Pedagoški forum Zavoda RS za šolstvo ob evropskem dnevu jezikov 2016


Vabilo na podelitev priznanj ob evropskem dnevu jezikov
Nagrajenci EDJ 2016

Učitelje in vzgojitelje vabimo, da sodelujete v pedagoškem forumu, posvečenem evropskemu dnevu jezikov. Letošnji poudarek je na večjezikovnem pristopu v vrtcih in šolah.

slika Opišite dejavnosti, ki pri otrocih, učencih oz. dijakih aktivirajo njihovo znanje jezikov, spodbujajo učenje več jezikov in ozaveščajo o bogastvu jezikovne pestrosti.

Opišite katerokoli na jezik oz. jezike osredinjeno učno situacijo (dejavnost ali dogodek, npr. uro pouka, projektni dan, celoletno obšolsko dejavnost …) , ki je po vaši presoji posebej dobro uspela.

Svojo pedagoško izkušnjo vpišite v posebni obrazec.

Forum bo odprt od ponedeljka, 5. septembra 2016, do sobote, 5. novembra 2016.

Komisija bo najkasneje do konca novembra 2016 izbrala 10 pedagoških izkušenj, ki bodo po njeni oceni najbolj izvirne in prenosljive v druga šolska okolja in situacije. Avtorji izbranih primerov odlične šolske prakse bodo dobili pisna priznanja.