PEDAGOŠKI FORUM JEZIKI V ŠOLI IN V SVETU - 2013


Učitelje vseh predmetov vabimo, da sodelujete v pedagoškem forumu, posvečenem letošnjemu evropskemu dnevu jezikov in kulturam.

slika
Forum je priložnost, da drug drugemu predstavite svoje preizkušene zamisli, kako posebno pedagoško pozornost posvetiti jezikom, ki nas obdajajo v šoli in v svetu. To so jeziki v šoli (učni jeziki, šolski predmeti, jeziki stroke), pa tudi drugi, na primer jeziki, ki jih govorimo doma ali s prijatelji (jeziki naših staršev ali starih staršev, narečja, žargoni ..); jeziki, ki jih govorijo naši sosedje v lastni deželi ali kot prebivalci naših manjšin; jeziki, ki jih govorijo drugje po svetu, blizu ali daleč od nas; jeziki, s katerimi se sporazumevamo brez glasu ali le z zvokom; jeziki, ki jih ni več; jeziki, ki bi lahko bili …

Predstavite katerokoli na jezik oz. jezike osredinjeno učno situacijo (dejavnost ali dogodek, npr. uro pouka, projektni dan, celoletno obšolsko dejavnost …) , ki je po vaši presoji posebej dobro uspela. Vaša izkušnja bo gotovo dober vir novih idej za druge učitelje v Sloveniji in po svetu.

Forum bo odprt od ponedeljka, 16. septembra 2013, vse do ponedeljka, 4. novembra 2013.

Na pedagoške izkušnje drug drugega se boste lahko odzivali s komentarji, pregledala pa jih bo tudi posebna strokovna komisija na Zavodu RS za šolstvo.

Komisija bo najkasneje do konca novembra 2013 izbrala 10 pedagoških izkušenj, ki bodo po njeni oceni najbolj izvirne in prenosljive v druga šolska okolja in situacije. Avtorji izbranih primerov odlične šolske prakse bodo dobili pisna priznanja, povabljeni pa bodo tudi kot posebni gostje na osrednjo nacionalno prireditev ob evropskem dnevu jezikov 2014.

Žirija na ZRSŠ je pregledala in izbrala izmed objavljenih prispevkov v pedagoškem forumu ob evropskem dnevu jezikov deset takih, ki so najbolj izvirni in prenosljivi v druga šolska okolja. Avtorjem čestitamo in jih vabimo naslednje leto na osrednjo prireditev ob evropskem dnevu jezikov.

zvezdica 10 izbranih primerov