VAŠE PEDAGOŠKE IZKUŠNJE - 2017


Na tej strani objavljamo vaše pedagoške izkušnje. Oddani vnosi so razvrščeni od najnovejših do najstarejših.

PRI POUKU SMO IZVEDLI JEZIKOVNO DEJAVNOST IN IZ IZBRANEGA GRADIVA SMO SESTAVILI BROŠURO SLOVAR JEZIKOV.


4.11.2017 08:30
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Prva gimnazija Maribor
Učitelji: Zorana Fabrici Robnik, prof., Breda Jesenik Kolar, prof., mag. Tatjana Košič, prof., dr. Nataša Kralj, prof., Lucija Kuntner, prof., Brigita Praprotnik, prof., Sanja Šabeder Jaušovec, prof., mag. Martina Vrecl, prof.
2. Sodelujoči:
Dijaki in dijakinje 1., 2., 3. in 4. letnika Prve gimnazije Maribor, približno 450 dijakov.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
V tednu okoli evropskega dneva jezikov
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Pri pouku smo izvedli jezikovno dejavnost in iz izbranega gradiva smo sestavili brošuro Slovar jezikov.
5. Cilji:
- ozavestiti pomen učenja jezikov
- ozavestiti pomen znanja več jezikov
- utrditi pravilno uporabo slovarja
6. Vsebina:
Pri pouku angleščine in nemščine smo izvedli jezikovno dejavnost, ob kateri smo razmišljali o pomembnosti znanja in učenja jezikov. Dijaki so sestavili razredni slovar o jezikih. Vsak dijak je dobil dodeljeno črko in na to črko je moral najti besedo, ki jo povezuje z znanjem in učenjem jezikov.
7. Potek in izvedba:
Po končanih razrednih dejavnostih, so dijakinje 3. letnika pregledale zbrano gradivo in izbrale besede na posamezno črko ter jih uvrstile v brošuro.
Nastalo brošuro so še nadalje oblikovale in bo objavljena na spletni strani šole.
8. Rezultati:
Nastala je brošura Slovar jezikov. Povezava do spletne brošure bo objavljena na spletni strani šole.

https://issuu.com/prvagimnazijamaribor/docs/slovar_jezikov
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Dijaki so razmišljali o pomembnosti znanja jezikov in s tem so si upamo dvignili motivacijo za učenje.
10. Odzivi:
11. FotografijePROJEKTNI DAN OB EVROPSKEM DNEVU JEZIKOV, DELAVNICE, POTOPISNO PREDAVANJE, KVIZ, PRIREDITEV, RAZSTAVA


3.11.2017 21:29
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
OŠ Planina pri Sevnici

mag. Polonca Volavšek (angleščina, nemščina)
Nina Gradič Planko (slovenščina)
Anita Leskovšek (slovenščina)
Frančiška Hvalc (likovna umetnost, tehnika)
Lucija Luskar (gostja - potopisno predavanje)
2. Sodelujoči:
učenci od 6. do 9. razreda
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
OŠ Planina pri Sevnici
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
projektni dan ob evropskem dnevu jezikov, delavnice, potopisno predavanje, kviz, prireditev, razstava
5. Cilji:
• spodbuditi večjezičnost in medkulturno sporazumevanje
• raziskati poznavanje in uporabo sposojenk v slovenskem jeziku
• izdelati nekaj didaktičnih iger
• vaditi komunikacijo v angleščini
• popestriti pouk na evropski dan jezikov
6. Vsebina:
Rdeča nit letošnjega Evropskega dneva jezikov so bile prevzete besede. Učenci so se z njimi ukvarjali v različnih delavnicah in posebno pozornost namenili večjezičnosti in medkulturnosti.
7. Potek in izvedba:
Učenci so bili od prve do tretje šolske ure razdeljeni v štiri skupine, ki so jih vodili štirje različni učitelji. Vsak učenec je lahko sodeloval v dveh delavnicah. V likovno-tehnični delavnici so učenci izdelali spomin, pri čemer so uporabili nemške sposojenke, ki jih uporabljamo v slovenščini (slika – nemški in slovenski izraz za ta predmet). Prav tako so izdelovali »lampiončke«. Okrasili so karton, nanj v štirih različnih jezikih napisali osnovne fraze (npr. dober tek, dober dan, kako si …), ga zlepili, vanj napeljali vrvico in obesili v šolsko jedilnico.
V literarni delavnici so učenci najprej naredili izbor sposojenk iz različnih jezikov. Nato so napisali pogovor med več udeleženci in v njem uporabili zbrane prevzete besede. Besedilo so se naučili, odigrali in se posneli s kamero. Sledila je analiza posnetka.

Za učence sta bili na voljo dve geografsko obarvani delavnici. Pri eni so učenci s pomočjo prosojnic v programu Powerpoint izdelali kviz o evropskih državah, jezikih in Evropski uniji. Druga delavnica je bila namenjena podrobnemu poznavanju posamezne evropske države. Učenci so si izžrebali državo in s pomočjo spleta poiskali vse zahtevane informacije. Nato so dobili obris države in jo morali opremiti s splošnimi značilnostmi, tradicionalnimi jedmi, nekaj besedami v jeziku te države, zastavo, turističnimi kraji, znanimi ljudmi itd. Učenci so svoje izdelke razstavili na glavnem hodniku.

Četrto šolsko uro smo na obisk povabili nekdanjo učenko šole, gdč. Lucijo Luskar. Gdč. Luskar veliko potuje in je učence s predstavitvijo v angleščini in slikovnim gradivom popeljala »po svetu«.
Peta šolska ura je bila namenjena zaključni prireditvi. Nekateri učenci so se predstavili v igrah vlog v angleškem in nemškem jeziku, prebrali so nekaj svojih pesmi in zgodb v angleščini in zastavljali uganke v angleščini. Vsi so si gledali filmčke s prevzetimi besedami in sodelovali v kvizu, ki je nastal v eni od geografskih delavnic.
8. Rezultati:
- štirje spomini s prevzetimi besedami iz nemščine
- lampiončki z osnovnimi frazami v več jezikih
- kviz o evropskih državah in Evropski uniji v programu Powerpoint
- plakati o evropskih državah
- filmčki s prevzetimi besedami
- objava na spletni strani
- nova spoznanja o Evropski uniji in evropskih državah
- presenečenje učencev o številu prevzetih besed v slovenščini
- spontana komunikacija v tujem jeziku med učenci
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učencem je bil projektni dan zelo všeč. Učenci, katerih močno področje so jeziki, so na ta dan več kot uživali. Pomembno se mi zdi tudi to, da je ta dan ugajal tudi tistim učencem, ki imajo sicer težave z jeziki, vendar so lahko skozi različne kombinacije dejavnosti izrazili svoja močna področja v povezavi z jeziki, npr. likovna umetnost – nemščina ali tehnika – angleščina. Nekaj mnenj učencev smo zbrali tudi na šolski spletni strani:
http://www.os-planina.si/index.php/novice/506-evropski-dan-jezikov

Pozitivne učinke so zaznali tudi učitelji, zato bomo s projektnim dnevom nadaljevali tudi prihodnja leta.

10. Odzivi:
- navdušenje udeležencev v dejavnostih
- objava na spletni strani šole in spletnih omrežjih
11. Fotografije- 26. 9. RADIJSKA ODDAJA OB ODPRTJU RAZSTAVE NA TEMO EVROPSKEGA DNEVA JEZIKOV; - 26. 9. SE DEVETOŠOLCI IZBIRNEGA PREDMETA NEMŠČINA UDELEŽIJO TUDI OSREDNJEGA DOGODKA V HIŠI EU V LJUBLJANI SKUPAJ Z MENTORICAMA DELAVNIC OB EVROPSKEM DNEVU JEZIKOV V LANSKEM ŠOLSKEM LETU ; - OD 26. 9. DO 29. 9. SE NA ŠOLI V ČASU REDNEGA POUKA ANGLEŠČINE IZVEDEJO DELAVNICE NA TEMU TUJIH JEZIKOV, KI JIH GOVORIMO NA ŠOLI; PRI TEM OSREDNJO VLOGO IGRAJO UČENCI TUJCI, KI SO VKLJUČENI V IZOBRAŽEVANJE NA NAŠI ŠOLI - OD 26. 9. DO 29. 9. SE V ČASU REDNEGA POUKA IZVEDE TUDI 5 ŠOLSKIH UR V POVEZAVI MED STAREJŠIMI IN MLAJŠIMI UČENCI BODISI V NAVEZI ANGLEŠČINA - ANGLEŠČINA ALI V POVEZAVI ANGLEŠČINA - NEMŠČINA - 27. 9. IN 11. 10. STA IZVEDENI TUDI RAZREDNI URI V 7. A RAZREDU, V KATEREGA SO VKLJUČENI KAR 4 UČENCI - TUJCI; PRVA RAZREDNA URA JE NAMENJENA SPOZNAVANJU NJIHOVEGA JEZIKA IN POREKLA, KULTURE IN NAVAD, DRUGA URA PA UČENJU NJIHOVEGA JEZIKA; - CELOTEN TEDEN NA ŠOLI SNEMAMO TUDI FILMČKE ZA EVROPSKI CENTER ZA TUJE JEZIKE IN S TEM PRIPOMOREMO K DOSEGANJU SVETOVNEGA REKORDA.


3.11.2017 17:40
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
"SKUPAJ SMO BOGATEJŠI"

Mojca Kacjan, angleščina in nemščina
Dragica Vidmar, angleščina v I. triletju, razredni pouk
Osnovna šola Polzela, Šolska ulica 3, 3313 Polzela
v sodelovanju z anglistkami: Mateja Breznik, Lea Gunc, Lučka Rančigaj, Mojca Vidmajer
2. Sodelujoči:
Učenci od 1. do 9. razreda v okviru pouka angleščine in izbirnega predmeta nemščine, vključno z učenci na podružnični šoli Andraž.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Vse dejavnosti so se odvijale na šoli v času rednega pouka.
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
- 26. 9. radijska oddaja ob odprtju razstave na temo Evropskega dneva jezikov;
- 26. 9. se devetošolci izbirnega predmeta nemščina udeležijo tudi osrednjega dogodka v Hiši EU v Ljubljani skupaj z mentoricama delavnic ob Evropskem dnevu jezikov v lanskem šolskem letu ;
- od 26. 9. do 29. 9. se na šoli v času rednega pouka angleščine izvedejo delavnice na temu tujih jezikov, ki jih govorimo na šoli; pri tem osrednjo vlogo igrajo učenci tujci, ki so vključeni v izobraževanje na naši šoli
- od 26. 9. do 29. 9. se v času rednega pouka izvede tudi 5 šolskih ur v povezavi med starejšimi in mlajšimi učenci bodisi v navezi angleščina - angleščina ali v povezavi angleščina - nemščina
- 27. 9. in 11. 10. sta izvedeni tudi razredni uri v 7. a razredu, v katerega so vključeni kar 4 učenci - tujci; prva razredna ura je namenjena spoznavanju njihovega jezika in porekla, kulture in navad, druga ura pa učenju njihovega jezika;
- celoten teden na šoli snemamo tudi filmčke za Evropski center za tuje jezike in s tem pripomoremo k doseganju svetovnega rekorda.
5. Cilji:
Cilj letošnjih delavnic ob dnevu jezikov je, da učencem na šoli pokažemo koliko BOGATEJŠI smo lahko, če spoznamo učence tujce, ki obiskujejo našo šolo, če spoznamo njihov jezik, jim namenimo čas, da se nam predstavijo in da nas naučijo stvari, ki jih še ne poznamo. Prav tako se v tem tednu medgeneracijsko povezujemo, naj bodo to starejši učenci (7. razred), ki se povezujejo z mlajšimi (1. in 2. razred) ter skupaj spoznavajo angleški jezik, šli pa smo tudi korak dlje in 1-šolce, ki so "angleži" začetniki povezali s 4-šolci, ki so "nemci" začetniki in izvedli šolske ure, ki združujejo oba jezika.
6. Vsebina:
Učenci tujci, ki so vpisani na našo šolo (iz Rusije, Bosne in Hercegovine ter Kosova) se nam v tem tednu predstavijo na poseben način. Obiščejo določen razred, jim v svojem jeziku preberejo pravljico, naloga učencev pa je, da ugotovijo, za katero pravljico gre. Nato predstavijo svoj jezik, nekaj posebnosti v zvezi s kulturo države, iz katere prihajajo, odgovarjajo na vprašanja, prisluhnemo njihovi himni, si ogledamo zastavo, ...
Učencem tujcem se pridružijo tudi tisti, ki zelo dobro govorijo tuj jezik, ki ga poučujemo na šoli. Tako se v določene razrede odpravijo tudi učenci, ki predstavijo pravljico v angleščini, nemščini in francoščini. Seveda pri tem ne pozabimo na svoj jezik in preberemo pravljico tudi v slovenščini. Ti učenci prav tako predstavijo jezik, v katerem so brali pravljico, nekaj posebnosti jezika. države, kjer jezik govorijo, itd. Tam, kjer je bila brana pravljica v slovenščini učenci predstavijo, kako imenujemo pravljico RDEČA KAPICA v različnih jezikih in izvedejo kviz. Poleg zgoraj omenjenih delavnic se lotimo tudi jezika SMS-ov ali kratkih sporočil, v 9-razredu pa veščine prevajanja in ugotavljanja, ali lahko rečemo, da je prevod dober ali slab.
7. Potek in izvedba:
Poleg zgoraj omenjenih delavnic izvedemo posebno tudi v 7. a razredu, saj je to edini razred na šoli, ki med 21 učenci v razredu združuje kar 4 učence tujce. Prvo razredno uro namenimo kvizu z naslovom KAKO DOBRO POZNAŠ SVOJE SOŠOLCE, v drugi razredni uri pa spoznamo njihov jezik (Bosanščina in Albanščina). Delo poteka v skupinah, kjer nas učenci naučijo nekaj osnovnih besed v njihovem jeziku, nato pa prevajamo zgodbo JAZ avtorja Philipa Waechterja v naslednje jezike: nemščina, španščina, Bosanščina, albanščina v dveh različnih dialektih, angleščina.
8. Rezultati:
Med oprijemljive izdelke zagotovo lahko štejemo zgodbo JAZ v različnih jezikih, ki smo jo tudi natisnili ter so njeni izvodi v različnih jezikih krasili razstavo ob Evropskem dnevu jezikov še tudi kasneje.
Med neoprijemljive pa zagotovo spoznanja, da slovenščina ni edini materni jezik na šoli, da obstajajo tudi drugi, lepi jeziki, ki se jih lahko naučimo. Spoznanja učencev, da vsi ne prihajajo iz naše države ampak tudi od drugod in da imajo napačne predstave o tem, od kod prihajajo. Najbolj mi je ostala v spominu izjava 7-šolke, ki je ob predstavitvi albanskega jezika in Kosova rekla: "To pa nisem vedla, da si iz tak lepega mesta."
Učiteljice pa smo prišle do še večjega spoznanja in sicer kako lahko učenci tujci vsaj za trenutek zaživijo v čisto drugačni luči, kako so lahko samozavestni, ki lahko govorijo o stvareh, o katerih vedo več kot mi, ko lahko oni nekaj naučijo nas in ne le vedno obratno. V tem tednu so se tihi in plašni učenci prelevili v učitelje, njihov glas je postal samozavesten, bili so ponosni na to, da prihajajo od drugod in da nam lahko to tudi predstavijo.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Cilj tega tedna je bil učencem na šoli pokazati, da smo skupaj res lahko bogatejši, da v sebi nosimo različna znanja in da jih še več lahko pridobimo, če prisluhnemo drug drugemu. Glede na odzive učencev mislim da nam je popolnoma uspelo (glej spodaj povezava na spletno glasilo, kjer so zapisane refleksije učencev).
10. Odzivi:
http://www.osnovna-sola-polzela.si/os-glasilo/2017/11/evropski-dan-jezikov/

http://www.osnovna-sola-polzela.si/os-glasilo/2017/11/jeziki-stejejo/#more-3584

Vse zgoraj omenjeno bo objavljeno tudi v občinskem glasilu POLZELAN, ki pa je v teh dneh še v pripravi.
11. FotografijePRAZNOVANJE EVROPSKEGA DNEVA JEZIKOV V OKVIRU PROJEKTA JEZIKI IN MOSTOVI 2017/2018 -OSREDNJI DOGODEK: AVTORSKA RADIJSKA ODDAJA V VEČ JEZIKIH OB EVROPSKEM DNEVU JEZIKOV 2017 NA ŠOLSKEM RADIU -RAZSTAVA: PLAKATI (ZAKAJ SE UČIMO TUJE JEZIKE? KAKO SE UČIMO TUJE JEZIKE? BESEDA HVALA V VEČ JEZIKIH), SLOVARČEK V SLOVENŠČINI, ANGLEŠČINI IN NEMŠČINI, KNJIŽICA V SLOVENŠČINI, KNJIŽICA V ANGLEŠČINI, ZGODBICE V ANGLEŠČINI IN PROMOCIJSKI PLAKATI NA VSEH VRATIH PROSTOROV ŠOLE (POGOVARJAJ SE Z MANO! TALK TO ME!) -PREDSTAVITEV NA PLATNU V AVLI ŠOLE (PPT)


3.11.2017 07:08
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Jana Zupanc, učiteljica angleščine in nemščine, učiteljica v podaljšanem bivanju, učiteljica dodatne strokovne pomoči pri angleščini (Oš Ferda Vesela Šentvid pri Stični)
2. Sodelujoči:
-učenci pri angleščini (5.-6.razred, 8-9. razred), -učenci pri neobveznem izbirnem predmetu nemščina (4.razred), - učenci v podaljšanem bivanju (4. in 5. razred),-učenca, ki imata dodatno strokovno pomoč iz angleščine (7.r.),- učenci pri interesni dejavnosti.-ostali sodelujoči (pasivno ostali učenci, sodelavci, starši in ostali obiskovalci šole) - število sodelujočih: aktivno (106 učencev), pasivno (vsi učenci šole ter ostali-ni podatka)
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
-od sredine septembra do konca oktobra 2017
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
PRAZNOVANJE EVROPSKEGA DNEVA JEZIKOV V OKVIRU PROJEKTA JEZIKI IN MOSTOVI 2017/2018

-osrednji dogodek: Avtorska radijska oddaja v več jezikih ob evropskem dnevu jezikov 2017 na šolskem radiu
-razstava: plakati (Zakaj se učimo tuje jezike? Kako se učimo tuje jezike? Beseda Hvala v več jezikih), slovarček v slovenščini, angleščini in nemščini, knjižica v slovenščini, knjižica v angleščini, zgodbice v angleščini in promocijski plakati na vseh vratih prostorov šole (Pogovarjaj se z mano! Talk to me!)
-predstavitev na platnu v avli šole (ppt)
5. Cilji:
-spodbujanje učenja in poučevanja več jezikov in večjezičnosti
-spodbujanje pozitivnega pristopa do učenja in poučevanja jezikov
-motivirati vse udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa ter lokalno skupnost za večjezičnost
6. Vsebina:
-avtorska radijska oddaja v več jezikih (slovenščini, angleščini, nemščini, španščini, latinščini in ruščini) pri interesni dejavnosti
-razstava izdelkov (plakati, slovarček v treh jezikih, knjižica v slovenščini, knjižica v angleščini, zgodbice v angleščini
-predstavitev na platnu v avli šole
-pri pouku, dodatni strokovni pomoči in v podaljšanem bivanju (gibalne pesmice v angleščini, izštevanke v nemščini)
7. Potek in izvedba:
-ideja za radijsko oddajo, scenarij oddaje, snemanje in predvajanje oddaje ter priprava predstavitve na platnu (interesna dejavnost)
-izdelovanje plakatov in zgodbic ter slovarčka in knjižic (pri pouku in v podaljšanem bivanju)
-gibalne pesmice v angleščini ( pri pouku, v podaljšanem bivanju, pri dodatni strokovni pomoči)
8. Rezultati:
-skoraj 20 minutna oddaja v več jezikih na šolskem radiu
-promocijski plakati na vratih vseh prostorov šole, plakati ob vhodu v šolo za spodbujanje in učenje jezikov ter v avli šole promocijski plakati in zgodbice v angleščini
-slovarček v treh jezikih
-knjižica v slovenščini
-knjižica v angleščini
- predstavitev na platnu
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Cilji so bili doseženi.
- promocija in spodbujanje učenja in poučevanja jezikov in večjezičnosti,
-spodbujanje pozitivnega pristopa učenja in poučevanje jezikov
-motivirati vse udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa in lokalno skupnost za učenje jezikov in večjezičnost
10. Odzivi:
-objava na spletni strani šole
http://www.osferdavesela.si/evropski-dan-jezikov-2017-na-os-ferda-vesela-26-9/

-objava članka v časopisu prebivalcev občine Ivančna Gorica (časopis Klasje)
http://www.klasje.netJEZIKOVNE DELAVNICE NA OSNOVNIH ŠOLAH JEZIKOVNE DELAVNICE ZA VRTCE


2.11.2017 20:06
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Mojca Ficko, španščina, in Martina Vogrinec, nemščina
Sodelujoči učitelji:
Marko Kardinar, ruščina
Lidija Kos, francoščina
Liana Miholič, Saša Pergar, angleščina
Brigita Fras, Liljana Fajdiga, nemščina
2. Sodelujoči:
40 dijakov gimnazijskega programa 2., 3. in 4. letnika
10 dijakov programa predšolska vzgoja 2., 3. in 4. letnika
naravni govorki za angleščino in nemščino (Beverley Landricombe, Paula Becker)
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
od 25. 9. 2017 do 13. 10. 2017
24 osnovnih šol (OŠ I in II Murska Sobota, Tišina, Gornja Radgona, Radenci, Apače, Sveti Jurij ob Ščavnici, Mala Nedelja, Ivanjkovci, Cankova, Cezanjevci, Križevci pri Ljutomeru, Razkrižje, Stročja vas, Bakovci, Odranci, Beltinci, Črenšovci, Velika Polana, Puconci, Kobilje, Sveti Tomaž)
vrtci v občini Ljutomer, OŠ Ljutomer
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
jezikovne delavnice na osnovnih šolah
jezikovne delavnice za vrtce
5. Cilji:
- promocija jezikov, ki se na pomurskih osnovnih šolah formalno ne poučujejo (ŠPA, RUS, FRA),
- medvrstniško učenje,
- spodbujanje učenja jezikov,
- ozaveščanje glede jezikovne in kulturne pestrosti v Evropi in širom sveta,
- opozarjanje javnosti na pomen učenja jezikov, tudi materinščine,
- spodbujanje vseživljenjskega učenja jezikov tudi izven šole,
- jezikovne dejavnosti ali igre, ki uvajajo komunikacijske vzorce,
- neformalno učenje tujih jezikov v domačem okolju in drugod
- ozaveščanje širše javnosti o pomenu in vrednosti različnih jezikov in
kultur medvrstniško in medgeneracijsko učenje,
(otroške igre, glasba, likovno ustvarjanje, zgodbe ipd.)
- spodbujanje raznojezičnosti naklonjenega okolja.
6. Vsebina:
Projekt Več jezikov v vrtce oziroma Jezikovne delavnice po OŠ smo začeli v šolskem letu 2014/15, ko smo ponudili le špansko delavnico. Zaradi interesa in povpraševanja po drugih jezikih smo v naslednjih letih projekt razširili na pet jezikov. Vsako leto se projektu pridruži več šol. Dijaki, ki delavnice izvedejo, imajo priložnost nastopiti v vlogi učitelja ter prenesti svoje znanje na osnovnošolce zadnje triade.
7. Potek in izvedba:
V okviru evropskega dneva jezikov je naša šola povabila k sodelovanju vse pomurske osnovne šole. 25 šol se je vabilu odzvalo. V treh tednih smo po predhodnem dogovoru na teh šolah izvedli jezikovne delavnice. Delavnice so pripravili mentorji skupaj z dijaki, izvedli pa so jih dijaki. Šolam smo ponudili delavnice v petih tujih jezikih, ki jih poučujemo na GFML. Večina šol je izbrala rusko, francosko in špansko delavnico. Pri nemški in angleški delavnici sta sodelovali naravni govorki.
26. septembra pa smo povabili vrtce v občini Ljutomer, da sodelujejo na jezikovnih delavnicah. V športni dvorani ŠIC v Ljutomeru so se odvijale delavnice za 85 otrok iz bližnjih vrtcev. Dijaki 4. letnika predšolske vzgoje so pripravili delavnice za starejše otroke iz vrtcev Ljutomer in Stročja vas. Dijaki gimnazijskega programa pa so pripravili delavnice za 60 učencev osmega razreda osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer. Pri pripravi so jim pomagali profesorji. Otroci so se lahko udeležili delavnic v angleškem, nemškem, francoskem, španskem in ruskem jeziku. V delavnici s slovenskim jezikom so prisluhnili pravljici Čarovnica Zofka.8. Rezultati:
- stik s tujimi jeziki, ki jih ne poučujejo na OŠ
- spodbujanje učenja jezikov na drugačen način, z naravnimi govorci
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Osnovnošolci so skozi oči dijaka spoznali nove tuje jezike, ali pa nadgradili svoje znanje jezika, ki se ga že učijo, s pomočjo naravne govorke. Vedoč, da dijak uživa ob učenju teh jezikov, je tudi njihova motivacija k učenju večja.
10. Odzivi:
Na spletni strani šole: www.gfml.si
Šolski radio, šolska mesečna oddaja Aktualno na GFML
11. FotografijeINTERVJU Z OSEBO, KATERE MATERNI JEZIK NI SLOVENŠČINA.


28.10.2017 12:16
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Danijela Kačinari in Mateja Petrovič, angleščina; Mojca Gonza in Mateja Pivec, nemščina; Srednja prometna šola Maribor.
2. Sodelujoči:
V praznovanje evropskega dneva jezikov so bili vključeni dijaki vseh letnikov in učiteljice tujih jezikov. V aktivnosti je bilo vključenih okoli 280 dijakov.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Praznovanje evropskega dneva jezikov je potekalo ob dejavnostih, ki smo jih dijaki in učiteljice tujih jezikov izvedli v šoli in izven nje. Glavnina aktivnosti je potekala med 25. 9. in 27. 10. 2017.
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Intervju z osebo, katere materni jezik ni slovenščina.
5. Cilji:
Letošnje praznovanje evropskega dneva jezikov smo učiteljice tujih jezikov načrtovale tako, da smo pri dijakih razvijale zavedanje o kulturni raznovrstnosti in pomenu znanja jezikov. Dijake smo spodbujale k učenju jezikov, saj znanje več jezikov posameznikom ponuja več možnosti pri nadaljnjem tako profesionalnem kot akademskem življenju. Prav tako smo, glede na to, da šolo obiskuje veliko dijakov, ki prihajajo iz drugih evropskih držav, pri pouku angleščine in nemščine, v času, ko so potekale naše aktivnosti, načrtno spodbujale večjezičnost, medkulturno zavedanje in sprejemanje. Naš glavni cilj namreč je, da bi naši dijaki postali še bolj dojemljivi in bi cenili ter sprejemali kulturne in jezikovne razlike, ki obstajajo med nami.
6. Vsebina:
Praznovanje evropskega dneva jezikov smo zasnovale tako, da so aktivnosti potekale tako pri pouku kot tudi izven pouka. Aktivnosti so potekale med 25. 9. in 27. 10. Večina dejavnosti v šoli je potekala med 25. septembrom in 6. oktobrom. Učiteljice tujih jezikov smo se odločile, da bodo dijaki posneli intervju z osebo, ki živi v Sloveniji in katere materni jezik ni slovenščina. Dijaki so se lahko odločili, v katerem jeziku bodo izvedli intervju (materni jezik, jezik okolja, tuji jezik).
Zaključni del praznovanja evropskega dneva jezikov smo zastavili v novembru, potekal bo na dogodku, ki ga bomo poimenovali Čajanka. Na omenjenem dogodku bomo predstavili cilje praznovanja evropskega dneva jezikov in dosežke dijakov, ki so pripravili zanimive izdelke.
7. Potek in izvedba:
Praznovanje evropskega dneva jezikov smo pričeli z nagovorom po šolskem radiju, 25. 9. 2017, kjer smo poudarili, kdaj in zakaj sploh praznujemo evropski dan jezikov.
Med 25. 9. in 6. 10. smo pri pouku angleščine in nemščine pogovarjali o jezikih, v katerih se pogovarjamo, razmišljamo, pišemo in beremo. Govorili smo o maternem jeziku in jeziku okolja, ter drugih jezikih, ki jih dijaki poznajo in uporabljajo. Pogovarjali smo se o pomenu učenja in znanja jezikov v vsakdanjem življenju, v šoli, pri študiju in pri iskanju zaposlitve. Dijaki so izpostavili, da znanje jezikov in poznavanje različnih kultur pomaga pri navezovanju stikov in sklepanju prijateljstev, med potovanji ali ob iskanju zaposlitve.
Poslušali smo intervju s tujcem, ki živi in dela v Sloveniji (http://val202.rtvslo.si/2017/09/jezikanje-poliglot-joshua-rocchio/) in se pogovorili o vsebini slišanega. Govorili smo o tem, kaj jih je presenetilo, kaj zanimivega je sogovornik povedal. Nato so dijaki za domačo nalogo oblikovali vprašanja (v maternem jeziku ali jeziku okolja ali tujem jeziku), ki jih bi lahko zastavili osebi, katere materni jezik ni slovenščina. Vprašanja smo pregledali, dopolnili. Dogovorili smo se, da vsak poišče osebo, ki prihaja iz druge države, iz drugega kulturnega okolja in živi v Sloveniji ter s to osebo posname intervju. Pogovorili smo se o vsebini in strukturi intervjuja. Pri pouku smo posnetke poslušali, komentirali in izbrali tiste, ki so izstopali glede na strukturo pogovora (uvod, jedro, zaključek), skladnost z navodili, vsebino pogovora (jezik, kultura), WOW efekt in tekočnost govora.
Posnetke smo razvrstili v dve kategoriji, glede na jezik v katerem so bili posneti: slovenščina ali tuj jezik. Učiteljice tujih jezikov smo opravile končni izbor posnetkov. Najboljših osem, po štiri iz vsake kategorije, bomo predstavili na Čajanki v novembru in tudi nagradili.
8. Rezultati:
Dijaki so posneli zanimive intervjuje. Nekateri so za sogovornike izbrali sošolce, ki prihajajo iz drugega kulturnega okolja, iz druge države. Nekateri so se pogovarjali s starši, drugi z dedki in babicami, spet tretji s prijatelji ali znanci.
Ob izvajanju naših aktivnosti so dijaki osmislili pomen učenja jezikov in večjezičnosti, pomen medkulturnosti oziroma poznavanja različnih kultur.
Prav tako so uporabili in nadgradili svoje poznavanje moderne tehnologije.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Odzivi dijakov in posnetki njihovih intervjujev kažejo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali. Iz diskusije je bilo moč razbrati, da je bilo dijakom všeč, da so dobili možnost:
- predstaviti materni jezik in kulturo,
- izkazati znanje tujega jezika,
- pokazati iznajdljivost in inovativnost pri pripravi vsebine in tehnične izvedbe intervjujev.
Veseli nas, da so pri izvedbi dejavnosti aktivno sodelovali tako jezikovno šibkejši dijaki kot tisti, ki so ponavadi v razredu nekoliko zadržani.
Iz diskusije v razredu je bilo moč opaziti, da se dijaki bolje poslušajo, da se zavedajo, da na šoli govorimo različne materne jezike in prihajamo iz različnih kulturnih okolji.
10. Odzivi:
https://www.youtube.com/watch?v=oNy69xXSnkg&feature=youtu.beTUJEJEZIČNI PESNIŠKI RECITAL NA TEMO MEDKULTURNOSTI


22.10.2017 18:00
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Barbara Ahačič, učiteljica slovenščine in angleščine
OŠ Koroška Bela Jesenice
Mojca Kavčič, učiteljica slovenščine
Karmen Štajner, učiteljica angleščine in nemščine
Barbara Velušček, učiteljica slovenščine in ruščine
Tina Brilej, učiteljica angleščine
2. Sodelujoči:
Učenci predmetne stopnje OŠ Koroška Bela Jesenice
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
OŠ Koroška Bela Jesenice, 26. 9. 2017
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Tujejezični pesniški recital na temo medkulturnosti
5. Cilji:
S tujejezičnim pesniškim recitalom, ki ga pripravljamo že 5 let zapored, kot ena od Unesco šol sledimo 4 Delorsovim stebrom izobraževanja, ki so hkrati tudi cilj našega recitala:
- učiti se, da bi vedeli;
- učiti se, da bi znali delati,
- učiti se, da bi znali živeti skupaj,
- učiti se biti.
6. Vsebina:
Na OŠ Koroška Bela Jesenice smo četrtič zapored priredili tujejezični recital poezije v različnih evropskih jezikih. Medkulturnost, ki smo jo izbrale kot rdečo nit recitala, je že sama po sebi povezana z jezikovno raznolikostjo Evrope, hkrati pa je omogočila, da so učenci spoznali kulturno in jezikovno pestrost dežel, iz katerih prihajajo nekateri njihovi sošolci.
7. Potek in izvedba:
Na recitalu so učenci predstavili pesmi v različnih evropskih jezikih. Slišali smo poezijo v slovenščini (Vsi naši otroci), angleščini (All Our Children, Two Worlds of Words, Different, Everybody has a Name, Kindness, Colours), poljščini (Przyjaciele), nemščini (Wir Sind Alle Kinder), bosanščini (Kad bi meni dali jedan dan), ruščini (Davajte družit) in norveščini (Søte).

Poezijo so izbrale učiteljice skupaj z učenci, pred nastopom je bilo potrebnih precej vaj, da so pesmi zvenele v vsej svoji žlahtnosti in lepoti.

Recital so popestrili tudi pozdravi v tujih jezikih (španščina, albanščina, korejščina, nemščina, angleščina, bosanščina, makedonščina, norveščina), klavirska točka (pesem Only you) in trio pevk naše šole s pesmijo Milijon in ena.

Na recitalu učenci sami poskrbijo tudi za vso tehnično pomoč in podporo (projekcije na platnu, ozvočenje ...).

Letošnji recital smo izkoritili tudi za to, da smo na šoli uradno izobesili zastavo, ki smo jo prejeli skupaj z nazivom Kulturna šola 2017.

8. Rezultati:
Učenci so spoznali jezikovno raznolikost Evrope, uživali ob interpretacijah poezije in širili zavest o sprejemanju drugačnosti in raznolikosti.
Nastopajoči so pridobili pomembne izkušnje javnega nastopanja.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Tujejezični recital je na šoli dobro sprejet. Zaradi pozitivnih odzivov med učitelji in učenci se vsako leto znova potrudimo in poiščemo novo tematiko, ki učence ozavešča o pomenu učenja in znanja tujih jezikov, ki ponuja vpogled v pestrost evropske jezikovne dediščine in učence uči strpnosti in sprejemanja različnosti.
10. Odzivi:
O tujejezičnem recitalu smo poročali na šolski spletni strani in preko šolskega radia. Članek o recitalu je bil objavljen v Jeseniških novicah, 3.11.2017, str. 13.
11. FotografijeRAZSTAVA V 4 JEZIKIH, KI SE JIH UČIMO NA ŠOLI, O ZMAGOVALNI POTI NAŠE KOŠARKARSKE REPREZENTANCE IN KVIZ V 3 TUJIH JEZIKIH (ANGLEŠČINA, NEMŠČINA, FRANCOŠČINA) TER POSEBNI ŠOLSKI DOGODEK: PROSLAVITEV ZLATEGA ODLIČJA KOŠARKARSKE REPREZENTANCE V TELOVADNICI S TEKMOVANJEM V METU NA KOŠ.


21.10.2017 19:32
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Katja Konjar, prof. nemščine
Mojca Kralj, prof. angleščine in francoščine
Mojca Pretnar Podobnik, prof. angleščine in francoščine
2. Sodelujoči:
Učenci OŠ Križe od 1. - 9. razreda, učitelji ter ravnateljica OŠ Križe, cca. 340.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
OŠ Križe: večnamenski prostor in telovadnica, 26. september 2017
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Razstava v 4 jezikih, ki se jih učimo na šoli, o zmagovalni poti naše košarkarske
reprezentance in kviz v 3 tujih jezikih (angleščina, nemščina, francoščina)
ter posebni šolski dogodek: proslavitev zlatega odličja košarkarske reprezentance
v telovadnici s tekmovanjem v metu na koš.
5. Cilji:
- spodbujati večjezičnost
- dokazati, da tuji jeziki niso težki
- primerjati različne jezike
- spodbujati narodno zavest in pripadnost
- spoznati evropske države
6. Vsebina:
- razstava in kviz v 4 jezikih: Zmagovalna pot naših zlatih košarkarjev na
Evropskem prvenstvu (predstavitev držav udeleženk in reprezentanc)
- slovesnost ob zmagi naših košarkarjev in tekmovanje v metu na koš
- branje zgodbe v 4 jezikih
7. Potek in izvedba:
V tednu Evropskega tedna jezikov smo v večnamenskem prostoru pripravili razstavo, kjer smo predstavili države, ki so tekmovale na Evropskem košarkaškem prvenstvu in njihove reprezentance. Predstavljeni so bili tudi ključni podatki o prvenstvu. Izbrana tema je bila predstavljena v 4 jezikih - maternem in 3 tujih, ki se jih učimo na naši šoli (angleščina, nemščina, francoščina).
Učenci so si ogledali razstavo in sodelovali v kvizu, kjer so iskali podatke v 3 tujih jezikih.
V telovadnici je potekala prireditev, s katero smo se poklonili naši košarkarski reprezentanci, učenci in učitelji pa so se lahko pomerili v metu na koš.
Učenci so izdelali navijaške pripomočke (zastave, poimenovanja držav, navijaška gesla) ali pa so jih prinesli od doma.
Za zaključek smo ob koncu tedna v kratkem programu podelili najboljšim športnikom in izžrebancem nagrade.
Pri pouku tujih jezikov smo prebirali zgodbo v različnih jezikih ter spoznavali Evropo, njene države in jezike.
8. Rezultati:
- plakati: predstavitev držav, reprezentanc in prvenstva
- zastave, navijaški napisi, napisi držav
- poznavanje evropskih držav in jezikov
- poznavanje besedišča: šport, opis držav
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
- učenci so na zabaven način spoznavali jezikovne in civilizacijske vsebine
- pri učencih smo spodbudili zanimanje za jezike
10. Odzivi:
Objava v lokalnem časopisu, objava na spletni strani šole (http://www.oskrize.si/zmagovalno-obarvan-evropski-dan-jezikov/?nggpage=2).
11. FotografijeDVE DELAVNICI Z NASLOVOM »JEZIK TIŠINE – ZNAKOVNI JEZIK« ZA UČENCE IN SICER ZA RAZREDNO IN PREDMETNO STOPNJO.


21.10.2017 18:16
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Monika Dobrijevič v sodelovanju z DRUŠTVOM GLUHIH IN NAGLUŠNIH POMURJA MURSKA SOBOTA, Osnovna šola FOKOVCI
2. Sodelujoči:
Učenci Osnovne šole Fokovci
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
26. 09. 2017, Osnovna šola Fokovci
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Dve delavnici z naslovom »Jezik tišine – znakovni jezik« za učence in sicer za RAZREDNO in PREDMETNO STOPNJO.
5. Cilji:
Ozaveščanje vseh prisotnih, da je tudi ZNAKOVNI JEZIK - JEZIK.
6. Vsebina:
Učenci so lahko videli, na kakšen način gluhi in naglušni komunicirajo, spoznali so KRETNJE, ki so naraven način sporazumevanja gluhih, kakšno vlogo ima tolmač, s kakšnimi težavami se soočajo gluhi in naglušni v vsakdanjem življenju (na področju izobraževanja in zaposlovanja, komuniciranja), sami so se lahko preizkusili tudi kot tolmači in kar je najbolj pomembno, da se bodo zavedali, da obstajajo še drugi jeziki in da ZNAKOVNI JEZIK uvrščamo med »JEZIKE«.
7. Potek in izvedba:
Člani društva GLUHIH IN NAGLUŠNIH POMURJA MURSKA SOBOTA so se nam pridružili na dveh delavnicah. Učenci obeh stopenj so bili zelo aktivni.
8. Rezultati:
Novo spoznanje: tudi ZNAKOVNI JEZIK je JEZIK.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Zelo poučno, zanimivo, zabavno …
10. Odzivi:
Facebook, spletna stran šole, objava v Lipnici in na spletni strani DRUŠTVA GLUHIH IN NAGLUŠNIH POMURJA MURSKA SOBOTA ter spletna stran JEZIKI ŠTEJEJO.
11. FotografijeRAP FESTIVAL IN MINI JEZIKOVNI KVIZ


20.10.2017 16:29
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Martin Rozman, prof. zgodovine;
Sandra Horvatić, Maja Štekovič, Kata Budimir Krišto, profesorice angleškega jezika
2. Sodelujoči:
Dijaki Živilske šole: Aljaž Vidigaj in Anže Ogrič (3. letnik, naravovarstveni tehnik), Mario Ponjavič (4. letnik, živilsko prehranski tehnik)
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Torek, 26. 9., glavni šolski odmor
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Rap festival in mini jezikovni kviz
5. Cilji:
Tudi letos smo v ospredje postavili povezovanje različnih kultur in širjenje obzorij o drugih kulturah. Kot novost smo na letošnjem dogodku poskrbeli tudi za promocijo mladih glasbenih talentov, ki jih imamo na Živilski šoli.
6. Vsebina:
Dijaka Aljaž Vidigaj in Mario Ponjavić sta iz vnaprej podanih besed (spoštovanje, medkulturnost, sobivanje itd.) napisla avtorsko pesem, ki jo je nato Aljaž tudi "odrepal".

Po glasbeni točki je sledil mini kviz o jezikih, Aljaž pa je dogodek zaključil s predstavitvijo nekaterih izmed svojih avtorskih pesmi.

7. Potek in izvedba:
Rap festival in mini jezikovni kviz sta bila osrednji aktivnosti dogodka. Med glasbeno točko so skrivni grafitarji veselo ustvarjali grafite na temo dneva jezikov.

8. Rezultati:
https://www.youtube.com/watch?v=Ha9SHPdu1ms&feature=youtu.be

Gospodična je rekla, da hoče tekst o jezikih
Js sm pa reku "bom vidu", ker je velik njih

Različnih in kšni so skor isti
Dobr jih je znt, ker maš velik od njih koristi

In če mau se naučiš
Predn greš na potovanje
Tko te bojo cenl ker s tem kažš spoštovanje

Ker jezik ful uplivn je, pomembn za sobivanje
Za učenje vsh jezikou, raste zanimanje

Ful razširja se multi kultura k ful ti ponuja
Razširja ti pogled na svet da vidš kaj zamujaš

To dons je skor že nuja izražat svoje mnenje

Folk k ne spoštuje drugih narodov kr en je


9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
"Luštn" je bilo, yo, yo, yo!
10. Odzivi:
Najpogumnejši iz publike so odkrito pokazali svoje navdušenje!
11. FotografijeUČENCI 7. IN 9. RAZREDA OŠ RAČE SO PRIPRAVILI VSEBINE ZA RAZLIČNE JEZIKOVNE E-NALOGE/E-IGRICE, KI SO JIH UČENCI REŠEVALI MED URAMI TUJEGA JEZIKA (IN PO ŽELJI TUDI DOMA). POVEZAVA DO E-IGRIC JE BILA OBJAVLJENA NA ŠOLSKI SPLETNI STRANI OŠ RAČE OD 19. 9. DO 29. 9. 2017. E-IGRICE SMO IZDELALI S POMOČJO APLIKACIJ, KI SO NA VOLJO NA SPLETNI STRANI LEARNINGAPPS.ORG: HTTPS://LEARNINGAPPS.ORG/, IN V APLIKACIJAH PIZAP IN THINGLINK.


11.10.2017 15:41
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Aktiv učiteljic tujih jezikov OŠ Rače: Ksenija Pečnik, Sara Jurečko, Anita Strmšek, Romana Zupančič, Sabina Hovnik, Sabina Ozmec
2. Sodelujoči:
Učenci OŠ Rače od 2. do 9. razreda, učenci razrednega pouka OŠ Starše POŠ Marjeta (skupaj okrog 350 otrok).
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Od 19. 9. 2017 do 29. 9. 2017; OŠ Rače.
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Učenci 7. in 9. razreda OŠ Rače so pripravili vsebine za različne jezikovne e-naloge/e-igrice, ki so jih učenci reševali med urami tujega jezika (in po želji tudi doma). Povezava do e-igric je bila objavljena na šolski spletni strani OŠ Rače od 19. 9. do 29. 9. 2017.
E-igrice smo izdelali s pomočjo aplikacij, ki so na voljo na spletni strani LearningApps.org: https://learningapps.org/, in v aplikacijah piZap in ThingLink.
5. Cilji:
- poslušanje naravnih govorcev in razvijanje posluha za jezike,
- razvijanje zavedanja o pomenu znanja tujih jezikov,
- širjenje nabora besedišča,
- užitek v učenju tujih jezikov.
6. Vsebina:
1) Učenci so na YouTubu poiskali videe, v katerih so znani športniki, pevci in drugi govorili v svojem maternem jeziku, 2) predlagali so besede v španščini za iskanje besed v črkovnici, 3) isto poved so prevedli v več evropskih jezikov, 4) poiskali so imena mest, ki so v angleščini čisto drugačna kot v slovenščini, 5) pripravili so kviz v angleščini z vprašanji z različnih področij, 6) izbrali so znamenitosti z vsega sveta, jih poimenovali v angleščini ter pripravili igrico, v kateri se je ugotavljalo, kje so te znamenitosti. Vse igrice so bile predstavljene v aplikaciji Padlet, kamor so nekateri učenci zapisali tudi svoje komentarje. Povezava: https://padlet.com/ksenija_pecnik1/tob1mb4tllds
7. Potek in izvedba:
Od začetka šolskega leta do 15. 9. 2017 so učenci 7. in 9. razreda med urami tujih jezikov pripravljali material za aktivnosti ob evropskem dnevu jezikov. 19. 9. smo na šolski spletni strani objavili plakat s povabilom k sodelovanju pri praznovanju evropskega dneva jezikov. S klikom na plakat so bili učenci preusmerjeni v aplikacijo Padlet, v kateri so lahko do 29. 9. 2017 igrali izdelane igrice in poslušali slavne športnike, pevce in druge, kako govorijo v svojem maternem jeziku. Nato so lahko dodali svoj komentar/mnenje o nalogah, ki so jih reševali.
8. Rezultati:
Učenci so naloge/igrice zelo pohvalili, saj so med igranjem uživali in se med seboj pogovarjali, kaj zanimivega so slišali in se naučili. Mnogi so poročali, da so jezikovne igrice igrali tudi doma.
Sodelavka iz OŠ Starše je igrice ponudila tudi učencem razredne stopnje OŠ Starše POŠ Marjeta, ki so po njeni oceni gradivo prav tako sprejeli izredno pozitivno.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Mnenja nekaterih učencev so zapisana v Padletu, pod nalogami. Vse učiteljice našega aktiva tujih jezikov smo bile zelo zadovoljne z načrtovanimi in realiziranimi nalogami, saj so bili nekateri učenci aktivno vključeni v pripravo gradiva, skoraj vsi učenci OŠ Rače in učenci razredne stopnje OŠ Starše POŠ Marjeta pa so naloge reševali z velikim zanimanjem, se ob gledanju in poslušanju naravnih govorcev čudili in veselili pa tudi - učili. Med seboj so sodelovali ali tekmovali, kdo bo znal več. Menimo, da so naše aktivnosti pomembno prispevale k zavedanju učencev o pomenu znanja tujih jezikov.
10. Odzivi:
Povezava do jezikovnih nalog in komentarjev učencev:
https://padlet.com/ksenija_pecnik1/tob1mb4tllds
11. FotografijeDEJAVNOSTI V OKVIRU OPB, INTERESNE DEJAVNOSTI IN TUJEM JEZIKU ANGLEŠČINA TER RAZSTAVA.


9.10.2017 23:11
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Vesna Drofenik Jerič, OPB, OŠ Šmarje pri Jelšah
2. Sodelujoči:
Učenci 2. in 4. razredov OŠ Šmarje pri Jelšah, 100 sodelujočih
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Od septembra do polovice oktobra na OŠ Šmarje pri Jelšah.
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Dejavnosti v okviru OPB, interesne dejavnosti in tujem jeziku angleščina ter razstava.
5. Cilji:
Učenci se seznanijo z drugimi evropskimi jeziki. Spoznajo, da so si nekateri jeziki sorodni. Učenci se seznanijo z značilnostmi nekaterih evrospkih držav. Znajo našteti nekaj evrospkih držav in jezikov. Znajo izdelati razglednico. Urijo se v pisanju angleščine.
6. Vsebina:
eTwinning, izdelovanje razglednic, plakatov
7. Potek in izvedba:
Prijavili smo se k eTwinning projektu, kjer smo si pošiljali razglednice, da obeležimo evropski dan jezikov (POSTCARD FRIENDS - European Day of Languages). Razglednice smo sami izdelali in jih napisali v svojem ter angleškem jeziku. Ko smo prejeli kakšno razglednico, smo se pogovorili o jeziku, v katerem je bila napisana ter si pogledali od kod je pripotovala in se pogovorili o državi. Naredili smo razstavo razglednic iz evropskih držav. Razstavo smo dopolnili s plakati o evropskem dnevu jezikov ter izdelki učencev pri angleškem jeziku na to temo.
8. Rezultati:
Učenci znajo napisati razglednico. Ugotovili so, da potrebujejo znamko in da ima vsaka država drugačne. Učenci so spoznali, da ne uporabljamo vsi enakih črk, da so si eni jeziki bolj podobni kot drugi.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Dejavnost je bila zelo zanimiva tako za učitelje kot zame. Z navdušenjem smo odpirali vsako pošto posebej. Učence je vsebina zelo zanimala, zato so se tudi veliko naučili.
10. Odzivi:
O dejavnosti smo poročali na šolski spletni strani. Ravnatelj je izpostavil projekt na svetu zavoda. Vsem na šoli se je dobro zdelo, da dobivamo pošto iz tako oddaljenih krajev v različnih tujih jezikih.
11. FotografijeGOSTOVANJE ISLANDSKE PISATELJICE KRISTÍN STEINSDÓTTIR NA ŠOLI


8.10.2017 19:20
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
JEZIKOVNO OBARVAN OBISK PISATELJICE KRISTÍN STEINSDÓTTIR
Lidija Tempfer, učiteljica nemščine, OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora
Katarina Kejžar, učiteljica slovenščine, OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora
2. Sodelujoči:
učenci 8. razreda OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Kranjska Gora, 8. november 2016
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
gostovanje islandske pisateljice Kristín Steinsdóttir na šoli
5. Cilji:
učenci oblikujejo program sprejema
učenci stopajo v kontakt s tuje govorečo avtorico
učenci se zavejo, da je slovenščina enakovreden jezik v EU
učenci za komunikacijo izmenično uporabljajo štiri jezike
učenci spoznajo geografske, kulturne značilnost Islandije
učenci se z Islandijo srečajo preko jezika in pisateljice
učitelji sodelujejo izven okvirov šole
učitelji strokovno rastejo
učitelji timsko sodelujejo in načrtujejo
6. Vsebina:
Druženje s pisateljico Kristín Steinsdóttir, njenim možem ter slovensko prevajalko in kulturno promotorko Barbaro Pregelj.
Medpredmetne povezave: jezik, gospodinjstvo, likovna umetnost, šport - ples, tehnika in tehnologija, geografija, glasba.
7. Potek in izvedba:
Učenci osmega razreda so pri pouku slovenščine brali knjigo gostujoče pisateljice z naslovom Angeli in razmišljali kako bi predstavili zgodbo, da bi jo vsi zbrani razumeli. Ugotovili so, da je univerzalni jezik lahko ples. Tako so nas z gibom in glasbo popeljali skozi zgodbo.
Pri pouku nemščine so sestavili Steckbrief in se z njegovo pomočjo predstavili. Pisateljici so se ob prihodu predstavili v nemščini zgolj v enem stavku in njihov cilj je bil, da o sebi povedo neko zanimivost, nekaj posebnega, morda kaj zabavnega.
Na dan gostovanja je pisateljica po zaključenem programu učencev predstavila Islandijo in svoje delo v angleškem jeziku. Iz knjige Angeli je brala v islandščini in spotoma smo se naučili nekaj besed v tem jeziku. Naši učenci so isto zgodbo prebrali v slovenščini. Zastavili smo ji tudi nekaj vprašanj v nemškem jeziku. Tako je bilo naše druženje preplet jezikov, ki se je nadaljeval ob mizi s slovenskimi dobrotami. Na tablo smo zapisali nekaj besed v islandščini, jih prevedli v slovenščino in ugotavljali njihovo podobnost oziroma različnost. Pisateljica je s svojimi podatki izpolnila Steckbrief in tem za pogovor ni zmanjkalo. S toplim objemom in stiskom roke (zopet univerzalni jezik) smo se poslovili.
Kasneje smo z učenci strnili utrinke druženja v kratek filmček, kjer smo se srečali s prevajanjem, saj smo zgodbi, ki jo bere pisateljica dodali podnapise.
8. Rezultati:
Učenci spoznajo, da niso pomembni samo nekateri (moderni) tuji jeziki. Spoznajo lepoto in posebnosti islandskega jezika in vidijo, da se drugi navdušujejo tudi nad našo slovenščino. Jezike spoznavajo preko zgodbe in preko ljudi. Spoznajo, da je znanje jezikov resnično zaklad, saj odpira vrata v svet, v druge zgodbe, do drugih ljudi. Evropa je jezikovno bogata in to bogastvo moramo varovati in ga negovati.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učencem je projektno zastavljeno delo vedno izziv, radi prispevajo svoje ideje in v takšno delo so pripravljeni vložiti več truda, kot sicer. V takšni situaciji lahko odkrivajo svoja močna področja. V konkretnem primeru so se nekateri dobro znašli pri izdelovanju angelov in dekoracije, nekateri so z ljubeznijo pripravili hrano in dekorirali mizo, drugi so sodelovali pri plesu, spet drugi pri dramatizaciji ali branju, nekateri so radi klepetali v angleškem jeziku, drugi v nemškem ali pa raziskovali islandščino in pisateljici in njenemu možu predstavili osnove slovenščine.
Učiteljem takšno delo prinese nov zanos in predvsem veliko pedagoškega elana in volje za delo z mladimi. Cilji so običajno realizirani in pogosto preseženi. S konkretno izvedbo smo bili zadovoljni.
10. Odzivi:
https://www.youtube.com/watch?v=VnVcOd6FB1A
11. FotografijeDOKUMENTARNI FILM OTROČIČKI IN JEZIKI


8.10.2017 14:43
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Lidija Tempfer, učiteljica nemščine, OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora
Katarina Kejžar, učiteljica slovenščine, OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora
Anita Makovec, študentka japonščine
2. Sodelujoči:
učenci od 6. do 9. razreda OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora
učenci OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Kranjska Gora, 5. januar 2017
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
DOKUMENTARNI FILM OTROČIČKI IN JEZIKI
5. Cilji:
učenci govorijo v štirih različnih jezikih
učenci stopajo v kontakt s sovrstniki iz šole s prilagojenim programom
učenci film doživijo na različnih ravneh
učenci preko igre spoznavajo svet in jezike
učitelji si izmenjajo izkušnje
učitelji spoznajo kolege in delo na šoli s prilagojenim programom
učitelji timsko sodelujejo in načrtujejo
6. Vsebina:
Druženje z učenci šole Poldeta Stražišarja z Jesenic. Ogled filma in delavnice z različnih področij.
Medpredmetne povezave: jezik, matematika, gospodinjstvo, likovna umetnost, šport, tehnika in tehnologija, geografija, zgodovina.
7. Potek in izvedba:
Vsi učenci šole (od 1. do 9. razreda) so si v kulturnem domu Josip Lavtižar skupaj z učitelji ogledali dokumentarni film Otročički (Babies). V filmu spremljamo štiri dojenčke, ki odraščajo na različnih koncih sveta: v Mongoliji, na Japonskem, v Združenih državah Amerike in v Namibiji.
Po ogledu filma smo učitelji v šoli pripravili različne delavnice (ločeno za učence od 1. do 5. razreda in za učence od 6. do 9. razreda). Učenci razdeljeni v mešane skupine (skupino so sestavljali učenci iz različnih razredov in dva učenca iz OŠ Poldeta Stražišarja) so tekom dopoldneva zamenjali pet delavnic.
Pripravila sem jezikovno delavnico, kjer smo se ukvarjali z vprašanjem, v katerem jeziku se bodo dojenčki v svojem okolju sporazumevali.
Z japonščino nam je pomagala bivša učenka naše šole, ki trenutno zaključuje študij na Japonskem. Preko fb nam je poslala slovarček nekaterih besed, ki smo jih spoznavali tako, da smo se igrali igro spomin in ob tem besede poimenovali v japonščini.
V Namibiji je uradni jezik afrikanščina. Stopili smo v stik s svetovnim popotnikom Zvonetom Šerugo, vendar nam glede jezika ni znal pomagati . Tako smo si pomagali s tečajem Easy Afrikaans na YouTubu. Učenci so dobili kartončke s stavki v slovenščini in v afrikanščini in jih poskusili pravilno razvrstiti. Nastal je slovensko-afrikanski slovar.
Najtrši oreh je bila mongolščina. Na Youtubu smo poslušali kratko predstavitev jezika in potem so učenci dobili kartonček, na katerem so bili zapisani trije preprosti stavki. Poskušali so jih razločno prebrati in artikulirati. Spoznali so tudi njihovo pisavo, ki je podobna cirilici.
Za angleški jezik so imeli učenci na voljo več slikanic primernih za malčke mlajše od dveh let. Lahko so si izbrali najljubšo in jo glasno prebrali.
Z devetošolci smo v naslednjem tednu posneli kratko predstavitev dela v delavnici.
8. Rezultati:
Učenci so preko dojenčkov spoznali štiri različne kulture in štiri različne države v katerih se sporazumevajo v štirih različnih jezikih. Spoznali so, da je izgovorjava lahko zelo težka, Ugotovili so, da je afrikanščina velikokrat zelo blizu nemščini. Veliko besed je podobnih. Zgodovinski razlogi nam odgovorijo na vprašanje zakaj je temu tako. Posneli smo kratek filmček in ker se je to zgodilo s tedenskim zamikom, so na konkretnem primeru občutili, koliko pozabijo, če ne ponavljajo.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učenci so se radi poigravali z besedami in stavki v različnih jezikih. Bili so motivirani in zavzeto delali. Poslušali so drug drugega. Razveselili so se končnega izdelka. Delo delavnice so predstavili na zaključku kulturnega dne. Dva učenca je učenje japonščine še posebej navdušilo. Takšnih delavnic si učenci še želijo. Ravno tako učiteljice.
10. Odzivi:
https://www.youtube.com/watch?v=typhsJM0d2IOB EVROPSKEM DNEVU JEZIKOV JE GIMAZIJA JURIJA VEGE JV IDRIJA PRIPRAVILA JAVNO KULTURNO UMETNIŠKO PRIREDITEV Z NASLOVOM KAKŠNE BARVE J NAŠ SVET?


2.10.2017 22:52
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Jasmina Velikanje, prof. nemščine in angleščine, Gimnazija Jurija Vege Idrija
Maja Justin Jerman, prof. slovenščine, Gimnazija Jurija Vege Idrija
Martina Vidmar, OŠ Idrija
Urška Lahajnar Ubaijogu, OŠ Spodnja Idrija
2. Sodelujoči:
dijaki GJV: Miha Koblar 3.l Miha Colja 4.l, Urša Rožmanc 4.l, Polona Kodermac 3.l, Anja Hrvatič 3.l, Kristian Mazzini 3.l, Tara Rupnik Caruso 2.l
OŠ Idrija: Evelina Ćoralić, 2. razred; Melisa Kamerić, 2. razred; Albin Muqa, 5. razred; Artiola Jupaj, 5. razred; Amina Mešković, 6. razred; Albina Muqa, 6. razred; Seid Vuković, 6. razred;
Neža Eržen, Larisa Gantar, Lara Grošelj, Maša Mohorič, Janja Pavšič, Šana Peternelj, Zarja Prezelj in Gaja Vončina (vse 4. razred)
OŠ Sp. Idrija: Bleron Zekiri, 9. razred; Matej Stojkov 3. razred; Kristjan Stojkov 6. razred; Marija Ruseska 3. razred; Katerina Veljanoska 5. razred.Alma Jupaj, 8. razred;

Sara Vuković, 8. razred.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
V petek, 29.9. 2017 v pritličnem prostoru Mestne knjižnice in čitalnice Idrija, Idrija
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Ob evropskem dnevu jezikov je Gimazija Jurija Vege JV Idrija pripravila javno kulturno umetniško prireditev z naslovom Kakšne barve j naš svet?
5. Cilji:
Pri obiskovalcih in nastopajočih spodbuditi zavedanje o bogastvu, ki nam jo nudi kulturna in jezikovna barvitost tega sveta in neposrednega okolja, v katerem živimo.
Spodbujanje medsebojnega razumevanja in sprejemanja kulturne in tudi nacionalne drugačnosti.
Povezati izobraževalne inštitucije v lokalnem okolju (vrtec,osnovne šole in gimnazijo), dvig socialnega in kulturnega kapitala tako pri obiskovalcih kot nastopajočih.
6. Vsebina:
Po duhovitem uvodnem skeču gimnazijcev, ki je intoniral celoten večer, smo poslušali enajsterčke, enjastbesedne pesmi, ki so jih spesnili dijaki v različnih jezikih, prisrčne pogovore in pesmi osnovnošolcev v makedonščini, bosanščini ter albanščini. Osrednja točka programa je bil pogovor z bivšimi dijaki, zdaj jezikoslovci. Dijakinje so pele v španščini in sledile njeni strasti v pesmi Piazzole, med tem ko so prisrčne osnovnošolke odpele in odplesale v živahnih ritmih italijansko različico Ko si srečen. V tem duhu smo se tudi poslavljali od barvitega večera s spoznanjem, kako nas jezikovna barvitost polni in združuje ne samo pod koši, ampak tudi v kulturnih dejanjih različnih šolajočih generacij.

7. Potek in izvedba:
PROGRAM in NASTOPAJOČI
1. Barve Skupina za skeč (dijaki GJV)
2. Kratka poezija o barvah, I.del Taja Jereb, Kristina Colja, Urša Lapanja, Jasna
Majnik, Taja Lakner, Urša Rožmanc (dijakinje
GJV)
3. Predstavitev in pesem Evelina Ćoralić, Melisa Kamerić, Albin Muqa,
Kënga e gjyshes/ Artiola Jupaj, Amina Mešković, Albina
Muqa
Babičina pesem Seid Vuković, Alma Jupaj, Sara Vuković (učenci
OŠ Idrija)

4. Farbenblind Miha Koblar (dijak GJV)
5. Yo soy Maria Ajda Tušar in Taja Jereb (dijakinji GJV)
6. Predstavitev, kratke pesmi,
izštevanke Matej in Kristjan Stojkov, Marija Ruseska in
Katerina Veljanoska (učenci OŠ Sp. Idrija)
7. Pogovor z gosti Lenka Tušar, Jaka Čibej, Drejc Kokošar (bivši
dijaki GJV; vodi Tilen Klinc (dijak GJV)
8. Metulj Tilen Klinc
9. Tujec Amina Mešković (OŠ Idrija)
10. O barvah, letnih časih in mavrici Bleron Zekiri (učenec OŠ Sp. Idrija)
11. Kratka poezija o barvah, II.del
12. Se sei felice Neža Eržen, Larisa Gantar, Lara
Grošelj, Maša Mohorič, Janja Pavšič,
Šana Peternelj, Zarja Prezelj in Gaja
Vončina (učenke OŠ Idrija)
8. Rezultati:
Spoznanje in zavedanje nastopajočih in obiskovalcev, kako je jezikovno in kulturno barvit in zato izjemno bogat je ta naš svet.
Dvig samozavesti pri vseh nastopajočih in občutka sprejetosti pri osnovnošolcih in starših le teh, katerih materni jezik ni slovenščina.
Prireditev je imela izjemno povezovalen učinek, na večih ravneh: medkulturno, medgeneracijsko in medinštitucionalno.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Cilji so bili v popolnosti doseženi, vsi nastopajoči so bili izjemno zadovoljni, prav tako obiskovalci. Sama izvedba je imela nekaj pomanjkljivosti zaradi plahosti in treme nastopajočih osnovnošolcev. Vseeno se je izkazalo, da so vsi elementi scenarija in vse točke programa pripomogli k želeni sporočilnosti prireditve, k iskanju in hrati dajanju odgovora na vprašanje Kakšne barve je naš svet?
10. Odzivi:
Odzivi vseh so bili izjemno pozitivni. Vsem je bila všeč ideja in izvedba prireditve, sam scenarij in sporočilnost prireditve.
https://sl-si.facebook.com/gjvidrija
11. FotografijeZ UČENCI 8. RAZREDOV SMO OBISKALI JEZIKOVNE DELAVNICE, KI SO JIH ORGANIZIRALI NA GOETHE-INŠTITUTU, POTEM SMO ŠLI NA FRANCOSKI INŠTITUT, KJER SO NAM PRIREDILI PREDSTAVITEV FRANCOŠČINE, NA KONCU SMO SE ODPRAVILI ŠE NA ŠPANSKO AMBASADO, KJER SO NAM PRIPRAVILI KRATKO PREDSTAVITEV AMBASADE TER JEZIKA.


27.9.2017 12:09
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Tilen Smajla, organizator obiska, učitelj angleščine in nemščine, OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper, Maja Gerdovič in Luana Klarič spremljevalki
2. Sodelujoči:
Sodelovalo je 26 učencev osmih razredov.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Najprej smo obiskali Goethe-Institut na Mirju 12, nato Institut Francais na Bregu 12, nato smo obiskali še Veleposlaništvo Španije na Trnovskem pristanu 24. Vse obiske smo opravili 26.9. v Ljubljani.
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Z učenci 8. razredov smo obiskali jezikovne delavnice, ki so jih organizirali na Goethe-inštitutu, potem smo šli na Francoski inštitut, kjer so nam priredili predstavitev francoščine, na koncu smo se odpravili še na Špansko ambasado, kjer so nam pripravili kratko predstavitev ambasade ter jezika.
5. Cilji:
Učenci so se seznanili s tujimi jeziki, ki jih v okviru razširjenega programa ponujamo na šoli, pa tudi z neznanim jezikom (nemščino), ki jo v letošnjem šolskem letu ni izbralo dovolj veliko število učencev. Spoznali smo določene osnovne izraze, običaje, stereotipe.
6. Vsebina:
Jezikovne delavnice in igrice na Goethe-inštitutu, predstavitev celotne zgradbe; ogled video posnetka o stereotipih, ki jih imamo ostali o Francozih na Francoskem inštitutu, pesmice in predstavitev knjižnega materiala. Na ambasadi Španije so nam pripravili predstavitev jezika in možnosti učenja španščine.
7. Potek in izvedba:
Najprej smo se odpravili na Goethe-inštitut, kjer nam je ga. Leskovec pripravila zanimivo igrico (Gluecksradspiel), nato smo se odpravili še na Francoski inštitut, kjer smo imeli zanimivo predstavitev tipičnih stereotipov o Franciji in o Francozih, poleg tega smo se naučili še eno pesem v francoščini in izvedli igro. Nato smo za konec obiskali še ambasado Španije, kjer nam je prijazno osebje pripravilo sprejem, predstavitev možnosti študija Španščine v Sloveniji in aktivnosti same ambasade.
8. Rezultati:
Učenci so se naučili nekaj novih besed v nemščini, uvideli so, da tudi brez predznanja lahko hitro usvojijo nekaj besedišča, isto velja tudi za francoščino Ugotovili so, da so nekatere pesmi (Šuštarski most v izvedbi Majde Sepe) v bistvu francoskega izvora, a so postale poznane po vsem svetu.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Takšne aktivnosti so gotovo zelo zaželene, saj najprej razbijejo vsakdanje rituale pri pouku, ki so seveda dobrodošli, a vendar občasno treba ponuditi kakšno dodatno aktivnost. Z učenci smo na primer prejeli ve zanimivi in koristni igri (Kolo sreče v nemščini), ki ju lahko prevedeno v druge jezike uporabimo pri pouku ostalih jezikov.
10. Odzivi:
Obisk učencev 8, razredov smo s slikami in spremnim besedilom objavili tudi na spletni strani OŠ/SE Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper-Capodistria (http://www.vergerio.si/) .
11. FotografijeJEZIKOVNA DEJAVNOST PRI POUKU, SPOZNAVANJE DRUGIH JEZIKOV, POZDRAVOV, MEDKULTURNOT, SPOZNAVANJE JEZIKA SOŠOLCEV, KATERIH MATERNI JEZIK NI SLOVENŠČINA, DOMAČA NALOGA


27.9.2017 09:26
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Mag. Simona Hribar, razredni pouk, OŠ Litija
2. Sodelujoči:
Učenci 3 .b
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Evrospki dan jezikov - 26. 9. 2017
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Jezikovna dejavnost pri pouku, spoznavanje drugih jezikov, pozdravov, medkulturnot, spoznavanje jezika sošolcev, katerih materni jezik ni slovenščina, domača naloga
5. Cilji:
Vedo, da živimo v državi Sloveniji; da v Sloveniji živijo Slovenci in pripadniki drugih narodov; vedo, da ljudje govorimo različne jezike; vedo, da smo ljudje in države, med seboj povezani in soodvisni.
6. Vsebina:
Evropski dan jezikov
7. Potek in izvedba:
Učenci so spoznavali različne pozdrave, različne rase in različne kulture. Naslikali so portret, ga izrezali in nanj prilepili oblaček s pozdravom. Vsak učenec je napisal pozdrav v drugem jeziku.
8. Rezultati:
Učenci poznajo pozdrave v različnih jezikih.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učenci so ponosni na novo usvojeno znanje.
10. Odzivi:
Pozitivni odzivi na objavo slik na FB, CMEPIUS, eTwinning.
11. FotografijeRAZGOVOR V RAZREDU


26.9.2017 17:41
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Zorica Kozelj, prof. angl., OŠ Cvetka Golarja, Frankovo naselje 51, 4220 Škofja Loka
2. Sodelujoči:
učenci 8. in 9. razreda, 135 učencev v sklopu učnega procesa pri pouku angleščine
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
OŠ Cvetka Golarja, 26. 9. 2017
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
razgovor v razredu
5. Cilji:
Cilji za učence in EVS prostovoljca:
- spoznavanje novih kultur in jezikov
- razvijanje vseživljenjske medkulturne kompetence
- širjenje evropske dimenzije
- razvijanje osebnih in medosebnih spretnosti in odnosov
- zavedanje lastne kulturne identitete
- odprtost za nove izkušnje, upoštevanje mnenj
- etično vedenje in toleranca zavzetost
-internacionalizacija šole
6. Vsebina:
Povabilo dveh prostovoljcev v okviru EVS (Evropske prostovoljske službe) med naše učence, ki delujejo v lokalni skupnosti preko PUM Familje. To sta bila Alyona Greneva iz Rusije in Mathieu Fillatre iz Francije.
Učencem sta predstavila svojo državo, kulturo, stereotipe in njun jezik. Predstavitve sta imela v angleščini. Med prezentacijami sta večkrat spregovorila tudi v svojih maternih jezikih. Francoski jezik se je učencem zdel težji, so pa tako bolje razumeli ruščino. Učenci so bili pri tej aktivnosti izpostavljeni vsaj štirim jezikom, tj. slovenščini, angleščini, ruščini in francoščini. Vključevali pa smo tudi tiste učence, katerih materni jeziki so drugačni od slovenščine. Tako smo na primer pozvali učence, da so povedali nekaj povedi tudi v srbskem, hrvaškem, makedonskem, ukrajinskem in portugalskem jeziku. Tako so učenci moto TALK TO ME povedali v devetih jezikih. Učenci so gostoma v angleščini zastavljali vprašanja o glasbi, športu in šolskem sistemu v njunih državah.
EVS prostovoljca sta učence seznanjala s svojo kulturo in dokazala, da imata tudi močan vpliv na širšo lokalno skupnost. Tudi Alyona in Matheiu sta z našimi učenci spregovorila nekaj slovenskih besed ter jim povedala, katere kraje v Sloveniji sta že obiskala ter nekatere izraze za slovensko hrano.
7. Potek in izvedba:
Med urami pouka angleščine (od prve do pete ure, v času rednega pouka)
8. Rezultati:
Učenci so doživeli večjezičnosti in lastne izkušnje,da bi postali bolj strpni. Nekateri učenci so se prvič srečali z večjezičnostjo. Opazila sem, da so vsi učenci izredno pozorno poslušali in bili skoncentrirani na vsako besedo tujega govorca.
Nekateri so bili le poslušalci in ne govorci, a so so bili na koncu ure zadovoljni in bolj samozavestni, ker so razumeli, kar jim je bilo predstavljeno.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Take aktivnosti tako pri učencih kot učiteljih razvijajo medkulturne kompetence in ozaveščajo o pomembnosti medkulturnosti. Ozaveščanje medkulturne kompetence je vpeto v različna področja življenja šole in sobivanja, tudi v predmetnik, saj kot UNESCO šola delujemo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter našega skupnega doma – planeta Zemlje. Delo šole temelji na štirih Delorsovih stebrih izobraževanja za 21. stoletje, ki omogočajo otrokom optimalen razvoj: ̶ Učiti se, da bi vedeli!
̶ Učiti se, da bi delali!
̶ Naučiti se živeti skupaj!
̶ Učiti se biti!

Tibor Navracsics, evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport, poudarja, da ima Evropa dolžnost, da svoje temeljne vrednote – svobodo, enakost, pluralizem, strpnost, pravičnost in solidarnost – prenese na naslednje generacije. Velik del tega pomembnega ozaveščanja poteka v učilnicah vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter univerz. Izobraževanje ne razvija le znanj in spretnosti, temveč mladim tudi pomaga, da postanejo odgovorni, odprti člani družbe, ki bodo spoštovali druge. Zato moramo temu ustrezno vlagati v učitelje, ki usmerjajo naše otroke in jih pripravljajo na življenje. Učiteljski poklic bi moral imeti največji ugled. Mednarodno sodelovanje se osredotoča tako na učence kot na učitelje. Učencem omogoča, da pokažejo svojo strpnost, doživijo raznolikost in se „učijo skozi prakso“. Zato ima velik potencial, da razširi obzorja in poruši ovire. Prav tako učiteljem daje možnost za nadaljnji poklicni razvoj, medsebojno učenje in izmenjavo izkušenj. Vpliv pridobljenega znanja in izkušenj se bo širil tudi zunaj šol ter prispeval k družbi kot celoti, saj bodo šole spodbujale dejavne, zavzete, strpne in spoštljive državljane. Vsega tega pa ne bi bilo mogoče doseči brez sodelovanja in predanosti učiteljev, njihove velikodušnosti ter njihovega entuziazma in časa.
10. Odzivi:JEZIKOVNI POTEP PO LJUBLJANI


8.9.2017 00:00
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Natasa Bauman, slovenščina, nemščina, Srednja ekonomska šola Maribor
2. Sodelujoči:
Dijaki Srednje ekonomske šole Maribor, od 1. do 4. letnika, 30
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
26.9.2016, Maribor - Ljubljana
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Jezikovni potep po Ljubljani
5. Cilji:
Spoznavamo glavno mesto Slovenije, ga predstavimo našim tujejezičnim sošolcem, spoznamo jezikovne inštitute v Ljubljani in Evropsko hišo.
6. Vsebina:
Spoznavanje jezikovnih inštitutov in Evropske hiše ter njihovih nalog in vlog.
7. Potek in izvedba:
S skupino dijakov smo se odpravili na potep po Ljubljani, obiskali francoski, španski, madžarski in nemški inštitut ter Evropsko hišo.
8. Rezultati:
Večina dijakov teh institucij ne pozna in so veseli, da se lahko seznanijo s temi izobraževalnimi možnostmi.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Na vseh inštitutih smo bili lepo sprejeti, dobili smo številne nove informacije in vse to je bilo dijakom zelo všeč.
10. Odzivi:
Izredno pozitivni.OKNO V SVET PREDSTAVITEV DOMOVINE


7.9.2017 23:52
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Nataša Bauman, nemščina, slovenščina, Srednja ekonomska šola Maribor
2. Sodelujoči:
Dijaki, od 1. do 4. letnika
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
September, 2016, Srednja ekonomska šola Maribor
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Okno v svet
Predstavitev domovine
5. Cilji:
Predstavitev svoje domovine in spoznavanje raznolikosti domovin mojih sošolcev.
6. Vsebina:
Dijaki so predstavljali svojo domovino. Tako so se zvrstile naslednje predstavitve: Bosna in Hercegovina, Srbija, Albanija, Kosovo, Ukrajina in Slovenija.
7. Potek in izvedba:
Dijaki so se na predstavitev pripravljali v skupinah in tudi v skupinah predstavili značilnosti svoje dežele, njeno kulturo, kulinariko itd.
8. Rezultati:
Poslušalci predstavitev so bili naši dijaki, ki so bili nad mnogimi informacijami zelo presenečeni.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Dijakinje so bile pri predstavitvi preoblečene v avtohtone narodne noše in za pogostitev so pripravile veliko domačih dobrot. To je bilo naravnost fascinantno!
10. Odzivi:
Občinstvo je bilo navdušeno.OKNO V SVET POEZIJA V SLOVENŠČINI, SRBŠČINI, HRVAŠČINI, ALBANŠČINI, UKRAJINŠČINI, ANGLEŠČINI, NEMŠČINI


7.9.2017 23:40
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Nataša Bauman, slovenščina, nemščina, Srednja ekonomska šola Maribor
2. Sodelujoči:
Dijaki, 250
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
September, Srednja ekonomska šola
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Okno v svet
Poezija v slovenščini, srbščini, hrvaščini, albanščini, ukrajinščini, angleščini, nemščini
5. Cilji:
Spoznavanje tujejezične literature in njenih avtorjev.
6. Vsebina:
Poezija v različnih jezikih.
7. Potek in izvedba:
Dijaki in dijakinje, ki prihajajo iz drugih jezikovnih okolij so ob spremljavi glasbe predstavljali / brali poezijo v svojem jeziku.
8. Rezultati:
Dijaki (tujci) in ostali (poslušalci) so bili navdušeni.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Bila sem fascinirana nad tem, s kakšno srčno predanostjo so dijaki prebirali pesmi v svojem jeziku, čeprav so vedela, da jih v bistvu nihče v dvorani ne razume.
10. Odzivi:
Povezave na spletni strani ses-mb.siŽEPNI SLOVARČEK V PETIH JEZIKIH (V SLOVENŠČINI, ANGLEŠČINI, NEMŠČINI, ALBANŠČINI IN HRVAŠČINI)


7.9.2017 09:30
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Nataša Bauman, nemščina / slovenščina, Srednja ekonomska šola Maribor
2. Sodelujoči:
Dijaki iz različnih razredov
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
September, oktober 2016, Srednja ekonomska šola Maribor
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Žepni slovarček v petih jezikih (v slovenščini, angleščini, nemščini, albanščini in hrvaščini)
5. Cilji:
Približati se dijakom, ki izhajajo iz drugih jezikovnih okolij in jim pomagati pri jezikovnih začetkih v novem okolju.
6. Vsebina:
Osnovni izrazi in fraze v petih jezikih.
7. Potek in izvedba:
Skupaj z dijaki smo ustvarili nabor najbolj "potrebnih" izrazov in fraz, ki jih potrebuje tujec pri navezovanju stikov v novem okolju. Nato smo se razdelili glede na to, kdo bo prevajal v kateri jezik, zbrali vse prevode in naredili lekturo.
8. Rezultati:
Naš izdelek je žepni slovarček. Ki ga bomo morda, v kolikor nam uspe pridobiti ustrezna sredstva lahko tudi natisnili.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Delo je bilo izredno zanimivo. Mislim, da so dijaki s to izkušnjo ogromno pridobili, tujci pa so bili na nek način celo počaščeni.
10. Odzivi:
Odziv publike bomo lažje ocenili letos, ko bomo knjižico dali širše med dijake. Slovar je objavljen tudi na spletni strani šole.