, da posnamemo video z našimi bivšimi učenci, ki so odšli v tujino in da se nam od tam javijo. Po vpr.,kaj trenutno počnejo, kakšne spomine imajo na našo šolo, stanje v zvezi s korono v tujini, pa je sledila prošnja, da nam povedo kaj v tujem jeziku države, kjer so. Namen je bil, da otroke pozdravijo, da jim povedo, naj se lepo učijo, da jih spodbudijo za učenje, potovanje, spoznavanje sveta in tujih kultur in jezikov. Evropskim jezikom smo dodali še japonščino, ker smo uspeli dobiti našega bivšega učenca, ki je sedaj profesor na Tokijski univerzi.

Objava novice na našem spletu: https://www.os-divaca.si/2020/10/01/evropski-dan-jezikov-2020/

Posnet video prispevek:
https://www.youtube.com/watch?v=piiBK80oito&feature=emb_title
5. Cilji:
- spoznavanje tujih držav in kulture
- spoznavanje tujih jezikov (da učenci slišijo jezike, ki jim niso toliko znani)
- razumevanje tujih jezikov in njihova medsebojna primerjava
- primerjava s slovenščino in jeziki, ki so nam sorodni
- spoznavanje jezikov učencev v razredu, ki prihajajo iz drugih držav
- spoznavanje tujih kultur

6. Vsebina:
Na videu je 6 bivših učencev odgovarjalo na zgoraj navedena vprašanja in na koncu govorilo v 6 različnih tujih jezikih (japonščini, francoščini, švedščini, poljščini, nizozemščini, španščini).
7. Potek in izvedba:
V tednu po 26.9.v razredih od 1. do 9.r.
8. Rezultati:
Nova spoznanja so bila, da so otroci spoznali, da cenimo znanje tujih jezikov, in možnosti uspeha v nadaljnjem življenju tudi v tujini, tudi z znanjem tujih jezikov.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učencem je bil video všeč, ravno tako učiteljem, predvsem tistim, ki so naše bivše učence tudi sami učili.
10. Odzivi:
https://www.youtube.com/watch?v=piiBK80oito&feature=emb_title

https://www.os-divaca.si/2020/10/01/evropski-dan-jezikov-2020/
KULTURNI DAN OB EVROPSKEM DNEVU JEZIKOV


7.11.2020 14:07
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Vodja kulturnega dne: Polonca Volavšek
Osnovna šola Planina pri Sevnici
Sodelujoči: Nina Gradič Planko, Anita Leskovšek, Matej Berk, Majda Kočevar Klaužar, Anica Pušnik, Anica Novak, Natalija Gorjanc, Frančiška Hvalc, Matej Romih
2. Sodelujoči:
Sodelovali so učenci od 6. do 9. razreda - 52 učencev.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
30. 9. 2020
Osnovna šola Planina pri Sevnici
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
KULTURNI DAN OB EVROPSKEM DNEVU JEZIKOV
5. Cilji:
CILJI:
- ozavestiti učence o pomenu učenja tujih jezikov
- spodbuditi učenje tujih jezikov
- obeležiti evropski dan jezikov
- spoznavati podobnosti in razlike med jeziki
- medpredmetno povezovanje
6. Vsebina:
Različne dejavnosti in delavnice po razredih smo povezali v kulturni dan z naslovom Povezovanje in sodelovanje s pomočjo jezikov. V goste smo povabili krajanko, ki govori več tujih jezikov in je dolga leta delala na križarki. Učence je nagovorila o pomenu učenja tujih jezikov in ponazorila nekaj podobnosti in razlik med posameznimi jeziki. Po skupnem uvodnem delu so imeli učenci priložnost sodelovati v več različnih dejavnostih. Učenci so:
- prevajali recepte tipičnih angleških, nemških in slovenskih sladic in jih pripravili v gospodinjski učilnici
- prepevali v več jezikih
- sodelovali v kvizu o zanimivostih o jezikih in opravili nekaj jezikovnih izzivov
- raziskovali nemška poimenovanja krajev in zaselkov v okolici šole
- raziskovali izvor in pogostost priimkov
- se naučili osnov nekaj plesov, ki so značilni za posamezen narod,
- raziskovali posamezne besede v več jezikih in jih likovno upodobili,
- pomagali pripraviti razstavo z nastali izdelki.
7. Potek in izvedba:
Sodelujoči učitelji smo imeli 14 dni pred kulturnim dnevom sestanek, na katerem smo se pogovorili o vsebini in izvedbi kulturnega dne. Vodja kulturnega dne je pripravila načrt in ga posredovala učiteljem.

Učenci so se 30. septembra zbrali v telovadnici in najprej prisluhnili pripovedovanju krajanke, ki govori več tujih jezikov in je dolga leta delala na križarki. Učencem je na podlagi lastnih izkušenj ponazorila, zakaj je tako pomembno, da se učimo tujih jezikov in jim na zanimiv način prikazala nekaj razlik med jeziki.

Po skupnem delu so učenci v razredih sodelovali v več različnih dejavnostih.
Učenci 6. razreda so sodelovali v angleškem kvizu o jezikovnih zanimivostih, lomilcih jezikov v različnih jezikih in se preizkusili v jezikovnih izzivih in ugankah. V nadaljevanju so raziskovali svoja imena in priimke. Ugotavljali so, kako pogosta so nekatera imena in priimki, ali priimki izvirajo iz tujih jezikov, kakšne različice priimkov in imen so v Sloveniji ali v tujini. Ker ima gibanje pomembno vlogo pri učenju, smo v kulturni dan vključili tudi uro plesa. Učenci so v tej uri spoznali nekaj osnov evropskih plesov, ki so značilni za posamezen narod. Kulturni dan so zaključili s prepevanjem dveh pesmi v več jezikih: Jaz sem muzikant in Mojster Jaka.

Učenci 7. razreda so preučevali nekdanja nemška poimenovanja krajev in zaselkov v bližnji okolici. Nemška poimenovanja krajev so v pogovornem jeziku prisotna še danes, zlasti med starejšimi prebivalci. Podatke o pridobili s pomočjo zemljevida iz časa Marije Terezije in spleta. Učenci so narisali zemljevide in v zemljevide vnesli nemška poimenovanja krajev. Obenem so raziskovali izvor poimenovanj in se seznanili s pomenom nemških besed v poimenovanjih. Tudi sedmošolci so se preizkusili v plesanju in petju v več jezikih.

Učenci 8. razreda so sodelovali v angleškem kvizu in peli v več jezikih. Poleg tega so raziskovali določene besede v več jezikih, npr. dober dan, hvala, oprosti itd. Iskali so podobnosti in razlike v zapisih teh besed ter besede likovno upodobili.

Učenci 9. razreda so prevedli nekaj receptov tipičnih angleških in nemških sladic in jih spekli v gospodinjski učilnici. Prav tako so v angleščino prevedli nekaj tipičnih slovenskih sladic in jih pripravili. Ob prevodih smo posebno pozornost namenili tudi pretvarjanju merskih enot iz tujih receptov.

Ob koncu kulturnega dneva smo iz nastalih izdelkov pripravili razstavo na glavnem hodniku.
8. Rezultati:
Nastalo je zelo veliko oprijemljivih rezultatov v obliki razstave na glavnem hodniku: prevodi angleških in nemških receptov v slovenščino, prevodi slovenskih jedi v angleščino, zemljevidi z nemškimi poimenovanji, plakati o raziskovanju priimkov in imen, plakati z upodobljenimi besedami v več jezikih.

Neoprijemljive rezultate smo zasledili v pogovorih med učenci, da npr. niso vedeli, kako zahteven za učenje je določen jezik. Opazili smo tudi, da so se učenci in starši ustavljali ob razstavi in z zanimanjem prebirali vsebino plakatov. Najpomembnejši neoprijemljivi rezultat pa je zagotovo ta, da smo spodbudili zanimanje za večjezičnost.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Ob koncu kulturnega dne so učenci izpolnili kratko anketo in zapisali svoje mnenje o kulturnem dnevu. 92 % učencev je izrazilo, da jim je bil kulturni dan zelo všeč, da so se na drugačen način naučili veliko novega in da si še želijo takšnih dni. Pomembno se nam zdi to, da je ta dan ugajal tudi tistim učencem, ki imajo sicer težave pri učenju tujih jezikov, vendar so bili zaradi kombinacije tujega jezika in njihovega močnega področja (prepevanje, likovno ustvarjanje, kuhanje) zadovoljni.

Tudi učitelji smo bili podobnega mnenja. Učenci potrebujejo medpredmetno povezovanje, na katerega ob izvajanju rednega pouka večkrat pozabimo. Aktivnosti ob evropskem dnevu jezikov bomo načrtovali tudi v prihodnjem letu.

10. Odzivi:
http://www.os-planina.si/kulturni-dan-ob-evropskem-dnevu-jezikov/

https://twinspace.etwinning.net/83945/pages/page/576287
11. FotografijeV OKVIRU EVROPSKEGA DNEVA JEZIKOV SMO OBIČAJNO ORGANIZIRALI CELOTEDENSKI PROJEKT, KI JE S SVOJIMI DOGODKI, DELAVNICAMI, INTERVJUJI VABIL K UČENJU JEZIKOV, POUDARJAL MATERINŠČINO, JEZIKOVNO OZAVEŠČAL IN OSVEŠČAL DIJAKE TER NAS OPOZARJAL NA SPOŠTOVANJE VSEH MATERINŠČIN, KI JIH DIJAKI NA ŠOLI IMAJO, KAKOR TUDI VSEH JEZIKOV, S KATERIMI SO OZIROMA SMO TAKO ALI DRUGAČE POVEZANI IN V STIKU, ALI PA SO NAM POPOLNOMA TUJI IN ODDALJENI. LETOŠNJA "KORONA SITUACIJA" JE NOGE NAČRTE POSTAVILA NA GLAVO, ZATO SEM SE ODLOČILA ZA DRUGAČEN PRISTOP - POVEZALA SEM SE Z ZNANCI IZ TUJINE IN SKUPAJ Z NJIMI, NJIHOVIMI OSEBNIMI JEZIKOVNIMI IZKUŠNJAMI, NASVETI, PRIPOROČILI PRIPRAVILA FILM, KI SMO SI GA ORGANIZIRANO POGLEDALI NA RAVNI CELOTNE ŠOLE PRI POUKU. PO OGLEDU JE V VSAKEM RAZREDU SLEDILA DEBATA IN USTVARJANJE NA VEČJEZIČNEM NIVOJU. NASTALI SO RAZNOLIKI PRISPEVKI V OBLIKI BESEDIL, PLAKATOV, KVIZOV IPD.


6.11.2020 23:41
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Nataša Bauman, nemščina in slovenščina, Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor
Drugi sodelujoči: Ann Watathi, Bernarda Tušar, Idrissa Wade, Wilma Krynicki, Agnieszka Mikolajska, Monika Velikonja
2. Sodelujoči:
Vsi dijaki naše šole, vsi razredi od 1. do 4. letnika, program Ekonomska gimnazija in Ekonomski tehnik, vsi učitelji
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
25.9.2020, Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
V okviru evropskega dneva jezikov smo običajno organizirali celotedenski projekt, ki je s svojimi dogodki, delavnicami, intervjuji vabil k učenju jezikov, poudarjal materinščino, jezikovno ozaveščal in osveščal dijake ter nas opozarjal na spoštovanje vseh materinščin, ki jih dijaki na šoli imajo, kakor tudi vseh jezikov, s katerimi so oziroma smo tako ali drugače povezani in v stiku, ali pa so nam popolnoma tuji in oddaljeni. Letošnja "korona situacija" je noge načrte postavila na glavo, zato sem se odločila za drugačen pristop - povezala sem se z znanci iz tujine in skupaj z njimi, njihovimi osebnimi jezikovnimi izkušnjami, nasveti, priporočili pripravila film, ki smo si ga organizirano pogledali na ravni celotne šole pri pouku. po ogledu je v vsakem razredu sledila debata in ustvarjanje na večjezičnem nivoju. nastali so raznoliki prispevki v obliki besedil, plakatov, kvizov ipd.
5. Cilji:
S prispevkom želimo poudariti pomembnost jezikovnega sporočanja, jezikovnih kompetenc, spodbujati želimo k učenju jezikov, spodbujati in motivirati k učenju tistih, ki jih imamo v izobraževalnem programu, kakor tudi k odkrivanju povsem novih, neznanih. Razvijati želimo spoštljiv odnos do sošolcev iz drugačnih jezikovnih in kulturnih okolij, hkrati pa želimo dijakom raznolikost predstaviti kot čudovito priložnost pridobivanja novih znanj in izkušenj.
6. Vsebina:
Film vsebuje kratek uvod s predstavitvijo pomena evropskega dneva jezikov, pomena učenja le-teh in prednosti, ki jih prinašajo jezikovna znanja. Sledi vodič, ki na kratko predstavi nekatere možne aplikacije, ki so pri učenju jezikov lahko v pomoč in se nadaljuje s prispevki izbranih posameznikov, ki s svojo osebno izkušnjo in lastnim odnosom do svoje materinščine in tujih jezikov predstavijo sebe, svoje delo, motivirajo, svetujejo in navdušujejo. Prispevki so v slovenščini, angleščini in nemščini.
7. Potek in izvedba:
Najprej sem pripravila vsebinski osnutek prispevka, nato sem kontaktirala svoje znance v tujini, določila tematski okvir, ki ga bomo v prispevkih obravnavali. Zbrala video posnetke, dodala svojo prezentacijo in skupaj z dijakinjo 3. letnika, Patricijo Šerbinek izdelal film. Film smo naložili na šolski youtube kanal. Povezavo sem posredovala celotnemu učiteljskemu zboru s priporočili in predlogi za nadaljevanje razgovora, dela, ustvarjanja v danem okviru. Tako so si vsi razredi v petek, 25.9.2020, pri pouku ogledali film in nadaljevali z izbrano dejavnostjo.
8. Rezultati:
Filmski prispevek, besedila, slikovni materiali povezani z besedami, plakati, kvizi ipd. Učenci so spoznali nove primere jezikovnih možnosti od tujih učiteljev, od posameznikov, ki so se kot tujci vklopili v naše okolje, se naučili slovenščine in si z njo služijo kruh. Gotovo je med spoznanji tudi sporočilo, da je učenje jezikov resnično bogastvo, ki pa vsekakor zahteva delo in trud.
Prilagam spletno povezavo do filma:
https://youtu.be/m9WGbSxsWiw
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Čeprav sem bila na začetku ob vedenju, da projekta tokrat ne bomo izvajali v živo, s tujimi gosti, z delavnicam, v katerih bomo lahko narodnostno mešano večjezično sodelovali in si popestrili naš vsakdanjik, razočarana, sem bila s končnim izdelkom in izvedbo celotnega projekta zadovoljna. Tudi odziv kolegov in dijakov je bil izredno pozitiven. Še zlasti pa bi rada poudarila, da me je v pozitivnem smislu presenetila pripravljenost sodelovanja zunanjih akterjev, ki so prispevali najpomembnejši del k vsebini celotnega filma in s tem tudi k vsebini celotnega sporočila.
10. Odzivi:
Odzivi so bili vsestransko pozitivni. Dijakom in učiteljem je film ugajal. Za sodelovanje pa so bili hvaležni tudi vsi zunanji sodelavci.
11. Fotografije- JEZIKOVNI TABOR NA CELJSKI KOČI V DECEMBRU 2019 - PREVAJANJE IN ILUSTRIRANJE ZGODB - RAZISKOVANJE AVSTRALSKIH DOMORODCEV , AVTOHTONIH ŽIVALI IN RASTLIN, TER SANJSKEGA ČASA - IZDAJA PREVODA AVSTRALSKIH ZGODB V KNJIGI ZGODBE IZ AVSTRALSKE DIVJINE IZ ORIGINALA STORIES FROM THE BILLABONG ISBN 978-1-84780-124-1. ZGODBE IZ AVSTRALSKE DIVJINE, COBISS.SI-ID 31422979, OKTOBER 2020


6.11.2020 18:15
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Šolski center Celje, Gimnazija Lava
Polonca Zalokar (angleščina, koordinacija)
Andreja Vipotnik Ravnak (angleščina)
Katarina Petač (slovenščina)
Karmen Kotnik (informatika)
Darja Povše (likovna umetnost)
Dragica Babič (zgodovina)
2. Sodelujoči:
Dijaki od 1. - 4. letnika: Teja Arzenšek, Gal Ašič, May Bazinšek, Patrik Gobec, Lana Hladnik, Tina Jelenko, Anja Keše, Lucijan Korošec, Ana Maria Kotnik, Julija Krašek, Luka Kuder, Matic Leskovšek, Lara Majcen, Rok Majcenović, Filip Milošević,
Larisa Ortl ,Tina Osetič, Aljaž Petek, Leon Povše, Marcel Prašnikar,
Gabrijela Ravnjak, Živa Turk, Nastja Turnšek, Lara Zalokar, Katarina
Zobec, Niko Žafran, Matevž Žula. 27 dijakov, velika večina z Gimnazije Lava, nato pa s Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehnikov in računalništvo Celje ter ena dijakinja Gimnazije Celje Center
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
oktober 2019- oktober 2020, Šolski center Celje; prevajalsko- likovni tabor na Celjski koči v decembru 2019
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
- jezikovni tabor na Celjski koči v decembru 2019
- prevajanje in ilustriranje zgodb
- raziskovanje avstralskih domorodcev , avtohtonih živali in rastlin, ter sanjskega časa
- izdaja prevoda avstralskih zgodb v knjigi Zgodbe iz avstralske divjine iz originala Stories from the Billabong ISBN 978-1-84780-124-1. Zgodbe iz avstralske divjine, COBISS.SI-ID 31422979, oktober 2020
5. Cilji:
- Dijaki prevedejo originalne zgodbe iz angleščine v slovenščine. Knjiga Stories from the Billabong ne obstaja v slovenščini.Zgodbe se izdajo v knjižni obliki, zapišejo v COBISS, česar pri rednem pouku ni možno izvesti.
- Dijaki nadgradijo svoj slog izražanja v slovenščini. Delo poteka individualno.
- Dijaki se likovno udejstvujejo, kot sami vidijo in doživlajjo zgodbe. Razvijajo svoje likovno izražanje.
-Dijaki slike računalniško oblikujejo in jih pripravijo za oblikovanje.
6. Vsebina:
Po povabilu dijakom Gimnazije Lava in vsem drugim nadarjenim dijakom preko portala RasT in spletne strani šole smo naredili ožji izbor dijakov, ki so nato zgodbe prevajali in jih ilustrirali. Po pregledu vseh ilustracij, prevodov in po individualnih razgovorih v šoli in kasneje (elektronska pošta, Teams) smo kljub Covid situaciji uspeli pripeljati projekt do koncu in tako oktobra 2020 knjigo tudi izdali.
7. Potek in izvedba:
V oktobru 2019 smo povabili zainteresirane dijake k projektu. Pritegniti smo poskušali dijake, ki so že bili spoznani kot nadarjeni na področju anglšečine, slovenščine in likovnega ustvarjanja in računalniškega ustvarjanja, ampak pri pouku ne dobijo priložnosti za takšno ustvarjanje.Povabilo je bilo odprto tudi za dijake, ki do sedaj še niso imeli takšnih priložnosti.
Sledil je izbor dijakov v novembru 2019. Vsak dijak, ki se je prijavil, je dobil odlomek zgodbe, ki jo je nato prevedel oziroma opremil z ilustracijo. Mentorice smo tako lahko naredile ožji izbor in izbrale 27 dijakov.
V decembru 2019 smo izvedli dvodnevni prevajalsko- likovni tabor, kjer so dijaki prevajali in ilustrirali vsak svojo zgodbo. Sledilo je preverjanje natančnosti prevoda ter slogovno korigiranje prevodov, ki se je zavleklo do marca 2020. Dijaki ilustratorji so s svojim delom nadaljevali tudi v mesecih po taboru.
Od januarja do maja 2020 smo se ukvarjali s prevodi, jih pilili, raziskovali slovenske izraze za avtohtone živali, rastline. Dijaki so slike skenirali in začeli z oblikovanjem slik. Začeli smo tudi z raziskovanjem preteklosti in načina življenja avstralskih domorodcev.
Medtem so se v marcu zaprle šole in mentorice smo vzpostavile kontakt z dijaki prek elektronske pošte ter Teamsov, da smo prevode in ilustracije še naprej pilili. Dijaki ilustratorji so svoje ilustracije sprotno, kot so nastajale, pošiljali profesorici likovne vzgoje, ki jim je po telefonu, elektronski pošti in po video konferencah dala usmeritve za naprej. Ko so bile ilustracije končane, so jih dijaki poslali svoji profesorici po redni pošti. Sledijo je skeniranje ilustracij. Kljub zelo neugodnim razmeram za individualno delo nam je uspelo pripeljati projekt do oblikovanja publikacije v juniju 2020.
Od junija do septembra 2020 je sledilo oblikovanje knjige in lektoriranje. Knjigo Zgodbe iz avstralske divjine smo izdali oktobra 2020.
8. Rezultati:
Oprijemljivi rezultati: ilustracije dijakov, lastni prevodi dijakov, knjižna izdaja
Neoprijemljivi rezultati: izkušnja prevajanja, ilustriranja, raziskovanje izrazov o avtohtonih živalskih in rastlinskih vrstah, izkušnja oblikovanja slik s programoma Photoshop in Adobe Indesign
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
,,Dijaki in profesorice smo pridobili izvrstno izkušnjo avtentičnega učenja. Polona Zalokar
,,Meni je projekt bil zelo všeč, ker smo se zelo zabavali in se tudi družili ter tako malo bolje spoznali. Všeč mi je bil tudi ambient, to da smo šli na Celjsko kočo je vse skupaj le še bolj popestrilo kot če bi bili v šoli. Prav tako sem se lahko naučila tudi novih tehnik risanja. Gabrijela Ravnjak
,, Ilustriranje te knjige je bilo zelo zanimivo in eden od nepozabnih dogodkov, ki se mi bodo vtisnili v spomin. Patrik Gobec
,,Ustvarjanje zapisa o Aboriginih me je naučilo veliko novega in zanimivega o tej čudoviti kulturi. Matevž Žula
,,Meni je bil ta projekt super. Obogatila sem svoje znanje angleškega jezika in se naučila marsikaj novega o Avstraliji. Zelo mi je bil všeč delovni vikend na Celjski koči, kjer smo se ob delu, tudi zelo zabavali. Ana Maria Kotnik
,,Mislim, da je bilo sodelovanju v projektu prevajanja avstralskih pravljic zelo poučno. Naučili smo se nekaj o avstralskih legendah in avtohtonih živalih, prav tako pa je bilo sodelovanje poučno tudi v smislu poznavanja angleškega jezika, saj kljub temu, da je jezik v pravljicah načeloma preprost, se pri neznanih besedah vseeno pojavijo ovire in izzivi, ki jih nato z malo raziskovanja skupaj rešimo. Poleg vloge poučnosti pa je imelo sodelovanje tudi vlogo spoznavanja novih ljudi, druženja in novega navezovanja stikov. Anja Keše
,,Bilo je veliko carskih ljudi, s katerimi sem se povezal in ustvarjal. Profesorji so bili tudi super. Ocena: 11/10 bi še enkrat ponovil. Filip Milošević
,,Projekt se mi je zdel zelo zabaven, poleg razlik stikov z nižjimi letniki in drugimi oddelki ŠCC sem imela možnost likovnega ustvarjanja in izražanja za katerega v času testnih obdobji ni prav veliko. Upam, da bo Gimnazija Lava še v prihodnje imela takšne projekte, saj dijake motivira in prisili v drugačno razmišljanje kot so vajeni ter tudi sprostitev in medsebojne odnose, ki so trenutno zelo zaželeni. Larisa Ortl
,,Zame je bil celoten dogodek zelo pozitivna izkušnja. Pri ustvarjanju sem zelo uživala, saj me risanje nadvse veseli, poleg tega pa sem o ilustriranju izvedela marsikaj novega. Všeč mi je bil tako potek dogajanja kot vsebina. Pri takih projektih si zagotovo želim sodelovati tudi vnaprej. Živa Turk
,,Sodelovanje pri ilustriranju knjige je bilo zabavno, osebno sem zelo vesela, da sem lahko bila del tega. Super mi je bilo delati z drugimi, in zaradi tako dobre energije ter vzdušja, ter seveda dobrih mentoric, smo napravili zelo veliko ter lepih ilustracij in odličnih prevodov. Lara Majcen
,,Projekt Billabong je bila poučna izkušnja. Tina Osetič

10. Odzivi:
Do prijave v Pedagoškem forumu še ni prišlo do objav v medijih, saj smo šele uspeli izdati knjigo. Imamo pa izkušnjo preteklih dveh podobnih projektov, ko smo prevedli in izdali Škotske pravljice in Irske legende.

Prijava projekta v projekt RasT: http://prijava.projekt-rast.si/pregled_aktivnosti?izvajalci=68
11. FotografijeDAN JEZIKOV 2020 NA OŠ IDRIJA - SPLETNA PRIREDITEV ZA OBELEŽITEV EVROPSKEGA DNEVA JEZIKOV


5.11.2020 22:43
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Tanja Andder, učiteljica ruščine in italijanščine, OŠ Idrija - vodja projekta Dan jezikov na OŠ Idrija 2020;
Sodelujoči učitelji - mentorji: Urška Boškovič (učiteljica nemščine), Melita Rutar (učiteljica angleščine), Maria Ana Kremžar Jerman (učiteljica španščine)
Montaža videa: David Stegu (učitelj angleščine)
2. Sodelujoči:
Učenci oddelka 4. a (23 učencev)
Učenci NIP nemščina za 4. razred (16 učencev)
Učenci IP španščina (9 učencev)
Učenca Drejc Boškovič (7. a ) in Nana Ivana Andder (5. a) - šolska novinarja
gospa Nadja Podkrajšek, upokojenka, slušateljica UTŽO Idrija
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Idrija, 25. september 2020
Posnetke smo posneli konec avgusta in v začetku septembra 2020.
Filmček - spletno prireditev smo predvajali po vseh oddelkih OŠ Idrija (matične šole) v petek, 25. 9. 2020. Ogledali so si jo vsi učenci matične šole (okrog 650 otrok).
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Dan jezikov 2020 na OŠ Idrija - spletna prireditev za obeležitev evropskega dneva jezikov
5. Cilji:
- približati učencem lepoto različnih tujih jezikov
- spodbuditi učence k vseživljenjskemu učenju tujih jezikov
- poudariti pomen učenja in spoznavanja tujih jezikov in kultur v vseh okoljih, tudi izvenšolskih (na potovanju, pri tujejezičnih znancih ali sorodnikih, preko knjig, elektronskih virov, radia, televizije, ...)
- spodbujati odprtost in pozitivno naravnanost do drugih jezikov in kultur
- širiti strpnost in poudarjati enakovrednost različnih jezikov in kultur
- povezovanje in medgeneracijsko sodelovanje med ljudmi (npr. med otroci in upokojenci)
6. Vsebina:
Zaradi zaostrenih zdravstvenih razmer smo dan jezikov na Osnovni šoli Idrija letos obeležili s prireditvijo na spletu. Učenci so nam spregovorili in zapeli v tujih jezikih, ki se jih lahko učijo na OŠ Idrija: angleščini, nemščini, španščini in ruščini. Mlade smo želeli vzpodbuditi, da jih bo jezikovno učenje spremljalo vse življenje, zato smo posneli pogovor z gospo Nadjo Podkrajšek, upokojeno medicinsko sestro, ki se tudi po upokojitvi še vedno uči tujih jezikov na Univerzi za tretje življenjsko obdobje Idrija. Recitirala je pesmi v hrvaščini in italijanščini, povedala nekaj zanimivih anekdot, povezanih s sporazumevanjem v tujih jezikih, ob koncu pa mladim položila na srce, da naj se pridno učijo, kajti to, kar se naučiš kot mlad, ti ostane v spominu vse do pozne starosti.
7. Potek in izvedba:
Zaradi posebnih pogojev, ki nam jih v letošnjem šolskem letu kroji epidemija koronavirusne bolezni, je vsak izmed učiteljev posebej posnel učence v svojem razredu. Pri tem smo v največji možni meri upoštevali priporočila NIJZ. Intervju z gospo Nadjo smo posneli posebej, konec meseca avgusta. Nato smo posnetke po vnaprej pripravljenem scenariju zmontirali v videoposnetek, dodali smo tudi vezno besedilo, ki jih je smiselno povezalo med seboj. Zaradi lažjega razumevanja smo besedilo v tujih jezikih opremili s podnapisi. Video smo objavili na Arnesovem videoportalu in povezavo poslali vsem učiteljem na naši šoli. Poleg videoposnetka smo dodali tudi nekaj izhodišč za pogovor z učenci pred in po ogledu videoposnetka. Povezavo do videoposnetka smo poslali tudi na sedež idrijske Univerze za tretje življenjsko obdobje, da so si ga lahko ogledali tudi njihovi slušatelji.
8. Rezultati:
Učenci so slišali nekaj tujih jezikov in ozavestili, zakaj je njihovo učenje pomembno. Nekateri izmed njih so tudi odkrili zanimanje za učenje novih jezikov, ki jih bo morda kasneje spodbudilo k odločitvi za učenje tujih jezikov v okviru neobveznih izbirnih ali izbirnih predmetov.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Dobili smo pozitivne odzive tako s starni učiteljev, učencev in slušateljev Univerze za tretje življenjsko obdobje Idrija. Slednji so izrazili željo, da še kdaj sodelujemo skupaj.
10. Odzivi:
Povezava do videoposnetka spletne prireditve: https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=i7iVEnRiRUfdIWxSulwE2qoq
Objavili smo tudi novičko o dogodku v lokalnem glasilu Idrijske novice.JEZIKOVNA DEJAVNOST PRI POUKU, RAZSTAVA IN DOGODEK V KNJIŽNICI.


14.10.2020 10:09
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Damijana Medved, knjižničarka in Petra Stražar, učiteljica angleščine; OŠ n.h. Maksa Pečarja
2. Sodelujoči:
Učenci od 1. do 3. razreda.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
28. 9. – 2.10. 2020 Knjižnica in učilnice
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Jezikovna dejavnost pri pouku, razstava in dogodek v knjižnici.
5. Cilji:
- Razumevanje pomembnosti učenja tujih jezikov
- Uživanje v zvenu različnih jezikov
- Zavedanje, da imamo v knjižnici posebno polico s tujejezičnimi knjigami
6. Vsebina:
1. Učencem predstavim Evropski dan jezikov
2. Predstavitev različnih slovarjev in tudi SSKJ.
3. Predstavim posebno polico v knjižnici s tujejezičnimi knjigami.
4. Učimo se štetja v različnih (francoščina, italijanščina, nemščina) jezikih.
5. Preberem pravljico Mariasun Landa: Slon ptičjesrčni.
7. Zapojemo pesem Hello to all the children of the world.
8. Pobarvamo zastave različnih držav in nanje zapišemo pozdrav v njihovem jeziku.
9. Izvedba kviza o državah in jezikih.
7. Potek in izvedba:
V knjižnici pripravim tri ločene dogodke za tri oddelke tretjih razredov.
Za delo v učilnici pripravim pesem in zastave. Za učence tretjega razreda pripravim kviz držav in jezikov.
8. Rezultati:
Zavedanje obstoja knjig v tujih jezikih. Ustvarjen poseben jezikovni kotiček v knjižnici. Uživanje ob poslušanju pravljice. Uživanje ob petju pesmi in pozdravov v različnih jezikih. Izkazano zanimanja za zastave tujih držav in njihove jezike.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učenci so z zanimanjem listali po knjigah in se z veseljem učili štetja v tujih jezikih. Pokazali so veselje do petja v različnih jezikih in se ob tem zabavali. V načrtu za prihodnja leta je razširitev dejavnosti in še večja vključenost učencev.
10. Odzivi:
URL do naše spletne novice:
https://www.makspecar.si/index.php/dogodki/novice/evropski-dan-jezikovJEZIKOVNE URICE POD NASLOVOM ODKRIVAJMO SVET PREKO JEZIKOV - SPOZNAVANJE DRŽAV IN JEZIKOV SKOZI FOTOGRAFIJE, GLASBO, IGRE, KVIZE.


10.10.2020 12:54
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Mojca Kacjan, učiteljica angleščine in nemščine na Osnovni šoli Polzela v sodelovanju z učiteljicami angleščine, slovenščine in glasbene umetnosti
2. Sodelujoči:
Vsi učenci od 1. do 9. razreda vključno s podružnično šolo v Andražu, skupaj 655 učencev.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Aktivnosti so bile izvedene v času pouka med 21. 9. in 9. 10. 2020, pri urah angleščine, slovenščine, glasbene umetnosti in neobveznega in obveznega izbirnega predmeta nemščina.
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Jezikovne urice pod naslovom ODKRIVAJMO SVET PREKO JEZIKOV - spoznavanje držav in jezikov skozi fotografije, glasbo, igre, kvize.
5. Cilji:
Učenci skozi različne aktivnosti spoznajo izbrano državo in njen jezik. V jeziku, ki ga spoznavajo osvojijo osnovno besedišče kot so pozdravi, števila do 10, barve, živali, sadje, zelenjava, itd.
V drugem delu aktivnosti v ospredje stopi večjezičnost, kjer učenci s pomočjo spletnih orodij spoznavajo tudi druge jezike in izbrano besedo ali besedno zvezo predstavijo v več jezikih v obliki plakata, filmčka, zgibank, itd.
Aktivnosti so v večji meri zastavljene s pomočjo spletnih orodij, zato je eden izmed ciljev zagotovo tudi raba informacijsko komunikacijske tehnologije pri pouku in v prostem času.
6. Vsebina:
Na Osnovni šoli Polzela vsako šolsko leto obeležimo Evropski dan jezikov, največkrat v okviru medgeneracijskega povezovanja in predajanja znanja. V letošnjem šolskem letu je zaradi razmer v katerih živimo bilo potrebno aktivnosti seveda prilagoditi vsem priporočilom delovanja v šoli.
Prav zaradi tega je nastala ideja o aktivnostih usvajanja novih znanj s pomočjo informacijsko komunikacijske tehnologije, saj bi lahko v primeru, da bi se ponovno šolali na daljavo, te dejavnosti izpeljali v podobni meri tudi na daljavo.
Vsakemu razredu je bila dodeljena država in njen jezik. Učenci so skozi različne aktivnosti najprej ugotovili v katero državo potujejo, spoznali osnovne značilnosti države ter se nato osredotočili na jezik države, ki so ga podrobneje spoznali skozi glasbo, druge slušne in video posnetke, skozi spletne igre, kvize in raziskovanje s pomočjo spletnih orodij.
Drug del aktivnosti je bil namenjen večjezičnosti in povezovanju med jeziki ter ozaveščanju učencev o jezikovnih družinah in podobnosti med jeziki. V tem delu so nastali tudi izdelki kot so na primer plakati, filmčki in zgibanke.
Aktivnosti so bile izvedene v času pouka angleščine, slovenščine, glasbene umetnosti in izbirnega predmeta nemščina. Pri slednjem bomo aktivnosti ponovili na vsaka dva meseca in pri tem spoznali novo državo in njen jezik.
7. Potek in izvedba:
Na prihajajoče dogodke ob Evropskem dnevu jezikov smo učiteljice učence opomnile najprej preko spletne učilnice v obliki ugank ter na tak način pri učencih vzbudile zanimanje za prihajajoče dogodke ter izpolnile letošnji cilj, da ohranjamo uporabo spletne učilnice za primer ponovnega zaprtja šol.
Vsaka učiteljica je aktivnosti izvedla pri pouku, na začetku prve ure pa je otrokom predstavila kratek filmček kot napovednik prihajajočih aktivnosti: https://www.loom.com/share/9ab63404a3c647668bc35b180bd55aa.
Vsakemu razredu je bila dodeljena ena država od Velike Britanije, Francije, Italije, Nemčije, Nizozemske, Španije, Rusije, Norveške pa vse do Kitajske. V katero državo potujejo so učenci skušali ugotoviti sami s pomočjo fotografij in dodatnega opisa učiteljic. Ko so učenci ugotovili v katero državo potujejo so se seznanili tudi z osnovnimi podatki države (kje leži, kaj je njeno glavno mesto, kateri denar uporabljajo, kakšna je zastava, abeceda, ...). Omenjene podatke so označili oziroma spoznali s pomočjo delovnega lista, ki so ga ob koncu aktivnosti odložili v Evropski jezikovni listovnik, projekt, ki ga prav tako peljemo od 1. do 9. razreda. Nato so se posvetili jeziku države, ki jo raziskujejo. S pomočjo glasbe, risank, filmčkov so se seznanili z osnovnimi značilnostmi jezika - trdota, razumljivost, všečnost, ter si kar hitro tudi sami ustvarili mnenje o jeziku. Sledile so spletne igre, s katerimi so spoznali osnovno besedišče v jeziku, ki so ga raziskovali.
Sledil je drugi del aktivnosti, ki pa je imel dva cilja. Ozavestiti učence o pomenu večjezičnosti in rabi spletnih orodij za dosego cilja večjezičnosti. Učenci so s pomočjo spletnih orodij izbrane besede in besedne zveze predstavili v več jezikih, ne samo v evropskem ampak tudi v svetovnem merilu. Nastali so izdelki, ki so polne zakladnice jezikovnih podobnosti in razlik, ob katerih so učenci še bolj ozavestili dejstvo, da obstajajo jeziki, ki so si bolj podobni in jeziki, ki imajo manj skupnih točk. Na tem mestu so se vključile učiteljice slovenščine, ki so z učenci spregovorile o jezikovnih družinah predvsem v Evropi.
Vključila se je tudi učiteljica glasbene umetnosti, ki je z učenci spoznavala tradicionalno glasbo sveta in Evrope ter med stili z učenci iskala podobnosti in razlike. Spoznali so tudi nekatera tipična glasbila določenih geografskih področij. Medgeneracijsko povezovanje letos žal ni bilo mogoče. Kljub temu pa smo drug drugemu prenesli nova znanja ponovno s pomočjo uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije, ki v omenjenih aktivnostih prav tako predstavlja enega izmed ciljev. Nekateri razredi so se med seboj povezavi s pomočjo video klica, drugi so iskali načine kako poslati fotografije izdelkov oziroma filmčke učiteljici angleščine v sosednjem razredu. Znanja, ki jim bodo v primeru ponovnega zaprtja šol prišla še kako prav.
Aktivnosti smo zaključili igrivo in tudi tekmovalno s pomočjo kvizov, ki so se prav tako nanašali na države, njihove značilnosti, jezike in podobno. V povprečju smo učiteljice aktivnostim namenile tri do štiri šolske ure.
8. Rezultati:
V času aktivnosti je nastalo ogromno izdelkov učencev, ki sedaj krasijo našo jedilnico šole. S plakati smo naredili majhno razstavo, filmčki pa se vrtijo na platnu prav tako v jedilnici šole, tako da jih lahko učenci opazujejo v času kosila.
Poleg vseh oprijemljivih izdelkov pa nam bodo verjetno vsem bolj ostala v spominu tista neoprijemljiva znanja in dognanja, do katerih smo prišli v času omenjenih aktivnosti. Na svetu ne obstajata le naš jezik in angleščina. Obstajajo še drugi, zanimivi in ušesu prijetni jeziki, za katere učenci menijo, da jim bodo v pomoč pri potovanjih, iskanju službe, razgledanosti in splošnemu znanju. Učenci so bili navdušeni predvsem nad dejstvom, da so jezike spoznavali v času pouka in jih navezali na pouk sam. Tako smo jim učiteljice namreč ponovno dokazale, da je medpredmetno povezovanje nujno in seveda vsakodnevno. Prenesti znanje iz geografije na pouk nemščine ali glasbe. Prenesti znanja, ki jih pridobijo doma, ko gledajo tujejezično nanizanko v šolo in jih deliti z drugimi. Na kratko torej povezovanje, sodelovanje in širjenje lastnega znanja obogati druge okoli nas.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učiteljice smo bile nad dogajanjem navdušene, predvsem pa nad predznanjem učencev, njihovim zanimanjem za jezike in druge kulture. Refleksije učencev pa so zapisane na spodaj omenjenem blogu.
10. Odzivi:
Vse aktivnosti vključno z izdelki učencev so objavljene na šolskem blogu za tuje jezike na spletni strani https://edjnapolzeli.blogspot.com/. Krajša objava aktivnosti ob Evropskem dnevu jezikov bo objavljena tudi v šolskem spletnem časopisu (http://www.osnovna-sola-polzela.si/os-glasilo/) in občinskem glasilu Polzelan (https://www.polzela.si/za-obcane/polzelan/). V obeh v prihajajočem izvodu.
11. FotografijeKVIZ: KOLIKO JEZIKOV PREPOZNAŠ? UČITELJI SO 1. ŠOLSKO URO, VSAK S SVOJIM ODDELKOM SPREGOVORILI O POMENU UČENJA TUJIH JEZIKOV IN SE PREIZKUSILI V KVIZU, KI SMO GA PRIPRAVILE UČITELJICE TUJIH JEZIKOV NA NAŠI ŠOLI. UČENCI SO POSLUŠALI POSNETKE ISTE POVEDI V 17-IH RAZLIČNIH JEZIKIH, POSKUŠALI PREPOZNATI JEZIK IN GA UMESTITI NA ZEMLJEVID. IZBRALE SMO POVED MOJA NAJLJUBŠA ŽIVAL JE ŽELVA, SAJ JE ŽELVA SIMBOL NAŠE ŠOLE.


6.10.2020 15:41
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Maruša Brenčič Nagode, Mateja Govednik Lukan, Anja Mikuž, Lara Kraševec Dečman
2. Sodelujoči:
Učenci 1. - 9. razred OŠ Tabor Logatec
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
OŠ TABOR LOGATEC, 25. september 2020
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Kviz: Koliko jezikov prepoznaš?

Učitelji so 1. šolsko uro, vsak s svojim oddelkom spregovorili o pomenu učenja tujih jezikov in se preizkusili v kvizu, ki smo ga pripravile učiteljice tujih jezikov na naši šoli. Učenci so poslušali posnetke iste povedi v 17-ih različnih jezikih, poskušali prepoznati jezik in ga umestiti na zemljevid. Izbrale smo poved Moja najljubša žival je želva, saj je želva simbol naše šole.
5. Cilji:
Učenci spoznavajo jezikovno raznolikost Evrope, poskušajo prepoznati čim več jezikov, opazujejo podobnosti in razlike med jeziki.
6. Vsebina:
Učenci poslušajo isto poved v 17-ih jezikih in poskušajo prepoznati in poimenovati jezik. Opazujejo podobnosti in razlike med jeziki, prepoznajo sošolce in druge učence, ki govorijo druge jezike. Opazujejo zemljevid Evrope in nanj umeščajo posamezne jezike.
7. Potek in izvedba:
Učenci 1. - 9. razreda vsak s svojim učiteljem poslušajo posnetke - se preizkusijo v kvizu in se pogovorijo o pomenu znanja tujih jezikov. Starejši učenci poimenujejo jezike tudi v angleščini in nemščini. Če jezika ne prepoznajo, dobijo namig - sliko zastave in nato ime jezika v slovenščini in angleščini.
8. Rezultati:
Učencem je bila aktivnost všeč, saj je bil kviz interaktiven, prepoznali so učence šole in sošolce, zanimivo se jim je zdelo, da nekatere jezike veliko bolj zlahka prepoznajo od drugih.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učiteljem se je zdel kviz zelo zanimiv in dinamičen; všeč jim je bila interaktivnost. Nekateri so ugotovili, da ga lahko uporabijo tudi pri svojih urah - GEO, SLJ.
Učenci je bilo všeč, da so lahko aktivno sodelovali pri kvizu in da so na posnetkih prepoznali tudi nekatere svoje sošolce ali učence in učitelje šole.
10. Odzivi:
Objava članka na spletni strani šole. Kviz smo delili tudi s kolegi znotraj projekta eTwinning, ki so z zvočnimi posnetki obogatili kviz. Tudi oni so ga uporabili pri pouku.TJAN KUMAR JE PREUČIL METODE UČENJA IN POUČEVANJA, TER JIH PREDSTAVIL V VIDEU. 3. A/1 JE SVOJE MISLI STRNIL V PLAKATU IZDELANEM V CANVI, PRAV TAKO SO POISKALI SPLOŠNE INFORMACIJE O EVROPSKEM DNEVU JEZIKOV. 1. F/1 PA SE JE POIGRAL S PRILJUBLJENIMI MEMESI O UČENJU IN JIH STRNIL V PLAKATU


6.10.2020 09:03
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Tehniški šolski center Maribor
Julija Fras, angleščina
Anka Jemenšek, angleščina
2. Sodelujoči:
Tjan Kumar, 2. E/1 z videoprispevkom o učenju in poučevanju
3. A/1 z izdelavo plakata misli o učenju jezikov
1. F/1 z izdelavo memesov o učenju jezikov
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
TŠC Maribor 21. - 25. 9. 2020
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Tjan Kumar je preučil metode učenja in poučevanja, ter jih predstavil v videu.
3. A/1 je svoje misli strnil v plakatu izdelanem v Canvi, prav tako so poiskali splošne informacije o Evropskem dnevu jezikov.
1. F/1 pa se je poigral s priljubljenimi memesi o učenju in jih strnil v plakatu
5. Cilji:
- spoznavanje metod učenja jezikov
- pomen učenja jezikov
- obeležiti dan jezikov
6. Vsebina:
Pregledovanje spletnih strani, iskanje informacij, lastna produkcija, predstavitve...
7. Potek in izvedba:
Dijaki so samostojno oblikovali misli, memese in video, ki so ga predstavili v razredu svojim sošolcem. Nato pa še na virtualnih platfomah
8. Rezultati:
Plakati so na ogled v avli šole. Video je objavljen na šolskem youtubu in IG TV.
https://www.youtube.com/watch?v=iXBKmnlWDvo&app=desktop
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Video na IG TV ima več kot 1000 ogledov.
Plakati so zbudili zanimanje ostalih dijakov.
10. Odzivi:
Objava na youtube, Facebooku in Instagramu so bile deležne zanimanja.
11. FotografijeDIJAKI SO USTVARILI SVOJ E-ČASOPIS, KJER SO ZAPISALI SVOJE PRISPEVKI V RAZLIČNIH JEZIKIH. NEKATERI SO PISALI V SVOJEM MATERNEM JEZIKU (TUJCI), DRUGI V JEZIKU NARODNE MANJŠINE ALI PA SO PISALI V SVOJEM NAJLJUBŠEM TUJEM JEZIKU, KI SE GA UČIJO V ŠOLI. S PRISPEVKI SMO UREDILI TUDI RAZSTAVO V VITRINI V AVLI DIJAŠKEGA DOMA.


5.10.2020 18:46
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Monika Gajsler,prof. Dijaški dom Drava Maribor
2. Sodelujoči:
Sodelovali so dijaki 1. -3. letnika različnih programov (srednje strokovno izobraževanje in gimnazijsko izobraževanje). Vse skupaj je sodelovalo 17 dijakov.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
V tednu 21.9. - 25.9. so dijaki v prostorih dijaškega doma ustvarjali e-časopis s svojimi prispevki.
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Dijaki so ustvarili svoj e-časopis, kjer so zapisali svoje prispevki v različnih jezikih. Nekateri so pisali v svojem maternem jeziku (tujci), drugi v jeziku narodne manjšine ali pa so pisali v svojem najljubšem tujem jeziku, ki se ga učijo v šoli. S prispevki smo uredili tudi razstavo v vitrini v avli dijaškega doma.
5. Cilji:
- Razumevanje pomembnosti učenja tujih jezikov
- Uporabnost jezikov pri interesnih - prostočasnih dejavnosti
- Spoznavanje multikulturnosti med dijaki
- Zavedanje uporabe in rabe jezikov v vsakdanjem življenju
6. Vsebina:
1. Dijakom predstavim Evropski dan jezikov
2. K sodelovanju povabimo tudi naše dijake, ki prihajajo iz tujine.
3. Dijaki napišejo svoje razmišljanje o učenju tujih jezikov ali pa v tujem jeziku podelijo svoje zgodbe.
4. Dijaki ustvarijo e-časopis in uredijo vitrino v avli dijaškega doma.
7. Potek in izvedba:
Dijaki so (zaradi ukrepov Covid19) svoje zgodbe pisali v svojih sobah, nato pa so jih predstavili v učilnici in s sodelovanjem na daljavo (preko spletnih medijev) so sestavili e-časopis.
8. Rezultati:
V priponki prilagam e-časopis:
http://www.dddrava.si/wp-content/uploads/2020/10/evropski-dan-jezikov-E-%C4%8Dasopis.pdf
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Dijaki so z veseljem sodelovali v aktivnostih in so podali povratno informacijo, da bi si želeli več takšnih aktivnosti - morda tudi čez vso šolsko leto. Za tovrstno delo so bili motivirani.
10. Odzivi:
Še v oblikovanju.

Pripenjam URL naslov do naše spletne novice:
http://www.dddrava.si/evropski-dan-jezikov-2/
11. FotografijeJEZIKOVNI TEDEN, USTVARJANJE V TUJIH JEZIKIH, LIKOVNI TEHNIKI RAZSTAVA V ŠOLSKI AVLI


2.10.2020 13:16
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
SONJA LENARČIČ, JASNA MEDVED, LIDIJA HORVAT - SLOVENŠČINA
ALEKSANDRA VIDOVIČ - LIKOVNA UMETNOST, LIKOVNO SNOVANJE
OSNOVNA ŠOLA KIDRIČEVO
2. Sodelujoči:
učenci od 7. do 9. razreda
150 učencev
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
od 22. do 30. septembra 2020 v okviru pouka materinščine in likovne umetnosti
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:

jezikovni teden, ustvarjanje v tujih jezikih, likovni tehniki
razstava v šolski avli
5. Cilji:
Učence s to obliko pouka usmerjamo k medkulturnosti, vzgoji za pravičnost in enakost; skrbimo za večjezičnost oz. skušamo vzgojiti razmišljujoče, kritične in razgledane člane naše in širše skupnosti.
6. Vsebina:
Učenci so pri pouku materinščine pisali svoje misli v maternem in v tujih jezikih in jih kasneje pri likovni umetnosti dopolnili kot napise na majicah.
Vsebina misli je iskrena in poučna.
7. Potek in izvedba:
Dejavnosti so potekale v mesecu septembru pri pouku in pri izbirnih vsebinah.
8. Rezultati:
V šolski avli je razstavljena bogata zakladnica misli oz. napisov na majicah na obešalnikih. Učenci so se naučili osnov tujih jezikov s pomočjo prevajalnika.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:

Učenci imajo radi takšno obliko pridobivanja znanja, so kritični misleci.
Učitelji smo zadovoljni z rezultati.
10. Odzivi:DAN POVEZANOSTI: LOV ZA IZZIVI IN ILUSTRACIJE BESEDNIH ZVEZ OB EVROPSKEM DNEVU JEZIKOV


1.10.2020 21:21
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
avtorici:
Katja Marenk, angleščina, OŠ Naklo
mag. Vera Stoilov Spasova, angleščina, OŠ Naklo

pomoč pri izvedbi:
Maruša Jazbec Colja, nemščina, OŠ Naklo
Anja Košnik, angleščina, OŠ Naklo
2. Sodelujoči:
vsi učenci
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
25. september 2020, doma (razredna stopnja) in glavni odmor (predmetna stopnja), OŠ Naklo
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
dan povezanosti: Lov za izzivi in ilustracije besednih zvez ob evropskem dnevu jezikov
5. Cilji:
- obeležiti evropski dan jezikov
- zbuditi zavedanje o jezikovni pestrosti našega okolja
- spoznavanje večjezičnosti naše šole
- aktivno preživljanje odmora
- sodelovanje in povezovanje z vrstniki
- spoznavanje različnih besednih zvez v različnih jezikih
6. Vsebina:
Zaradi trenutne situacije smo letošnji evropski dan na šoli prilagodili razmeram. Odločili smo se pripraviti neke vrste dan povezanosti med glavnim odmorom. Za učence predmetne stopnje smo pripravili lov za izzivi. Učenci razredne stopnje pa so se preizkusili v ilustriranju danih besednih zvez v treh jezikih.
7. Potek in izvedba:
Na šolski spletni strani smo objavili dve sporočili za učence (ločeno za razredno in predmetno stopnjo) in jih preko razrednikov vzpodbudili k sodelovanju. Učence od 1. do 5. razreda smo pozvali k domiselnemu ilustriranju treh besednih zvez, in sicer: priti na zeleno vejo, give me a hand in einen Frosch im Hals haben. Učence od 6. do 9. razreda pa smo pozvali, da se v skupinah po tri prijavijo na lov za izzivi, ki se je odvijal v petek, 25. 9. 2020, med glavnim odmorom. Na ta dan so se učenci posameznega razreda zglasili pri določeni učiteljici, ki jim je dala namig, kjer so se skrivali lističi z vprašanji. Prvotno smo nameravali izziv izvesti na zunanjem igrišču, a smo morali zaradi dežja popraviti nekatere namige in izziv izvesti na šoli.
6. razred je dobil namig v angleščini, in sicer What a nice day, perfect for reading!. Ta namig jih je pripeljal do knjižnice. 7. razred je dobil namig v nemščini, in sicer Spiegel, Spiegel an der Wand, wer ist der Beste in diesem land?. S tem namigom so prišli do večnamenske dvorane, katere stene so obdane z ogledali. 8. razred je dobil namig v ruščini, in sicer Davay igrat, s katerim so prišli do telovadnice. Devetošolci pa so dobili namig v gorenjskem narečju, in sicer Posluš kva če b se uču tujo špraho, da nauš sam rošce sadiu. S tem namigom so prišli do učilnice biologije. Na določenih destinacijah so učence pričakali učni lističi, na katerih so bile 3 naloge. Prva naloga je zahtevala, da v štirih jezikih napišejo ljubim te. V drugi nalogi so si izbrali barvo in jo prevedli v tri tuje jezike. Zadnja naloga pa jim je predstavljala največji izziv, saj smo jim napisali po dve besedi v angleščini, nemščini, ruščini, makedonščini in španščini, ki so jih morali povezati s slovenskim prevodom in ustreznim jezikom.
Evropski dan jezikov smo zaključili z razglasitvijo zmagovalcev likovnega natečaja in skupin, ki so pri lovu za izzivi dosegli največ točk.
8. Rezultati:
Učenci razredne stopnje so izdelali prelepe in domiselne ilustracije danih besednih zvez. Učenci predmetne stopnje pa so se urili v lovu za izzivi, v katerem so spoznavali večjezičnost, si nudili medvrstniško pomoč (tudi med skupinami) in spoznavali nove jezike.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učenci in učitelji so bili nad dogodkom navdušeni. Dnevi povezanosti in evropski dan jezikov so na naši šoli dobro sprejeti in so vsem zelo všeč, saj nas povezujejo in ozaveščajo o večjezičnosti šole in okolja, v katerem živimo.
10. Odzivi:
Objava na šolski spletni strani: https://www.os-naklo.si/dogodki.php?id=2&t=0&kat=0&ido=10813
11. FotografijePROJEKT NAMENJEN EVROPSKEMU DNEVU JEZIKOV. PRAVLJICA »KOLAČ« ATORICE JILL EGELTON, PREVEDENA IN PRIPOVEDOVANA V RAZLIČNIH JEZIKIH.


1.10.2020 11:36
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Marija Plavec, Anton Jakša
2. Sodelujoči:
Ana Kump - TJA, Anita Hudorovac - romska pomočnica, Radha Bačurina -OPB, Anton Jakša - pomočnik knjižničar, Marija Plavec - razredničarka,
15 učencev 3. b razreda
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
28. 9. 2020 OŠ Loka, PH Stratus, 2 šolski uri
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Projekt namenjen evropskemu dnevu jezikov. Pravljica »Kolač« atorice Jill Egelton, prevedena in pripovedovana v različnih jezikih.
5. Cilji:
Učenci
• spoznavajo, da ljudje govorijo različne jezike in da lahko tudi posameznik govori več različnih jezikov.
• spoznavajo tuje jezike in vzroke za njihovo učenje
• spoznavajo izgovorne podobnosti med slovenskim in jezikom, ki se ga učijo
• oblikujejo pozitivno razmerje do svojega maternega jezika in do slovenščine, (v primeru, da to ni njihov materni jezik), ob tem pa razvijajo spoštovanje in naklonjenost do drugih jezikov in narodov
• ozaveščajo pomen ohranjanja jezikovne, kulturne, narodne identitete, in spoštovanja, ter spoštovanje drugih jezikov in kultur
• ustvarjanje odprtega in zdravega medkulturnega okolja na šoli
6. Vsebina:
Pripovedovanje pravljice ob power point predstavitvi v latinščini, ruščini, francoščini, angleščini, romščini in hrvaščini. Na koncu je sledila primerjava s slovenščino. Ob vsaki pripovedi je sledil čustveni odmor in zapis besed DOBER TEK in HVALA v predstavljenem jeziku. Z učitelji so se pogovarjali o tem kje so se naučili teh jezikov in kaj jih je navdušilo za učenje.
Na koncu so učenci pripovedovali o svojih občutkih ob slišanem govoru, prepoznavanju besednih fraz, nato pa o tem izdelali svoj zapis na plakat in vsebino predstavili sošolcem.
Pri malici, ki je sledila so si zaželeli DOBER TEK v različnih jezikih.
7. Potek in izvedba:
• Pripovedovanje pravljice ob power point predstavitvi v latinščini, ruščini, francoščini, angleščini, romščini in hrvaščini.
• Primerjava predstavljenega jezika s slovenščino.
• Ob vsaki pripovedi je sledil čustveni odmor in zapis besed DOBER TEK in HVALA v predstavljenem jeziku.
• Pogovor o tem kje so se naučili teh jezikov in kaj jih je navdušilo za učenje.
• Učenci so pripovedovali o svojih občutkih ob slišanem govoru, prepoznavanju besednih fraz.
• Zapis učencev o novih spoznanjih na plakat.
• Vsebino plakata so predstavili sošolcem.
• Pri malici, ki je sledila smo si zaželeli DOBER TEK v različnih jezikih
8. Rezultati:
Primerjava jezikov in občutkov ob poslušanju le teh. Učenci primerjajo in iščejo podobne besede, spoznavajo tujke in etimologije podobnih pojmov. Naučijo je izreči dober tek in hvala, v jezikih, v katerih se je brala pravljica. Spoznali so nove jezike in razvili zanimanje za učenje le teh.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učence je tema s svojo tujo in malenkost eksotično naravo docela pritegnila in so z velikim zanimanjem poslušali zgodbo. Marsikaterega izmed jezikov so tudi prvič v živo slišali, kar je še bolj vzpodbudilo njihovo radovednost. Tematika je še posebej pritegnila romske učence, saj so s ponosom poslušali kratko vsebino v maternem jeziku. Z veseljem so ostalim sošolcem razložili različne besede ali pojme. Na koncu zgodbe je marsikateri učenec pripovedoval o svojem prvem snidenju s kakšnim izmed tujih jezikov.
10. Odzivi:
Vsi udeleženci tega dogodka smo bili navdušeni nad izvedbo, ki je na vseh pustila zelo lep in pozitiven vtis in vzpodbudila zanimanje še za druge jezike. Zagotovo bomo v tej smeri raziskovali še naprej v sloganu: »Quot linguas cales, tot homines vales«, več »jezikov« znaš, več »ljudi« veljaš.
11. FotografijeDRUŽINSKI PIKNIK IN JEZIKOVNE DELAVNICE S STARŠI IN OTROKI, KI OBISKUJEJO POUK SLOVENŠČINE KOT DOPOLNILNI POUK TER ŠIRŠA ZAINTERESIRANA JAVNOST.


26.9.2020 22:00
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Anja Dobrovc, učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine v Švici, Kneževini Lihtenštajn in na Predarlskem,
Jasmina Lepoša, učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine v Švici, Kneževini Lihtenštajn in na Predarlskem,
Rajko Tekalec, učitelj dopolnilnega pouka slovenščine v Švici, Kneževini Lihtenštajn in na Predarlskem,
Špela Hafner Kalan, predsednica Združenja staršev Martin Krpan, Švica
2. Sodelujoči:
Udeleženci dopolnilnega pouka slovenščine iz Švice, Kneževine Lihtenštajn in s Predarlskega ter njihovi starši
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Wollishofen (Zürich), Švica, sobota, 6. 9. 2020
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Družinski piknik in jezikovne delavnice s starši in otroki, ki obiskujejo pouk slovenščine kot dopolnilni pouk ter širša zainteresirana javnost.
5. Cilji:
- ozavestiti pomen učenja materinščine in poznavanja slovenske kulture v tujini,
- spodbujati pozitivi pristop k učenju slovenščine,
- spodbujati narodno zavest in pripadnost Slovencev v tujini,
- promovirati medvrstniško in medgeneracijsko učenje slovenščine,
- spodbujati vsakodnevno uporabo materinščine v družinskem in prijateljskem krogu,
- spodbujati povezovanje Slovencev v tujini,
- promovirati slovenščino izven slovenskih meja,
- govoriti, brati in pisati v slovenščini.
6. Vsebina:
- jezikovne dejavnosti,
- ljudske pesmi,
- rajalne igre,
- otroške igre s pravili,
- jezikovne delavnice ob spoznavanju držav gostiteljice, Slovenije ter njenih sosednjih držav.
7. Potek in izvedba:
Na družabnem srečanju smo učitelji poskrbeli za pedagoške delavnice s področja jezika, glasbe ter gibanja. Učitelji se zavedamo, kako pomembna je raba jezika tudi izven družinskega okolja. Zato smo organizirali dejavnosti tako, da smo jih združili z igrami iz slovenske zakladnice nematerialne dediščine: ljudske pesmi, rajalne igre ter otroške igre.
Program je bil sestavljen tudi iz spoznavanja slovenskega poimenovanja držav v ožjem izboru (Švica, Nemčija, Slovenija, Avstrija, Kneževina Lihtenštajn) ter njihovih glavnih mest.
Posebno pozornost smo namenili domovini Sloveniji, se spomnili nekaterih značilnosti Slovenije ter sorodnikom poslali razglednice, ki smo jih na dogodku naredili sami.
Na srečanju smo se igrali s črkami ter sestavljali imena držav, jim poiskali glavna mesta, zastave ter pozdrave.
8. Rezultati:
Dneva jezikov se je udeležilo več kot 60 Slovencev živečih v Švici. Letos je bilo za nas to izjemno število, saj nas je presenetilo slabše vreme kot lani. Vedno smo veseli vsakega družine, ki se odloči, da pridejo na dogodek v slovenskem jeziku, ne glede na to, ali njihovi otroci obiskujejo slovenski pouk ali ne. Posebno ponosni smo na družine, ki se pripeljejo na dogodek iz oddaljenih krajev, saj smo Slovenci poseljeni po vseh Švici. Letošnja prireditev je bila v okoliščinah omejitve druženja izvedena z vsemi priporočili države gostiteljice (Švice).
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učitelji ter Združenje učitelji na ta dan uspešno združujemo neformalno druženje tudi za učenje in sporazumevanje v slovenskem jeziku, kar je v tujini še toliko bolj neprecenljivo. Učencem na takih in podobnih dogodkih učitelji omogočimo doživljanje slovenščine kot jezik sporazumevanja ter slovenske kulture na pozitiven način. Rezultati so zanimanje za učenje slovenščine v naših oddelkih, hkrati pa zavedanja pomena bogatenja in sprejemanje različnih jezikov in njihovih kultur. In prav je, da imamo tak dan in da ob teh praznujemo skupaj z družinami, ki večjezikovno kulturo tudi živijo.
10. Odzivi:
FB skupine: objava na DAN JEZIKOV 2020
https://www.facebook.com/groups/279713135407175
11. FotografijeJEZIKOVNA DEJAVNOST PRI POUKU


25.9.2020 12:29
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Tanja Lovrec, nemščina, OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici
Janja Tratnjek, nemščina, OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici
2. Sodelujoči:
učenci tretjega triletja - 7., 8. in 9. razred

3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
24. 9. 2020, v prostorih OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Jezikovna dejavnost pri pouku
5. Cilji:
- zbuditi zavedanje o jezikovni in kulturni pestrosti našega okolja s pomočjo glasbe
- obeležiti evropski dan jezikov
- se zavedati pomena, da glasba povezuje ljudi celega sveta
- spodbujanje učenja tujih jezikov,
- širjenje besednega zaklada v tujih jezikih,
- spodbujanje ustvarjalnosti in kreativnosti pri pouku tujih jezikov
- spodbujanje strpnosti do tujih kultur.

6. Vsebina:
Letošnji evropski dan jezikov smo na šoli obeležili v obliki jezikovnega kviza, ki je bil glasbeno obarvan. Učenec, ki je najboljše rešil kviz, je postal kralj jezikov in je prejel aplavz. Nato smo se v nemškem jeziku pogovarjali o jezikih, glasbi, tujih deželah in tujih ljudeh.
7. Potek in izvedba:
Dejavnost je potekala v okviru pouka nemškega jezika, za vsaki razred posebej. Kviz je potekal tako, da je učiteljica zavrtela glasbo v različnih jezikih, učenci pa so morali ugotoviti, v katerih jezikih so bile zapete pesmi. Učenci 8. in 9. razredov so jezike mogli napisati po nemško. Če so pravilno zapisali jezik, tudi kar se tiče pravopisa, so si lahko dodelili točko. Polovičnih točk ni bilo. Kdo je dobil največ točk, je zmagal (kralj jezikov). Učenci 7. razredov so jezike pisali po slovensko, saj še jih v nemškem jeziku nismo obravnavali. Nato so vsi učenci sodelovali v pogovoru o glasbi, različnih jezikih in državah, o tujih jezikih in prostem času, o možnostih, kako priti v stik s tujim jezikom izven šole in podobno. Povedali so tudi, katere slišane pesmi so jim bile všeč in katere ne. Pogovor je potekal v nemškem jeziku, sedmošolci so si malo pomagali s slovenščino.
8. Rezultati:
Učenci so slišali pesmi v različnih jezikih in ugotavljali, za kateri jezik gre, skozi pogovor o jezikih in državah so ugotavljali, da glasbo poslušajo povsod po svetu, da glasba povezuje ljudi celega sveta. Učenci so se urili v ustni komunikaciji v nemškem jeziku.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učenci so bili navdušeni. Tak način obeleženja evropskega dneva jezikov jim je bil zelo všeč in si želijo v prihodnje podobnih projektov.
10. Odzivi:
Objava na spletni strani šole OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici.
11. FotografijePROJEKT BRALNA ZNAČKA V MATERNEM JEZIKU


12.9.2020 18:11
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Zdenka Mahnič, Marjetka Ferkolj Smolič, Staša Sabatucci, Arta Bugari, vse Osnovna šola Grm (Novo mesto)
2. Sodelujoči:
Sodelovalo je 25 učencev priseljencev OŠ Grm od 1. do 9. razreda.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Dejavnost je potekala od oktobra 2019 do konca junija 2020, in sicer na Osnovni šoli Grm.
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Projekt Bralna značka v maternem jeziku
5. Cilji:
1. Spodbujanje večjezičnosti
2. Ohranjanje maternih jezikov učencev priseljencev
3. Razvijanje pismenosti
4. Ustvarjanje odprtega medkulturnega okolja na šoli
5. Dati učencem priseljencem možnost, da se izkažejo
6. Vsebina:
V šolskem letu 2019/20 smo na šoli izvedli projekt Bralna značka v maternem jeziku, namenjen učencem priseljencem in vsem drugim, katerih materni jezik ni slovenščina. Namen projekta je spodbuda učencem priseljencem in njihovim staršem, da ohranjajo stik z lastno kulturo, spodbujanje pismenosti v več jezikih in promoviranje medkulturnosti.
7. Potek in izvedba:
1. Pridobivanje knjig v tujih jezikih (oktober 2019-januar 2020) s pomočjo donacij veleposlaništev, slovenskih društev doma in v tujini:
2. Organizacija literarnega večera za učence in starše priseljence ter uradni začetek projekta (december 2019)
3. Izvajanje projekta (december 2019-junij 2020)

Knjige v maternih jezikih učencev so bile na voljo v šolski knjižnici. Učenci so si jih izposojali, za uspešno dokončanje projekta pa so morali prebrati 3 knjige ter se naučiti pesem v maternem jeziku. Prebrano so predstavili mentoricam v svojem jeziku.
8. Rezultati:
V projekt se je prvo leto vključilo 25 učencev priseljencev od 1. do 9. razreda, bralno značko (vse 3 prebrane knjige in naučena pesem) pa je opravilo 7 učencev.
Z bralno značko v maternem jeziku smo razvijali večkulturnost in raznojezičnost na več načinov; poleg neposrednega vpliva na učence priseljence, ki so s sodelovanjem v projektu neposredno razvijali svoje jezikovne kompetence v maternem jeziku, smo aktivirali tudi starše, ki so mlajšim, pa tudi starejšim otrokom doma brali v svojem jeziku.
Projekt je pomemben tudi za spreminjanje vrednot in stališč ostalih učencev in strokovnih delavcev do učencev priseljencev; odprl je debato med strokovnimi delavci o maternih jezikih, ohranjanju maternih jezikov in slovenščini kot (edinemu?) učnemu jeziku, postavil materne jezike učencev ob bok ostalim tujim jezikom ter ostalim učencem omogočil medkulturno izkušnjo in spoznavanje sošolcev iz drugih kulturnih okolij.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učitelji in učenci so projekt dobro sprejeli. Pokazalo se je, da za uspešno izvedbo potrebujemo še več knjig v različnih jezikih, kar bomo poskusili zagotoviti pred letošnjim nadaljevanjem projekta v oktobru 2020. Ključna je bila medvrstniška spodbuda ter podpora razrednikov.
10. Odzivi: