VAŠE PEDAGOŠKE IZKUŠNJE - 2018


Na tej strani objavljamo vaše pedagoške izkušnje. Oddani vnosi so razvrščeni od najnovejših do najstarejših.

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE


19.11.2018 12:03
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Tanja Stare Pušavec, Petra Kogovšek, Nataša Forjanič, Urška Jekovec, Urška Zupin, Polonca Ložar, Aja Lovrec, učiteljice angleškega in nemškega jezika na OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, sodelovali so tudi zaposleni v Domu stanovalcev Taber
2. Sodelujoči:
Učenci 8. razredov, 4 oddelki
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, 10. oktober
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
5. Cilji:
Učenci so izvedli različne delavnice, poslušali zanimive zgodbe starejših, skupaj uživali v koncertu, se podali na sprehod, pojedli palačinke in starejšim polepšali dan.
6. Vsebina:
Učenci osmih razredov so se razdelili v skupine in vsaka skupina je dobila drugačno nalogo, vse pa so bile povezane z jeziki in s spoštovanjem. Potekale so naslednje delavnice:
- likovna, kjer so barvali kamenčke z napisanimi vrednotami v različnih jezikih in jih nalepili v obliko mostu
- športna, kjer so poleg žoganja, metanja obročev, kovancev in gumbov, vključili tudi besedno igro v različnih jezikih
- delavnica tečaja tujih jezikov je stanovalce Doma Taber učila različne fraze in besede v nemščini, angleščini in francoščini. Učenje je potekalo v obliki iger kot so spomin in metanje žogice.
- delavnica peke palačink, kjer so poleg same peke izvedli tudi tek s palačinkami in spoznali zgodbo o praznovanju dneva palačink
- intervjuji s stanovalci, kjer so učenci izvedeli, kako so ljudje včasih živeli, kakšna je bila šola v preteklosti, katere jezike znajo, kaj jim je všeč v Domu in še mnogo drugega. Imeli smo priložnost spoznati gospo Manco, ki je najstarejša stanovalka Doma in bo kmalu stara 101 leto.
- delavnica pisanja napisov, rekov, citatov in pesmi na temo spoštovanja v različnih jezikih na vnaprej pripravljene liste v obliki opek. Opeke bodo sestavni del mostu, ki bo predstavljal letošnjo rdečo nit »Spoštovanje mostove gradi«.
Po zaključku delavnic smo se skupaj s stanovalci zbrali in prisluhnili glasbeni skupini učencev 8. razreda.
7. Potek in izvedba:
Učenci so se zbrali v šoli, prvi dve šolski uri pripravili delavnice, se sprehodili do Doma Taber, dve uri preživeli s stanovalci, izvedli načrtovane delavnice in se nato vrnili v šolo in skupaj z učitelji izvedli refleksijo dneva.
8. Rezultati:
Objava na šolskem radiu, spletni strani, pogovor o občutjih pri uri angleškega jezika.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Refleksija z učenci po obisku Doma Taber skupaj z učitelji.
10. Odzivi:
Prispevek na šolski spletni strani: http://www.osdj-cerklje.si/index.php?page=evropskidanjezikov2018
11. FotografijeKULTURNI DAN IN RAZSTAVA


18.11.2018 20:14
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Avtorici tehniškega dneva:
1. Maja Haclar Anžin, angleščina, OŠ Šmartno pod Šmarno goro
2. Mojca Velušček, nemščina, , OŠ Šmartno pod Šmarno goro
Izvajalke: učiteljice jezikov na OŠ Šmartno pod Šmarno goro
1. Maja Haclar Anžin, angleščina, OŠ Šmartno pod Šmarno goro
2. Mojca Velušček, nemščina, OŠ Šmartno pod Šmarno goro
3. Barbara Vampelj, slovenščina Maja Haclar Anžin, angleščina, OŠ Šmartno pod Šmarno goro
4. Ester Beguš, angleščina-francoščina, OŠ Šmartno pod Šmarno goro
5. Katarina Oblak Vidic, slovenščina, OŠ Šmartno pod Šmarno goro
Zunanji izvajalec delavnice za znakovni jezik:
Roman Demir, sodni tolmač za znakovni jezik
2. Sodelujoči:
aktivna udeležba: 8. razred – 50 učencev
ogled razstave v šoli: vsi učenci šole – 420 učencev ter starši obiskovalci – ca. 700 staršev
ogled prispevka na spletni strani: 110 ogledov
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
KRAJ: OŠ Šmartno pod Šmarno goro
ČAS: 29. 9. 2018 (kulturni dan), nato razstava v avli šole do novembra 2018
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
KULTURNI DAN IN RAZSTAVA
5. Cilji:
Obeležitev evropskega dneva jezikov 2018 ter kreativna uporaba in učenje jezikov z aktivnim sodelovanjem.
6. Vsebina:
1. DEL
Delavnica učenja znakovnega jezika v sodelovanju s Festivalom jezikov 2018
2. DEL
EDL – T-Shirt contest 2019 v sklopu dejavnosti Sveta Evrope
7. Potek in izvedba:
Kulturni dan je potekal na šoli in sicer v dveh ločenih skupinah:
DELAVNICA ZNAKOVNEGA JEZIKA
V sklopu Festivala jezikov oz. v sodelovanju s sodnim tolmačem za znakovni jezik so se učenci 8. razreda na delavnici z Romanom Demirjem naučili nekaj praktičnih besed in stavkov v znakovnem jeziku (abeceda, živali, predmeti, barve itd.). Delavnica je bila zastavljena tako, da so učenci naučili najprej predstaviti sebe, čemur je sledila predstavitev pred tablo. Predstavitvi je sledilo je učenje besedišča (barve, predmeti, živali ipd.). Na koncu pa so tvorili učenci stavke.
NATEČAJ SVETA EVROPE (T-SHIRT CONTEST 2019)
V sklopu delavnice Sveta Evropa so učenci izdelali majice in tako sodelovali na mednarodnem natečaju »T-Shirt contest 2019«. Izdelali so logotipe za majice na temo »Evropski dan jezikov 2019«. Najboljše šolske izdelke bomo poslali na natečaj. Najboljši prispeli izdelek bo Svet Evrope nagradil.


8. Rezultati:
1. DEL: sposobnost učencev preproste vsakdanje komunikacije v znakovnem jeziku
2. DEL
majice za natečaj
prevajanje pregovorov iz tujih jezikov v materinščino (dobesedno in prenesen pomen)
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Odzivi učencev:
Če izvzamemo dejstvo, da so morali učenci zaradi šolskega koledarja priti v šolo na delovno soboto, so bili vse aktivnosti s strani učencev dobro sprejete. Nekaj učencev bi si želelo kulturni dan – po zapisu ankete - celo podaljšati.
- Delavnici sta bili zelo zanimivi, zabavni, veliko smo se naučili in bi še enkrat ponovili.
- Znakovni jezik mi je zelo všeč.
- Sodelovanje za projekt T-Shirt contest mi je bilo všeč, ker smo lahko uporabili svoje ideje in domišljijo.
- Delavnica znakovnega jezika je bila dobro opremljena, tudi s filmčkom. Želel bi si, da bi g. Roman Demir imel še kako delavnico.
- Zelo poučen in zabaven dan v šoli. 
- Znakovni jezik je bil ful carski. Followala bom Romana Demirja na Instagramu.
- Bila je sobota in bilo je zabavno.
Evalvacija učiteljev:
Evropski dan jezikov je povezal jezike in učitelje, ki le-te na šoli poučujejo. Všeč nam je bilo, ker smo imeli priložnost, da sodelujemo pri skupni dejavnosti z rdečo nitjo jezikov v širšem pomenu besede. Jezike, ki se poučujejo na šoli, smo nadgradili z »nadjezikom«, ki se ne govori z jezikom, temveč s telesom.
10. Odzivi:
spletna stran
http://os-smartno.splet.arnes.si/2018/09/30/kulturni-dan-evropski-dan-jezikov/
in
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=MH5TPWIOaRTbkScjIskOnjO2
razstava v šoli

11. FotografijeOB LETOŠNJEM EVROPSKEM DNEVU JEZIKOV SO SE NA OŠ DANTE ALIGHIERI V IZOLI VES TEDEN ODVIJALE DEJAVNOSTI, KATERIH GLAVNI NAMEN JE BIL UČENCEM PRIBLIŽATI TUJE JEZIKE, KI JIH POZNAJO IN GOVORIJO NJIHOVI SOŠOLCI. PRI UČENCIH SMO SKUŠALI VZBUDITI ZANIMANJE ZA UČENJE TUJIH JEZIKOV IN ZAVEST O TEM, KAKO POMEMBNO JE ZNATI GOVORITI VEČ JEZIKOV.


15.11.2018 14:19
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Jadranka Mittendorfer, angleški in nemški jezik, SE OŠ Dante Aligjhieri Isola Izola
Lena Dujc Prelaz, angleški in španski jezik, SE OŠ Dante Aligjhieri Isola Izola
Dolores Palčič, slovenski in italijanski jezik, SE OŠ Dante Aligjhieri Isola Izola
2. Sodelujoči:
učenci
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
šola
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Ob letošnjem evropskem dnevu jezikov so se na OŠ Dante Alighieri v Izoli ves teden odvijale dejavnosti, katerih glavni namen je bil učencem približati tuje jezike, ki jih poznajo in govorijo njihovi sošolci. Pri učencih smo skušali vzbuditi zanimanje za učenje tujih jezikov in zavest o tem, kako pomembno je znati govoriti več jezikov.

5. Cilji:
Spodbujanje zavesti o večjezičnosti in multikulturnosti je med temljnimi usmeritvami naše šole, ki se, kot jasno pove že naš slogan, zavezema za “odraščanje v duhu medsebojnega razumevanja, prijateljstva, poznavanja in medkulturnosti.”
6. Vsebina:
Učenci višjih razredov so se med urami slovenskega jezika srečali z različnim tujimi jeziki. Njihovi tujejezični sošolci so se v tem tednu namreč poskusili v vlogi učiteljev in jih učili osnov jezika, ki ga govorijo v svojih družinah. Poleg osnovnega besedišča so mladi “učitelji” sošolcem na kratko predstavili tudi zgodovino svojih maternih jezikov. Seznanili so jih s tradicionalnimi jedmi in jim vsak po svoje skušali približati jezikovno in kuturno realnost, katere del so, ki pa se marsikdaj precej razlikuje od realnosti, ki jo pozna in živi večina njihovih sošolcev.
7. Potek in izvedba:
Učenci sedmih in šestih razredov so med urami angleščine klepetali v ruščini, makedonščini, madžarščini, italijanščini, hrvaščini in slovenščini. Od svojih tujejezičnih slošolcev so se naučili minidialogov v katerih so v tujem jeziku pozdravili, vprašali sogovornika po imenu, starosti ter telefonski številki, se mu zahvalili in se poslovili.
Učenci od prvega do petega razreda so se na šolski proslavi 26. septembra učili pesmic, uspavank in izštevank v jezikih, ki jih govorijo njihovi sošolci. Vsak razred je tako dobil tujega “učitelja” - tujejezičnega učenca, ki je svoje “učence” v 20 minutah skušal naučiti pesem ali izštevanko v maternem jeziku. Naučeno so učenci nato predstavili ostalim ter tako vsak po svoje soustvarili šolsko proslavo. Dejavnosti so bile naravnane tako, da so se prav vsi učenci , tako italijansko in slovensko govoreči kot tujci, iz pasivnih gledalcev spremenili v aktivne sodelujoče.
8. Rezultati:
Ker smo želeli na novo vzbujeno zanimanje za jezike, ki jih govorijo različni učenci, ohraniti tudi za kasneje, smo oblikovali plakate in “izposojevalnico pesmi”, ki zdaj krasita večnamenski prostor.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učenci so bili zelo sproščeni in veseli, da so lahko delili znanje svojega maternega jezika s svojimi sošolci. Dobro so se počutili v vlogi učitelja in tudi v vlogah učenca oz. sogovornika.
10. Odzivi:
http://dante-alighieri.si/progetti/119-celebrazione-della-giornata-europea-delle-lingue
11. FotografijeVEČJEZIČNA GLEDALIŠKA PREDSTAVA TRIJE PRAŠIČKI


11.11.2018 23:43
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Mag. Simona Hribar, Polona Gole, prof.
Interesna dejavnost Večkulturno gledališče
OŠ Litija
2. Sodelujoči:
Učenci 3. in 5. razredov v sodelovanju s starši
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
OŠ Litija, Kulturni dom Šmartno pri Litiji, Festivalna dvorana Ljubljana, Dom Tisje
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Večjezična gledališka predstava Trije prašički
5. Cilji:
Sporazumevanje v različnih jezikih;
Krepitev ustvarjalnost učencev s posebnim poudarkom na kulturni vzgoji in socialni vključenosti;
Ozaveščenost o socialni vključenosti, zmanjševanje predsodkov;
Primerjava različnih perspektiv učencev različnih starosti in družbenega, kulturnega in etničnega porekla;
Doživljanje procesov umetniškega delovanja;
Spoznavanje in posredovanje vrednot slovenske in svetovne literarne zakladnice;
Poglabljanje zavesti o kulturni dediščini, vrednotah in različnosti;
Razvijanje sodelovanja in kakovostne kulture odnosov v skupnem igranju;
Razvijanje svoje osebnosti;
Intenzivno razvijanje čustvenega in kognitivnega doživljanja;
Razvijanje estetskega doživljanja;
Razvijanje interesa za bogato preživljanje prostega časa;
Razvijanje posebne poti komunikacije (socialne integracije);
Pridobivanje spretnosti in kompetenc, potrebnih za uspešnejše vključevanje v družbo;
Empatičnost do drugih;
Pridobivanje vrlin in spretnosti za pomoč pri razvoju in izboljšanju komunikacije, reševanja problemov, timskega dela in kreativnosti;
Izboljšanje kompetenc digitalne pismenosti z uporabo različnih spletnih orodij (za predstavitev, komunikacijo, izdelavo filmov, vprašalnike…).

6. Vsebina:
Učenci so skupaj z mentoricama pripravili večjezično gledališko predstavo Trije prašički. V gledališki predstavi so učenci v svojem maternem jeziku (slovenski, arabski, ruski, albanski, španski in angleški jezik) odigrali vlogo. Mentorica Simona Hribar je napisala scenarij Trije prašički po knjigi Peter Stevenson´s Fairytales, nato pa je vsak učenec je prevedel besedilo iz slovenščiine v materni jezik, tako je nastal večjezičen scenarij.
Trije prašički (po knjigi Peter Stevenson´s Fairytales)
Napisala Mag. Simona Hribar
7. Potek in izvedba:
Mentorica Simona Hribar je napisala scenarij Trije prašički po knjigi Peter Stevenson´s Fairytales, nato pa je vsak učenec je prevedel besedilo iz slovenščiine v materni jezik, tako je nastal večjezičen scenarij.
Prašički so se v gledališki predstavi med seboj in z ostalimi nastopajočimi sporazumevali v različnih jezikih. Da pa so jih gledalci bolje razumeli, so se morali igralci potruditi in svoje besede podkrepiti z razumljivo mimiko telesa, kar je naredilo gledališko predstavo malo drugačno, pa vendar razumljivo. Mladi igralci so predstavo odigrali sošolcem, drugim učencem na šoli, gostujočim grškim in srbskim učiteljem, starostnikom v domu Tisje, prav tako so se udeležili Srečanja otroških in mladinskih gledaliških skupin Pojdimo se gledališče 2018 v kulturnem domu v Šmartnem in 16. otroškega festivala Gledaliških sanj v Festivalni dvorani v Ljubljani. Nastopali so pred polnimi dvoranami gledalcev. Omenjeno predstavo so prvi šolski dan odigrali tudi prvošolčkom Osnovne šole Litija
8. Rezultati:
Učenje tujih jezikov, stpnost, sprejemanje različnosti - oseb, jezikov, kultur, narodnosti...Učenci so se soočili s profesionalno ekipo v zaodrju gledališča ter se aktivno vključili v delavnice za mlade igralce.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učenci so bili navdušeni nad polnimi dvoranami, prav tako so pridobili večjo samozavest, z vsakim nastopom se je manjšala trema pred predstavo, poleg tega so med seboj stkali prijateljstva. Večina se je odločila nadljevati in zopet sodelovati v interesni dejavnosti Večkulturno gledališče.
10. Odzivi:
Naši mladi igralci so poželi bučne aplavze in pohvale vseh, ki so si ogledali gledališke predstave, tudi s strani žirije in strokovnih spremljevalcev. V Šmartnem sta bila strokovna spremljevalca srečanja vodja OI Litija Rosana Maček in igralec Gašper Jarni, v Ljubljani pa štiričlanska žirija, ki so jo sestavljali: Staša Brančič, dramaturginja; Nina Pertot Weis, plesalka in koreografinja; Klemen Janežič, igralec; Urša Strehar Benčina, gledališka pedagoginja in antropologinja. Učenci so se soočili s profesionalno ekipo v zaodrju gledališča ter se aktivno vključili v delavnice za mlade igralce.
11. FotografijeIZMENJAVA RAZGLEDNIC OB EDJ RAZISKOVALNO UČNA URA TER PRIPRAVA NA RAZSTAVO RAZSTAVA RAZGLEDNICIN OSNOVNIH PODATKOV O DRŽAVAH IZ PRISPELIH DRŽAV UČNA DELAVNICA


11.11.2018 20:49
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Barbara Štingl
Nemščina,
Dijaški dom Drava Maribor

Celine Dauphinot
Angleščina,
Collège André Cabasse, Roquebrune Sur Argens France
Francija
2. Sodelujoči:
Dijaki različnih starosti, ki obiskujejo srednje šole v Mariboru ter njihovi vrstniki iz 19 evropskih držav ter 55 različnih šol. Natančnega števila sodelujočih ni mogoče določiti.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Avgust - November 2018, Dijaški dom Drava Maribor
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Izmenjava razglednic ob EDJ
Raziskovalno učna ura ter priprava na razstavo
Razstava razglednicin osnovnih podatkov o državah iz prispelih držav
Učna delavnica
5. Cilji:
Dijaki se zavedo jezikovne raznolikosti.
Dijaki utrdijo znanje angleškega jezika.
Dijaki spoznajo/utrdijo znanje o pošiljanju ne-elektronske pošte.
Dijaki navežejo stike z vrstniki v tujini.
Dijaki osvežijo geografsko znanje o državah
6. Vsebina:
V okviru EDJ smo izvedli evropsko izmenjavo razglednic, ki smo jo v dijaškem domu predststavili v obliki razstave z dodatno predstavitvijo držav, iz katerih smo razglednice prejeli. Zatem smo se posvetili še svoji jezikovni raznolikosti in se v 13ih jezikih, ki jih govorijo dijaki, ki bivajo v našem dijaškem domu učili 5 osnovnih fraz: Zdravo, Kako si?, Hvala, Prosim in Imej lep dan.
7. Potek in izvedba:
Avgusta se je naš dom preko platforme eTwinning povezal s 55 različnimi šolami iz 21 držav z namenom izmenjave razglednic, ki predstavijo osnovna dejstva o državi in kraju iz katerega šole prihajajo.
V začetku septembra smo na poštne naslove vseh sodelujočih šol poslali razglednice, na katere so dijaki zapisali pozdrav v slovenskem in angleškem jeziku ter jih indiviudalno dodatno okrasili.
V času do EDJ smo v kabinetu vzgojiteljice zbirali prejeto pošto tako, da smo prispele razglednice lepili na steno kabineta.
V tednu EDJ smo se ponovno zbrali, pregledali katere države so nam poslale pošto ter o omenjenih državah poiskali naslednje podatke: ime, zastavo, glavno mesto in število prebivalcev države). Za posamezno državo smo izdelali plakat, ter podatkom dodali še prispele razglednice, ki smo jih barvno fotokopirali, da so bile vidne na obeh straneh.
Na domskem razstavišču v jedilnici doma, ki jo vsakodnevno večkrat obiščejo vsi dijaki doma ,smo iz narejenih plakatov naredili razstavo.
Ker v našem dijaškem domu bivajo dijaki iz 13 različnih držav smo slednje poprosili, da na učne kartice zapišejo Zdravo, Kako si, Imej lep dan, Hvala in Prosim. Omenjene fraze smo se nato na več učnih delavnicah pridno učili in s tem obeležili tudi lastno jezikovno raznolikost, hkrati pa smo v družabnem prostoru, kjer se nahaja velik zemljevid sveta ugotavljali kam jih umestiti tudi geografsko.
8. Rezultati:
Poslali smo 55, prejeli pa 21 razglednic iz Turčije, Hrvaške, Litve, Švedske, Finske, Poljske, Danske, Češke, Francije, Romunije, Italije in Španije.
Na 13 razstavnih panojih na domskem razstavišču v jedilnici smo postavili razstavo.
Izdelali smo učne kartice za učenje osnovnih fraz v 13 jezikih (jeziki držav dijakov, ki bivajo v našem dijaškem domu).9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Tekom projekta je bilo presenetljivo spoznanje, da dijaki niso več vešči pošiljanja običajne pošte, saj so imeli nemalo težav pri zapisovanju naslovov.

Všeč jim je bilo sodelovanje z mladino iz tujine, med razglednicami pa smo prejeli tudi posebej ganljivo pismo otroka, ki govori o tem, kako se zaradi begunske krize in posledično selitve v Turčijo ni imel možnosti izobraževati v maternem jeziku. Tujega jezika sprva ni poznal, pripoveduje pa o tem, kako se z močno voljo dosežejo cilji in kako srečni so lahko tisti, ki šolo sploh obiskujejo in se izobražujejo v jeziku, ki ga razumejo. Pismo je pri dijakih spodbudilo veliko razmišljanja in željo po tem, da se nanj tudi odzovemo.

Glede na veliko število sodelujočih dijakov, ki jih je pritegnilo sodelovanje s tujino, ter dijakov, ki jih zanimajo jeziki ter potovanja in dobro delovno vzdušje nam je bil omenjen projekt izhodišče za nova mednarodna sodelovanja.
10. Odzivi:
Staršem in študijskim obiskom iz tujine, ki smo jih popeljali po razstavišču je bila ideja sodelovanja všeč in nekateri so namignili, da nas bodo tudi posnemali.
11. FotografijeRAZLIČNE JEZIKOVNE DEJAVNOSTI PRI POUKU, RAZSTAVA, ŠOLSKI NAGRADNI KVIZ, PROSLAVA NA ŠOLSKEM RADIU, DOPISOVANJE S TUJIMI ŠOLAMI,...


11.11.2018 19:15
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Tanja Müller, zgodnje poučevanje angleščine
Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
Vita Bokal - francoščina, španščina
Petra Jenko - zgodnje poučevanje angleščine
Marko Zupan - IKT
2. Sodelujoči:
Učenci matične in podružnične šole
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
september in oktober 2018 (nekatere dejavnosti pa bodo še potekale)
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Različne jezikovne dejavnosti pri pouku, razstava, šolski nagradni kviz, proslava na šolskem radiu, dopisovanje s tujimi šolami,...
5. Cilji:
- spoznavanje novih kultur in jezikov
- razvijanje vseživljenjske medkulturne kompetence
- širjenje evropske dimenzije
- razvijanje osebnih in medosebnih spretnosti in odnosov
- zavedanje lastne kulturne identitete
- internacionalizacija šole
6. Vsebina:
Učenci nižjih razredov so pri urah angleščine vpeljevali elemente medkulturnosti, kjer so preko pesmi spoznali različne pozdrave v tujih jezikih, se naučili šteti do deset v vsaj še dveh tujih jezikih. V razredih, kjer so prisotni tudi učenci, ki izhajajo iz drugih jezikovnih okolij, so sošolce naučili nekaj osnovnih fraz v svojem jeziku.
Učenci druge triade so se dopisovali z vrstniki iz različnih evropskih držav ter si izmenjali razglednice domačega kraja. Učenci predmetne stopnje so na dan evropskih jezikov reševali različne spletne kvize na temo jezikov, iskali najdaljše besede, lomilce jezikov.
Na šoli smo pripravili razstavo prejetih razglednic vseh šol - dopisovalk. Pripravili smo nagradno vprašanje na temo poznavanja držav EU.
Z učenci, ki bodisi izhajajo iz drugih jezikovnih okolij bodisi se učijo drugega tujega jezika smo pripravili kratek video, kjer smo predstavili večjezičnost na naši šoli.
7. Potek in izvedba:
S šolami, s katerimi smo se dopisovali, smo začeli planirati našo aktivnost že konec meseca avgusta, saj se šolsko leto ne začne pri vseh državah enako. Učenci, ki so sodelovali pri tej aktivnosti, so si najprej geografsko opredelili, kje se posamezne države nahajajo. Pripravili smo potrebno gradivo ter pričeli z izbiranjem primernih razglednic, nekatere razglednice so izdelali učenci tudi sami. Ker smo želeli, da vrstniki dobijo našo pošto pravočasno, smo do sredine septembra že poslali naše razglednice.
Med čakanjem na pošto iz drugod, smo se v nižjih razredih naučili nekaj pesmic, kjer smo spoznali različne pozdrave, osnovne fraze ter števila do deset.
8. Rezultati:
Učenci so spoznali jezikovno raznolikost Evrope in tudi širše, se naučili vsaj kakšno besedo v jeziku, ki se ga v šoli sicer ne učijo. Spoznali so tudi jezik, ki ga govorijo sošolci, ki prihajajo iz drugih jezikovnih okolij ali njihovi starši. V tujem jeziku, ki se ga učijo, so se predstavili in povedali nekaj o sebi.
Izdelali so razglednice in si jih izmenjali z vrstniki.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učenci so z navdušenjem sodelovali v vseh aktivnostih in so že nanizali ideje za prihodnje leto.
S šolami iz drugih držav bomo še sodelovali ter svoje sodelovanje razširili na eTwinning projekt, kjer si bomo dopisovali tudi v prihodnje, še posebej za določene praznike.
10. Odzivi:
https://www.youtube.com/watch?v=hXYihEBt4g4&feature=youtu.be
11. FotografijeIZDELAVA PLAKATA NA TEMO KAKO VEČJEZIČEN RAZRED SMO?


6.11.2018 21:15
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Učiteljica Tjaša Šuc Visenjak, predmet angleščina, OŠ Fram.
2. Sodelujoči:
Celoten 8.B razred: Aleksandra Anastasova, Maj Ankovič, Maša Baumhakl, Uroš Črnec, Zala Grafenauer, Urban Muršič, Nik Ornik Martinšek, Tinkara Praznik, Noel Rozman, Jernej Štern, Nejc Štern, Anja Toplak, Tonja Unuk, Eva Zimet.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
28.9.2018 priprava plakata pri uri angleščine na temo: Popotovanje po večjezičnosti - pokažimo kako večjezični smo. Mesto dogodka: OŠ Fram.
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Izdelava plakata na temo kako večjezičen razred smo?
5. Cilji:
Pomen pojma večjezičnost, pogovor o večjezičnosti, sorodnost besed, sprejem drugačnosti, strpnost do drugih, kreativnost, medpredmetna povezava (geografija, jeziki, likovno ustvarjanje).
6. Vsebina:
Večjezičnost, popotovanje po tujih jezikih in krajih, povezovanje ljudi z znanjem tujih jezikov.
7. Potek in izvedba:
Prvo je sledil pogovor o jezikih, ki jih poznamo in govorimo. Pregled podobnosti besed med seboj. Nato je sledila izdelava plakata. Vsi učenci so imeli zadolžitve: po trojicah so v tujih jezikih pisali besede, iskali ideje za plakat ter ga skupaj oblikovali.
8. Rezultati:
Plakat z inovativnim raziskovanjem po tujih jezikih kot popotovanje razreda po večjezičnosti.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učenci so bili navdušeni nad drugačno obliko pouka - všeč jim je bilo razmišljanje o tujih besedah in krajih ter izdelava svojega izdelka na dano temo ter vpetost vseh v izdelavo.
10. Odzivi:
Kolektiv tujih jezikov je pohvalil izvedbo in izgled plakata ter sodelovanje razreda.
11. FotografijePETMINUTNI GIBALNI ODMORI OB GLEDANJU PRIMERNIH FITNES VIDEOV V TUJEM JEZIKU V UČILNICI MED POUKOM TUJIH JEZIKOV.


6.11.2018 15:28
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Aktiv tujih jezikov: Ksenija Pečnik, Sara Kupnik, Anita Strmšek, Sabina Hovnik, Sabina Ozmec, Romana Zupančič
Angleščina in nemščina
OŠ Rače, OŠ Starše, OŠ Marjeta na Dravskem polju
2. Sodelujoči:
350 učencev OŠ Rače
250 učencev OŠ Starše in OŠ Marjeta na Dravskem polju
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
September 2018 - intenzivno, celotno šolsko leto - občasno, OŠ Rače, OŠ Starše, OŠ Marjeta na Dravskem polju
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Petminutni gibalni odmori ob gledanju primernih fitnes videov v tujem jeziku v učilnici med poukom tujih jezikov.
5. Cilji:
Učenje izrazov za gibanje v angleškem in nemškem jeziku in s tem bogatenje besedišča in skladnje; spodbujanje zdravega načina življenja s čim več gibanja; uresničevanje razširjenega programa (RAP) v zvezi s promocijo gibanja in zdravega življenja na naši šoli; skrb za izboljšanje počutja ter sproščanje med poukom.
6. Vsebina:
1. Ogled in telovadba ob izhodiščnem videu:
https://www.youtube.com/watch?v=DS8yeXFeEPA
2. Nadaljevanje in popestritev z dodatnim videom:
https://www.youtube.com/watch?v=388Q44ReOWE
3. Učenci so izdelali svoj video, ob katerem so nato telovadili tudi drugi učenci (objavljen na spletni strani OŠ Rače):
https://photos.google.com/share/AF1QipN6Oq5_VSbxruMMTGD8wlbyTZPKIvnsMjC0FMUlVlfSmVpRm3gm3ltoua98qnfOzg/photo/AF1QipOU2vDDwjt_tizmv-4GUlcrkWpjF1HSr3vuh9Uk?key=ODM1a3pCYkF1NjVxb085aWdzd2xLRWwtUXo5Ykxn
4. Sproti bomo dodajali nove ustrezne videe z YouTuba.
7. Potek in izvedba:
Že v začetku septembra 2018 smo učiteljice tujih jezikov z učenci začele pri pouku telovaditi ob spremnem videu št. 1. Skupaj smo ugotovili, zakaj je to dobro. Skoraj pri vsaki uri tujih jezikov smo na začetku, na sredini ali na koncu ure telovadili, in to do konca septembra, še zlasti pa 26. septebra. Učenci so se sprostili in v nadaljevanju laže delali, naučili pa so se tudi navodil iz videa. Občasnovadbo izvajamo še sedaj in jo bomo tudi v prihodnje.
Učiteljica, ki uči na OŠ Starše in OŠ Marjeta na Dravskem polju ter pri nas v Račah v prvem triletju, je to prakso razširila tudi na obe omenjeni šoli.
8. Rezultati:
Učenci se igraje in na sproščen način učijo tujih jezikov, ob tem pa se sprostijo ter prispevajo h krepitvi svojega zdravega telesa in duha.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Večina učencev med vadbo uživa, tudi nekaj posameznikov, ki so se sprva obotavljali, zdaj uživa v gibanju in boljšem počutju, hkrati pa spontano pridobivajo nova jezikovna znanja.
10. Odzivi:
Video učencev je dostopen na spletni strani OŠ Rače. Dejavnost smo razširili na dve drugi šoli.JEZIKOVNI TEDEN RAZSTAVA


4.11.2018 21:26
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Marija Bohinjec, razredna učiteljica, angleščina 1. VIO; OŠ Bistrica
Tatsiana jekovec, angleščina 4., 5. razred, ID ruščina, OŠ Bistrica
Mateja Žnidaršič, zgodovina, nemščina, OŠ Bistrica
Melita Ućakar, angleščina 2. in 3. VIO, francoščina 3. VIO, OŠ Bistrica
Tjaša Švab, angleščina 2., 3. VIO, OŠ Bistrica
2. Sodelujoči:
učenci 1. - 9. razreda, 20
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
24. 10. - 28. 10. 2018, 9.45 - 10.15, OŠ Bistrica
24. 10. - 28. 10. 2018, med poukom, PŠ Kovor
24. 10. - 25. 11. 2018, OŠ Bistrica in PŠ Kovor (razstava)
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
jezikovni teden
razstava
5. Cilji:
Učencem:
- ozavestiti medkulturne povezave,
- predstaviti različne evropske države in del njihove kulture,
- predstaviti različne tuje jezike,
- predstaviti poimenovanja za vremenske pojave v različnih jezikih,
- preko dejavnosti omogočiti izkušnjo s poslušanjem in pogovorom v različnih jezikih,
- spodbuditi željo po učenju/raziskovanju drugih kultur in tujih jezikov.
6. Vsebina:
Popotovanje po nekaterih evropskih državah, jih spoznati in poslušati vremensko napoved v njihovem jeziku.
7. Potek in izvedba:
Na matični šoli smo v tednu od 24. do 28. 9. 2018 vsak dan preko šolskega radia oddajali vremensko napoved v različnih evropskih jezikih in predstavili nekaj držav v katerih te jezike govorijo. V večnamenskem prostoru so se vsak dan v času glavnega odmora odvijale različne dejavnosti v povezavi s slišano vsebino.
Predstavljali smo:
- ruščino in Belorusijo; zaplesali ples z navodili za gibanje v ruščini.
- angleščino in Veliko Britanijo; igrali igro ristanc v angleščini.
- francoščino in Francijo; poslušali popularno francosko glasbo.
- nemščino in Avstrijo; reševali kviz in izvajali vremensko masažo v nemščini;
- tržiško narečje in občino Tržič (Slovenija); besedolov - izvleči tržiško besedo in jo "prevedi" v knjižno slovenščino.
Oblikovali smo tudi razstavo (plakati, značilni predmeti), ki je na bila ogled v večnamenskem prostoru.
Na podružnici smo naredili razstavo, ki je bila v pomoč za izvajanje dejavnosti povezane v pouk.
8. Rezultati:
Plakati: predtsvitev držav in zanimivosti o le-teh v sliki in besedi.
Tabela z vremenskimi izrazi v petih jezikih. Zemljevid Evrope z označenimi predstavljenimi državami ter tabelo s podatki o oddaljenosti le-teh od naše šole (koliko kilometrov, koliko časa bi potrebovali, če bi se do prestolnic odpravili peš ali z avtom).
Zanimanje učencev in njihovo sodelovanje na dejavnostih med glavnim odmorom; branje in ogledovanje razstave.
Povezovanje učencev med seboj, predvsem je bil uspeh samoiniciativna pomoč, sodelovanje med starejšimi in mlajšimi učenci.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Cilji, ki smo si jih učiteljice zastavile, so bili doseženi. Vsebina je bila primerno izbrana, saj smo jo lahko povezali z drugimi področji. Vsebina je učence pritegnila, ker je del njihovega vsakdana.
Ostali učitelji so pohvalili izvedbo tedna jezika, da je bilo za učence zanimivo, privlačno in da so se med seboj o tem pogovarjali.
Učenci so poslušali objave, saj smo dobili pobvratne informacije od njih ter tudi od učiteljev. Pred plakati so se preizkušali v izražanju v predstavljenih jezikih.
10. Odzivi:
Naše dejavnosti smo predtsvili tudi na spletni strani in v občinskem glasilu.DELAVNICE IN RAZSTAVA


1.11.2018 17:39
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Avtorji:
-Maruška Rojc (učiteljica italijanščine), OŠ Draga Bajca Vipava
-Sonja Simonič Puc (učiteljica angleščine), OŠ Draga Bajca Vipava
-Maja Šapla (razredna učiteljica), OŠ Draga Bajca Vipava
-Marjana Orbanić (razredna učiteljica), OŠ Draga Bajca Vipava
-Maja Funa (razredna učiteljica),OŠ Draga Bajca Vipava
Izvajalci:
-vsi učitelji matične šole OŠ Draga Bajca Vipava
-Alina Asberga Nabergoj, mamica iz Latvije, ki je predstavila in pripravila nekaj odličnih latvijskih jedi
-Polonca Zupančič, profesorica latinščine na Škofijski gimnaziji Vipava - delavnica o latinskih/slovenskih pregovorih
-Anette Pavić, študentka češčine - češke jedi

2. Sodelujoči:
Vsi učenci in učitelji matične šole OŠ Draga Bajca Vipava
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
29. 9 2018, OŠ Draga Bajca Vipava, od 8h do 12h.
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Delavnice in razstava
5. Cilji:
Učenci pridobijo izkušnjo srečanja z jeziki, ki jih ne poznajo, znajo določiti geografsko lego držav, spoznajo in pripravijo nekatere tipične jedi držav, spoznajo zgodovinska dejstva določenih držav, narodne noše, prepoznavajo himne, spoznajo otroške igre evropskih dežel, primerjajo latinske pregovore s slovenskimi, spoznajo zastave določenih držav.
6. Vsebina:
Učenci so izdelovali sestavljanko Evrope, pripravljali tipične jedi nekaterih držav, ugibali himne, izdelovali in barvali zastavice, ugotavljali, h kateri državi spada določena beseda, poslušali pravljice v tujih jezikih, sestavljali zgodbice, primerjali latinske pregovore s slovenskimi, spoznavali evropske narodne noše, se igrali tipične evropske igre za otroke itd.
7. Potek in izvedba:
Učenci so bili razdeljeni v več skupin. Vsaka skupina je skupaj z enim ali več učitelji dobila nalogo, ki jo je izvajala, razlago o poteku ter cilju evropske tržnice.
JEDRO
Skupine so imele svojo zadolžitev: izdelati sestavljanko Evrope (zemljevid), napise v tujih jezikih, pripraviti in predstaviti himne, izdelati zastavice, pripraviti tipično jed, izdelati kocke "story cubes", se naučiti nekaterih osnovnih besed, se pozanimati o geografskih in zgodovinskih dejstvih razvoja nekaterih držav in jezikov, o znamenitostih in umetnosti ter pripraviti dejavnost v obliki kviza …
Ta del je potekal po učilnicah. Postavljanje stojnic in krašenje pa tam, kjer se je kasneje dogajala tržnica.
ZAKLJUČEK
Učenci, starši in ostali obiskovalci tržnice so se imeli možnost preizkusiti v vseh navedenih dejavnostih. Pri vsaki opravljeni dejavnosti so na kartonček prejeli žig s črko; zbrane črke so ustvarile napis Evropski dan jezikov.
Končni del je zaradi burje potekal v šolski avli in šolskemu hodniku.
8. Rezultati:
Učenci so izdelali večjo sestavljanko Evrope (2m x 2m) in tri manjše, slikovne kocke za pripovedovanje zgodbic, plakate z latinskimi in slovenskimi pregovori, videe v katerih učenci plešejo evropske plese, dve tipični latvijski jedi, eno češko, žige in kartončke, igrica spomin (ime države-znamenitost). Naučili so se nekaj evropskih plesov ter tipičnih otroških družabnih iger.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učitelji in učenci smo po končani dejavnosti ugotovili, da je bil dan pester, deloven, zanimiv in zabaven. Učenci so se naučili besed v tujih jezikih, spoznavali in ustvarjali evropske države, poskusili nekaj latvijskih in čeških jedi, pili »čaj ob petih«, umeščali glasbo v določene dežele, izdelovali in igrali spomin, izdelali sestavljenke Evrope, spoznavali in igrali otroške igre, tipične za nekatere države … Večini učencev je bilo najbolj všeč, da so bili v skupinah z učenci, ki niso njihovi sošolci, ampak da so bili pomešani z učenci iz drugih razredov in oddelkov.
Nekaj učiteljev je pripravo na tržnico sprva dojemalo kot obremenjujočo in preveč zahtevno, a po končani izvedbi so bili številni navdušeni nad dejavnostjo in izdelki, ki so ob in med tem nastali.
10. Odzivi:
http://www.os-vipava.si/2018/10/01/nasa-evropska-trznica/
11. FotografijeSTIKI MED JEZIKI NA PROMETNI - JEZIKOVNA DEJAVNOST PRI POUKU IN IZVEN POUKA.


1.11.2018 12:31
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Mateja Petrovič, angleščina, Prometna šola Maribor, Srednja prometna šola; Danijela Kačinari, angleščina; Mateja Pivec, nemščina; Mojca Gonza, nemščina.
2. Sodelujoči:
V aktivnosti ob evropskem dnevu jezikov je bilo vključeno približno 300 dijakov, ki se izobražujejo v dveh izobraževalnih programih - logistični tehnik in tehnik varovanja.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Aktivnosti ob evropskem dnevu jezikov pod naslovom Stiki med jeziki na Prometni so potekale med 24. septembrom in 5. oktobrom 2018. Dijaki so sodelovali pri aktivnostih v času pouka, določene obveznosti so opravili tudi doma.
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Stiki med jeziki na Prometni - jezikovna dejavnost pri pouku in izven pouka.
5. Cilji:
Aktivnosti, ki so letos potekale pod naslovom Stiki med jeziki na Prometni, so bile naravnane tako, da so pri dijakih razvijale zavedanje o pomenu učenja tujih jezikov in opozarjale na jezikovno in kulturno raznolikost, s katero se srečujemo vsak dan, saj se na šoli izobražujejo dijaki, ki prihajajo iz različnih jezikovnih in kulturnih okolij. Razen opozarjanja na jezikovno in kulturno raznolikost smo želele, da bi dijaki tudi izven pouka razmišljali o besedah, o jezikih in stikih med njimi. Dijaki so z uporabo IKT svoje kreativno razmišljanje o stikih med jeziki predstavili v animacijah ter tako tudi samostojno nadgradili svoje znanje na področju rabe IKT in različnih aplikacij.
6. Vsebina:
Praznovanje letošnjega evropskega dneva jezikov smo učiteljice tujih jezikov oblikovale tako, da so aktivnosti potekale med 25. 9. in 5. 10. 2018 pri pouku angleščine in nemščine ter tudi izven pouka. Odločile, da bomo letošnje praznovanje posvetili stikom med jeziki, ki jih uporabljajo naši dijaki. Dogovorili smo se, da bodo dijaki stike med jeziki predstavili v animacijah, ki jih bodo izdelali doma.
7. Potek in izvedba:
Nagovor preko šolskega radija je bil uvod v praznovanje evropskega dneva jezikov. Nadaljnje aktivnosti so potekale pri pouku angleščine in nemščine. Učiteljice smo pripravile učni list v angleščini in za dijake, ki se angleščino učijo prvo ali drugo leto, v slovenščini. Najprej so dijaki v parih rešili kratek kviz o jezikih, nato smo se pogovorili o odgovorih in ugotovili, da so nas nekateri podatki presenetili. V nadaljevanju smo poslušali intervju na https://val202.rtvslo.si/2018/05/jezikanje-christian-dobrajc-frias/. Dijaki so odgovarjali na vprašanja za preverjanje razumevanja, pogovorili smo se o slišanem.Christian je govorila o svojem prvem stiku s slovenščino in težavah, ki jih je imela. Povedala je, katere besede so se ji zdele smešne ali zanimive, se spomnila, kako je njeno nepoznavanje rabe besede "crkniti" povzročilo nekaj zapletov.
Ker intervju večinoma poteka v slovenščini, dijaki pa so na vprašanja odgovarjali v angleščini, so ugotavljali, da je pravzaprav težko poslušati intervju v enem jeziku in nato razmišljati in odgovore oblikovati v drugem jeziku. Ugotovili so, da so se morali res osredotočiti in zelo pozorno poslušati, da so lahko odgovore zapisali v angleščini.
V nadaljevanju so dijaki razmišljali o svojem prvem stiku s tujim jezikom, bodisi v šoli, bodisi na potovanju, bodisi pri obisku sorodnikov. Spomnili so se besed, ki so se jim zdele težke, zanimive in smešne. Govorili so o težavah in situacijah, v katerih so se znašli zaradi nepoznavanja ali slabšega znanja jezika. Ker se na šoli izobražuje nekaj dijakov, ki prihajajo iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij, so besedo, v prej omenjenem pogovoru o prvem stiku z jezikom, prevzeli prav oni. Ostali dijaki so jih pozorno poslušali, spraševali o njihovi izkušnji. Zanimale so jih tudi kulturne razlike in podrobnosti iz življenja ljudi, ki so se v našo državo preselili od drugod. Aktivnosti smo zaokrožili tako, da so dijaki svoje razmišljanje o stikih med jeziki predstavili v animacijah, ki so jih z uporabo IKT izdelali doma. Animacije smo si ogledali in najboljše med njimi predstavili še ostalim dijakom pri pouku tujih jezikov.

8. Rezultati:
Razen najboljših izdelkov, ki so na ogled na:
- https://app.vyond.com/videos/e470a9ba-7e84-481c-ae34-52ba54014198;
- http://www.dvolver.com/live/movies-1286435
oziroma so jih dijaki po e-posti poslali v obliki mp.4(XiaoYing_Video_1538733072515.mp4 in stiki med jeziki.mp4) je nastalo še nekaj zanimivih animacij, ki naslavljajo zanimive ali težke besede, povezavo med slovenščino in dialektom, tujimi jeziki in maternimi jeziki. Zagotovo pa so neprecenljive vrednosti znanje in informacije ter izkušnje, ki so jih dijaki pridobili v času, ki smo ga posvetili praznovanju evropskega dneva jezikov. Prepričane smo, da se naši dijaki zavedajo pomena učenja jezikov. Prav tako razumejo, da je pomembno, da se zavedamo svojih korenin, da se naše kulture prepletajo, so različne in vendar gojimo enake vrednote - znanje, spoštovanje drugačnosti in sprejemanje raznolikosti.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Iz odzivov dijakov je možno sklepati, da jih je zanimalo, kako živijo sošolci, ki so predstavniki različnih narodov ali etničnih skupin, da so z veseljem prisluhnili pogovoru o različnih tradicijah, ki jih omenjeni sošolci spoštujejo in cenijo, da so bili presenečeni, ko so sošolci kot težke ali nenavadne omenjali nekatere slovenske besede: vejica, podpičje, prositi. Prav tako so bili dijaki veseli, da so lahko delili svoje težave ali skrbi glede učenja tujih jezikov.
Glede na število animacij, ki so nastale, ugotavljamo, da so se naši dijaki, kljub temu, da niso poznali aplikacij za izdelavo animacij, delo uspešno opravili in tako nevede nadgradili svoje poznavanje uporabe modernih tehnologij.
10. Odzivi:
Na spletnih straneh šole in na FB smo objavili novico o praznovanju evropskega dneva jezikov (http://prometna.net/srednja-sola/aktualni-dogodki/26-september-evropski-dan-jezikov/; https://www.facebook.com/srednjaprometna/)OBELEŽITEV DNEVA JEZIKOV S PREDSTAVITVIJO V VSEH RAZREDIH ŠOLE.


26.10.2018 10:01
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Petra Hribernik in Saša Škoflek, OŠ Prebold
2. Sodelujoči:
učenci 8. in 9. razreda:
Gruša Karla Kumer
Zarja Sagadin
Manca Kralj
Gašper Jezovšek
Tjaš Sorec
Stina Jazbinšek
Staša Jazbinšek
Luka Sirše
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
OŠ Prebold
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Obeležitev dneva jezikov s predstavitvijo v vseh razredih šole.
5. Cilji:
Aktivn ukvarjanje s prevajanjem neprevedljivih besed v drug jezik
6. Vsebina:
Neprevedljive besede
7. Potek in izvedba:
Učenci so pri urah jezika obravnavali nekaj neprevedljivih besed, nakar so zanje morali poiskati razlago, pripraviti prevod ter kot domači projekt posneti video, ki prikazuje situacijo, v kateri se
8. Rezultati:
Zavedanje o bogatosti različnih jezikov
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Zabaven način obeleževanja, nova spoznanja
10. Odzivi:
Imamo posnetke, ki smo jih predvajali v razredih.DELAVNICA: IZREZOVALI SMO FIGURICE NA KATERE SMO ZAPISALI PREGOVORE V NEMŠKEM IN ANGLEŠKEM JEZIKU, NATO SMO JIH PRITRDILI NA VRVICO IN JIH IZOBESILI PO ŠOLI. NEKAJ DIJAKOV PA SE JE ŠE POSEBEJ POTRUDILO IN SO ZAPISALI TUDI PREGOVORE V ŠPANSKEM JEZIKU, ČEPRAV SE LE-TEGA NA ŠOLI NE UČIJO.


23.10.2018 14:05
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Mira Vaupotič, Alenka Lapoši, Renata Rožanc, Karina Kreslin Petkovič in mag. Sonja Slana - Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
2. Sodelujoči:
Sodelovali so dijaki, ki so ta dan imeli na urniku angleščino oz. nemščino, nekateri od navedenih so imeli ta dan oba jezika in so tako ustvarjali pri obeh predmetih.
Razredi: 1. B (28 dijakov), 1. C (29 dijakov), 1. K (31 dijakov), 2. B (22 dijakov), 3. K (28 dijakinj), 4. B (26 dijakov), 4. C (22 dijakov)

Skupno število: 186
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Prostori Srednje zdravstvene šole Murska Sobota (učilnice in hodniki s stopniščem)
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Delavnica: Izrezovali smo figurice na katere smo zapisali pregovore v nemškem in angleškem jeziku, nato smo jih pritrdili na vrvico in jih izobesili po šoli. Nekaj dijakov pa se je še posebej potrudilo in so zapisali tudi pregovore v španskem jeziku, čeprav se le-tega na šoli ne učijo.
5. Cilji:
Učence želimo s pomočjo določene dejavnosti spodbuditi k učenju tujih jezikov. Jih motivirati za poizvedovanje in pridobivanje koristnih podatkov ter jih naučiti znati posredovati drugim. Obvladati različne strategije učenja, spodbujati ustvarjalnost, pridobivati nove izkušnje na področju učenja tujega besedišča. V mladih želimo ozavestiti pomembnost večjezičnosti in poznavanje večkulturnosti.
6. Vsebina:
Delo je potekalo hkrati v različnih učilnicah, kjer so dijaki iz pisanega papirja izrezali enako velike moške in ženske figure, na katere so napisali najrazličnejše pregovore v nemščini ali angleščini, ki so jih poiskali v leksikonu ali na internetu. Med delom smo se pogovarjali o primerljivih slovenskih pregovorih, njihovem pomenu ter življenjskih situacijah, v katerih pridejo do veljave.
Izrezane figurice smo pritrdili na vrvice eno ob drugi ter jih obesili na vitrine in na stopniščno ograjo, nekatere pa zalepili kar na oglasne panoje, tako da je nastala nadvse pestra zbirka, mimo katere enostavno ne moreš iti, ne da bi se ustavil in si jo ogledal.
Na ta način smo prikazali, da ljudje razmišljajo podobno ne glede na to, kje živijo, in da pomeni znanje tujega jezika bogastvo, ki ti razen številnih prednosti v vsakdanjem življenju omogoča vpogled v drugo kulturo, širjenje obzorja ter krepi zavest povezanosti med narodi.
Dan je minil v nadvse pozitivnem vzdušju in z občutkom, da smo naš mali projekt izpeljali uspešno.
7. Potek in izvedba:
Dijake smo že nekaj dni prej pripravili na sam dogodek. Pri urah smo se pogovarjali o 26. septembru, evropskem dnevu jezikov.
Ker smo se odločili, da bomo tokrat v naši delavnici uporabili pregovore, smo jih izbrskali s skupnimi močmi, se pomenili o njihovem pomenu in hkrati poskušali najti podoben pregovor v slovenščini.
Dijaki so doma izbrskali vsak po en pregovor, ki jim je bil seveda všeč in pomemben tudi za njihov vsakdan. V šoli smo z delom nadaljevali tako, da smo iz barvastega papirja po modelu, ki smo ga prej izdelali, izrezovali moške in ženske like. Na te figurice smo potem napisali pregovore, nato smo jih pritrdili na vrvico in se na to še posvetili končnemu dejanju – pestri razstavi.
8. Rezultati:
Po končanem delu se je na našem stopnišču pojavila pisana druščina »fantov in deklet«, ki so se »ponašali« z izbranimi reki. Na hodnikih in po stopnišču je naenkrat nastala gneča, kajti vsakdo je želel izvedeti, čemu taka gneča. Odgovor na to pa so dijaki, ki v »akcijo« niso bili vključeni, lahko prebrali na panoju, naslovljenem - 26. september, evropski dan jezikov. Z našim ustvarjanjem smo želeli prispevali k temu, da bi se dijaki še rajši in še z večjim zanimanjem učili tujih jezikov. Radi bi sledili pregovoru – VEČ JEZIKOV ZNAŠ, VEČ VELJAŠ!
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Letošnji evropski dan jezikov smo na naši šoli ozaljšali z dobrim razpoloženjem in veselimi barvami vpetimi v bogato zakladnico pregovorov. Tudi sodelujoči so spoznali, da so pregovori pomembni tudi v dobi računalnikov še kako aktualni, saj posredujejo modrosti in preverjena ter koristna moralna načela prejšnjih generacij in kljub geografskim mejam dokazujejo, da so ljudje, živeči v različnih obdobjih in deželah, razmišljali in čutili podobno.
10. Odzivi:
Odzivi so bili pozitivni tako s strani dijakov, kot s strani vodstva šole in učiteljskega zbora. Naš aktiv je bil še posebej pohvaljen na pedagoški konferenci. Ker so v tem času potekali tudi prvi roditeljski sestanki, je na pedagoški konferenci ravnateljica povedala, da so starši pohvalili naše delo. Naše stvaritve so objavljene tudi na spletni strani šole.
11. Fotografije- JEZIKOVNE DEJAVNOSTI PRI POUKU MATERINŠČINE IN TUJIH JEZIKOV - KVIZ V 4 JEZIKIH - RAZSTAVA O DEŽELAH - RAZSTAVA O JEZIKIH, KI JIH GOVORIJO UČENCI


18.10.2018 08:59
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Učiteljice tujih jezikov: Katja Konjar, Mojca Kralj, Mojca Pretnar Podobnik in Žana Šubic.
2. Sodelujoči:
Učenci od 1. do 9. razreda, učitelji in ravnateljica OŠ Križe. Sodelovalo je več kot 360 učencev
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
OŠ Križe, večnamenski prostor, 24. do 28. september 2018.
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
- jezikovne dejavnosti pri pouku materinščine in tujih jezikov
- kviz v 4 jezikih
- razstava o deželah
- razstava o jezikih, ki jih govorijo učenci
5. Cilji:
- razvijati besedišče
- spodbujati večjezičnost
- primerjati različne jezike
- spodbujati narodno zavest in pripadnost
- spodbujati večkulturnost
6. Vsebina:
Na naši šoli se učenci lahko učijo štiri jezike, poleg materinščine še angleščino, nemščino in francoščino. Ti jeziki so bili v središču jezikovnega tedna. Spoznali so kulturne in naravne znamenitosti Slovenije, Velike Britanije, Nemčije in Francije, utrjevali znanje teh jezikov ter sodelovali v štirijezičnem nagradnem kvizu.
Zanimalo nas je tudi, katere jezike govorijo naši učenci poleg prej omenjenih in katere dežele so na njih naredile največji vtis. Učenci, katerih prvi jezik ni slovenščina, so tako lahko predstavili svoje materinščine.Brali so zgodbe ali samo besede v različnih jezikih, pisali pesmi, risali znamenite zgradbe in zastave, izdelovali slikovne slovarje, iskali počitniške razglednice, predstavili različne abecede in tako je jezikovni kotiček rasel in postajal vedno bolj pisan.
7. Potek in izvedba:
Učence smo prek šolske spletne strani in plakatov povabili k dejavnostim ob Evropskem dnevu jezikov. Učenci so doma pripravili izdelke in v jih predstavili v tednu jezikov ( na primer: abeceda v ruščini, pesem v finščini, pozdravi v portugalščini, slikovni slovarji, ...). Izdelki so bili razstavljeni v večnamenskem prostoru, kjer so učenci lahko spoznali kulturne in naravne znamenitosti dežel v fokusu (Slovenija, Velika Britanija, Nemčija in Francija). Učenci so v kvizu preizkusili razumevanje tujih jezikov.
8. Rezultati:
Končni izdelek je bila razstava, ki so jo oblikovali učenci s svojimi prispevki.
Učenci so zavedli, da je na svetu ogromno jezikov in da kar veliko drugih jezikov govorijo tudi sami in tudi njihovi sošolci. Spoznali so tudi značilnosti drugih dežel in tako krepili medkulturno pestrost.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Zastavljeni cilji so bili doseženi - na šoli se je ves teden jezikalo v različnih jezikih, pri dejavnostih pa so sodelovali skoraj vsi učenci šole.
10. Odzivi:
Učenci in starši so si lahko ogledali poročilo o Dnevu evropskih jezikov na šolski spletni strani, širša lokalna skupnost pa bo prispevek lahko prebrala v občinskem glasilu Tržičan. Dogodek je bil najavljen tudi na evropski spletni strani dneva jezikov https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/language/en-US/Default.aspx.
11. Fotografije1.) KVIZ 25 VPRAŠANJ V VSEH RAZREDIH, ZMAGOVALEC JAN VOVK IZ 4.B 2.) ŠOLSKI RADIO - 15 MINUTNA ODDAJA O ZANIMIVOSTIH RAZLIČNIH EVROPSKIH IN SVETOVNIH JEZIKOV 3.) PREGOVORI V TUJIH JEZIKIH (ANGLEŠKEM, NEMŠKEM, ŠPANSKEM) NA LISTIČIH, DIJAKI SO Z LISTIČI POLEPILI VRATA IN ZIDOVE UČILNIC


17.10.2018 11:23
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
mag Alenka Gortan
mag Nataša Makovecki
Darja Joger
2. Sodelujoči:
Vsi dijaki Gimnazije Velenje (370 dijakov)
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Kviz - anglistke v vseh razredih v petek, 21.9. 2018

Pregovori v tujih jezikih s prevodi v slovenščino - z listki so dijaki polepili vrata in zidove učilnic v četrtek, 20.9. 2018

Šolski radio - fun facts o evropskih in svetovnih jezikih skupaj z glasbo 21.9.2018
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
1.) Kviz 25 vprašanj v vseh razredih, zmagovalec Jan Vovk iz 4.b
2.) Šolski radio - 15 minutna oddaja o zanimivostih različnih evropskih in svetovnih jezikov
3.) Pregovori v tujih jezikih (angleškem, nemškem, španskem) na lističih, dijaki so z lističi polepili vrata in zidove učilnic
5. Cilji:
Ozavestiti pomen tujih jezikov in okrepiti občutek za materni jezik
6. Vsebina:
Kviz: 25 zabavnih vprašanj v slovenskem jeziku o poznavanju tujih jezikov (na primer: 15.VPRAŠANJE: Angleščina in francoščina imata 26 črk, nemščina in španščina po 27 (nemščina tudi ß in španščina ñ). Najdaljša abeceda na svetu ima 74 črk in najkrajša 11 črk. Pripadata kamboški kmerščini in jeziku rotokas, ki ga govorijo v Papui v Novi Gvineji. Lahko uganeš, kateri od obeh jezikov ima več črk?
A) kamboška kmerščina B) rotokas Iz Papue Nove Gvineje


Šolski radio: 15 minutna oddaja, ki so jo pripravili dijaki v slovenskem in tujih jezikih (angleško, nemško, špansko), v kateri so navajali zanimiva dejstva o evropskih in svetovnih jezikih.


Pregovori na lističih: dijaki so doma izbrali pregovore, jih zapisali na lističe in jim poiskali ustrezen pregovor v slovenščini. Lističi so bili raznobarvni, pisave različno debele in velike, nekateri pregovori so bili ozaljšani z okraski. Z lističi so polepili stene hodnika in vrata učilnic ter stene učilnic.
7. Potek in izvedba:
Dan tujih jezikov smo izvedli v petek, 21.9., ker je bil teden, ki je sledil, tradicionalno teden Pike Nogavičke in imajo dijaki projektni teden - torej jih ni v šoli.
Kviz smo izvedle anglistke pri svojih urah pouka v petek, za pomoč smo zaprosile še slavistko in geografinjo, da smo kviz izvedli v vseh razredih z vsemi dijaki naše šole. Vprašanja so bila projicirana na platno, odgovore (A,B,C,D) so dijaki zapisali skupaj z imenom, priimkom in razredom na lističe, ki smo jih predhodno pripravile. Rešitve smo dijakom posredovale šele po razglasitvi rezultatov. Razglasitev je bila slavnostna, nagrajenec je dobil simbolično darilo, veliko čokolado, ki mu jo je podelil ravnatelj v prisotnosti anglistk in nemcist.

Oddaja po šolskem radiu je potekala 4. uro, torej po glavnem odmoru in je trajala 15 minut. Nastopajoči dijaki so zbrali zabavna dejstva o jezikih in jih predstavili po šolskem radiu. Govorjenje so prekinjali z glasbo, fun facts pa so bili zanimivi.


Pregovori na lističih: dijaki so doma izbrali pregovore in jim poiskali ustrezne pregovore v slovenščini. Na lističe so zapisali (natipkali) pregovore v različno veliki pisavi, raznih barv v angleščini, nemščini in španščini. Vsak dijak je svoj listič nalepil na poljubno mesto v šoli. Lističi so ostali na stenah do danes.
8. Rezultati:
1. Zmagovalec kviza je dobil veliko šokolado
2. Oddaja po šolskem radiu je pomagala dijakom ozavestiti pomen jezikov in nevarnost izginevanja le teh, s čimer se je okrepilo spoznanje o potrebi po negovanju maternega jezika.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Dijaki so bili nad tem, da se je na šoli nekaj dogajalo, navdušeni. Učitelji pa malce manj, ker so menili, da je šolski radio motil pouk.
Profesorice tujih jezikov smo zadovoljne, da so pri obeleženju evropskega dneva jezikov aktivno sodelovali prav vsi dijaki Gimnazije Velenje.
10. Odzivi:
http://gimnazija.scv.si/page/2/
11. FotografijeJEZIKOVNA TRŽNICA - OSREDNJI DOGODEK, KI SI GA OGLEDA CELOTNA ŠOLA


16.10.2018 14:48
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Brigita Berglez kot koordinatorica projekta Ješt,
Ostali sodelujoči: Katja Krajnc, Robert Zrnec, Katja Holobar, Urška Sovič, Urška R. Hribernik, Simona Pozeb, Suzana Kovše, Nevenka Brdnik, Žan Vrtovec, Bernarda Rebernak, Tina Burič
2. Sodelujoči:
20 učencev
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
OŠ Ob Dravinji Slov Konjice
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Jezikovna tržnica - osrednji dogodek, ki si ga ogleda celotna šola
5. Cilji:
Pri učencih razviti večjezičnost, medkulturnost in sprejemanje drugačnosti
6. Vsebina:
Jezikovna tržnica z predstavitvami desetih držav, katerih jezik se učenci šole učijo ali pa ga uporabljajo kot materni jezik.
7. Potek in izvedba:
2. Jezikovna tržnica:
V avli OŠ se na 10 stojnicah predstavi 10 različnih držav, katerih jezike govorijo ali pa se jih učijo učenci celotne šole. Vsaka država je predstavljena na svojem plakatu, ki ga je izdelal učenec iz posamezne države skupaj s svojim mentorjem. Učenec se na predstavitev pripravi in predstavitev izvede v svojem jeziku, ki ga kombinira s slovenščino.
Vsi učenci šole se v različnih terminih sprehodijo skozi tržnico, prisluhnejo predstavitvi države in izpolnijo svoj potni list, ki ga dobijo pred vstopom na tržnico (barvajo zastavo, vpišejo ime države, glavno mesto in zapišejo nekaj besed. Učenci se naučijo tudi pozdraviti, zahvaliti in posloviti v jeziku gostujoče države.
3. Izpolnjevanje potnih listov, reševanje kviza in razdelitev nagrad
Učenci v tednu od 26.9. do 5.10.2018 rešujejo in izpolnjujejo svoje potne liste, odgovarjajo na vprašanja v pripravljenem kvizu. Trije učenci z najlepše izpolnjenimi potnimi listi in trije izžrebanci v kvizu prejmejo lepe praktične nagrade.
8. Rezultati:
Nova spoznanja, potni listi, ki so jih učenci dobili ob vstopu v posamezno državo in jih ob koncu tudi rešili s pomembnimi podatki o posamezni državi
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učenci, katerih materni jezik ni slovenščina dobijo občutek, da je tudi njihov jezik pomemben in da smejo biti nanj ponosni.
Učenci – poslušalci dobijo občutek in predstavo od kje prihajajo njihovi sošolci in kakšen je način življenja v posamezni državi.
Učenci se z barvanjem države na zemljevidu Evrope srečajo s posamezno državo in njenimi znamenitostmi.
Primerjava besed med različnimi jeziki iz iste jezikovne skupine
10. Odzivi:
Objavljeno na portalu Jeziki štejejo, v Konjiških novicah in na spletni strani šole
11. FotografijeTURISTIČNI VODIČ PO EVROPSKI KULTURNI DEDIŠČINI ALI KAKO SE PRELEVITI V TURISTIČNEGA VODIČA IN SKUPINO RADOVEDNEŽEV ODPELJATI V ENO IZMED EVROPSKIH DRŽAV TER JO PREDSTAVITI NA ZANIMIV IN PESTER NAČIN?


14.10.2018 16:53
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Mojca Kacjan, učiteljica angleškega in nemškega jezika, Osnovna šola Polzela; v sodelovanju z učiteljicami angleškega jezika: Dragica Vidmar, Lea Gunc, Mateja Breznik, Lučka Rančigaj, Mojca Vidmajer in knjižničarko Aljo Bratuša
2. Sodelujoči:
Sodelovali so učenci obveznega izbirnega predmeta nemščina od 7. do 9. razreda (to je 64 učencev), učenci neobveznega izbirnega predmeta nemščina v 6. razredu (12 učencev), učenci neobveznega izbirnega predmeta nemščina v 4. in 5. razredu in učenci v podaljšku na podružnični šoli (33 učencev). Omenjeni učenci so kot turistični vodiči obiskali vrtčevske otroke in učence od 1. do 5. razreda (skupaj okoli 400 učencev).
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
od 18. 9. 2018 do 1. 10. 2018
Aktivnosti so se izvajale na podružnični šoli v Andražu, na matični šoli na Polzeli ter v vrtcu.
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
TURISTIČNI VODIČ PO EVROPSKI KULTURNI DEDIŠČINI
ali
Kako se preleviti v turističnega vodiča in skupino radovednežev odpeljati v eno izmed evropskih držav ter jo predstaviti na zanimiv in pester način?
5. Cilji:
Cilj celotnega dogajanja v letošnjem šolskem letu je ozaveščanje učencev in otrok o jezikovni raznolikosti ter kulturni dediščini evropskih držav, kar pripomore k lažjemu zavedanju lastne kulturne dediščine in jezikovne pomembnosti.
6. Vsebina:
1) Dogajanje na podružnični šoli: VEČJEZIČNA DELAVNICA na temo Lačne gosenice.
2) Dogajanje v vrtcu in od 1. do 5. razreda: TURISTIČNI VODIČI obiščejo posamezne skupine otrok in učencev ter s pomočjo iger, kvizov, slikovnega in zvočnega materiala predstavijo državo, iz katere so izdelali turistični vodnik.
3) Dogajanje pri NIP nemščina v 6. razredu: XL ZEMLJEVID IN TURISTIČNI VODNIK AVSTRIJE v slovenščini in nemščini, ki otrokom približa našo sosednjo državo.
4) Dogajanje pri NIP nemščina v 6. razredu: TURISTIČNI VODNIKI PO SLOVENIJI ZA TUJCE, zapisani v nemškem jeziku.
5) Dogajanje pri pouku angleščine v 8. razredu: OBISK TURISTIČNEGA VODIČA, MATICA CVITKOVIČA, IZ TURISTIČNE AGENCIJE MISTERMATIK, ki opiše delo in življenje turističnega vodiča, razpeto med Slovenijo, Evropo ter preostankom sveta. Pogovor poteka v angleščini in na ta način krepi znanje in razumevanje v tujem jeziku.
7. Potek in izvedba:
Več o poteku in izvedbi na: https://edjnapolzeli.blogspot.com/.
8. Rezultati:
Med samim dogajanjem je nastalo preko 20 turističnih vodnikov po celotni Evropi, XL vodnik po Avstriji, turistični vodniki po Sloveniji v nemškem jeziku, XL zemljevid Avstrije.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Med največja spoznanja pa so zagotovo prišli učenci, ki so obiskali nižje razrede in vrtec, saj je naenkrat medgeneracijsko sodelovanje za njih dobilo nov pomen. Kako 7-letniku predstaviti tujo državo? Kako 5-letniku razložiti, kaj je to jezik, ali država? Kako biti zanimiv in hkrati poučen? Ob sprva zelo lahko nalogi, po njihovem mnenju, so kmalu naleteli na ovire, ki pa so jih mojstrsko premagovali in iz celotnega dogajanja odkorakali bogatejši.
10. Odzivi:
https://edjnapolzeli.blogspot.com/
http://www.osnovna-sola-polzela.si/os-glasilo/

Prav tako je objava poslana na občinsko glasilo Polzelan (objava predvidoma v novemberski številki) ter na časopis Novi tednik.RAZSTAVA IN IGRE (POVEŽI PARE IN JEZIKOVNI ČLOVEK NE JEZI SE) DELAVNICE NA GOETHEJEVEM INŠTITUTU (MUSIKWORKSHOP MIT BILBI) IN V HIŠI EU V LJUBLJANI (KOLO SREČE IN OGLED RAZSTAVE)


12.10.2018 11:09
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Jerneja Pavlič, nemščina, IV. OŠ Celje
2. Sodelujoči:
22 učencev 5. in 6. razreda - neobvezni izbirni predmet nemščina
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Avla v pritličju IV. OŠ Celje, 24. 9. - 12. 10. 2018
delavnice v Ljubljani: 26. 9. 2018
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
razstava in igre (poveži pare in jezikovni človek ne jezi se)
delavnice na Goethejevem inštitutu (Musikworkshop mit Bilbi) in v Hiši EU v Ljubljani (kolo sreče in ogled razstave)
5. Cilji:
Seznaniti učence šole o evropskem dnevu jezikov.
Spoznati besedišče na temo čebele v treh jezikih.
Spoznati pregovore, povezane s čebelami, ljubeznijo in jeziki.
Med odmori spoznavati jezike na igriv način.
Učenje jezika z gibanjem in petjem.
6. Vsebina:
Teme: jeziki (nemščina, slovenščina, angleščina)
čebele (tema UNESCO projekta »Učenec poučuje«)
evropska ljubezen (tema občinskega projekta »Evropska vas«)
Razstava: 1. Pano s pregovori, ki se navezujejo na čebele, jezike in ljubezen.
2. Pano z besedami, ki so povezane s čebelami v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku. SLIKOVNI TROJEZIČNI SLOVARČEK
Igre: 3. Igra »poišči ljubezenske pare«. Učenci razporedijo ljubezenske pare, nato lahko igrajo spomin. Če imajo težave, si pomagajo z rešitvami. Če želijo izvedeti več o osebah pri igri, lahko pogledajo v Sovo, Leksikon Cankarjeve založbe.
4. Igra ČLOVEK NE JEZI SE na temo jeziki!
Do 5 učencev se igra tako, da mečejo kocko, ko pridejo do polja z vprašanjem, nanj odgovorijo in se lahko prestavijo naprej. Če odgovora ne poznajo, ga poiščejo na zadnji strani polja z vprašanjem in si ga do naslednjega kroga, ko zopet mečejo, poskušajo zapomniti.


7. Potek in izvedba:
Razstava/igre: Z učenci smo v okviru nemščine kot neobveznega izbirnega predmeta pripravili razstavo in igre. Vsaka skupina je bila zadolžena za en razstavni pano oziroma igro.
Delavnice v Ljubljani: Prvi postanek je bil pred Hišo EU, kjer so vsi učenci preizkusili svoje znanje o jezikih in si s pomočjo kolesa sreče prislužili simbolično nagrado. Ogledali smo si Hišo EU in stalno razstavo v pritličju.
Nato smo se odpravili v Goethejev inštitut, kjer so se učenci od 11:30 do 13:00 udeležili delavnice »Musicalworkshop mit Bilbi«. Na delavnici, ki jo je vodila priznana slovenska pevka, so učenci zelo uživali.

8. Rezultati:
Razstava in igre, ki so pomagale, da je bilo več dogajanja med odmori.
Učenci so spoznali novo besedišče in ga primerjali v več jezikih.
S pomočjo igre so spoznavali različne jezike.
Pripravili so gradivo za razstavo.
Spoznali so Hišo EU
Sodelovali so na delavnici, na kateri so se naučili besedilo pesmi "Ko si srečen" v več jezikih.
Učenci se zavedajo pomena evropskega dneva jezikov.

9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učenci so bili navdušeni nad delavnico na Goethejevem inštitutu in nad kolesom sreče pred Hišo EU.
Učenci, ki so pripravljali razstavo in igre, so z veseljem ugotavljali, da se njihovi vrstniki radi ustavijo ob razstavi in odigrajo igre.

10. Odzivi:
Učenci cele šole so se med odmori preizkusili v obeh igrah.
11. FotografijeŠLO JE ZA VIDEO KONFERENCO VSEH TREH ŠOL, HKRATI PA JE BILA IZVEDENA RAZSTAVA PREJETIH RAZGLEDNIC / VOŠČILNIC OB DNEVU JEZIKOV. ŠE VEDNO PA POTEKATA DVA ETWINNING PROJEKTA. V OKVIRU DNEVA DEJAVNOSTI JE BILA IZVEDENA DELAVNICA O SKODELICI KAVE V RAZLIČNIH JEZIKIH.


11.10.2018 21:41
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Vida Bombek, angleščina, OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava, Irena Krajnc, nemščina in angleščina, Mirjana Vračun, angleščina in nemščina, Barbara Jurista, angleščina, Leon Zajc, računalničar
2. Sodelujoči:
Učenci 4.b, 5.b, 6.a, b, c, 7a, b, 8.a, b, c, 9.a, b, c (260 učencev)
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
25. 9. 2018, od 7.30 do 8.00 in pri urah angleščine, Matična šola Spodnja Polskava in Podružnični šoli Zgornja Polskava ter Pragersko
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Šlo je za video konferenco vseh treh šol, hkrati pa je bila izvedena razstava prejetih razglednic / voščilnic ob Dnevu jezikov. Še vedno pa potekata dva eTwinning projekta. V okviru dneva dejavnosti je bila izvedena delavnica o Skodelici kave v različnih jezikih.
5. Cilji:
Spodbuditi učence za učenje novih jezikov
Spoznati jezikovno raznolikost na naši šoli
Spoznavanje in okušanje kulinarih evropskih držav
Razvijanje občutka za estetiko
Povezati vse tri šole na enkratnem dogodku, čeprav so učenci na različnih lokacijah
Razvijati povezanost ter sprejemanje drugačnosti.
Spoznavati IKT možnosti
6. Vsebina:
Petje pesmi Mojster Jaka v različnih jezikih, ki jih govorijo učenci doma, ali se jih učijo v šoli ali pa v jezikih, ki bi se jih radi učili
Raziskovanje kulinarike in okusov Evrope
Izdelovanje voščilnic ob dnevu jezikov
Razstava prejetih voščilnic
Spoznavanje lomilcev jezika v razaličnih evropskih jezikih
Spoznavanje različnih evropskih jezikov
Spoznavanje in primerjanje pregovorov različnih držav
Iskanje izrazov za skodelico kave v različnih jezikih
7. Potek in izvedba:
V času razrednih ur so učenci vseh treh šol imeli video konferenco. Učenci so po lokacijah peli pesem Mojster Jaka v jezikih, ki jih govorijo oz. jih govorijo njihovi starši, v jezikih, ki se jih učijo v šoli ali pa bi se jih želeli učiti. Tako so učenci zapeli v esperantu, hrvaščini, francoščini,srbščini, makedonščini, italijanščini, španščini albanščini, nnemščini, ukrajinščini, norveščini, angleščini in slovenščini.
Poleg te predstavitve so učenci 8. razredov sodelovali v dveh eTwinning porjektih: The Doorway to the world in The taste of Europe. V prvem projektu so izmenjali voščilnice ob Dnevu jezikov, peli so Mojster Jaka, predstavili so slovenske lomilce jezikov, predstavili so slovenščino ter primerjali različne pregovore v evropskih jezikih partnerjev. Projekt A taste of Europe pa se osredotoča na okuse: najprej so ustvarili zastavo svoje države v obliki sendviča, sledilo bo besedišče povezano s hrano in pijačo v jezikih partnerjev (pri čemer bo nastal slovarček), sestavili bomo mednarodni jedilnik in skozi projekt preizkušali evropske jezike in hrano. V okviru dneva dejavnosti Ko preteklost sreča prihodnost (5. 10. 2018) je bila izvedena tudi delavnica iskanja izrazov za skodelico kave v različnih jezikih.
8. Rezultati:
Razstava prejetih voščilnic ob dnevu jezikov, plakat na temo skodelice kave, plakati z besedili Mojster Jaka v različnih evropskih jezikih, padlet: https://padlet.com/vida_bombek1/o002cz93o9kk
https://twinspace.etwinning.net/70222/home
https://twinspace.etwinning.net/70598/home
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učenci in učitelji so bili navdušeni. To je bila prva video konferenca med vsemi šolami, kjer so se učenci srečali, poslušali ter sodelovali, čeprav so bili vsak na svoji lokaciji. Oboji smo si zaželeli, da bi takšen dogodek ponovili tudi v prihodnosti.
10. Odzivi:
http://www.ingoliceva.si/26-september-evropski-dan-jezikov/
Dogodek je bil objavljen tudi na eTwininng portalu, na strani: https://edl.ecml.at/
11. FotografijeIZVEDLI SMO JEZIKOVNI TEDEN: JEZIKOVNI KVIZ IN NATEČAJ ZA MAJICO EDJ 2019, DEJAVNOST (PESEM) PRI POUKU TJA, DEJAVNOSTI MED GLAVNIMI ODMORI.


9.10.2018 19:07
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Vodja dejavnosti na šoli: Tadeja Štokelj, TJA, OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren.
Ostali sodelujoči izvajalci: Anja Novaković, učiteljica TJA in Dunja Zorn, učiteljica TJA ter razredniki 6. do 9. razreda na OŠ Miren.
2. Sodelujoči:
Učenci 4. in 5. razredov na OŠ Miren in na obeh podružnicah, ter učenci od 6. do 9. razreda na OŠ Miren, skupaj približno 90 učencev.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Med 21. in 28. 9. na OŠ Miren in obeh podružničnih šolah.
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Izvedli smo jezikovni teden: jezikovni kviz in natečaj za majico EDJ 2019, dejavnost (pesem) pri pouku TJA, dejavnosti med glavnimi odmori.
5. Cilji:
Da seznanimo učence z nujnostjo učenja tujih jezikov.
Da podpiramo večjezičnost in medkulturno razumevanje.
Da spodbujamo vseživljenjsko učenje jezikov v šoli in izven nje.
6. Vsebina:
Jezikovni kviz, natečaj za majico EDJ 2019, jezikovno drevo, znakovni jezik, pesem v TJ.
7. Potek in izvedba:
Med RU, 21. 9.: učenci od 6. do 9. razreda so v skupinah po 3 reševali jezikovni kviz (vir: uradna stran EDJ in Zavod RS za šolstvo). Nato so narisali skice za natečaj za majico EDJ 2019.
Med urami TJA v 4. in 5. razredih: učenci so se učili pozdravov v tujih jezikih s pomočjo pesmi (vir: https://www.youtube.com/watch?v=2nYjGy_ZUG89).
Med glavnimi odmori v tednu od 24. do 28. 9.: posamezni učenci so izdelali jezikovno drevo, učili so se znakovnega jezika (enoročne abecede) ter si izbirali pesmi v tujem jeziku po svojih željah. Izvedli bomo še pripovedovanje pravljic v maternih jezikih naših učencev (slovenščina, italijanščina, makedonščina, hrvaščina, bosanščina).
8. Rezultati:
Učenci so ustvarili jezikovno drevo in narisali veliko skic, ki jih bomo poslali na natečaj za majico EDJ 2019.
V jezikovnem kvizu so spoznali, da vedo o jezikih več, kot so si mislili. Naučili so se pozdravov v tujih jezikih, znakovnega jezika (enoročne abecede) ter nasploh uživali v malo drugačnem tednu.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Teden EDJ bo vsekakor del našega letnega načrta tudi v naslednjem šolskem letu, saj je to za učence motivacija za učenje tujih jezikov in spoznavanje drugačnih jezikov in kultur.
10. Odzivi:
Objava obvestila - vabila na spletni strani šole: http://www.os-miren.si/2018/09/24/praznujte-z-nami-evropski-dan-jezikov-ki-bo-26-septembra/.
Ko opravimo še zadnji del, pripovedovanje pravljic, bomo objavili še končno poročilo in fotografije.
11. FotografijeSTROKOVNA EKSKURZIJA NA DUNAJ RAZSTAVA, KVIZ, RADIJSKA URA OB EVROPSKEM DNEVU JEZIKOV


9.10.2018 10:37
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Martina Zupan Kuserbanj

izbirni predmet nemščina

OŠ Vransko-Tabor
2. Sodelujoči:
Učenci izbirnega predmeta nemščina
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
OŠ Vransko-Tabor

Strokovna ekskurzija na Dunaju
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Strokovna ekskurzija na Dunaj

razstava, kviz, radijska ura ob evropskem dnevu jezikov
5. Cilji:
Cilj projekta je bil spoznati zanimivosti Avstrije, znamenitosti Dunaja, spoznati del avstrijske zgodovine, avstrijsko kulinariko, običaje in navade.
6. Vsebina:
Strokovna ekskurzija na Dunaj

razstava o naši severni sosedi Avstriji

kviz o poznavanju avstrijske dežele

radijska ura ob evropskem dnevu jezikov
7. Potek in izvedba:
Hallo! Hello! Bonjour!
Obeležili smo evropski dan jezikov, 26. september 2018
Letos smo pod drobnogled vzeli nemški jezik in našo severno sosedo Avstrijo. Že v mesecu juniju smo organizirali strokovno ekskurzijo v Avstrijo, na Dunaj, kamor smo odšli z učenci izbirnega predmeta nemščina in filozofija za otroke. Pridružili so se nam tudi prizadevni zgodovinarji. V okviru priprav na ekskurzijo smo se med predmeti dobro povezali. Pri nemščini smo iskali informacije o znamenitostih in zanimivostih na Dunaju, izdelali kviz o Avstriji …, »filozofi« so raziskovali filozofe na Dunaju, »zgodovinarji« pa so iskali podatke o Slovencih, ki so bili na Dunaju na prelomu 19. stoletja. Ekskurzija je bila zanimiva in poučna. Na poti nazaj smo na avtobusu izvedli tudi kviz o poznavanju avstrijske zgodovine, nemškega jezika, avstrijske kulinarike, običajev in navad. Učenci si takšnih ekskurzij še želijo.
V mesecu septembru sem z učenci pripravila razstavo o zanimivostih avstrijske dežele, in sicer na hodnikih centralne in podružnične šole. V okviru pouka so učenci pripravili vprašanja za kviz o poznavanju Avstrije. Odgovore na vprašanja so sodelujoči na kvizu iskali na oglasnih deskah. Opravili smo žrebanje in srečnim izžrebancem kviza podelili praktične nagrade. Le-te so nam podarili založba Rokus-Klett, Zavod RS za šolstvo in Goethejev inštitut Ljubljana. Evropskemu dnevu jezikov je bila namenjena tudi radijska oddaja na šoli, ki je potekala ob spremljavi Male nočne glasbe (W. A. Mozart).
Mislim, da nam je projekt dobro uspel, saj smo prav vsi udeleženci projekta, tako jaz kot tudi sodelujoči učenci, pri tem uživali in se marsikaj naučili.
mentorica Martina Zupan Kuserbanj
Tschüs! Bye! Salut!

8. Rezultati:
Učenci so pripravili kviz:
Ime in priimek: Razred:
Kaj veš o Avstriji?

1. Katero je glavno mesto Avstrije? _____________________________

2. Kako se imenuje najvišja gora v Avstriji?
_______________________________________________________

3. Katera sta najpogostejša hišna ljubljenčka, ki jih imajo Avstrijci?
_______________________________________________________
4. Katero znamko avtomobila vozi največ Avstrijcev?
_______________________________________________________
5. Najpogostejše avstrijsko moško in žensko ime …
_______________________________________________________
6. Kako se imenuje posebna vrsta čokoladne torte, ki je tipična za Avstrijo? _______________________________________________
7. Kateri znani skladatelj je bil rojen v Salzburgu?
_______________________________________________________
8. Kako Avstrijci poimenujejo žensko narodno nošo?
_______________________________________________________
9. Napiši 5 nemških besed, ki jih najdeš na oglasnih deskah.
_______________________________________________________


Učenci so pripravili in vodili radijsko oddajo:
Radijska oddaja
Glasba (W. A. Mozart)
Anže: Pozdravljeni!
Patrick, Petra, Julija: Grüß Gott! Hello! Bonjur!
Anže: Zakaj pa ste me danes pozdravili v tujem jeziku?
Patrick: Zato, ker te želimo spomniti, da je jutri evropski dan jezikov.
Julija: Ali si vedel, da na svetu obstaja 6000 do 7000 jezikov, ki jih govori 7 milijard ljudi, in da najmanj polovica prebivalcev na svetu govori dva ali več jezikov. Pa prisluhnimo pozdravom v tujih jezikih! (https://edl.ecml.at/Portals/33/sound/hello.mp3)
Petra: Jeziki so v sorodu podobno kot člani družine.
Večina evropskih jezikov spada v tri velike jezikovne skupine, germansko, romansko in slovansko jezikovno skupino.
Nemščina in angleščina, ki se ju učimo, spadata med germanske, francoščina pa med romanske jezike.
Glasba (Mozart)
Julija: Letos smo pod drobnogled vzeli nemški jezik in našo severno sosedo Avstrijo.
Že junija smo odšli v glavno mesto, to je na Dunaj. O Dunaju smo izvedeli marsikaj zanimivega, med drugim tudi to, da naj bi veljali Dunajčani za najbolj poštene ljudi. Nasploh pa veljajo Avstrijci za zelo toleranten narod.
Glasba (Mozart)
Patrick: Najpogostejše moško ime je v Avstriji trenutno MICHAEL, najpogostejše žensko pa Julia, GRUBER pa je najpogostejši priimek.
Najpogostejša hišna ljubljenčka sta mačka in pes.
Volkswagen pa je znamka avtomobila, ki jo vozi največ Avstrijcev.
Glasba (Mozart)
Anže: Če boste odšli na izlet, boste lahko jedli posebno vrsto čokoladne torte, ki jo imenujejo SACHER-TORTE, seveda pa morate poskusiti tudi ta pravi WIENERSCHNITZEL. Saj veste kaj mislim, dunajski zrezek.
Patrick: Če boste želeli na najvišjo goro, se boste morali povzpeti na GROSSGLOCKNER.
glasba (Mozart)
Petra: Glasba, ki jo slišite v ozadju, je delo znanega skladatelja rojenega v Salzburgu, Wolfganga Amadeusa Mozarta.
Julija: Ali veste, da se v slovenskem pogovornem jeziku uporablja veliko besed nemškega izvora?
Na primer: beseda »šmorn« izvira iz nemške besede »Schmarn«,
Anže: »špegu« prihaja iz besede »Spiegel«,
Patrick: »glaž« pa iz besede »Glas«, in še in še bi lahko naštevali. Kar povprašajte doma svoje starše, če poznajo kaj takšnih besed.
glasba
Anže: Za vas smo pripravili tudi kviz o poznavanju avstrijske dežele. Moram priznati, da ste pridno odgovarjali na vprašanja. Srečni izžrebanci boste prejeli praktične nagrade. To ste…
Patrick: Želimo vam lep dan!
Vsi: Tschüs! Bye! Salut!

9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Mislim, da nam je projekt dobro uspel, saj smo prav vsi udeleženci projekta, tako jaz kot tudi sodelujoči učenci, pri tem uživali in se marsikaj naučili.
10. Odzivi:
Prispevek smo objavili na spletni strani šole in v občinskem Informatorju.
11. FotografijeKRATEK VIDEO O RAZNOLIKOSTI JEZIKOV, KI JIH NA NAŠI ŠOLI GOVORIMO.


9.10.2018 09:16
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Maja Štekovič, Sandra Horvatić, Tjaša Zupan, profesorice angleškega jezika
Jana Marinček, prof. nemščine
Nataša Gavez, Martin Rozman, Milena Horvat, Alja Dornik
BIC Ljubljana, Živilska šola, Ižanska 10, 1000 Ljubljana
2. Sodelujoči:
Luka Ložar (2nt), Huang Zai Yang (1pd), Tina Lekić (2sa), Ajdin Hafizović (1pa), Amina Veličanin (1pb), Alina Škopić Blažeski (1pb), Avushka Djeloska (1pa), Albina Abazi (1pb), Atixhe Arifi (1pa), Fatlinda Ramadani (1pa), Adelina Memishoska (2sa), Nika Labazan (1nt), Lana Grže (2sa), Denis Bajrić (1pa), Bekrija Fehratović (1pd), Nura Alimanović (1pd), Jesika Beganović (1pc), Nataša Gavez, Milena Horvat, Martin Rozman, Alja Dornik, Jana Marinček, Aleš Starič (1pc), Dilnaz aitbakiyeva (2s), Eva in Ema Keršmanc, Domen Grobin (2s), snemalec in montažer Klemen Jančič
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Učilnica
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Kratek video o raznolikosti jezikov, ki jih na naši šoli govorimo.
5. Cilji:
Medkulturno povezati govorce različnih jezikov ter seznaniti ostale dijake s tem, koliko različnih jezikov se govori na naši šoli.
6. Vsebina:

Dijaki in zaposleni so v petnajstih različnih jezikih povedali misel Edmunda de Waala: "With languages, you are at home everywhere"
7. Potek in izvedba:
Aktiv za jezikoslovje je povabil govorce različnih jezikov, da vsak v tistem jeziku, ki ga govori, pove stavek "With languages, you are at home everywhere".
8. Rezultati:
Sodelujoči smo se naučili, kakšne so specifike in zakonitosti novih, nam do tedaj še nepoznanih jezikov. Ta znanja bomo širili dalje preko video posnetka, ki smo ga pripravili:

https://www.youtube.com/watch?v=pt3RyLCayX0&feature=youtu.be
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Projekt je deloval zelo povezovalno, saj so v njem sodelovali dijaki različnih jezikov, tudi nekaterih bolj eksotičnih, kot profesorji splošnih predmetov.
10. Odzivi:
"Meni je super!!!!! Bravo naši dijaki, bravo Klemen za montažo, bravo kolegi!!!"
"Perfecto!"DEJAVNOSTI OB EDJ SO NA NAŠI ŠOLI POTEKALE V SKLOPU PROJEKTA JEŠT, KOT KULTURNI DAN.


5.10.2018 11:06
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Monika Dobrijevič, predmetna učiteljica nemščine, Osnovna šola Fokovci, Fokovci 32, 9208 Fokovci, v sodelovanju z učitelji OŠ Fokovci: Kristjan Pertoci (kitajščina), Suzana Deutsch (madžarščina), Monika Dobrijevič (nizozemščina), Suzana Panker (ruščina), dijakinje Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer - francoščina in španščina.
2. Sodelujoči:
Sodelovali so vsi učenci naše šole: od 1. do 9. razreda, 78 učencev.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
27.9.2018 - 28.9.2018, Osnovna šola Fokovci
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Dejavnosti ob EDJ so na naši šoli potekale v sklopu projekta JeŠT, kot kulturni dan.
5. Cilji:
Seznanitev učencev s tem,
- da je Evropa zelo pestra, kar se tiče raznolikosti in prisotnosti jezikov;
- da so v Evropi, zaradi migracij, prisotni tudi drugi jeziki, npr. kitajščina;
- da je pomembno učenje tujih jezikov, kajti nekateri so si precej podobni in se lahko z znanjem enega jezika sporazumevajo tudi v drugem (nemščina – nizozemščina); s tem smo hoteli spodbuditi vseživljenjsko učenje tujih jezikov v šoli in izven nje.
6. Vsebina:
Učenci so:
- spoznali kulturne značilnosti nekaterih držav Evropske unije in Kitajske ter geografsko lego;
- osnove in značilnosti naslednjih jezikov: španščine, francoščine, ruščine, kitajščine, madžarščine in nizozemščine;
- spoznali različne zapise jezikov (kitajščina, ruščina).
7. Potek in izvedba:
27.9.2018 so učenci od 5. do 9. razreda imeli priložnost spoznati tri jezike in sicer: francoščino, španščino - ta dva jezika so predstavile dijakinje Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer in učiteljica Suzana Panker je predstavila ruščino. Pri vsaki predstavitvi jezika so aktivno sodelovali 20 minut. Naslednji dan, 28.9.2018 pa so bili na vrsti učenci od 1. do 4. razreda, ki so spoznali naslednje tri jezike: nizozemščino, kitajščino in madžarščino. Tudi tukaj so sodelovali pri vsakem jeziku po 20 minut. Imamo srečo, da je znanje tujih jezikov naših učiteljev zelo pestro. Drugače pa nismo pozabili na nemščino in angleščino, kajti naši učenci se pridno učijo obeh jezikov.
8. Rezultati:
Učenci so pridobili nova znanja, predvsem, kar se tiče zapisa kitajščine in ruščine, odkrili so podobnosti med nemščino in nizozemščino ter to, da je nekaterim všeč španščina, drugim pa francoščina.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Način izvedbe je bil zelo dober, kajti v kratkem času so pridobili učenci ogromno informacij ter osnov posameznih jezikov. Ugotovili so tudi, da so se nekatere jezike naučili tudi preko televizije (španščina) in so lahko pokazali nekaj znanja, tako pa so ugotovili, da se učijo lahko tudi izven šole. Mlajši učenci so pa zelo radi prepevali v madžarskem jeziku, ki je jezik naše sosede - Madžarske.
10. Odzivi:
Dogodek je oz. bo objavljen v lokalnem časopisu Lipnica in na spletni strani šole, na spletni strani ZRSŠ ter na spletni strani Jeziki štejejo.
11. Fotografije- TUJEJEZIČNI RECITAL OB EVROPSKEM DNEVU JEZIKOV NA TEMO BRANJA - PROJEKCIJA FILMA TUJEC - GLASBENE ŽELJE V TUJIH JEZIKIH NA ŠOLSKEM RADIU - MALICA EVROPSKIH DRŽAV


1.10.2018 11:54
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Barbara Ahačič, Mojca Kavčič - organizacija in koordinacija dogodkov
OŠ Koroška Bela Jesenice
Sodelujoči učitelji: Martina Šorn, Kristina Patljak, Barbara Troha, Karmen Štajner
2. Sodelujoči:
Učenci predmetne stopnje OŠ Koroška Bela
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
OŠ Koroška Bela, 24. - 28. 9. 2018
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
- Tujejezični recital ob evropskem dnevu jezikov na temo branja
- Projekcija filma Tujec
- Glasbene želje v tujih jezikih na šolskem radiu
- Malica evropskih držav
5. Cilji:
- spoznavanje jezikovne in kulturne pestrost Evrope,
- ozaveščanje o kulturnih in jezikovnih razlikah znotraj Evrope,
- spoznavanje jezikovnih družin Evrope,
- spoznavanje literature v tujih jezikih,
- spodbujanje branja v materinščini in tujih jezikih,
- spodbujanje strpnosti in integracije,
- spoznavanje popularne glasbene umetnosti,
- aktivno preživljanje odmorov,
- spoznavanje in okušanje kulinarike držav Evrope,
- razvijanje medkulturnega dialoga,
- razvijanje občutka za estetiko.
6. Vsebina:
- Tujejezični recital ob evropskem dnevu jezikov na temo branja
(jeziki: slovenščina, angleščina, nemščina, poljščina, češčina, norveščina, albanščina, turščina, ruščina)

- Projekcija filma Tujec
(film je nastal v okviru neobveznega izbirnega predmeta umetnost in govori o kulturni raznolikosti in integraciji)

- Glasbene želje v tujih jezikih na šolskem radiu
(med glavnim odmorom so učenci poslušali popularno glasbo v različnih jezikih)

- Malica evropskih držav
(vsak dan je bil jedilnik malice posvečen eni od evropskih držav: Franciji, Nemčiji, Bosni, Italiji in Madžarski)
7. Potek in izvedba:
- Tujejezični recital ob evropskem dnevu jezikov na temo branja - sreda, 26. 9. 2018, od 8.20 - 9.05
Recitacije in glasbene točke na temo branja v jezikih, ki jih govorijo učenci naše šole: slovenščina, angleščina, nemščina, poljščina, češčina, norveščina, albanščina, turščina, ruščina.Tema branje je bila izbrana v povezavi s svetovnim dnevom pismenosti in nacionalnim mesecem skupnega branja.

- Projekcija filma Tujec - sreda, 26. 9. 2018
Film je nastal v okviru neobveznega izbirnega predmeta umetnost in govori o kulturni raznolikosti in integraciji učenca tujca v novo okolje.

- Glasbene želje v tujih jezikih na šolskem radiu, od 24. 9. do 28. 9. 2018 med glavnim odmorom (15 minut)
Med glavnim odmorom so učenci poslušali popularno glasbo v različnih jezikih: španščina, italijanščina, portugalščina (romanski jeziki), slovenščina, hrvaščina, makedonščina, bosanščina (slovenski jeziki), švedščina, nemščina, angleščina (germanski jeziki).

- Malica evropskih držav, od 24. 9. - 28. 9. 2018, v času malice
Vsak dan je bil jedilnik malice posvečen eni od evropskih držav: Franciji, Nemčiji, Bosni, Italiji in Madžarski.
8. Rezultati:
- Powerpoint prezentacija kot napovednik točk recitala
- Film Tujec: https://www.youtube.com/watch?v=Z4TJHv_jOKc
- Prevod jedilnika v 5 jezikov
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Tujejezični recital je na naši šoli tradicionalna prireditev. temo recitala povežemo z aktualno tematiko in učenci vedno radi sodelujejo s svojimi idejami in prispevki. Na recitalu učenci poskrbijo tudi za ozvočenje, računalniško predstavitev in aktivno sodelujejo pri samem dogodku.
S projekcijo filma Tujec smo učence opozorili na medkulturnost in sodobno družbo, v kateri živimo. Ker so igralci sošolci in prijatelji učencev, so bili še bolj pozorni na samo vsebino, ki predstavlja izhodišče za različne dejavnosti in debate, ki jih bomo nadgradili v okviru ur oddelčne skupnosti.
Letos smo naleteli na pozitiven odziv na jedilnik, učenci so pohvalili tudi glasbene želje med glavnim odmorom.
10. Odzivi:
11. FotografijeJEZIKOVNA DEJAVNOST PRI POUKU - RAZMIŠLJANJE O JEZIKIH


28.9.2018 11:14
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
SONJA LENARČIČ
OŠ KIDRIČEVO
SLOVENŠČINA
2. Sodelujoči:
12 UČENCEV DEVETEGA RAZREDA
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
26. SEPTEMBER 2018
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
jezikovna dejavnost pri pouku - razmišljanje o jezikih
5. Cilji:
v učencih zbuditi potrebo in zavest o pomembnosti znanja materinščine in tujih jezikov
6. Vsebina:
razmišljanje o jezikih
7. Potek in izvedba:
razgovor, zapis
8. Rezultati:
NEKAJ PRIMEROV
JEZIK

Na svetu je ena stvar,
ki je pomembnejša kot denar.
Pri rojstvu se ga že učimo,
sčasoma pa nadgradimo.
To seveda jezik je.
In to je moje razmišljanje.

V šoli se moramo učiti angleško
in seveda tudi nemško.
Da se bomo lahko pogovarjali,
nove stike ustvarjali.
Kaj pa na našem planetu?
Koliko jezikov je po svetu?
6000 je odgovor.
To ni ravno majhen tovor.

Večina pozna vsaj jezika dva,
da se midva tudi drugje sporazumevava.
Obstajajo pa poligloti,
pet jezikov znajo »toti«.

Seveda jezik je obširna zadeva,
je v bistvu moda, ki ne mineva,
ker vsak dan v slovar
se doda besed par.
So pa tudi jeziki slenga,
saj poznaš to – »ejga«.
To je jezik mladine,
za vse nas, »fakine«.
Konec moje pesmi je zdaj,
grem se jezike učit.

LOVRO VALENKO, 9. B

JEZIKI

Na svetu veliko je jezikov
in prav vsak ima nekaj svojih trikov.
Vsak posebej je čaroben
in drugim prav nič podoben.
V vsakem skriva se skrivnost
in če nobenega ne osvojiš,
resnice ne dobiš.

KATARINA VIDOVIČ, 9. B


MOJE RAZMIŠLJANJE O JEZIKIH

Jeziki? Ne, to niso tisti jeziki, ki jih imamo v naših ustih. So jeziki, ki predstavljajo našo kulturo in zgodovino. Poznamo jih na tisoče, a le en je naš, materni jezik.
No, moj materni jezik je slovenščina, ki je zelo poseben jezik. Ampak zakaj je tako poseben? No, zato, ker je naš prvi in najpomembnejši jezik. Je pa tudi zelo raznolik, saj je eden izmed edinih, ki ima šumnike in dvojino.
Sedaj pa se lahko posvetim tudi drugim jezikom. Če bi jih želel popolnoma vse opisati, bi verjetno porabil cel zvezek. Zato tega rajši ne bom naredil, bom vam jih pa predstavil na malo drugačen način. No, začnem lahko pri tistih, ki jih govori večina ljudi. To so: angleščina, nemščina, španščina, francoščina, kitajščina in ruščina. Drugače pa je na svetu več kot 6000 jezikov. Med najpomembnejšimi jeziki sem naštel angleščino. Angleščina je trenutno najpomembnejši jezik na svetu in ti odpira vrata po celem svetu. Z njo bi lahko odšli na Kitajsko, odpotovali na čisto drugi kontinent Ameriko. Z njo bi lahko prepotovali tudi celotno Evropo. Ampak od kod angleščina sploh izvira? Izvira iz Velike Britanije. Vemo, da je pred mnogimi leti veljala za največjo kolonialno silo. Zavzela je Ameriko, velik del Afrike in celotno Avstralijo. S kolonializmom se je angleščina razvila v največji jezik na svetu. Ampak to besedilo pišem izključno zato, ker je danes 26.september. To pomeni, da je danes dan evropskih jezikov, med katere spada tudi slovenščina.
Za Evropo velja, da šteje 34 držav. Ampak tudi to ne omejuje jezikov. Namreč že samo v Evropi jih je več kot 300. Od angleščine, nemščine, francoščine pa španščine, slovenščine in še bi lahko naštevali.
Jezikov je še in še in vedno bodo tu. Zato je znanje jezikov zelo pomembna stvar. Čeprav si moramo zapomniti, da je najlepši in najpomembnejši vedno in vedno tudi bo materinščina, v mojem primeru je to slovenščina.

DOMEN ŠKAFAR, 9. A

MOJE RAZMIŠLJANJE O JEZIKIH

Jezik je del našega življenja; lahko je materni, državni, uradni in v današnjem času skoraj vsak človek pozna najmanj dva jezika.
Ljudje z učenjem jezikov spoznavamo svet in ljudi okoli nas. V svetu je jezikov nekje med 6000 in 7000, že samo v Evropi jih je 225. Največ jezikov imata celini Afrika in Azija.
Pri nas jezik delimo na knjižne zvrsti, to so zborni in knjižni pogovorni jezik, ter na neknjižne zvrsti, to so pokrajinski pogovorni jezik, narečja in sleng. V posameznih državah je uradnih jezikov lahko več, tudi v Sloveniji sta ob italijanski meji italijanščina in ob madžarski madžarščina.
Vsak jezik ima v svetu svojo posebnost in izraža kulturo naroda. Nekateri ljudje so že v preteklosti obvladali jezike. Vrnimo se v obdobje romantike okoli leta 1800. Matija Čop, Prešernov dober prijatelj, je bil eden prvih poliglotov na slovenskem ozemlju, saj je znal kar 19 jezikov. V državi bi se morali vsi državljani truditi govoriti materni jezik in ga ohranjati, saj se prenaša iz roda v rod. Z učenjem jezikov širimo svoje sposobnosti in tudi v osnovnih šolah v Sloveniji, v Evropi in po celem svetu se učenci morajo učiti poleg maternega jezika vsaj še eden tuji jezik. Pri nas je to angleščina, lahko pa se učimo tudi nemščino, španščino, francoščino in druge jezike. K učenju pa zelo pripomorejo tudi slovenski pisatelji in pesniki, ki nas skozi poezijo in prozo učijo za življenje pomembne stvari. Jezik je torej zelo pomemben v našem življenju in brez njega ljudje ne bi bili tako pametni, pozitivni in iznajdljivi.
Najbolj znan jezik v svetu je angleščina, slovenščine v svetu pa ne pozna veliko ljudi. Najbolj na svetu si želim, da bi se tudi moj materni jezik lahko prenašal v svet, saj nas prav ta najbolj zaznamuje.
V prihodnosti upam, da se bodo jeziki v Sloveniji in po vsem svetu ohranjali tako lepo, kot so se do zdaj. Toda ali se bodo naše želje uresničile? Na to vprašanje ne zna odgovoriti nihče.

NELA NAHBERGER, 9. A

MOJE RAZMIŠLJANJE O JEZIKIH

Na svetu je mnogo jezikov,
zato tudi veliko stikov.
Slovenski jezik že dolgo poznamo,
nikomur ga ne damo.
Slovenščina edinstvena je,
tujci težko naučijo se je.
V šoli učimo se angleščino,
nekateri tudi nemščino.
Tudi francoščina in španščina prideta v življenju prav,
ko se boš nekoč v svet podal.
Hello, hola, guten Tag,
tako pozdraviti zna prav vsak.
Le kaj bi brez sporazumevanja?
Ne bi bilo vsejezikovnega prepevanja.
Jezikov na svetu 6.000 je,
veliko jih pritegne me.
26. september obeležujemo,
z jeziki po svetu potujemo.


NIA KRAJNC, 9. B

9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Z našim delom smo zadovoljni, saj smo ga v skupini predstavili in se o njem pogovorili ter delili skupno spoznanje, da se o pomenu jezika oz. znanja o jezikih premalo pogovarjamo oz. jim posvečamo premalo odgovornosti.
10. Odzivi: