Pedagoški forum Zavoda RS za šolstvo ob evropskem dnevu jezikov 2017


Nagrajenci EDJ 2017

INOVATIVNI PRISTOPI PRI POUČEVANJU JEZIKOV V VRTCIH IN ŠOLAH

Učitelje in vzgojitelje vabimo, da sodelujete v pedagoškem forumu, posvečenem evropskemu dnevu jezikov. Letošnji poudarek je na inovativnih pristopih pri poučevanju jezikov v vrtcih in šolah.

slika Opišite dejavnosti, ki pri otrocih, učencih oz. dijakih na inovativne načine aktivirajo znanje jezikov, spodbujajo učenje teh jezikov ter ozaveščajo o bogastvu jezikovne pestrosti.

Opišite katerokoli na jezik oz. jezike osredinjeno učno situacijo (dejavnost ali dogodek, npr. uro pouka, projektni dan, celoletno obšolsko dejavnost …) , ki je po vaši presoji posebej dobro uspela.

Svojo pedagoško izkušnjo vpišite v posebni obrazec.

Forum bo odprt od ponedeljka, 4. septembra 2017 do sobote, 4. novembra 2017.

Komisija bo najkasneje do konca novembra 2017 izbrala 10 pedagoških izkušenj, ki bodo po njeni oceni najbolj izvirne in prenosljive v druga šolska okolja in situacije. Avtorji izbranih primerov odlične šolske prakse bodo dobili pisna priznanja septembra 2018.