Pedagoški forum Zavoda RS za šolstvo ob evropskem dnevu jezikov 2021


Nagrajenci EDJ 2021

UČENJE JEZIKOV ZA SPODBUJANJE PRAVIČNOSTI, SOCIALNE KOHEZIJE IN AKTIVNEGA DRŽAVLJANSTVA

http://www.zrss.si/evropski-dan-jezikov/

Učitelje in vzgojitelje vabimo, da sodelujete v pedagoškem forumu, posvečenem evropskemu dnevu jezikov. Opišite dejavnosti, ki pri otrocih, učencih oz. dijakih aktivirajo znanje jezikov, spodbujajo učenje jezikov ter prispevajo k večji pravičnosti, socialni koheziji in aktivnemu državljanstvu. .

slika Opišite katerokoli na jezik oz. jezike osredinjeno učno situacijo (dejavnost ali dogodek, npr. uro pouka, projektni dan, celoletno obšolsko dejavnost …) , ki je po vaši presoji posebej dobro uspela.

Svojo pedagoško izkušnjo vpišite v spletni obrazec.

1. Kdo so avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka (vaše ime in priimek, predmet, šola ter imena sodelujočih izvajalcev)
2. Kdo je sodeloval (učenci/dijaki/študenti, starši, razred/letnik, število)
3. Kdaj in kje (čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka)
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka – Pozor! Vrsta dejavnosti je v forumu objavljena kot naslov prispevka , zato naj bo zapis kratek in poveden (proslava, razstava ali drug kulturni dogodek; jezikovna dejavnost pri pouku ali obšolska, npr. jezikovni tabor, jezikovni teden, strokovna ekskurzija, mednarodna izmenjava, novinarska delavnica, izdaja šolskega glasila, filmski klub; posebni šolski dogodki, npr. tekmovanje, kviz, dan odprtih vrat, informativni dan ipd.)
5. Cilji
6. Vsebina
7. Potek in izvedba
8. Rezultati (oprijemljivi, npr. izdelki, in neoprijemljivi, npr. nova spoznanja in znanja učencev/dijakov)
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi (učiteljev, po možnosti tudi učencev/dijakov)
10. Odzivi (publike, objave v medijih …)
11. Priloge (izdelki, fotodokumentacija ipd.)

Forum bo odprtod 27. septembra 2021 do 7. januarja 2022.

Komisija bo izbrala 10 pedagoških izkušenj, ki bodo v največji meri zadostili kriterijem (ujemanje s temo, število jezikov in udeleženih, izvirnost, prenosljivost). Avtorjem izbranih primerov bomo za njihove odlične učne večjezikovne prakse podelili pisna priznanja v naslednjem LETU septembra 2022.