JEZIKI V ŠOLI IN V SVETU – v sodelovanju s starši učencev - 2014


Nagrajenci Evropskega dneva jezikov 2014

Učitelje vabimo, da sodelujete v pedagoškem forumu, posvečenem evropskemu dnevu jezikov. Letošnji poudarek bo na sodelovanju šole s starši učencev.

slika Opišite dejavnosti, pri katerih sodelujejo tudi starši, kjer podpirajo večjezičnost, medkulturni dialog, spodbujajo učenje več jezikov in ozaveščajo učence o bogastvu jezikovne pestrosti. Sodelovanje s starši je zaželeno, ni pa nujni pogoj za vaše sodelovanje v tem pedagoškem forumu.

V forumu predstavitev svoje dejavnosti, kjer ste posebno pedagoško pozornost posvetili jezikom v šoli in v svetu. To so jeziki kot šolski predmeti, pa tudi drugi, na primer jeziki, ki jih govorimo doma ali s prijatelji, jeziki staršev ali starih staršev, narečja, žargoni ; jeziki, ki jih govorijo naši sovaščani ali someščani; jeziki sosedov, jeziki manjšin, jeziki priseljencev, jeziki, ki jih govorijo drugje po svetu, blizu ali daleč od nas; jeziki, s katerimi se sporazumevamo brez glasu ali le z zvokom; jeziki, ki jih ni več; jeziki, ki bi lahko bili …

Opišite katerokoli na jezik oz. jezike osredinjeno učno situacijo (dejavnost ali dogodek, npr. uro pouka, projektni dan, celoletno obšolsko dejavnost …) , ki je po vaši presoji posebej dobro uspela.

Vaše pedagoške izkušnje iz leta 2013 si lahko ogledate tu.

Svojo pedagoško izkušnjo vpišite v posebni obrazec.

Forum bo odprt od srede, 9. septembra 2014, vse do nedelje, 9. novembra 2014.

Pedagoške izkušnje bo pregledala posebna strokovna komisija na Zavodu RS za šolstvo.

Komisija bo najkasneje do konca novembra 2014 izbrala 10 pedagoških izkušenj, ki bodo po njeni oceni najbolj izvirne in prenosljive v druga šolska okolja in situacije. Avtorji izbranih primerov odlične šolske prakse bodo dobili pisna priznanja, povabljeni pa bodo tudi kot posebni gostje na osrednjo nacionalno prireditev ob evropskem dnevu jezikov v naslednjem letu.