VAŠE PEDAGOŠKE IZKUŠNJE - 2019


Na tej strani objavljamo vaše pedagoške izkušnje. Oddani vnosi so razvrščeni od najnovejših do najstarejših.

GLASBENO TEKMOVANJE MINI EVROVIZIJA, SPOZNAVANJE DRŽAV, JEZIKOV IN DOGODKA PESEM EVROVIZIJE (EUROVISION SONG CONTEST)


14.11.2019 21:35
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Maruša Jazbec Colja, nemščina, OŠ Naklo
Vera Stoilov Spasova, angleščina, OŠ Naklo
2. Sodelujoči:
vsi učenci
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
9. september do 27. september 2019, šolski odmori, OŠ Naklo
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Glasbeno tekmovanje Mini Evrovizija, spoznavanje držav, jezikov in dogodka Pesem Evrovizije (Eurovision Song Contest)
5. Cilji:
- zbuditi zavedanje o jezikovni in kulturni pestrosti našega okolja preko glasbe
- spoznavanje glasbenega dogodka Pesem Evrovizije
- spoznati večjezičnost naše šole in razširjenost teh jezikov v evropskem prostoru
- aktivno preživljanje odmorov
- obeležiti evropski dan jezikov
6. Vsebina:
Letošnji evropski dan jezikov smo na šoli obeležili v obliki Mini Evrovizije, ki je trajala 3 tedne (priprave in sama izvedba). Mini Evrovizija je obsegala predstavitve držav predstavnic in njihovih skladb, predizbor preko spletnega glasovanja za finale in nato še finale Mini Evrovizije in razglasitev zmagovalne pesmi. Predstavnice so bile evropske države, kjer je uradni jezik eden od jezikov, ki se jih učenci lahko učijo na šoli (slovenščina, angleščina, nemščina, ruščina).
7. Potek in izvedba:
V tednu pred začetkom Mini Evrovizije sva z učiteljico povabili k sodelovanju učence od 6. do 9. razreda. Naredili smo nabor držav, ki lahko sodelujejo na Mini Evroviziji: Slovenija, Velika Britanija, Irska, Nemčija, Avstrija, Švica in Rusija. Izžrebali smo vrstni red nastopanja držav na predizboru. Učenci so za vsako državo ob pomoči spleta pripravili besedilo s kratko predstavitvijo države in njenega sodelovanja na tekmovanju za Pesem Evrovizije. Poleg tega smo izbrali tudi po 5 pesmi iz vsake države, ki so v preteklosti sodelovale na Pesmi Evrovizije. V tem stilu so učenci izdelali tudi po dva plakata za vsako državo - na enem so bila zapisana dejstva o državi in tri znamenitosti. Na drugem so bile predstavljene pesmi, za katere so učenci glasovali. Zadnji dan smo še dopisali finalistko. Plakati so bili kot vizitka države, izobešeni pa so bili v avle šole, tako da je lahko vsak obiskovalec šole zaznal evrovizijski duh.
Predizbor je potekal od 16. 9. do 24. 9. V odmoru za malico, ko so vsi učenci v razredih, smo po zvočniku najprej zavrteli evrovizijsko himno. Nato je eden od učencev začel s pozdravom v jeziku države, ki se je predstavila tisti dan ter prebral besedilo. Preostanek odmora so učenci poslušali pesmi, ki smo jih uvrstili v predizbor.
Prvi dan Mini Evrovizije smo tudi odprli "glasovalne linije" v obliki spletne ankete, kjer so učenci in starši lahko poslušali vse skladbe in glasovali za eno skladbo iz vsake države. Anketa je bila objavljena na spletni strani šole ves čas dogajanja. Po predstavitvi vseh skladb med odmori, en dan pred evropskim dnevom jezikov, so učenci razglasili finalistke posameznih držav, ki so se potegovale za zmago na Mini Evroviziji. Poleg razglasitve finalist so učenci povedali tudi nekaj podatkov in zanimivosti o samem dogodku Pesem Evrovizije.
Na evropski dan jezikov je med glavnim odmorom potekala na šoli Mini Evrovizija. Učenci so ponovno slišali vse pesmi finalistke. V avli šole smo imeli tri glasovalne škatle, kamor so učenci oddali svojo glasovnico. Na glasovnici so bile zapisane vse pesmi, učenci pa so vsaki pesmi dodeli ustrezno število točk (12, 10, 8, 6, 4, 2, 0) Z učenci smo prešteli glasove, ki jih je prejela posamezna pesem.
Zadnji dan so učenci med odmorom razglasili zmagovalko, zahvalili so se vsem "sponzorjem" dogodka in na koncu smo poslušali zmagovalko.
8. Rezultati:
Učenci so izdelali plakate, oblikovali so spletno anketo, pripravili objavo za spletno stran šole.
Preko celotnega dogajanja so spoznali dogodek Pesem Evrovizije. Ugotovili so, da se je dogodek skozi čas zelo spremenil - glasbeni stili, stil oblačenja in nastopanja, ter upad večjezičnosti na samem dogodku, saj se vedno več držav odloča za nastopanje v angleškem jeziku.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učenci in učitelji so bili nad dogodkom zelo navdušeni. Tak način preživljanja odmorov je bil vsem všeč in si želijo, da bi vsako leto izvajali kaj podobnega. Pohvaljena je bila tudi sama ideja o Evroviziji, saj se je izkazalo, da zlasti mlajše generacije tega dogodka ne poznajo. Veseli me, da so učenci aktivno sodelovali pri vseh dejavnostih. Marsikdo je premagal tudi tremo pred nastopanjem v radijski oddaji (branje in govorm pred mikrofonom).
10. Odzivi:
Objave na spletni strani šole: www.os-naklo.si, anketa https://www.1ka.si/a/232150
11. FotografijeDEJAVNOSTI PRI POUKU,RAZSTAVA IZDELKOV, RADIJSKA URA IN JEZIKOVNE DELAVNICE


14.11.2019 13:31
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
JEZIKOVNE DEJAVNOSTI PRI POUKU NEMŠČINE IN ANGLEŠČINE, PRIPRAVA RAZSTAVE, RADIJSKA URA IN JEZIKOVNE DELAVNICE RUŠČINE, ŠPANŠČINE IN FRANCOŠČINE
OŠ Cankova
Monika Paluc Zamuda, učiteljica nemščine in angleščine
Lea Skrivanek, učiteljica nemščine
Učenci 8. razreda
Rok Bednjanič, učenec 8. razreda
Dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer

2. Sodelujoči:
Učenci 7., 8., in 9. razredov TJN
Učenci 4., 5. In 6. razreda N2A
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
20. 9. – 30. 9. 2019, v prostorih OŠ Cankova
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Dejavnosti pri pouku,razstava izdelkov, radijska ura in jezikovne delavnice
5. Cilji:
- ozaveščanje o jezikovni raznolikosti Evrope in pomenu učenja tujih jezikov,
- spodbujanje učenja tujih jezikov,
- širjenje besednega zaklada v tujih jezikih,
- spodbujanje ustvarjalnosti in kreativnosti pri pouku tujih jezikov.
6. Vsebina:
Učenci so pri pouku nemščine in angleščine usvajali učne vsebine vezane na temo ter širili besedišče. V skupinah so izdelali plakate in ˝možice˝ v barvah držav Evropske unije.Te izdelke smo razstavili na hodnikih šole. Imeli smo radijsko uro na temo Evropski dan jezikov. Učenec je preko zvočnika predstavil pomen tega dne.
Na šoli smo imeli jezikovne delavnice iz ruščine, španščine in francoščine. Sodelovali so učenci od 7. do 9. razreda. Delavnice so izvajali dijaki Gimnazije Ljutomer.

7. Potek in izvedba:
20. 9. 2019 in 23. 9. 2019 so učenci 8. razreda pri pouku nemščine in angleščine usvajali učne vsebine vezane na temo ter širili besedišče. V skupinah so izdelali plakate in ˝možice˝ v barvah držav Evropske unije.Te izdelke smo razstavili na hodnikih šole.
26. 9.2019 smo imeli radijsko uro na temo Evropski dan jezikov. Učenec je preko zvočnika predstavil pomen tega dne.
30. 9. 2019 smo na šoli imeli jezikovne delavnice iz ruščine, španščine in francoščine. Sodelovali so učenci od 7. do 9. razreda. Delavnice so izvajali dijaki Gimnazije Ljutomer.
8. Rezultati:
Učenci so razširili svoj besedni zaklad na temo Evropska unija in Evropski jeziki. Naučili so se ločiti med izrazi kot so večjezičnost, materin jezik in tuji jezik. S svojimi izdelki so obogatili šolske prostore in s tem ozaveščali tudi druge učence.
Ozaveščali so tudi preko šolskega zvočnika in učence seznanili s pomenom Evropskega dneva jezikov.
Na jezikovnih delavnicah so dijaki iz Gimnazije Ljutomer predstavili tuje jezike, ki se jih tam učijo. Naši učenci so aktivno sodelovali na delavnicah.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učenci so učne vsebine spoznali še na drugačen način, tako da so lahko videli tudi uporabno vrednost tega, kar se učijo. Pri delu so bili zelo motivirani in so pridno sodelovali in ustvarjali. Njihovi izdelki so nato krasili naše hodnike. Tudi drugi učenci so se zaustavljali ob njih in jih z zanimanjem prebirali. V dogajanje so bili vpeti tudi ostali delavci šole, ki so spremljali dogajanje.
Učenci, ki so sodelovali v jezikovnih delavnicah so bili zelo zadovoljni. Naučili so se veliko novih besed.
10. Odzivi:
Odzivi so bili zelo pozitivni. Učenci so izrazili željo, da bi s podobnimi aktivnosti nadaljevali tudi naslednje leto.KULTURNI DAN OD EVROPSKEM DNEVU JEZIKOV


11.11.2019 22:46
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Stanka Emeršič (vodja dneva dejavnosti), vsi pedagoški delavci OŠ Janka Padežnika Maribor; vzgojitelji predšolskih skupin Vrtca Studenci;
kulturni dan za vse učence šole
2. Sodelujoči:
vsi učenci OŠ Janka Padežnika Maribor
vsi pedagoški delavci OŠ Janka Padežnika Maribor
otroci in vzgojitelji Vrtca Studenci (enota Iztokova, Pekrska in Korčetova)
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
četrtek, 26.9.2019; šola, učilnice
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
kulturni dan od Evropskem dnevu jezikov
5. Cilji:
spoznati raznojezičnost in večjezičnost naše šole
naučiti se besede v različnih jezikih
spoznati jezikovne družine
prepevati v različnih jezikih
napisati esej na temo Jeziki so pomembni na naši šoli/ Moja šola je prijazna
vsem jezikom v sklopu dejavnosti projekta Jeziki štejejo
6. Vsebina:
Letošnji Evropski dan jezikov smo obeležili kot kulturni dan v vseh razredih. Dan dejavnosti pa smo povezali s projektom Jeziki štejejo.
V tednu od 23.-27.09.2019 je učence, njihove starše in zaposlene naše šole vsako jutro pričakala tabla s pozdravi v različnih jezikih, s poudarkom na jezikih učencev naše šole. Naši učenci so raznojezični, saj poleg slovenščine posamezniki govorijo tudi hrvaško, bosansko, makedonsko, albansko, poljsko, francosko, madžarsko, rusko in romsko.
7. Potek in izvedba:
Kulturni dan smo pričeli s kratko radijsko oddajo, ki se je končala s poslušanjem Evropske himne.
Učenci od 1. do 3. razreda so v nadaljevanju prepevali slovensko in šolsko himno. Pogovarjali so se o večjezičnosti in raznojezičnosti v razredu in doma. Ogledali so si spletni posnetek deklice Belle Devyatkine iz Rusije, ki pri štirih letih tekoče govori šest jezikov. V štirih jezikih so učenci prepevali kanon Mojster Jaka ter barvali različne evropske zastavice. Vmes pa so se skupaj z otroci iz Vrtca Studenci skozi igro naučili poimenovanja za barve in števila do 5 v angleščini in nemščini.

Učenci 4. in 5. razreda so po prepevanju slovenske in šolske himne vodili pogovor o sosednjih državah Slovenije, o jezikih, ki jih tam govorijo, ipd. Izdelali so lasten jezikovni portret ter prepevali pesem Ko si srečen v angleščini, nemščini, italijanščini ter španščini. Sedmošolec Florjan jih je naučil nekaj francoskih besed, saj doma govori z očetom francosko. Učenci so v računalniški učilnici reševali spletno anketo o učenju in znanju jezikov v okviru projekta Jeziki štejejo ter pisali krajši pisni sestavek na temo Jeziki so pomembni na naši šoli.

Učenci od 6. do 9. razreda so imeli različne dejavnosti ob različnih urah. Tako so se šestošolci pogovarjali o raznojezičnosti in pisali esej na temo Jeziki so pomembni na naši šoli/Moja šola je prijazna vsem jezikom, osmošolci so jim na igriv način predstavili jezikovne družine, brali in poslušali so zgodbe v različnih jezikih (www.storybookscanada.ca) ter s pomočjo tablic reševali spletno anketo o znanju in učenju jezikov v okviru projekta JeŠT.
Sedmo-, osmo- in devetošolci so poleg že omenjenih dejavnosti spoznali še japonščino, albanščino in romščino. Albanščino in romščino sta učencev predstavili učenki naše šole skupaj z romsko pomočnico, japonščino pa naša učiteljica Mojca Rojc, ki je diplomirana japonologinja.
Ob koncu dneva dejavnosti so se učenci vsem učiteljem in delavcem šole zahvalili s poslastico z zastavicami različnih držav.
Izmed vseh esejev smo v namene dejavnosti projekta Jeziki štejejo zbrali deset najboljših. Čakamo na zmagovalce!
8. Rezultati:
nastali so različni izdelki: zastavice, pozdravi, jezikovni portreti, eseji
nova znanja in spoznanja o večjezičnosti, o jezikovnih družinah, o albanščini, romščini in japonščini;
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
učencem je bil dan dejavnosti zanimiv, saj so se dejavnosti vsako uro menjavale
10. Odzivi:
Radio SI je v nemščini predvajal intervju s Stanko Emeršič in pri dnevnih objavah poročal o naših aktivnostih.
11. Fotografije- JEZIKOVNI DNEVI


11.11.2019 12:45
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Učitelji OŠ Toneta Pavčka: Jožica Cerovšek (francoščina), Marjeta Kočevar (nemščina), Klemen Kramar (angleščina), Polona Rozman (angleščina) in Sanja Pavlinić Vidic (angleščina)
2. Sodelujoči:
Pri pripravi razstave, zvočnih zgodb in drugih aktivnosti so sodelovali: učenci in učenke 3. in 5. razreda pri pouku angleščine (41 + 32), učenci in učenke 7. razreda pri dodatnem pouku iz angleščine (11), učenci in učenke 8. a pri predmetu likovna umetnost (16), učenci in učenke 8. razreda pri dodatnem pouku iz angleščine (8), učenci in učenke 9. razreda pri dodatnem pouku iz angleščine (9), učenci in učenke od 8. do 9. razreda pri obveznem izbirnem predemtu nemščina (14), učenci in učenke od 7. do 9. razreda pri neobveznem izbirnem predmetu francoščina (4).

Dan jezikov smo obeležili tudi v sklopu ur angleškega jezika z učenci in učenkami od 3. do 9. razreda.

Aktivno se je v dejavnosti izven pouka vključilo okoli 150 učenk in učencev.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Prostori OŠ Toneta Pavčka do 25. do 27. septembra 2019
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
- jezikovni dnevi
5. Cilji:
- medpredmetno povezovanje (jeziki, glasba, naravoslovje, geografija, likovna umetnost)
- spodbujanje sprejamnja drugačnosti
- spodbujanje učenja jezikov izven učilnice
- širjenje besednega zaklada v tujih jezikih
6. Vsebina:
Da bi približali pomembnost učenja tujega jezika izven šolskih učilnic, smo jezikovne dneve osnovali v dveh delih.

V prvem delu so učenci in učenke 9. razreda pri izbirnem predmetu nemščina izbrane stare pripovedi iz lokalnega okolja prevedli v nemški jezik. Učenci in učenke 8. razreda so te pri dodatnem pouku angleščine prevedli v angleščino, učenci in učenke 7. razreda pa so jih prebrali in posneli. Ob Evropskem dnevu jezikov smo na začetku vsake šolske ure po šolskem radiu predvajali urejene posnetke teh zgodb. Po glavnem odmoru smo za vse učence šole pripravile tudi daljšo radisko oddajo.

Posnetke pripovedk lahko poslušate na spodnjih povezavah:
- https://soundcloud.com/klemen-kramar/evropski-dan-jezikov-2019-zgodba-1
- https://soundcloud.com/klemen-kramar/evropski-dan-jezikov-2019-zgodba-2
- https://soundcloud.com/klemen-kramar/evropski-dan-jezikov-2019-zgodba-3
- https://soundcloud.com/klemen-kramar/evropski-dan-jezikov-2019-zgodba-4
- https://soundcloud.com/klemen-kramar/evropski-dan-jezikov-2019-zgodba-5

V drugem delu so učenci 3., 5., 7. in 8. razreda izdelali različne plakate, ki smo jih razstavili v šolski avli. Učenci in učenke 3. razreda ter 2. triade so v povezavi s šolskim projektnim delom Kmetijstvo v Mirni Peči predstavili poimenovanja za različne domače živali v angleščini in nemščini in francoščini, učenci in učenke 5. razreda pa so tudi raziskali, kako se te živali oglašajo v različnih jezik. Učenci in učenke 7. razreda so poiskali različne abecede, učenci 8. razreda pa se naučili abecedo znakovnega jezika, jo fotografirali in predstavili na plakatu. Nastala je še vrsta drugih plakatov.

Učitelji in učiteljice pa smo po zgledu tistega, ki je objavljen na spletni strani ECMJ, pripravili dva jezikovna priročnika. Prvega so reševali učenci in učenke 1. triade, drugega pa učenci in učenke 2. ter 3. triade. Priročnik je vseboval prilagojene jezikovne izzive, ki so jih učenci reševali izven pouka in v vlogi tajnega agneta, ki rešuje različne jezikovne uganke, z njimi razvijali še vrsto drugih spretnosti.

Fotografije nekaterih plakatov so objavljene v spodnji galeriji:
- https://photos.app.goo.gl/mGmichcbfK6dVEoT9

Prilagojen priročnik za učence 2. in 3. triade pa je dostopen na naslovu:
- https://docs.google.com/document/d/1MZwUYLBk3trWN2P-clhwxswmPG9x7YmIrl6x-pOwaDA/edit?usp=sharing
7. Potek in izvedba:
Učitelji in učiteljice tujih jezikov smo z vsebino učence in učenke seznanili v tednu od 23. do 27. septembra. Dejavnosti tajnega agenta smo pripravili do 25. septembra in učenci so od 25. do 27. septembra vzeli kopijo priročnika, jo rešili ter vrnili v šolsko knjižnico. 2. oktobra smo izmed vrnjenih priročnikov izžrebali 6 učencev in učenk ter jim podelili praktične nagrade. 26. septembra smo po šolskem radiu vsako šolsko uro predvajali radijske zgodbe in radijsko oddajo.
8. Rezultati:
Oprijemljivi: prevodi besedil, zvočni posnetki (radijske zgodbe), plakati, likovni izdelki (napisi z zastavami), prevodi besed, fotografije (znakovna abeceda), vrnjeni priročniki tajnega agenta z rešenimi jezikovnimi izzivi
Neoprijemljivi: nova spoznanja (ozaveščanje medkulturnosti, motivacija za učenje tujih jezikov izven učilnice) in znanja učencev (novo besedišče in spretnosti).
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učenci in učenke so z zanimanjem poslušali radijske zgodbe, ki so predstavljale tudi izhodišče vse učeteljem ter učiteljicam, da k svojim uram vnesejo medpredmetno povezovanje.

Predvsem učenci in učenke 1. triade so vneto reševali jezikovne izzive, kar nekaj učencev in učenk tudi 2. in 3. triade pa je bilo mogoče videti, kako so se med odmori sporazumevali v abecedi znakovnega jezika.
10. Odzivi:
Ostali učitelji in učiteljice so obeleženje dneva pohvalili, kratko poročilo o dogodku in fotografije pa so bile objavljene na šolski spletni strani.JEZIKOVNA DEJAVNOST PRI POUKU NEMŠČINE NA PORTALU ETWINNING Z MEDNARODNIM SODELOVANJEM


9.11.2019 23:52
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Lidija Mlakar – NEMŠČINA, Šolski center Postojna
Sebla Döner – Ramazan Atil Anadolu Lisesi, Adana, Turčija
Ulrike Kahl – Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg, Minden, Nemčija
Marko Majce - Srednja šola Domžale
2. Sodelujoči:
26 dijakov 1. letnika gimnazije
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Od 5. aprila do 24. junija 2017, Šolski center Postojna
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Jezikovna dejavnost pri pouku nemščine na portalu eTwinning z mednarodnim sodelovanjem
5. Cilji:
Poznati strokovno terminologijo o migracijah v maternem jeziku, jo uporabiti v tujih jezikih (nemščini in angleščini), razumeti kulturne in socialne razlike med narodnostmi in državami, se medpredmetno povezovati ter razvijati kompetence podjetnosti.
6. Vsebina:
Migracije – spoznavanje kulturne in etične raznolikosti v svojem prostoru, Evropi in po svetu ter ozaveščanje o pomembnosti sprejemanja drugačnosti in enakih možnosti za vse.
7. Potek in izvedba:
VZVRATNO NAČRTOVANJE pouka – torej prilagojeno potrebam projekta, ne sledenje učnim temam po učbeniku – po korakih: predstavitve; načrtovanje in priprava srečanj z migranti na šoli; snemanje intervjujev (po predhodni pridobitvi dovoljenja od njihovih staršev), oblikovanje filma s podpisi v nemščini; udeležba dijakov na šolski kulturni prireditvi s pesmijo in plesom ter pogostitvijo z nacionalnimi jedmi migrantov naše šole (rezultat seminarskega dela dijakinj priseljenk iz programa ekonomski tehnik), raziskovanje deleža priseljencev in nacionalnosti v različnih stopnjah izobraževalnega sistema v občini; izmenjava mnenj o dobrih in slabih straneh migracij; priprava programov za medsebojne obiske partnerskih šol ter praznovanja dneva Evrope in dneva evrodpskih jezikov; sprotno digitalno dokumentiranje vseh projektnih dejavnosti v eTwinning spletni učilnici TwinSpace.
8. Rezultati:
OPRIJEMLJIVI, objavljeni v TwinSpace – predstavitve dijakov, šole, domačega kraja in Slovenije, logotip projekta, dokumetarno gradivo o spletnem glasovanju zanj, reševanju kvizov, video konferenci, grafično obdelani raziskavi, spletni izmenjavi mnenj v Answergarden, vprašalnik za intervjuje in program za izmenjave, video o šolski kulturni prireditvi dijakov tujcev za dijake šole ter medsebojni obiski šol partneric, skupna priprava nacionalnih jedi in delavnice na izmenjavah, prav tako (trajnostni učinki) ohranjanje nekaterih stikov na družabnih omrežjih in nadgradnja eTwinning projekta v Erasmus+. NEOPRIJEMLJIVI pa neposredna spoznanja dijakov o težavah in tegobah priseljencev, ozaveščanje o njihovem položaju, sprejemanje drugačnosti, vključevanje migrantov in povezovanje ter zavedanje pomena enakih možnosti za vse.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Projektno delo s časovnim usklajevanjem (celo v različnih časovnih pasovih) za skupno spletno delo partneric ob koncu pouka, ki zahteva nemalo dejavnosti za zaključevanje šolskega uspeha, je terjalo od vseh zelo veliko naporov, odgovornosti in skrbnega dela. Toda pripomoglo je k diferenciaciji pouka, njegovi dinamiki in dobri motiviranosti dijakov za delo in učenje ter prineslo zelo dobre rezultate in učinke, celo priznanje in nagrado. eTwinning projekt Together in Europe je presegel svoje meje in postal v letih 2019-2020 s projektom partnerstva Erasmus+ Together We Are Stronger realnost.
10. Odzivi:
http://gimnazijascpo.splet.arnes.si/2018/11/04/mednarodna-izmenjava-gimnazijcev-solskega-centra-postojna/
https://studioproteus.si/?page_id=939, 30. 10. 2018; 9. 5. 2018; 10. 1. 2018;
lokalni časopis Postojnski prepih, januar 2018, str. 27
11. FotografijeJEZIKOVNI IZZIVI VEČJEZIČNOSTI NA PAPIRJU (MREŽA BESED, PREVOD PESMI, BESEDILNI KOLAŽ, SLIKAMI Z BESEDAMI V VEČ JEZIKIH, KAČA BESED ...)


9.11.2019 13:35
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Monika Habe, učiteljica nemščine na OŠ Matije Čopa Kranj
2. Sodelujoči:
Učenci od 5. do 9. razreda pri predmetu nemščina.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Izdelava plakatov na temo jezikovnih izzivov večjezičnosti v septembru 2019.
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Jezikovni izzivi večjezičnosti na papirju (mreža besed, prevod pesmi, besedilni kolaž, slikami z besedami v več jezikih, kača besed ...)
5. Cilji:
Spoznavanje in odkrivanje izbranih izrazov v več jezikih (izbirali so jih učenci), povezovanje več jezikov v jezikovni izziv, vključevanje različnih maternih jezikov učencev (ruščina, češčina, srbščina, makedonščina...) v jezikovni izziv, iskanje podobnosti med jeziki, vzbuditi radovednost za odkrivanje besed v tujih jezikih, ozavestiti učence o pomembnosti znanja tujih jezikov, spodbujanje učenčeve ustvarjalnosti. Samostojna raba interneta pri iskanju besed v več jezikih.
6. Vsebina:
Priprava razstave z naslovom Jezikovni izzivi večjezičnosti. Učenci so pred začetkom izdelave videli nekaj možnosti, ki jih lahko vključijo v jezikovni izziv na papirju. Ti primeri so bili: izdelava kače v več jezikih za določeno besedo, besedilni kolaž, pregovori, najljubše besede v več jezikih, prevod tuje pesmi v slovenščino, zapis besed k predmetom na risbi, zapis izbranih fraz v več jezikih, besedne mreže ali križanke v več jezikih...
7. Potek in izvedba:
Po prikazu teh možnosti so začeli z delom v dvojicah ali samostojno. Pred začetkom dela smo se pogovorili še o njihovih idejah, med iskanjem sem jih opazovala in spodbujala. Učenci so uporabljali elektronski slovar, google prevajalnik, elektronski slovar, slike in tudi spletno stran www.omniglot.com, ki je prava enciklopedija tujih jezikov na spletu. Izraze v več jezikih so na tej spletni strani iskali tudi s pomočjo večjezičnih razpredelnic.
Ko so izdelke dokončali, so jih predstavili v razredu. To so naredili na način, da so pri poslušalcih vzbudili radovednost in sodelovanje (npr. z vprašanji izbirnega tipa, materni govorci ruščine, češčine, makedonščine ... preberejo besede v njihovem jeziku, poslušalci ponovijo izbrane besede za nastopajočimi ).
8. Rezultati:
Učenci so izbrali določen jezikovni izziv, ki so ga uresničili na papirju in ga prilepili na skupne plakate. Zatem so ga predstavili v razredu.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:

Pri iskanju besed, ki so jih zanimale, so bili učenci radovedni. Nekateri so zraven napisali, zakaj so izbrali to nalogo, npr. "Zbral sem si to nalogo, ker mi je bil stavek najbolj praktičen."Znašli so se na različne načine, vmes so nekateri tudi poslušali besede v elektronskem slovarju in nekaj izmed njih prebrali na glas pri predstavitvi. V 5. in 6. razredu so porabili več časa za izdelek, najraje so izdelovali "mreže" besed v več jezikih ali pa besedilne kolaže. Učencem v 9. razredu je bilo zelo všeč slišati pesem v ruščini po izboru učenca tujca, ki jo je skupaj s slovenskim učencem prevedel v slovenščino, za dosego tega izziva sta komunicirala tudi v angleščini.V višjih razredih so se lotili tudi pregovorov o jezikih in tako poudarili pomembnost znanja tujih jezikov. Nekateri so naredili iz izdelka izziv za tiste, ki so si ogledali razstavo, npr. naloga z barvami (mimoidoči jim mora določiti jezik). Pri zapisu glavnih mest je bil pritrjen prazen list zvit kot harmonika z nagovorom da vidim, če zmoreš? Na ta list bi morali mimoidoči vpisovati države z danimi glavnimi mesti, tega niso vpisovali, potrebno bi bilo dodati še svinčnik za zapise. Pri naslednji razstavi bom pozorna na to, da bo pisava pri vseh izdelkih dovolj velika za na plakat in da bodo barve, ki so dobro vidne. Naslednjič bomo poskušali dati še več poudarka na učencih priseljencih, ki znajo več jezikov.
10. Odzivi:
11. FotografijeV OKVIRU PRAZNOVANJA EVROPSKEGA DNEVA JEZIKOV SMO IZVEDLI PROJEKTNI TEDEN, JEZIKOVNE DEJAVNOSTI PRI POUKU, KVIZE IN KREATIVNO PISANJE SESTAVKOV.


8.11.2019 18:27
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Danijela Kačinari in Mateja Petrovič, angleščina; Mojca Gonza in Mateja Pivec, nemščina; Srednja prometna šola Maribor.
2. Sodelujoči:
V praznovanje evropskega dneva jezikov so bili vključeni dijaki vseh letnikov in učiteljice tujih jezikov. V aktivnosti je bilo vključenih okoli 300 dijakov.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Praznovanje evropskega dneva jezikov je potekalo ob dejavnostih, ki smo jih dijaki in učiteljice tujih jezikov izvedli med poukom tujih jezikov. Glavnina aktivnosti je potekala med 23. 9. in 27. 9. 2019.
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
V okviru praznovanja evropskega dneva jezikov smo izvedli projektni teden, jezikovne dejavnosti pri pouku, kvize in kreativno pisanje sestavkov.
5. Cilji:
Pri letošnjem praznovanju evropskega dneva jezikov smo učiteljice tujih jezikov pri dijakih želele ozavestiti pomen učenja tujih jezikov in pomen znanja več jezikov, saj jim ta spretnost ponuja večje možnosti, da bodo dijaki bolje pripravljeni za komunikacijo in vstop na trg dela. Prav tako smo, glede na to, da šolo obiskuje veliko dijakov, ki prihajajo iz drugih evropskih držav, pri pouku angleščine in nemščine, v času, ko so potekale naše aktivnosti, načrtno spodbujale večjezičnost, medkulturno zavedanje, spoštovanje drugačnosti in sprejemanje raznolikosti. Naš glavni cilj je bil zavedanje pomena učenja več jezikov in prepletanje jezikov v našem vsakdanu. Ob vseh teh aktivnostih smo učiteljice želele, da dijaki uporabljajo tudi sodobna programska orodja (office 365, mentimeter, padlet).
6. Vsebina:
Praznovanje evropskega dneva jezikov smo zasnovale tako, da so aktivnosti potekale pri pouku angleščine in nemščine. Z dijaki smo poslušali radijsko oddajo o večjezičnih možganih (https://radioprvi.rtvslo.si/2016/01/mozgani-na-dlani-nevron-pred-mikrofon-vecjezicnost/), kjer smo izvedeli zakaj je pomembno, da se ljudje učijo več jezikov, kakšni procesi se dogajajo v možganih, kako vpliva zanje jezikov na staranje možganov in na kasnejše težave. Ob teh dejavnostih smo razmišljali o pomembnosti znanja in učenja več jezikov. Praznovanje evropskega dneva jezikov bomo nadaljevale v mesecu decembru, kjer načrtujemo projekt Božič po svetu. V okviru projekta bodo dijaki pekli različne sladice, ki so tipične za posamezne države, prav tako bodo pri pouku umetnosti izdelovali različne tipične okraske v posameznih državah. Naše izdelke bomo ponudili ter bodo na ogled na dobrodelnem bazarju na šoli.
7. Potek in izvedba:
Praznovanje evropskega dneva jezikov smo pričeli s pogovorom, kjer smo poudarili, kdaj in zakaj sploh praznujemo evropski dan jezikov. Med 23. 9. in 27. 9. smo pri pouku nemščine poslušali radijsko oddajo (https://radioprvi.rtvslo.si/2016/01/mozgani-na-dlani-nevron-pred-mikrofon-vecjezicnost/), se pogovarjali o intervjuju, o vplivu jezikov na možgane, prav tako smo se pogovarjali o jezikih, v katerih se pogovarjamo, razmišljamo, pišemo in beremo ter kako pomembno vlogo ima v našem vsakdanjem življenju prepletanje različnih jezikov. Govorili smo o maternem jeziku in jeziku okolja, ter drugih jezikih, ki jih dijaki poznajo in uporabljajo. Diskutirali smo o pomenu učenja, znanja in prepletanja jezikov v našem vsakdanu in tudi v šoli. Ugotovili smo, da je znanje jezikov vrlina, ki nam pomaga pri nadaljnjem študiju in pri iskanju zaposlitve. Dijaki so prav tako izpostavili, da jim znanje jezikov pomaga pri navezovanju stikov in sklepanju prijateljstev.
Z dijaki, ki se učijo drugega tujega jezika smo nato pri pouku izvajali kvize (kahoot.it) na temo evropski jeziki, prav tako so dijaki razmišljali o večjezičnih stavkih, ki jih v svojem vsakdanu tudi uporabljajo. Dijaki so svoje večjezične stavke napisali in prebrali. V najbolj zanimivih stavkih so se prepletali tudi po trije jeziki. Dijaki prvega tujega jezika so na temo pomena večjezičnosti pisali sestavke. S sestavki smo želeli spodbuditi kreativno pisanje ter osmisliti pomen učenja jezikov in večjezičnosti.
V 4. letniku, kjer imajo angleščino kot 1. tuji jezik (4. a, b) smo po ogledu predavanja Patricie Ryan z naslovom Don’t insist on English! na https://www.ted.com/talks/patricia_ryan_ideas_in_all_languages_not_just_english
diskutirali o pomenu učenja tujih jezikov, kompetenci raznojezičnosti ter prednostih večjezičnosti.
Po končani diskusiji so dijaki napisali esej z naslovom
The limits of my language are the limits of my world./Meje mojega jezika so meje mojega sveta.
8. Rezultati:
Dijaki so sestavili zanimive večjezične stavke. Nekateri so uporabili narečne besede ali sleng, spet drugi, predvsem dijaki tujci pa so vnesli materni jezik. Vsekakor so jezikovno prepleteni stavki kazali na veliko kreativnost dijakov. Dijaki višjih letnikov so predstavili svoje eseje.
Ob izvajanju naših aktivnosti so se dijaki zavedali pomena učenja jezikov in večjezičnosti ter pomena medkulturnosti. Prav tako so dijaki uporabljali sodobna programska orodja (office 365, mentimeter, padlet) in svoje prispevku tudi v teh orodjih oddali.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Odzivi dijakov kažejo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali. Iz diskusije je bilo moč razbrati, da je bil projektni teden dijakom všeč, da je bil pouk pester in zanimiv, da so lahko dijaki pokazali znanje tujega jezika in da so dijaki lahko pri pisanju sestavka napisali lastno mnenje, ga argumentirali in tako pokazali veliko mero kreativnosti. Veseli nas, da so pri izvedbi dejavnosti aktivno sodelovali tako jezikovno šibkejši dijaki kot tisti, ki so po navadi v razredu nekoliko zadržani, predvsem pa so uživali dijaki, katerih močno področje so jeziki.
10. Odzivi:
11. Fotografije26. 9. 2019 - JEZIKOVNE DEJAVNOSTI PRI POUKU, RAZSTAVA 2. 10. 2019 - KULTURNI DOGODEK: RAZNOLIKOST NAS BOGATI, RAZSTAVA


7.11.2019 10:31
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
OŠ Milana Šuštaršiča
Anja Peternel, učiteljica nemščine
Lea Kofler, učiteljica angleščine
Maja Ambrožič, učiteljica angleščine
2. Sodelujoči:
26. 9. 2019
- učenci 6. razreda (65 otrok)
2. 10. 2019
- 13 učencev od 2. do 9. razreda, katerih materni jezik ni slovenščina
- Otroški pevski zbor (32 učencev)
- Jasna Ferme, učiteljica glasbe
- starši 13 učencev
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
26. 9. 2019 in 2. 10. 2019, prostori šole (učilnice, hodniki, jedilnica, prireditveni prostor)
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
26. 9. 2019 - Jezikovne dejavnosti pri pouku, razstava
2. 10. 2019 - Kulturni dogodek: Raznolikost nas bogati, razstava
5. Cilji:
- spodbujanje večjezičnosti,
- spoznavanje in ozaveščanje jezikovne raznovrstnosti Evrope,
- spodbujanje učenja tujih jezikov,
- širjenje besednega zaklada v tujih jezikih,
- spodbujanje ustvarjalnosti in kreativnosti pri pouku tujih jezikov,
- spoznavanje jezikovne in kulturne raznolikosti na šoli,
- spoznavanje kulturne dediščine tujejezičnih učencev na šoli,
- vključevanje učencev tujcev,
- zavedanje o pomenu večkulturnosti in sprejemanje različnosti,
- medpredmetno povezovanje (jeziki, glasba, geografija)
6. Vsebina:
26. 9. 2019 so učenci pri pouku nemščine in angleščine obeležili Evropski dan jezikov. Spoznavali so nemške pregovore in jih primerjali s slovenskimi. Preizkusili so se v hitrosti in pravilni izgovorjavi angleških lomilcev jezika. Prav tako so se spoznali z različnimi oblikami slovarjev in imeli delavnico prevajanja besed in krajših besedil. Nastalo je bogato gradivo, kot so plakati, pisni izdelki in risbe na temo kulturnega dne, kar je bilo tudi razstavljeno v prostorih šole.
2. 10. 2019 smo imeli za učence, starše in učitelje na šoli kulturno prireditev z naslovom Raznolikost nas bogati. Predstavili so se učenci tujci s pesmijo, igro, plesom, recitacijo ali branjem besedila v svojem maternem jeziku. Po prireditvi smo imeli razstavo in predstavitev le-teh dežel s plakati in s tradicionalnimi dobrotami iz posameznih držav.
7. Potek in izvedba:
26. 9. 2019 smo na naši šoli obeležili Evropski dan jezikov. V 6. razredih smo imeli kulturni dan, kjer smo učitelji nemščine in angleščine z učenci cel dan ustvarjali na zgoraj omenjeno temo. Najprej smo se pogovarjali, kaj je evropski dan jezikov, kakšen namen in kakšen cilj ima dan jezikov, kaj pomeni učencem ta dan in katere jezike znajo govoriti ali jih razumejo.
Nato so sledile delavnice z različnimi učitelji. Z učiteljico nemščine so učenci spoznavali nemške pregovore in jih primerjali s slovenskimi. V manjših skupinah so nato sami odigrali kratke skeče. Ostali učenci so morali uganiti, kateri pregovor so zaigrali oz. predstavili. Pri uri angleščine so se učenci spoznali z različnimi oblikami slovarjev in kratko zgodovino slovarjev. Spoznali so, katere podatke najdemo v slovarju in kako si s temi podatki pomagati. Osredotočili so se predvsem na spletno obliko slovarja, kjer so se učenci tudi sami preskusili v iskanju pomenov neznanih besed. Na koncu so se preskusili tudi v prevajanju s pomočjo spletnega slovarja, kjer so ugotovili, da je prevajanje izredno zapletena zadeva, kjer velikokrat slovar ne ponudi ustrezne rešitve. Na drugi delavnici, ki je bila povezana tudi z angleščino, so se učenci preizkusili v hitrosti in pravilni izgovorjavi lomilcev jezika.

2. 10. 2019 smo za starše, učence in učitelje pripravili kulturno prireditev z naslovom Raznolikost nas bogati, kjer so se predstavili učenci, katerih materni jezik ni slovenščina. Le-ti učenci so imeli priložnost predstaviti svojo kulturo v svojem jeziku. Učenci iz Anglije, Italije, Kosova, Kazahstana, Avstrije, Bosne, Severne Makedonije, Kitajske, Ukrajine in Slovaške so v svojem jeziku zapeli najbolj znane pesmi, prebrali zgodbo ali basen, recitirali pesem oziroma predstavili svojo državo, kraj in družino. Na prireditvi so učenci angleškega krožka uprizorili tudi gledališko igrico Thumpy, the Dragon in učenci angleškega dramskega krožka kratko duhovito zgodbico English teacher. Otroški pevski zbor je zapel venček himn različnih držav, ki so zastopane na naši šoli. Prireditev smo zaključili z evropsko himno Odo radosti in hkrati povabili vse starše, učence in učitelje na kulinarično pogostitev, ki so jo pripravili starši, učenci in učitelji. Na tem kulinaričnem popotovanju smo preskusili različne tradicionalne dobrote, sladice in slaščice iz različnih držav (iz Slovenije, Italije, Rusije, Avstrije, Makedonije, Kitajske, Anglije in Kosova).
8. Rezultati:
Oprijemljivi rezultati: plakati in različni likovni izdelki učencev (zastave, risbe hrane), prevodi besed in krajših besedil), pripravljena hrana, objava prispevkov o dogodku na spletni strani šole in na šolskem radiu.
Neoprijemljivi rezultati: nova spoznanja (ozaveščanje medkulturnosti, pozitivni odnos do tujcev in sprejemanje različnosti, povezovanje in vključevanje učencev tujcev, motivacija za učenje tujih jezikov) in znanja učencev (nove besede v drugih jezikih, delo s spletnimi slovarji, razumevanje pregovorov)
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Lepo je bilo videti in poslušati, kako so učenci tujci s ponosom predstavili svoj jezik in svojo kulturo. Nekateri so se oblekli tudi v narodno nošo, prinesli knjige v svojem maternem jeziku, naredili plakat o svoji državi in skupaj s starši pripravili tradicionalne jedi iz svoje dežele. Učenci tujci so bili veseli, da so imeli priložnost se predstaviti svojim vrstnikom in učiteljem. Naši učenci pa so bili presenečeni, koliko različnih jezikov se govori na naši šoli. Vsi skupaj smo bili zelo veseli, da smo lahko izkusili jezikovno, kulturno in kulinarično raznolikost naše šole.
Učenci so napisali tudi svoje misli in mnenja o Evropskem dnevu jezikov:
"Naučila sem se pomembne stvari. To je, da moraš spoštovati drugačnost in da je potrebno imeti dobre odnose z drugimi državami." (Tjaša A.)
"Naučil sem se, da je treba kulture gojiti in spoštovati." (Job M.)
"Zelo mi je bilo všeč, ko sem se naučila veliko novega, npr. pregovore, kako uporabljamo spletni naslov, spoznala veliko novih lomilcev jezikov in kako pomembno je, da se ne norčuješ iz drugih, ki so drugačni po narodnosti in jeziku." (Ana K. T.)
"Danes sem se naučil, da ne hecamo druge zaradi njihovega jezika in vere. in da mu pomagamo. In da se vsak lahko nauči tuje jezike." (Amiral O.)
"Danes je bil res zabaven dan in veliko sem se naučila." (Ajda L.)
10. Odzivi:
Odzivi so bili zelo pozitivni. Zadovoljni so bili učenci in učitelji ter veliko pohval smo dobili od stašev, ki so bili navdušeni nad skupnim ustvarjanjem in delom učencev in učiteljev.
Evropski dan jezikov in kulturno prireditev smo fotografirali in poročilo objavili na šolski spletni strani: http://www.osmslj.si/evrospki-dan-jezikov-26-september-2019/
11. FotografijeJEDAN, DUJ, TRI, IGRAJ SE Z MENOJ - BRANJE IN RECITIRANJE PESMI, RAJALNE IGRE, IGRE LOVLJENJA, PISANJE PESMI V RAZLIČNIH JEZIKIH, IZDELAVA PLAKATA IN PRIROČNEGA SLOVARČKA, POGOVOR O DRUGAČNOSTI, ENAKOSTI, STRPNOSTI, SPREJEMANJU.


7.11.2019 08:50
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Laura Ambrožič, prof. razrednega pouka, OŠ Belokranjskega odreda Semič
2. Sodelujoči:
Učenci 1. razreda, ki obiskujejo oddelek podaljšanega bivanja, dva učenca 2. razreda, dve učenki 5. razreda.
Romska pomočnica Zdenka Hrvat
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Od 23. 9. do 27. 9. 2019, OŠ Belokranjskega odreda Semič
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Jedan, duj, tri, igraj se z menoj - branje in recitiranje pesmi, rajalne igre, igre lovljenja, pisanje pesmi v različnih jezikih, izdelava plakata in priročnega slovarčka, pogovor o drugačnosti, enakosti, strpnosti, sprejemanju.
5. Cilji:
- spoznavanje jezikovne in kulturne pestrosti našega šolskega okoliša,
- razvijanje zdravih medsebojnih odnosov, ki temeljijo na spoštovanju drugačnosti,
- spodbujanje ustvarjalnosti in kreativnosti,
- razvijanje empatije.
6. Vsebina:
Na zabaven način (preko igre, plesa, pesmi) smo predstavili štiri jezike: srbščino, hrvaščino, bosanščino, romščino. Starejši učenci priseljenci, romska pomočnica in romski učenci so brali in recitirali presmi in pravljice v svojem maternem jeziku. Nas naučili nekaj rajalni iger in iger lovlenja ter nas naučili precej novih besed. Pomagali so pri izdelavi priročnega slovarčka. Prvošolci so pomagali pripraviti plakat.
7. Potek in izvedba:
V ponedeljek smo se prvošolci odpravili na "sprehod" po celinah našega planeta. Srečevali smo zelo različne živali (leve, medvede, pingvine, metulje, kenguruje...). Sprehod smo izrabili za pogovor o razlikah med ljudmi po svetu. Ena od razlik je tudi jezik, ki ga govorimo. Zato smo si prvi dan ogledali pravljico Rdeča kapica v hrvaškem jeziku. Po ogledu smo se z učenci pogovarjali o podobnostih in razlikah med slovenskim in hrvaškim jezikom. Ker živimo blizu meje s Hrvaško, je bilo razumevanje kar precejšnje. V torek smo v našo sredo povabili romsko pomočnico Zdenko Hrvat in nekaj romskih učencev. Gospa Zdenka nam je prebrala svojo lastno pravljico Trije kamenčki. Najprej v romskem in nato še v slovenskem jeziku. Učenci Romi so nam zapeli pesem Čip čip jaro, nato so učenci primerjali besede v obeh jezikih. Tretji dan je k nam prišla deklica iz 5. razreda, ki se je septembra iz Bosne priselila v Semič. Spregovorila je o tem kako se je počutila, ko ni znala jezika in ni imela prijateljev. Nato nam je recitirala bosansko ljudsko pesem Izgubljeno stado. Skupaj z učencem iz 2. razreda sta nam predstavla tudi nekaj rajalnih iger in iger lovljenja, ki se jih igrajo otroci v Bosni. Četrti dan nam je učenka 2. razreda, ki se septembra priselila iz Srbije, prebrala pesem Bakina Pčelica. Tudi ta dan smo se igrali razne igre. Vsakodnevno smo dopolnjevali tudi naš plakat različnih besed. V petek smo dokončali priročni slovarček in se pogovarjali o dogodkih tega tedna.
Starejši učenci (2.-5. razred) pa so se v tem tednu preizkusili v pisanju pesmi.
8. Rezultati:
Izdelali smo plakat in priročni slovarček. Učenci so med izvajanjem dejavnosti uživali, ker smo jih izvajali preko igre. Ugotovili so, da se tudi otroci v drugih državah igrajo enake igre kot oni sami. Tak primer je npr. igra Gnilo jajce. Učenci priseljenci so navezali nove stike in si razširi svojo socialno mrežo.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Naš šolski okoliš je jezikovno zelo pester. Pozna se biližina Hrvaške, veliko imamo priseljencev iz držav bivše Jugoslavije. Našo šolo obiskuje tudi precej romskih učencev. S tednom Jedan, duj, tri, igraj se z menoj sem prevsem želela učencem priseljencem in učencem Romom dati možnost, da se izražajo v svojem maternem jeziku, da s pozitivno afirmacijo širijo svojo socialno mrežo, da so zgled drugim, da učenci spoznajo kulturno vrednost različnih jezikov, da ugotovijo, da smo si kljub razlikam tudi zelo podobni. Menim, da smo večino ciljev dosegli. Že med izvajanjem se je pokazalo, da so dejavnosti učencem všeč. Deklica iz 5. razreda mi je po končani dejavnosti zaupala, da ji je bilo zelo vščeč in da bi z veseljem še kdaj naredila kaj podobnega. Deček iz 2. razreda pa si je pridobil veliko novih prijateljev. Še vedno se med odmorom igrajo igre, ki jih je pokazal ravno on in to mu zelo veliko pomeni.
10. Odzivi:
Celoten dogodek je opisan in opremljen s fotografijami na naši šolski spletni strani.
11. FotografijeJEZIKOVNI TEDEN Z DELAVNICAMI V ANGLEŠČINI, NEMŠČINI IN FRANCOŠČINI


5.11.2019 23:15
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Minka Kramar Šteh (angleščina) in Mija Penca Vehovec (nemščina) – OŠ Žužemberk
Urška Steklasa (francoščina) – STE KLASA, Urška Steklasa s.p.
Gill in Dennis Wraight (naravna govorca za angleščino)

2. Sodelujoči:
Sodelujoči učenci:
16 učencev 4.-9. razreda
49 učencev 7. razreda
42 učencev 1. in 2. razreda

Sodelujoči učitelji:
Nataša Škrbe, Milijana Maksimović, Sanja Nose, Katja Ciglar Udovič (angleščina)
Helena Smrke (informatika)
Nina Kocjančič (gospodinjstvo)
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Od 23. 9. 2019 do 30. 9. 2019, prostori OŠ Žužemberk (učilnice za angleščino, gospodinjstvo in računalništvo)
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Jezikovni teden z delavnicami v angleščini, nemščini in francoščini
5. Cilji:
- razvijanje komunikativne spretnosti in širjenje jezikovnega znanja (angleščina, nemščina in francoščina),
- razvijanje ustvarjalnosti,
- spodbujanje vseživljenjskega učenja jezikov in večjezičnosti,
- medpredmetno povezovanje znanja (tuji jeziki, gospodinjstvo, računalništvo) in pridobivanje bolj uporabnega znanja zaradi povezovanja učnih vsebin,
- razvijanje pozitivne samopodobe.
6. Vsebina:
- Jezikovno popoldne v angleščini, nemščini in francoščini: spoznavne igre, priprava jedi po receptih v tujem jeziku, intervju s skritim gostom in učenje osnov francoščine, tekmovanje v spletnem kvizu, pokušanje pripravljenih jedi, ustvarjanje iz origami papirja
- Angleška čajanka z naravnima govorcema angleščine v okviru ure angleščine
- razstava izdelkov učencev ob evropskem dnevu jezikov

7. Potek in izvedba:
- Jezikovno popoldne za učence od 4. do 9. razreda: Spoznavne igre s sprehodom po razredu, ki so ga učenci pri urah rednega pouka okrasili z osnovnimi pogovornimi frazami, so predstavljale uvod v dejavnost. Učenci so se urili v formalnem in neformalnem pozdravljanju ter uvodnem klepetu v angleščini in nemščini. Sledila je priprava jedi po receptih v obeh jezikih v manjših skupinah. S skrivnim gostom so učenci izvedli intervju v angleščini in se z njim naučili nekaj besed v francoščini. V spletnem kvizu so preverili, kako dobro poznajo angleško in nemško govoreče dežele. Dejavnost so zaključili z izdelovanjem in izmenjavo ladjic iz origami papirja, na katere so sošolcem pisali pozitivna sporočila v enem od tujih jezikov (Si nekaj posebnega, ker …).

- Angleška čajanka za učence 7. razreda: Učenci so spoznavali zgodovino in kulturo pitja čaja v Angliji in si ogledali potek priprave čaja. Ob degustaciji angleškega čaja in peciva so se preizkusili v sproščenem pogovoru z naravnima govorcema angleščine.

- V času trajanja Jezikovnega tedna so učenci 1. in 2. razreda pri urah pouka angleščine pripravili razstavo zastav evropskih držav. Učenci višjih razredov so pri pouku angleščine in nemščine izdelovali razredne učne pripomočke, napise z osnovnimi pogovornimi frazami v obeh tujih jezikih.
8. Rezultati:
Oprijemljivi rezultati: izdelki učencev ob EDJ (zastave), razredni učni pripomočki z osnovnimi pogovornimi frazami v tujih jezikih, pripravljena hrana, zgibanka za učence (učno gradivo), objava prispevkov o dogodku na spletni strani šole.

Neoprijemljivi rezultati: nova spoznanja (ozaveščanje medkulturnosti, gradnja pozitivne samopodobe in pozitivnega odnosa do soljudi, motivacija za učenje tujih jezikov) in znanja (delo s spletnimi slovarji, osnove francoščine, osnove peke).
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Ob koncu dejavnosti smo med sodelujočimi učenci izvedli kratko anketo. Učencem se je vsebina delavnic zdela zelo zanimiva, vsebine pa jim bodo tudi koristile pri rednem pouku. Pohvalili so pestrost dogajanja celotnega jezikovnega tedna, zato smo se na šoli odločili, da bo takšna oblika obeleževanja EDJ pri nas postala stalnica.
10. Odzivi:
Povezava na objavo na spletni strani šole:
https://www.oszuzemberk.si/excuse-me-jezikovno-popoldne-na-nasi-soli-toll/
https://www.oszuzemberk.si/english-tea-party/
11. FotografijeRAZSTAVA ZBIRKE KNJIG OB 75-OBLETNICI SMRTI AVTORJA KNJIGE MALI PRINC. KULTURNI PROGRAM OB OTVORITVI RAZSTAVE KNJIG. SODELOVANJE Z NARAVNIMI GOVORCI NEKATERIH JEZIKOV, V KATERIH JE IZŠLA KNJIGA MALI PRINC.


5.11.2019 15:57
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
II. OŠ Rogaška Slatina
Goran Koražija, učitelj
Jožica Nuč, učiteljica angleščine
Matejka Tirgušek, učiteljica slovenščine
Branka Unverdorben, učiteljica likovne umetnosti

Starši: 3 naravni govorci (ukrajinščina, ruščina, angleščina)
2. Sodelujoči:
Sodelujoči učenci: od 6. do 9. razreda.
Sodelujoči starši: 3 naravni govorci ukrajinščine, ruščine in angleščine.
Sodelujoče zunanje institucije: dijaki Prve gimnazije Celje, študentje na izmenjavi v okviru programa Erasmus+
Anina galerija Rogaška Slatina, Pokrajinska knjižnica Celje, Knjižnica Šmarje pri Jelšah, Pokrajinska knjižnica Murska Sobota, Zveza Slovencev na Madžarskem Monošter, Francoski inštitut Ljubljana
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
6. 3. 2019 - Anina galerija Rogaška Slatina
23. 9. 2019 - Osrednaj knjižnica Celje
23. 10. 2019 - Kosovelova knjižnica Sežana
18. 11. 2019 - Knjižnica Šmarje pri Jelšah
november 2019 - Francoski inštitut Ljubljana
20. 12. 2019 - Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
10. 1. 2019 - Zveza Slovencev na Madžarskem, Monošter, Madžarska
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Razstava zbirke knjig ob 75-obletnici smrti avtorja knjige Mali princ.
Kulturni program ob otvoritvi razstave knjig.
Sodelovanje z naravnimi govorci nekaterih jezikov, v katerih je izšla knjiga Mali princ.
5. Cilji:
Ozaveščanje o jezikovni raznolikosti po svetu in o pomenu učenja tujih jezikov.
Spoznavanje knjige o Malem princu v angleščini in slovenščini.
Krepitev veščin javnega nastopanja.
Prenos besednega sporočila v likovno podobo.
Krepitev občutljivost do drugih in drugačnih.
6. Vsebina:
Priprava razstave o Malem princu s spremljevalnim gradivom (križanka, učni list).
Priprava in izvedba kulturnega programa ob vsakem odprtju gostujoče razstave.
Izdelava scenskih rekvizitov, likovno poustvarjanje na citate iz knjige Mali princ. Razstava likovnih izdelkov v različnih tehnikah.
Glasno branje odlomkov iz Malega princa v različnih jezikih (angleščina, ruščina, ukrajinščina, francoščina, španščina, kitajščina, turščina, italijanščina, nemščina, madžarščina, poljščina, prekmursko narečje in slovenščina).
7. Potek in izvedba:
Ob 75-obletnici smrti avtorja Malega princa so učenci pri urah slovenščine, angleščine in likovne umetnosti raziskovali vodilne misli iz knjige Mali princ.
Pripravili so razstavo likovnih del, kulturni program in glasbene točke za otvoritev razstave.
8. Rezultati:
Likovni izdelki učencev.
Risba učenke Anje Jančič, ki bo uporabljena kot motiv na novoletni voščilnici francoske ambasadorke iz Ljubljane.
Stiki, ki smo jih navezali z zunanjimi inštitucijami in z naravnimi govorci.
Izdelava učnega lista in križanke za sovrstnike na OŠ Dutovlje.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učenci so razširili svoja obzorja o tujih jezikih in okrepili svojo jezikovno samozavest.
10. Odzivi:
Novi tednik:http://www.nt-rc.si/novi-tednik/strast-do-knjig-malega-princa-tudi-na-razstavi/
Info.kozjansko:https://www.celje.info/kultura/mali-princ-pripotoval-v-osrednjo-knjiznico-celje/
Rogaške novice: marec 2019
Večer:https://www.vecer.com/modrosti-malega-princa-v-116-jezikih-6676830?mView=1&tmpl=component
Radio Si:marec 2019
Slovenske novice: 25. 10. 2019
11. FotografijeVEČJEZIČNI ŽIVŽAV OB EVROPSKEM DNEVU JEZIKOV NA OŠ APAČE – POSEBNI ŠOLSKI KULTURNO JEZIKOVNI DOGODEK S KRATKO PRIREDITVIJO, RAZSTAVAMI TER VEČJEZIČNIMI DEJAVNOSTMI V DOPOLDANSKEM ČASU.


3.11.2019 12:37
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Renata Jakič, profesorica nemščine, OŠ Apače
Mojca Foršek, profesorica nemščine, OŠ Apače
Lea Žiško, profesorica slovenščine, OŠ Apače
Renata Sporn, profesorica likovne umetnosti,OŠ Apače
Nia Šic Tirš in Izabela Serec, učenki 8. razreda OŠ Apače
2. Sodelujoči:
Učenci od 3. do 9. razreda Osnovne šole in vrtca Apače
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
26. 9. 2019, v prostorih in na dvorišču OŠ Apače
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Večjezični živžav ob evropskem dnevu jezikov na OŠ Apače – posebni šolski kulturno jezikovni dogodek s kratko prireditvijo, razstavami ter večjezičnimi dejavnostmi v dopoldanskem času.
5. Cilji:
̶ spoznavanje in ozaveščanje jezikovne raznovrstnosti Evrope,
̶ razvijanje pozitivnega odnosa do sosedskih in tujih jezikov,
̶ spodbujanje učenja tujih jezikov,
̶ širjenje besednega zaklada v tujih jezikih,
̶ spodbujanje ustvarjalnosti in kreativnosti pri pouku tujih jezikov.
6. Vsebina:
Priprava različnih dejavnosti za Večjezični živžav ob evropskem dnevu jezikov na OŠ Apače je potekala v obliki projektnega in sodelovalnega učenja pri pouku nemščine.
Učenci osmega razreda so v okviru eTwinning projekta In verschiedenen Sprachen sodelovali na temo, kako se predstaviti v različnih jezikih.
V projektu je sodelovalo 340 učencev iz Slovenije, Nemčije, Francije, Poljske, Turčije, Grčije, Madžarske, Češke, Severne Makedonije, Italije, Španije, Hrvaške, Finske in Srbije. Učenci so izdelali jezikovno gradivo za predstavitev in se ostalim najprej predstavili v svojem maternem jeziku. S pomočjo pripravljenega gradiva so se predstavili še v ostalih jezikih.
Nastalo je bogato gradivo, kot so e-knjiga, večjezične razglednice, videoposnetki in plakati na temo projekta, ki so ga osmošolci predstavili v obliki razstave v šolski avli. Prav tako so samostojno pripravili gradivo za jezikovne kotičke na Večjezičnem živžavu ob evropskem dnevu jezikov.
Učenke devetega razreda so s pomočjo učiteljic za likovno umetnost in slovenščino pripravile panoje ter večjezične napise.
Učenci tretjega razreda so sodelovali v eTwinning projektu European Day of Languages, v katerem so učenci iz Slovenije, Portugalske, Romunije, Hrvaške, Češke in Madžarske pisali razglednice v nemščini, angleščini in materinščini. Prispele razglednice so razstavili.
7. Potek in izvedba:
26. 9. 2019 so se učitelji in učenci ob osmi uri zbrali v avli šole, kjer smo evropski dan jezikov obeležili s kratko kulturno prireditvijo.
Po evropski himni je imela učenka 9. razreda kratek nagovor ob evropskem dnevu jezikov.
Tretješolci so z učiteljico Mojco zapeli pesmico Glave, rame, noga, prst v različnih jezikih.
Gospa ravnateljica je ponosno spregovorila o podelitvi Evropskega jezikovnega priznanja, ki smo ga prejeli 25. septembra 2019 v Hiši EU v Ljubljani.
Osmošolki sta predstavili, kaj so počeli v eTwinning projektu In verschiedenen Sprachen. Ob koncu sta prisotne seznanili s potekom Večjezičnega živžava na Osnovni šoli Apače in jih povabile k sodelovanju.
Nato so ves dopoldan na šoli potekale pestre aktivnosti.
V avli šole je bila na ogled razstava voščilnic in gradiva, ki je nastalo v sklopu eTwinning projektov.
1. in 2. šolsko uro so učenci (5., 6., 7., 8., in 9. r) v računalniški učilnici reševali anketo na temo jeziki, učenje jezikov in večjezičnost, ki je del nacionalnega projekta Jeziki štejejo. Z anketo želijo ugotoviti, kaj pospešuje in kaj zavira učenje jezikov ter spoznavanje različnih kultur.
V odmoru za malico so mlajši učenci (prva triada) na šolskem dvorišču ustvarjali s kredo, in sicer so risali evropske zastave in pisali besede s kredo v različnih jezikih.
V jezikovnih kotičkih v avli šole, ki sta jih samozavestno in odgovorno vodili osmošolki, so se učenci s pomočjo gradiva, ki je nastalo v sklopu eTwinning projekta In verschiedenen Sprachen, imeli priložnost predstaviti v različnih jezikih (nemščini, hrvaščini, srbščini, poljščini, češčini, turščini, francoščini in makedonščini). Svoje predstavitve so razstavili na panoju.
Učenci 8. in 9. razreda so se v sklopu eTwinninga udeležili videokonference na temo kulturna raznolikost Evrope. Sodelovali so z dijaki Städtische Realschule Suden iz Nemčije ter gimnazijci iz Agrie Volosa iz Grčije. Udeleženci so drug drugemu predstavili svojo državo, kraj, jezik, narečje in jezik mladih.
8. Rezultati:
Nastale so dragocene večjezične razstave, ki so krasile avlo šole in obiskovalce vabile k ogledu. Večjezično gradivo na temo »kako se predstaviti v različnih jezikih« smo objavili in širši javnosti omogočili dostop do njega.
Učenci se znajo predstaviti v jeziku, ki so si ga izbrali v jezikovnem kotičku. Prav tako so se naučili nekaj novih besed v različnih jezikih.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Na šoli je bilo ob evropskem dnevu jezikov možno slišati različne jezike, ne samo med učenci in učitelji, tudi v računovodstvu in tajništvu šole smo opazili, da smo na ta dan bili večjezični, saj so obiskovalci pozdravili in se poslovili v različnih jezikih. Učenci so uživali in z veseljem sodelovali pri ponujenih aktivnostih, bili so nasmejani in sproščeni. Veseli so, da so se naučili nekaj novih besed ter da se znajo predstaviti v jeziku, ki so si ga izbrali v jezikovnem kotičku.
Učenci, ki so sodelovali v videokonferenci, so izpostavili, da jim je bilo všeč, da so se lahko pogovarjali z naravnimi govorci njihove starosti in učenci iz Grčije, ki se, prav tako kot oni, učijo nemščino kot tuji jezik.
Učitelji smo opazovali učence, kako so se brez jezikovnih zavor in zadreg, popolnoma sproščeni in nasmejani, lotevali ponujenih večjezičnih aktivnosti. Ob razstavnih panojih so ugotavljali podobnosti in razlike med posameznimi jeziki.
10. Odzivi:
»Splet fotografij«, ki so nastale ob evropskem dnevu jezikov:
https://www.youtube.com/watch?v=tTwbn_qOmWY&feature=youtu.be
Objava na spletni strani pomurskega časopisa Vestnik:
https://vestnik.si/clanek/aktualno/osnovnosolci-izdali-vecjezicno-gradivo-736594
Objava fotografij na spletni strani šole:
https://www.os-apace.si/index.php/2013-01-13-08-36-38
Videokonferenca na evropski dan jezikov:
https://www.os-apace.si/index.php/projekti/e-twinning/videokonferenca-pri-pouku-nemscine
e-book In verschiedenen Sprachen:
https://issuu.com/renatajakic/docs/in_verschiedenen_sprachen_ebook
večjezične razglednice In verschiedenen Sprachen
https://issuu.com/renatajakic/docs/1postkarten
11. Fotografije- JEZIKOVNE DEJAVNOSTI PRI POUKU. - RAZSTAVA V JEDILNICI ŠOLE


3.11.2019 12:35
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Monika Dobrijevič
Nemščina
Osnovna šola Fokovci, Fokovci 32
2. Sodelujoči:
Učenci od 1. do 9. razreda

73 učencev
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
23 . 09. – 26. 09. 2019
Osnovna šola Fokovci
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
- Jezikovne dejavnosti pri pouku.

- Razstava v jedilnici šole
5. Cilji:
- spoznavanje drugih jezikov, iskanje razlik in podobnosti med jeziki, podpiranje večkulturnosti, sprejemanju različnih jezikovnih in kulturnih stvarnosti in ustvarjanje podpornega učnega okolja za razvoj raznojezičnosti.
6. Vsebina:
1./2. razred
- Ogled risanke PUJSA PEPA v več jezikih.
- Učenje pesmice MOJSTER JAKA v nemščini, angleščini in francoščini.
- Kako se oglašajo živali v več jezikih.

3. razred
- Števila do 10 v 5 jezikih.
- Kako se oglašajo živali v več jezikih.

4./5. razred
- Najljubše besede v več jezikih (učenci so naredili plakate).

6. /7. razred
- Predstavitev aplikacij za učenje jezikov BABBEL, DUOLINGO.
- Ogled reklame, ki prikazuje, kako se počutimo, če ne poznamo jezikov (https://www.youtube.com/watch?v=xmeZHHc9j7w AN ALIEN ABROAD), ki je bila posneta v Ljubljani.
- Najljubše besede v več jezikih (učenci so naredili plakate).

8. razred
- Izdelava plakatov na temo PREGOVORI V TREH JEZIKIH.
- Predstavitev aplikacij za učenje jezikov BABBEL, DUOLINGO.
- Ogled reklame, ki prikazuje, kako se počutimo, če ne poznamo jezikov (https://www.youtube.com/watch?v=xmeZHHc9j7w AN ALIEN ABROAD), ki je bila posneta v Ljubljani.

9. razred
- Predstavitev evropske kulinarike (kaj je značilno za določeno deželo).

Razstava - V jedilnici šole
7. Potek in izvedba:
23 . 09. – 26. 09. 2019 so učenci od 1. do 9. razreda pri pouku nemščine obeležili EVROPSKI DAN JEZIKOV 2019.
Dejavnosti so bile prilagojene glede na starost učencev in njihove interese.
8. Rezultati:
Rezultat so prečudoviti izdelki, kot so plakati, razstava v jedilnici šole.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učenci so uživali ob novih spoznanjih.
10. Odzivi:
Objava na spletni strani šole, spletnem portalu JEŠT.

http://www.os-fokovci.si/jeziki-stejejo/
https://www.jeziki-stejejo.si/evropski-dan-jezikov-na-os-fokovci-3/
11. FotografijeJEZIKOVNA DEJAVNOST PRI POUKU


1.11.2019 22:42
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Lidija PAHOR, nemščina, OŠ Starše
2. Sodelujoči:
Učenci 9. razreda (21), ki obiskujejo nemščino kot obvezni izbirni predmet
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
17.september – 26. september, pouk nemščine
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Jezikovna dejavnost pri pouku
5. Cilji:
- Ozavestiti pomen učenja tujih jezikov
- Spoznavanje večjezičnosti in medkulturnosti v Evropi in na naši šoli
- Aktivno sodelovanje vseh učencev in spodbujanje njihove ustvarjalnosti,
sodelovalno učenje, skupinsko in projektno delo
- Predstavitev tujih kultur vrstnikom (Romi)
6. Vsebina:
26. SEPTEMBER – EVROPSKI DAN JEZIKOV
Delo je potekalo na učencem zanimiv način. Učenci so uporabljali predvsem nemščino in angleščino, so pa učence zanimali izrazi, besedne zveze, fraze tudi v ostalih jezikih Evrope.
7. Potek in izvedba:
Prvo šolsko uro namenjeno EVROPSKEMU DNEVU JEZIKOV smo pričeli s pomenom dogodka. Učencem sem predstavila, kaj je evropski dan jezikov, zakaj ga praznujemo, komu je namenjen …
Pogovor je tekel tudi o tem, kje se s tujim jezikom srečujemo, kje in kdaj ga uporabljamo, zakaj je pomembno, da se tujih jezikov učimo …
Učenci so dobili ponujenih več možnosti, kaj lahko na to temo počnejo, kje in kako iskati informacije. Učenci so se razdelili v skupine, pričeli zbirati ideje in predloge, kako le te izvesti. Pouk je potekal delno tudi v računalniški učilnici. Učenci so bili zelo vedoželjni, dobro razpoloženi …
Nastali so čudoviti plakati, zelo dobro pripravljene predstavitve v nemškem jeziku. Nekateri so iskali posamezne besede, besedne zveze v jezikih Evrope, kot npr: šola, dober dan, dan jezikov ali celo fraze v turščini.
8. Rezultati:
Nastale izdelke smo zbrali, učenci so jih predstavili vrstnikom in jih nato primerjali, se o njih pogovarjali.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učenci zelo radi ustvarjajo, prevajajo, se ukvarjajo z besedami v tujem jeziku. To pa najraje počnejo takrat, ko jim podam samo smernice, drugače pa jim pustim ˝prosto pot˝. Naše učence so zanimali vsi jeziki Evrope, največ pa so se ukvarjali z nemščino, angleščino in turščino. Učenci so povedali, da so izbrali nemščino in angleščino zaradi tega, ker se jih učijo v šoli, ker je nemščina uradni jezik naših sosedov in turščino, ker so jo zanimivo naredile televizijske nadaljevanke.
Nastali pa so čudoviti plakati, še zanimivejše predstavitve, seveda vse v nemškem jeziku. Posebne pozornosti pa je bil deležen strip, ki so ga naredile vrstnice.
10. Odzivi:
Odzivi so zelo dobri, učenci in učitelji navdušeni, zadovoljni. Prav takšen je odziv tudi pri mlajših učencih, ko si izdelke ogledujejo.
11. FotografijeJEZIKOVNI DETEKTIVI


30.10.2019 12:48
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
VIZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA
učitelji tujih jezikov
2. Sodelujoči:
učenci tujih jezikov od 7. do 9. razreda
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
v tednu ob dnevu jezika (23. 9. 2019 - 27. 9. 2019) na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Jezikovni detektivi
5. Cilji:
1. Raba tujih jezikov zunaj učilnice.
2. Razvijanje večjezikovne komunikacije in jezikovne samozavesti.
6. Vsebina:
Jezikovni izzivi so od sodelujočih zahtevali izstop iz cone udobja. Predvsem so se nanašali na vsakdanjo rabo tujega jezika, v običajnih vsakodnevnih situacijah, nekateri so morda od sodelujočih zahtevali nekaj več tveganj.
7. Potek in izvedba:
Po šoli so bili izobešeni veliki krogi z jezikovnimi izzivi. Te so učenci izdelali sami. Majhne različice so bile učencem na voljo tudi v menzi, za čas obrokov. Vsak si je z vrtečim kazalcem naključno določil/izbral jezikovni izziv. Ni bilo dovolj, da ga je samo opravil, dobro je moral premisliti, kako bo opravljen izziv tudi dokazal. Na mestu v šolski avli je bil istočasno postavljen zbirnik vseh 12 izzivov. Učenci so ob opravljenem jezikovnem izzivu, na ustrezno mesto (št. izziva) zapisali svoje ime. Tako smo ob koncu aktivnosti pridobili informacijo tudi o tem, kateri izziv je bil največkrat opravljen, torej se je izkazal za najbolj všečnega. Izzive so učenci dokazovali znotraj učnih ur jezika, ki so v tem tednu postale resnično jezikovno uporabne, predvsem pa zabavne.
Sodelovala je lahko tudi širša zunanja javnost, ki vstopa v našo šolo. Marsikdo si je drznil sodelovati in tako sam sebe opogumiti v rabi tujega jezika.
Ker pa smo IKT šola, smo jezikovne izzive skrili tudi pod t.i. QR KODAMI, s čimer smo spodbudili tudi rabo tehnologije v učne namene.
8. Rezultati:
Jezikovni potni list
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učenci in učitelji smo bili navdušeni sodelujoči. Stekla je množična večjezična komunikacija.
10. Odzivi:
Publikacija Šolski utrinki.
11. FotografijeOBLIKOVANJE MEMOV V ANGLEŠKEM IN NEMŠKEM JEZIKU, VIZUALIZACIJA IN JOGA NA TEMO ZDRAVJA IN OHRANJANJA RASTLIN, ZLASTI DREVES


28.10.2019 21:10
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
OŠ Rače, angleščina in nemščina, Ksenija Pečnik, Anita Strmšek, Mojca Moškon Mešl, Alen Gomilšek, Sabina Hovnik (učiteljice in učitelj)
2. Sodelujoči:
Učenci 3, 7., 8. in 9. razreda OŠ Rače (ca. 130 otrok).
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
September 2019, OŠ Rače
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Oblikovanje memov v angleškem in nemškem jeziku, vizualizacija in joga na temo zdravja in ohranjanja rastlin, zlasti dreves
5. Cilji:
Letos smo jezikovne cilje, tj. spoznavanje novega besedišča v angleškem in nemškem jeziku, želeli povezati z mednarodnim letom zdravja rastlin 2020 in požari v amazonskem pragozdu poleti 2019 ter se tako pridružiti ozaveščanju učencev in uporabnikov družbenih omrežij na spletu. Učenci 3. razreda so k usvajanju novega besedišča o drevesih pristopili s pomočjo vizualizacije in joge.
6. Vsebina:
Spoznavanje imen dreves, delov dreves in oblikovanje memov z ozaveščajočo vsebino o pomenu dreves za življenje na Zemlji.
7. Potek in izvedba:
7., 8. in 9. razred:
Takoj na začetku septembra smo pri urah tujih jezikov angleščine in nemščine spregovorili o poletnih požarih v amazonskem pragozdu, mednarodnem letu zdravja rastlin 2020 in evropskem dnevu jezikov 2019. Po razpravi, so učenci začeli oblikovati meme o skrbi za drevesa. pri tem so uporabljali tablice, aplikacijo Pizap, spletni slovar in Google. Vsak učenec je na spletu poiskal prosto dostopno sliko določenega drevesa, ga poimenoval v tujem jeziku, bodisi angleščini bodisi nemščini, to napisal na izbrano sliko ter dodal svoj mem. Na koncu smo izmed vseh memov (okrog 100) izbrali 23 najboljših in jih združili v video. Vsak učenec in učitelj tujega jezika je svoj mem in skupni video objavil na družbenem omrežju, kjer je imel svoj profil (Instagram, Snapchat, Facebook). Video je bil objavljen tudi na šolski spletni strani, predvajali smo ga na šolskih televizijah na hodnikih ter objavili na Youtubu. Tako smo dosegli precej velik krog uporabnikov družbenih omrežij: https://www.youtube.com/watch?v=u5J61Voo_kc
3. razred:
Letošnja tema evropskega dneva jezikov so bila drevesa, zato smo se tudi pri učenju angleščine v 3. razredu posvetili bolj naravoslovni temi.
Uro smo pričeli z vodeno vizualizacijo o sprehodu po gozdu. Učenci so si poiskali poljuben prostor v razredu in večina je želela leči na tla. Ob umirjeni glasbi in zvokih gozda so se sprostili in umirili.
Zatem smo izvajali jogo. V tujem jeziku so se naučili pozo, ki se imenuje drevo. Ob em sem jih preizkušala in po spletu predvajala navodila za pozo v različnih jezikih, oni pa so morali ugotoviti, kdaj govori v angleščini. Nekateri učenci so prepoznali in poimenovali tudi druge jezike – in kot zanimivost naj povem, da jih je največ prepoznalo španščino.
Ob tem so se učenci seznanili z deli dreves in jih po izpeljani jogi skušali poimenovati v angleščini. Prišli smo do plodov. Neka deklica je pojedla jabolko in zatem smo koščico zasadili v lonček. Dogovorili smo se, da bo potrebno lončke redno zalivati in da bo to odslej njihova skrb.
Če bo iz zasajene koščice kaj zraslo, bomo še videli. Učenci so z veseljem obljubili, da bodo – v kolikor bodo uspešno vzgojili sadiko jablane – spomladi le-to zasadili na šolski vrt.
8. Rezultati:
1. Učenci so se naučili novih besed v tujih jezikih o drevesih.
2. Spoznali so, da lahko vsak pripomore k reševanju okoljskih problemov.
3. Učenci so izdelali meme in video v tujih jezikih in jih delili na svojih socilanih omrežjih ter posadili koščico, da iz njene morda zraste jablana.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učitelji smo bili presenečeni nad zavzetostjo učencev, da kreativno sodelujejo v letošnjem projektu. Njihovi memi so presentljivi in kažejo na to, da smo cilj ozaveščenja o čuvanju narave dosegli. Ob tem so se naučili mnogih besed v tujem jeziku o drevesih in pokazali, da so spretni, duhoviti in razgledani v rabi tujega jezika tudi na ravni povedi.
Mlajši učenci so se srečali tudi z drugimi jeziki, med vizualizacijo, jogo in sajenjem pa so spontano usvajali besedišče o delih drevesa.
10. Odzivi:
Pohvalimo se lahko z mnogimi všečki in ogledi naših memov in videa: https://www.youtube.com/watch?v=u5J61Voo_kc
11. FotografijeJEZIKOVNI TEDEN - JEZIKOVNE DEJAVNOSTI PRI POUKU IN RAZSTAVA


21.10.2019 12:17
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Jerneja Pavlič, nemščina, IV. OŠ Celje
2. Sodelujoči:
učenci od 4. do 9. razreda - obvezni in neobvezni izbirni predmet
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Šola (avla šola, razred)
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
jezikovni teden - jezikovne dejavnosti pri pouku in razstava
5. Cilji:
- razmišljanje o fair besedah
- širjenje besednega zaklada v treh jezikih (slo, ang, nem)
- spoznavanje evropskih jezikov, ki se jih ne učimo
- prepoznavanje internacionalnih besed
-prepoznavanje nemških besed v slovenskem pogovornem jeziku
6. Vsebina:
Mrežimo "fair" besede
7. Potek in izvedba:
4.-9. RAZRED
razstava ob dnevu jezikov MREŽIMO »FAIR« BESEDE
1. Pri pouku angleščine, nemščine in slovenščine so učenci pisali »fair« besede in jih prevajali v vse tri jezike. Iz teh besed so nastali plakati za razstavo.
2. Pri pouku nemščine smo s pomočjo internetnega Pons slovarja prevajali »fair« besede v druge evropske jezike in se jih učili izgovarjati.
3. Pri pouku angleščine so devetošolci poiskali vse možne razlage besede »fair«.
4. Učenci so poiskali nekaj misli o jezikih v slovenščini, nemščini in angleščine. Besede smo izpisali in jih razstavili.
4.razred – nemščina
Učenci so iskali besede, ki so v vseh treh jezikih, ki se jih učijo, podobni (Internationale Wörter). Na manjše liste so besedo napisali in narisali. Liste smo izobesili v razredu in ugotavljali, kako so si jeziki podobni.
7. razred – popačenke
Iskali so nemške popačenke v slovenskem jeziku ter iskali nemško besedo, iz katere so nastale ter dodali slovensko knjižno poimenovanje. Tako je v razredu nastal »mini slovar nemških popačenk«.
8. Rezultati:
razstava, znanje novih besed, razmišljanje o "fair" odnosih
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Delo je bilo raznoliko, učenci so spoznali pomen večjezičnosti in razmišljali o fair
10. Odzivi:CELOSTNI KULTURNI DAN Z NASLOVOM: GLEDAM, A NE VIDIM. POSLUŠAM, A NE SLIŠIM.


17.10.2019 20:08
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Osnovna šola Polzela
Mojca Kacjan, učiteljica angleščine in nemščine
Alja Bratuša, knjižničarka
Karmen Zupanc, učiteljica slovenščine
Angelika Urbanc, učiteljica podaljšanega bivanja
Robert Rogelj, učitelj športa
Lučka Rančigaj, učiteljica angleščine
2. Sodelujoči:
Sodelujoči:
- vsi učenci od 1. do 9. razreda na matični šoli na Polzeli (610 učencev),
- učenci podružnične šole v Andražu (29 učencev),
- vsi strokovni delavci šole.

Gostje:
- ga. Nina Schmidt, knjižničarka na Centru Iris, Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana,
- člani Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje,
- glasbenik Franc Žerdoner,
- knjižničarka Občinske knjižnice Polzela, ga. Renata Novak.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
26. 9. 2019, Osnovna šola Polzela
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Celostni kulturni dan z naslovom:
GLEDAM, A NE VIDIM. POSLUŠAM, A NE SLIŠIM.
5. Cilji:
Poglaviten cilj kulturnega dne je spoznavanje znakovnega jezika in brajice kot dveh načinov komuniciranja, ki sta mnogokrat spregledana in premalo cenjena. Poleg spoznavanja jezika in zapisa samega, pa tudi spoznavanje življenja gluhih in slepih oseb skozi delavnice in življenjske situacije in s tem razumevanje takšnega življenja in lažjega navezovanja stikov z gluhimi in slepimi osebami.
6. Vsebina:
Kulturni dan namenjen spoznavanju znakovnega jezika in brajice smo izvedli s pomočjo gostov, deležnih izkušenj iz obeh področij, aktivnosti po razredih, s katerimi so se učenci seznanili z nekaterimi kretnjami znakovnega jezika ter z abecedo zapisano v brajici ter drugimi aktivnostmi, ki so pripomogle k izkustvenemu doživljanju vsakodnevnega življenja gluhih in slepih oseb.
7. Potek in izvedba:
Kulturni dan smo otvorili s kratko radijsko oddajo kot napovednikom v celodnevno dogajanje na šoli.
Vsem učencem skupna aktivnost je bila delovna razstava v jedilnici šole, kjer so si lahko ogledali tipanke in knjige, katerih vsebina je ponazorjena v znakovnem jeziku, lahko so sodelovali v nagradni igri, kjer so skušali razvozlati misli v znakovnem jeziku in brajici, preizkusili so se lahko v poznavanju znanih gluhih in slepih oseb ter prilepili na pano svoje ime zapisano v brajici.
Aktivnosti v razredu so pripomogle k temu, da so učenci spoznali kaj je to znakovni jezik in kaj brajica, svoje poznavanje pa so nato lahko preizkusili v različnih delavnicah.
V 1. triletju je učiteljica podaljšanega bivanja pripovedovala pravljico Repa velikanka v znakovnem jeziku, pripoved pa je obogatila še z lutkami.
V 4. in 5. razredu so učenci sodelovali na delavnici z gospo Nino Schmidt, knjižničarko na Centru Iris, ki jim je predstavila zapise v brajici, branje zgodb s pomočjo tipank, delo s slepimi in slabovidnimi in še in še. Več o delavnici si je moč prebrati na naslednji spletni povezavi: https://edjnapolzeli.blogspot.com/p/delavnica-z.html.
Učenci 5. razreda so se družili tudi z gospodom Francem Žardonerjem, izjemnim glasbenikom, ki pa je velik del sebe razdal sebi enakim - slepim in slabovidnim.
Učenci 6. razreda so se družili s predstavniki Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje, ki so jim predstavili znakovni jezik, vsakodnevne pripomočke v življenju gluhih in naglušnih, spregovorili so tudi o svojih izkušnjah in doživetjih. Več o delavnici si lahko preberete na spodnji povezavi:
https://edjnapolzeli.blogspot.com/p/blog-page.html.
Učenci 6. razreda so poleg zgoraj opisane delavnice raziskovali tudi domači kraj ter spremljali predvsem prilagojenost kraja slepim in slabovidnim osebam. V Občinski knjižnici na Komendi pa so v pogovoru s knjižničarko gospo Renato Novak spoznali pisateljico Aksinjo Kermauner, ki se že od leta 1988 v svojih delih ukvarja s problematiko slepih in slabovidnih, leta 2005 pa je ustvarila tudi prvo slovensko avtorsko tipano slikanico z naslovom Snežna roža.
Učenci 3. triletja so poleg aktivnosti v razredu bili deležni tudi izjemnega poligona postavljenega v športni dvorani, ki naj bi ponazoril vsakodnevne pasti in ovire slepih in slabovidnih oseb, učenci pa so se čez poligon podali seveda s prevezanimi očmi.
8. Rezultati:
Največji rezultati tega dne so tisti neoprijemljivi, ki pa nam bodo še dolgo ostali v spominu in sicer izkušnje in spoznanje, da so med nami ljudje, ki so prikrajšani za vid ali sluh pa kljub temu živijo polno življenje. Prav je, da so učenci spoznali vsaj delček takšnega življenja, saj se bodo
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Refleksija ene izmed učiteljic je zajela vse, kar smo vodje kulturnega dne ta dan želeli doseči:
V 1. c razredu smo ob evropskem dnevu jezikov spoznavali še en jezik. Raziskovali smo, kako se približati in komunicirati z osebami, ki ne slišijo in ne vidijo. Preizkušali smo svoja čutila in se poskušali gibati skozi ovire brez vida.
Vtisi? Mešani občutki, občutek nemoči in predvsem se je prebudil občutek za pomoč sovrstniku. Cilj spoznavanja znakovnega jezika in izkušnje, ki so jih učenci pridobili, so v njih pustile novo sled znanja. Učenje za življenje.

Več vtisov v spletnem glasilu šole na spodnji povezavi:
http://www.osnovna-sola-polzela.si/os-glasilo/2019/10/ob-evropskem-dnevu-jezikov/

10. Odzivi:
Vse aktivnosti vključno z delavnicami so objavljene na blogu za večjezičnost Osnovne šole Polzela: https://edjnapolzeli.blogspot.com/

Fotografije so objavljene v spletnem albumu šole: http://www.osnovna-sola-polzela.si/spletni-album/2019/10/jeziki-malo-drugace/

Prispevki šolskih dopisnikov so objavljene v spletnem glasilu šole:
http://www.osnovna-sola-polzela.si/os-glasilo/2019/10/ob-evropskem-dnevu-jezikov/

Dogodek je objavljen tudi na spletni strani knjižnice:
https://knjiznicaospolzela.weebly.com/

Vsebina kulturnega dne bo objavljena v občinskem glasilu Polzelan, ki pa do tega dne še ni izdan. https://www.polzela.si/za-obcane/polzelan/
11. FotografijeJEZIKOVNA DEJAVNOST PRI POUKU


13.10.2019 23:17
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Jasna Medved, OŠ Kidričevo
Sonja Lenarčič, Lidija Horvat
2. Sodelujoči:
Učenci 6., 8. in 9. razreda (del)
42 učencev
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
24. 9. in 26. 9. 2019, pouk slovenščine
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Jezikovna dejavnost pri pouku
5. Cilji:
• dvigniti zavedanje o pomenu učenja jezikov;
• spodbujati bogato jezikovno in kulturno raznolikost, ki jo imamo v Evropi;
• spodbujati vseživljenjsko učenje jezikov v šoli in zunaj nje
6. Vsebina:
26. SEPTEMBER – EVROPSKI DAN JEZIKOV
Delo je potekalo sodelovalno na izviren način posameznikov .
V moji skupini je sodeloval del učencev 6., 8. in 9. razreda.
7. Potek in izvedba:
Na podlagi ponujenih nalog so izrazili LJUBIM TE, ZDRAVO v angleščini, francoščini, nemščini, bosanščini in beloruščini.
Gledali so filme v tujih jezikih s podnapisi in brez njih, tudi šport v tujih jezikih.
Uporabljali so slovar in se učili nove besede v tujem jeziku.
Prenašali in uporabljali so prosto dostopno jezikovno aplikacijo na svoje telefone ali tablice.
Pisali in pošiljali so SMS sporočila v angleščini.
Pisali so števke od ena do deset v angleščini, hrvaščini, srbščini.
Na počitnicah v tuji državi se pogovarjajo v njenem jeziku – hrvaščina, srbščina.
Pisali so pisma prijateljem v angleščini.
8. Rezultati:
Izdelke smo prebirali, primerjali in objavili jih bomo v šolskem glasilu Naše stezice, na šolski spletni strani ter na portalu Moja občina.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učenci radi prevajajo in spoznavajo sorodne ter tuje jezike. Aktualne so postale turške nadaljevanke, veliko pa gledajo filmov v angleščini.
10. Odzivi:
Odzivi so zelo pozitivni, zaenkrat predvsem v okviru šole.
11. FotografijeRAZSTAVA V AVLI ŠOLE, POPESTRITEV OKOLICE ŠOLE Z NAPISI V JEZIKIH UČENCEV TUJCEV (14 RAZLIČNIH DRŽAV), DELO PRI POUKU TUJIH JEZIKOV. RAZSTAVA JE NASTALA V POVEZAVI Z EVROPSKIM TEDNOM MOBILNOSTI POD GESLOM "GREMO PEŠ".


11.10.2019 11:08
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Karin Žunič - nemščina, Jelka Perne - francoščina, OŠ Franceta Bevka Ljubljana.
karin.zunic@guest.arnes.si
jelka.perne@guest.arnes.si
2. Sodelujoči:
Učenci pri interesnih dejavnostih nemščina, francoščina in latinščina ter pri izbirnih predmetih nemščina, francoščina in latinščina, cca. 100 učencev.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
September 2019, prostori in okolica OŠ Franceta Bevka Ljubljana.
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Razstava v avli šole, popestritev okolice šole z napisi v jezikih učencev tujcev (14 različnih držav), delo pri pouku tujih jezikov. Razstava je nastala v povezavi z Evropskim tednom mobilnosti pod geslom "Gremo peš".
5. Cilji:
Medpredmetno povezovanje (jeziki, matematika, geografija, OPB), spoznavanje različnih jezikov in kultur, vključevanje učencev tujcev, spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnost pri pouku tujih jezikov, sodelovalno učenje, skupinsko in projektno delo, zavedanje o pomenu večkulturnosti in sprejemanje različnosti.
6. Vsebina:
- table z napisi v različnih jezikih v okolici šole;
- maketa Zemlje z označenimi državami, iz katerih prihajajo naši učenci in razdalje med Ljubljano in glavnimi mesti teh držav, ki smo jih preračunali v dneve in ure, ki bi jih porabili, če bi se tja odpravili peš;
- razstava risb na temo ETM "Gremo peš" z besediščem v nemščini in francoščini.
7. Potek in izvedba:
Načrtovanje aktivnosti v začetku meseca septembra, izdelava plakatov in risb pri pouku tujih jezikov in interesnih dejavnosti, izdelava makete Zemlje, priprava razstave, ogled razstave in analiza doseženih ciljev. Razstava je bila na ogled v drugi polovici septembra in začetku oktobra ter tako zajela tako ETM kot EDJ.
8. Rezultati:
Oprijemljivi rezultati: pridobljeni izračuni razdalj med Ljubljano in glavnimi mesti držav, iz katerih prihajajo naši učenci, maketa Zemlje kot trajni izdelek, risbe, večjezični napisi.
Neoprijemljivi: povezovanje in vključevanje učencev tujcev, sprejemanje različnosti, spoznavanje tujih jezikov, spodbujanje ustvarjalnosti, razumevanje pomembnosti večkulturnosti, strpnost, dodana vrednost pri pouku izbirnih predmetov nemščina in francoščina.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Odlična priložnost za medpredmetno sodelovanje, vključevanje otrok tujcev, spodbujanje empatije in priložnost za spoznavanje in učenje tujih jezikov.
10. Odzivi:
Učenci so si z zanimanjem ogledali razstavo in bili presenečeni, da našo šolo obiskuje toliko učencev tujcev. Spoznali so države, iz katerih prihajajo nekateri učenci in razdalje med Ljubljano in le temi. Ker bi svoje sošolce v teh državah težko obiskali peš, se toliko bolj zavedajo prednosti bližine doma. Celoten projekt smo fotografirali in poročilo objavili na šolski spletni strani (http://francebevk.splet.arnes.si/files/2019/09/Porocilo_Mednarodni-dan-jezikov.pdf). Odziv kolektiva, vodstva šole, učencev ter prebivalcev okoliša, ki so vsakodnevno opazovali večjezične napise pred šolo, je bil zelo pozitiven.
11. FotografijeRADIJSKA ODDAJA NA TEMO MEDNARODNEGA DNEVA JEZIKOV V ŽIVO IN Z VNAPREJ PRIPRAVLJENIM POSNETKOM (PREDSTAVITVE UČENCEV V NEMŠČINI PRI POUKU NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA NEMŠČINA).


7.10.2019 10:59
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Sonja LIčan, Anja Hofman
Neobvezni izbirni predmet nemščina
Izbirni predmet Vzgoja za medije - radio
OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
2. Sodelujoči:
učenci neobveznega izbirnega predmeta nemščina (14)
učenki izbirnega predmeta Vzgoja za medije - radio (2)
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
26. september 2019
OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Radijska oddaja na temo mednarodnega dneva jezikov v živo in z vnaprej pripravljenim posnetkom (predstavitve učencev v nemščini pri pouku neobveznega izbirnega predmeta nemščina).
5. Cilji:
- spodbujanje rabe tujih jezikov
- navdušenje nad učenjem tujih jezikov
- javno nastopanje v tujih jezikih
- raznolikost in podobnost jezikov
- uporabnost znanja tujih jezikov
6. Vsebina:
Učenci izbirnega predmeta Vzgoja za medije - radio so pripravili radijsko oddajo na temo mednarodnega dneva jezikov, kot prispevek so vključili posnetke predstavitev v nemškem jeziku učencev in učenk 4. in 5. razredov, ki obiskujejo neobevzni izbirni premet nemščina in so z učenjem nemščine začeli v tem šolskem letu.
7. Potek in izvedba:
Učiteljica Sonja Ličan je z učenci NIP - nemščina vadila predstavitev in pozdrave v nemškem jeziku med rednimi urami, nato jih je učiteljica Anja Hofman posnela.
Z učenci izbirnega premeta Vzgoja za medije - radio je pripravila radijsko oddajo, v katero je vključila posnetke, učenki voditeljici pa sta spregovorili o mednarodnem dnevu jezikov in pomenu tega dneva.
8. Rezultati:
Učenci in zaposleni cele šole so prisluhnili oddaji, najbolj ponosni so bili seveda učenci, ki so slišali svoj glas na radiu.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učiteljici, ki sva sodelovali pri obeležitvi mednarodnega dneva jezikov, sva bili z izvedbo dejavnosti izredno zadovoljni, saj so se sodelujoči z veseljem odzvali in prispevali svoj delež.
10. Odzivi:NOVINARSKA DELAVNICA Z IZDAJO ŠOLSKEGA ČASOPISA.


28.9.2019 16:34
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Jožica Plešnik, prof., nemščina, ŠCV Gimnazija Velenje
2. Sodelujoči:
dijaki 3. letnika gimnazije, 19 udeležencev
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
načrtovanje: 26. september , izvedba: januar - junij : priprava in izdaja spletnega časopisa Gimnazije Velenje
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Novinarska delavnica z izdajo šolskega časopisa.
5. Cilji:
Dijaki se naučijo izdelati spletni časopis v nemščini. Znajo zbrati in napisati dovolj gradiva v nemščini z različnih področij, (kreativno pisanje) vse zapisano razvrstiti v rubrike, besedila oblikovati in postaviti na spletno stran.
6. Vsebina:
spletni ( in tiskani) časopis SPASS v nemščini v obsegu 37 strani, 24 člankov, križanka in kviz, 7 rubrik.
Dosegljiv na spletni strani gimnazije Velenje: https://gimnazija.scv.si/
pod zavihkom Spass
7. Potek in izvedba:
V uvodu v novinarsko delavnico se dijaki seznanijo z delom novinarja in s cilji, ki jih lahko dosežemo z izdajo spletnega časopisa v tujem jeziku. V začetni fazi se imajo priložnost tudi srečati z prevajalcem Erwinom Köstlerjem (prevajalec Cankarja) ter v delavnici izvedeti marsikaj o prevajalskem delu, o pisanju, o ustvarjanju v tujem jeziku ( prevajalcu je slovenščina tuji jezik).
19 dijakov novinarske delavnice si razdeli delo po interesnih področjih in postavi rubrike v načrtovanem časopisu. Sledi iskanje idej za članke in pisanje le teh. Celotna skupina nato sestavi še nagradni kviz. Del skupine grafično in slikovno opremi besedilo ter urejeno postavi na spletno stran. Nekaj primerov se natisne in dijaki poskrbijo za promocijo glasila, link oziroma tiskana verzija se pošlje sponzorjem kviza in novico o izidu se objavi v medijih. Nagradi se zmagovalec spletnega kviza, ki prejme nagrado sponzorjev.
8. Rezultati:
Izdelek: spletni časopis SPASS, objavljen na spletni strani šole ter tudi v tiskani izvedbi.Dijaki dobijo vpogled v delo šolskega novinarja, nova znanja ( kreativno pisanje v tujem jeziku, grafično oblikovanje besedil, iskanje sponzorjev, promocija) in spretnosti.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Z Izdelkom je uredniški odbor zadovoljen. Kot mentorica ugotavljam, da je nekoliko težje usklajevati med tem, kar dijaki radi oziroma znajo napisati in tem, kar predvidevamo, da bi bralci tudi radi brali. Z izdelkom smo lahko precej zadovoljni. Pomembno je spodbujati k pisanju in branju, ker sta ti dve spretnosti morda zapostavljeni oziroma je pri rednem pouku za to premalo časa, sploh za kreativno pisanje.
10. Odzivi:
Pozitivni. Pohvale s strani bralcev, profesorskega zbora, staršev, sponzorjev in kolegov s tujih partnerskih šol. Članek o izidu je objavljen v internem glasilu Šolskega centra Velenje Mavrica znanja.
nekaj primerov:
herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für die sehr gut gestaltete und interessante Schülerzeitung.
Klaus Schmelzle, Gymnasium Esslingen

Iskrene čestitke za odlično opravljeno delo. Čestitke za uspeli projekt in željo, da nas bi čim več sodelavcev in dijakov prebiralo ta časopis.

Rajmund Valcl, ravnatelj Gimnazije

Lep dan in veliko uspeha z revijo... Čestitke k izidu časopisa.
Kot vidim je zelo bogat, raznolik in živobarven.
Res pohvalno, da v času, ko mladi praktično „živijo" na instagramu tudi pišejo daljše članke z bogatimi in za njih relevantnimi članki...
Link pa bom poslala kolegici, ki pri nas skrbi za Facebook, da ga bomo tudi mi objavili...
pravkar sem prebrala vaš šolski časopis in sem zelo navdušena, koliko člankov so dijaki napisali in kako informativni so – na vaši šoli predvsem pa pri nemščini se res veliko dogaja…kompliment…
Katja Bradač, gothe Institut Ljubljana
Hvala, z veseljem sem prelistala revijo.
Lep pozdrav, Petra Cerar, Svetovalka za nemški in angleški jezik/German and English Language Consultant
Ich bin beeindruckt, von der graphischen Gestaltung, aber auch vom Inhalt und vom Text. Natürlich habe ich auch ein paar Fehler gesehen, aber würde ich auch nur eine Fremdsprache so gut schreiben können wie Deine Schüler, wäre das echt super!
Hilda Steinhauer, Universität Wien
Super, zelo lepo. Čestitam za odličen izdelek.
Predlagam, če date na to temo tudi novico na spletno stran šole in ŠCV in potem naprej povezavo do spletnega časopisa.
Simon Konečnik ravnatelj ERŠ

Jožica čestitke! Zopet mi je žal, da nemško ne znam. še dobro, da mi je večina vsebine sicer poznana.
Janko POGORELČNIK , direktor ŠCV
11. FotografijeJEZIKOVNA DEJAVNOST PRI POUKU


27.9.2019 13:44
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Lidija Horvat, OŠ Kidričevo
Sonja Lenarčič, Jasna Medbved
2. Sodelujoči:
Učenci od 6. - 9. razreda (del)
55 učencev
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
24. 9. in 26. 9. 2019, pouk slovenščine
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Jezikovna dejavnost pri pouku
5. Cilji:
• dvigniti zavedanje o pomenu učenja jezikov;
• spodbujati bogato jezikovno in kulturno raznolikost, ki jo imamo v Evropi;
• spodbujati vseživljenjsko učenje jezikov v šoli in zunaj nje
6. Vsebina:
26. SEPTEMBER – EVROPSKI DAN JEZIKOV
Delo je potekalo sodelovalno na izviren način posameznikov .
Učenci naše šole so se trudili izražati v tujih jezikih, predvsem v angleščini.
V moji skupini je sodeloval del učencev od 6. do 9. razreda.
7. Potek in izvedba:
Na podlagi ponujenih nalog so izrazili LJUBIM TE, ZDRAVO v angleščini, francoščini, nemščini in italijanščini ter bosanščini.
Gledali so filme v tujih jezikih s podnapisi in brez njih, tudi šport v tujih jezikih.
Uporabljali so slovar in se učili nove besede v tujem jeziku.
Prenašali in uporabljali so prosto dostopno jezikovno aplikacijo na svoje telefone ali tablice.
Pisali in pošiljali so SMS sporočila v angleščini.
Pisali so števke od ena do deset v angleščini, hrvaščini, srbščini.
Na počitnicah v tuji državi se pogovarjajo v njenem jeziku – hrvaščina, srbščina
Pisali so pisma prijateljem v angleščini.
8. Rezultati:
Izdelke smo prebirali, primerjali in objavili jih bomo v šolskem glasilu Naše stezice.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učenci radi prevajajo in spoznavajo sorodne ter tuje jezike. Aktualne so postale turške nadaljevanke, veliko pa gledajo filmov v angleščini.

10. Odzivi:
Odzivi so zelo pozitivni, zaenkrat predvsem v okviru šole.
11. FotografijeTEKMOVANJE V JEZIKOVNIH IZZIVIH.


26.9.2019 17:01
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Brigita Praprotnik, angleščina in nemščina; Prva gimnazija Maribor
Sanja Šabeder Jaušovec, nemščina, Prva gimnazija Maribor
Martina Vrecl, nemščina, Prva gimnazija Maribor
Metka Kostanjevec, slovenščina in knjižničarka, Prva gimnazija Maribor
Simone Krampl, francoščina, Prva gimnazija Maribor
Zorana Fabrici Robnik, angleščina in nemščina, Prva gimnazija Maribor
2. Sodelujoči:
Različni dijaki iz vseh letnikov. Približno število je 60.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Čitalnica na Prvi gimnaziji Maribor
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Tekmovanje v jezikovnih izzivih.
5. Cilji:
Dijaki se zavejo jezikovne raznolikosti, pridobijo samozavest pri javnem nastopanju v tujem jeziku, ozavestijo, da spoštujemo tudi znanja, ki niso pridobljena samo v šoli.
6. Vsebina:
Dijaki so bili seznanjeni z izzivi, ki naj bi jih dokazali pred komisijo, lahko so tudi prispevali svoj izziv. Jezikovni izzivi so bili stopnjevani od lažjih do težjih. Npr. šteti v petih jezikih do 10, pozdraviti v 5 jezikih, našteti športe v treh jezikih, povedati šalo v tujem jeziku, čim hitreje povedati lomilce jezikov ali pa recitirati pesem ali odlomek.
7. Potek in izvedba:
Dijaki so se na tekmovanje pripravljali individualno in v razredu pri urah. Na dan praznovanja so prišli v čitalnico knjižnice, prijavili svoje izzive in nato pred komisijo in občinstvom le-te izvedli. Tekmovanje je potekalo v sproščenem in spodbudnem vzdušju. Pravtako je bilo nagrajeno vsakršno sodelovanje.
8. Rezultati:
Predvsem dragocena je bila izkušnja, da so se z nečim dokazali. To je bila tudi spodbuda dijakom tujcem, ki so lahko predstavili svoj jezik. Dijaki so lahko pokazali tudi znanja, ki jih pridobivajo izven šole kot je znanje ruščine, japonščine, korejščine, in tudi poznavanja brajice.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Vsi prisotni smo se strinjali, da bi veljalo to ponoviti tudi naslednje leto, saj smo vsi uživali dokazovanju znanja.
10. Odzivi:
11. FotografijeJEZIKOVNA DEJAVNOST PRI POUKU


26.9.2019 10:36
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
SONJA LENARČIČ, SLOVENŠČINA, OŠ KIDRIČEVO
JASNA MEDVED, LIDIJA HORVAT
2. Sodelujoči:
UČENCI OD 6. DO 9. RAZREDA (DEL)
53 UČENCEV
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
24. 9. 2019, POUK SLOVENŠČINE
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
JEZIKOVNA DEJAVNOST PRI POUKU
5. Cilji:
• dvigniti zavedanje o pomenu učenja jezikov;
• spodbujati bogato jezikovno in kulturno raznolikost, ki jo imamo v Evropi;
• spodbujati vseživljenjsko učenje jezikov v šoli in zunaj nje
6. Vsebina:
26. SEPTEMBER – EVROPSKI DAN JEZIKOV
Delo je potekalo sodelovalno na izviren način posameznikov ...
Učenci naše šole so se trudili izražati v tujih jezikih na najrazličnejše načine, predvsem v angleščini, so se pa spoprijemali tudi z ostalimi izzivi izražanja in tako dokazati staro pravilo, da kolikor jezikov znaš, to veljaš.
V moji skupini je sodeloval del učencev od 6. do 9. razreda.
7. Potek in izvedba:
Na podlagi ponujenih nalog so izrazili LJUBIM TE, ZDRAVO v angleščini, francoščini, nemščini in italijanščini ter bosanščini.
Gledali so filme v tujih jezikih s podnapisi in brez njih, tudi šport v tujih jezikih.
Uporabljali so slovar in se učili nove besede v tujem jeziku.
Prenašali in uporabljali so prosto dostopno jezikovno aplikacijo na svoje telefone ali tablice – Pons; aplikacijo za učenje španščine, angleščine in nemščine.
Pisali in pošiljali so SMS sporočila v angleščini, turščini, francoščini.
Pisali so števke od ena do deset v angleščini, hrvaščini, srbščini in ukrajinščini in pisavi cirilici.
Uporabljali so Googlov prevajalnik za nove besede v češčini.
V tujem jeziku so napisali nakupovalni listič – angleščina, španščina.
Na počitnicah v tuji državi se pogovarjajo v njenem jeziku – hrvaščina, srbščina
Učenka je prevedla pesem Fire on fire; imamo tudi prevod popevke v angleščino in nemščino.
Pisali so pisma prijateljem v angleščini.
Učenci so pisali pesmi v angleščini.
8. Rezultati:
Izdelke smo prebirali, primerjali in objavili jih bomo v šolskem glasilu Naše stezice.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učenci radi prevajajo in spoznavajo sorodne ter tuje jezike. Trend so še vedno španske in mehiške nadaljevanke, ki jih gledajo doma s starši, v ospredju je korejščina zaradi mlade plesne skupine, ki je obnorela najstnice.

Angleščina vsekakor preplavlja tudi naš govoreči prostor, predvsem v slengu: sorči, ker lajfam; doga vokam, ne me kolat, LOL, bad, sori, kul, ful, skenclam te, bejba, frendica, model, party, city, fora, fak, keš,; kratice: LOL (Laughing out loud), WTF (Wat the fuck), OMG (Oh, my god) …
Posebnosti sta še foter in matka; prav tako itak in valjda …
10. Odzivi:
Odzivi so zelo pozitivni, zaenkrat predvsem v okviru šole.
11. FotografijeDRUŽINSKI PIKNIK OB DNEVU JEZIKOV Z JEZIKOVNIMI DEJAVNOSTMI


16.9.2019 12:06
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Anja Dobrovc, učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine v Švici, Kneževini Lihtenštajn in na Predarlskem,
Jasmina Lepoša, učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine v Švici, Kneževini Lihtenštajn in na Predarlskem,
Rajko Tekalec, učitelj dopolnilnega pouka slovenščine v Švici, Kneževini Lihtenštajn in na Predarlskem,
Petra Zajc, predsednica Združenja staršev Martin Krpan, Švica
2. Sodelujoči:
Udeleženci dopolnilnega pouka slovenščine iz Švice, Kneževine Lihtenštajn in s Predarlskega ter njihovi starši
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
15. september 2019, javno kopališče Wollishofen v Zürichu, Švica
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Družinski piknik ob dnevu jezikov z jezikovnimi dejavnostmi
5. Cilji:
- ozavestiti pomen učenja materinščine in poznavanja slovenske kulture v tujini,
- spodbujati pozitivi pristop k učenju slovenščine,
- spodbujati narodno zavest in pripadnost Slovencev v tujini,
- promovirati medvrstniško in medgeneracijsko učenje slovenščine,
- spodbujati vsakodnevno uporabo materinščine v družinskem in prijateljskem krogu,
- spodbujati povezovanje Slovencev v tujini,
- promovirati slovenščino izven slovenskih meja,
- govoriti, brati in pisati v slovenščini.
6. Vsebina:
Ena od oblik ohranjanje slovenščine izven slovenkih meja je tudi obiskovanje dopolnilnega pouka slovenščine (v nadaljevanju DPS). Učitelji DPS v sodelovanju s starši pogosto organiziramo obšolske dejavnosti, katere so zelo dobro sprejte in idealen način, da Slovenci izven slovenskih meja govorijo slovensko in se zavejo pomena uporabe materinščine v okolju, kjer dnevno uporabljajo druge jezike. Dan jezikov je idelana priložnost, da proslavimo jezike v katerih komuniciramo ter uzavestimo ostale, ki jih dnevno slišimo po ulicah ali medijih.
7. Potek in izvedba:
V nedeljo smo se učitelji in učenci DPS ter njihovi starši zbrali ob zueriškem jezeru ter skupaj proslavili dan jezikov. Dogodek smo učitelji DPS organizirali v sodelovanju z Združenjem staršev Martin Krpan ter finančni podpori Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Delo smo si razdelili tako, da so starši prevzeli gostinski del in za obiskovalce pripravili kosilo, učitelji pa smo prevzeli vsebinski del srečanja ter za otroke pripravili najrazličnejše jezikovno-didatične ter športne igre in delavnice. Izdeleli smo napis DAN JEZIKOV in ga skupaj s slovenskimi zastavami izobesili med dvema drevesoma. Starejši učenci so na list napisali posamezne črke, mlajši pa so jih pobarvali. Nadaljevali smo z družabnimi igrami miška in mačka, ali je kaj trden most, bela, bela lilija idr. Sledilo je kosilo in sporščeno druženje na zelenici. Po kosilu pa smo se lotili drugega dela srečanja. Z otroki smo se igrali jezikovne igre; spomin (slike slovenskih pravljic), tombolo (živali), črkarijo (sestavljanje besed) ter iskali najlepše slovenske besede.
8. Rezultati:
Dneva jezikov se je udeležilo okoli 80 Slovencev živečih v Švici. Zelo nas je razveselila odzivnost in udeležba obiskovalcev, ki so s hvaležnostjo in veseljem sodelovali pri dejavnostih. Rezultat so bili nasmehi in prijazne besede, ki se jih je v slovenščini delilo naokoli.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
V okviru dogodka so bili naši cilji doseženi oziroma preseženi. Celo nedeljo govoriti v materinščini, ne samo z mamo in očetom, temveč tudi z novimi prijatelji in neznanci. Doživeti, da kot Slovenci v Švici, nismo enini, ki govorimo in imamo radi slovenščino in se hrati zavedati, da so naši jeziki okolja nemščina, francoščina oziroma švicarski dialekt, v katerih dnevno komuniciramo. Živeli jeziki.
10. Odzivi:
https://www.facebook.com/groups/279713135407175/permalink/2745692005475930/
11. Fotografije