Pedagoški forum Zavoda RS za šolstvo ob evropskem dnevu jezikov 2022


Nagrajenci EDJ 2022

SPOŠTUJEMO VSE JEZIKE, KI SO PRISOTNI NA EVROPSKI CELINI

http://www.zrss.si/evropski-dan-jezikov/

Učitelje in vzgojitelje vabimo, da sodelujete v pedagoškem forumu, posvečenem evropskemu dnevu jezikov. Opišite dejavnosti, ki pri otrocih, učencih oz. dijakih aktivirajo znanje jezikov, spodbujajo učenje jezikov ter prispevajo k spoštovanju vseh jezikov, prisotnih na evropski celini. .

slika Opišite katerokoli na jezik oz. jezike osredinjeno učno situacijo (dejavnost ali dogodek, npr. uro pouka, projektni dan, celoletno učno dejavnost …), ki je po vaši presoji posebej dobro uspela.

Svojo pedagoško izkušnjo vpišite v spletni obrazec.

1. Kdo so avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka (vaše ime in priimek, predmet, šola ter imena sodelujočih izvajalcev)
2. Kdo je sodeloval (učenci/dijaki/študenti, starši, razred/letnik, število)
3. Kdaj in kje (čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka)
4. Naslov prispevka (vključuje vrsto dejavnosti in vsebino, npr. jezikovni teden Vsi pod eno streho) – naj bo kratek in poveden.
5. Cilji
6. Potek dejavnosti
7. Rezultati (oprijemljivi, npr. izdelki, in neoprijemljivi, npr. nova spoznanja in znanja učencev/dijakov)
8. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi (učiteljev, po možnosti tudi učencev/dijakov)
9. Odzivi (objave v medijih …)
10. Priloge (izdelki, fotodokumentacija ipd.)

Forum bo odprt od 3. oktobra 2022 do 30. novembra 2022.

Komisija bo izbrala 10 pedagoških izkušenj, ki bodo v največji meri zadostili kriterijem (ujemanje s temo, število jezikov in udeleženih, izvirnost, prenosljivost). Avtorjem izbranih primerov bomo za njihove odlične učne večjezikovne prakse podelili pisna priznanja v naslednjem letu septembra 2024.